ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illégale

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illégale-, *illégale*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยผิดกฎหมาย[adv.] (dōi phit kotmāi) FR: illégalement
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
ขโมยข้ามพรมแดน[xp] (khamōi khām phromdaēn) EN: cross the border illegally   FR: franchir la frontière illégalement
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย[n. exp.] (khao meūang dōi phit kotmāi) FR: entrer illégalement
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top