หรือคุณหมายถึง igüs?
Search result for

igues

(3 entries)
(1.3327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -igues-, *igues*, igue
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Iguess.คงงั้นมั้ง Battlefield (2012)
Iguessit does.-รวมฉันด้วยแน่ The Host (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
作業着[さぎょうぎ, sagyougi] (n) work clothes; fatigues [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

igues

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
ague's, ages, Iggie's, argues, orgies, urges, augers, augurs, Aguie's, Iggy's, Igor's, Iguassu, guess, Gus, Ike's, age's, Hugues, fugues, luges, rogues, vogues, ogles, ogres, Aug's, arguers, edges, issues, Guss, Iago's, Ugo's, ague, cues, gees, goes, guys, ques, Argus, Imus, Ines, Ives, ices, ides, ires, Ag's, auks, ecus, eggs, egos, ekes, irks, Augie's, auger's, augur's, piques, segues, vagues, Agnes, Inge's, ecu's, egg's, ego's, GE's, Ge's, Ikey's, Vogue's, fugue's, luge's, rogue's, vogue's, ogre's, Aggie's, Augy's, arguer's, edge's, issue's, Gae's, Gui's, Gus's, Guy's, Que's, cue's, guy's, Ice's, Ive's, ice's, ire's, auk's, Hague's, pique's, Argus's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Gutes, Igels, gutes, IG, Auges, Buges, GUS, Zuges, ihres, Guss, Guts, Igel, igel, igle, Baues, irres, laues, neues, raues, Figur, igeln, Gut, gut, AGs, BGS, ICE, IDE, Ire, GI, Heu, Egge, Idee, Reue, Säue, inne, EU, IRA, Uhu, ihr, GAU, Gnu, II, ISO, ISP, ist, Aug, Bug, Fug, Lug, Zug, g, i, u, Liga, Riga, Sigi, neu, peu, Ingo, ICI, IHK, III, IRC, IRQ, IWF, SGI, VGA, ihm, ihn, irr, AG, Au, EG, FG, GB, IP, IQ, IT, IV, IX, au, du, im, in, kg, zu, Fibu, AGP, Alu, BGB, BGH, Bau, CDU, CPU, CSU, DGB, EWU, Ecu, Ego, IBM

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top