Search result for

idoles

(175 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idoles-, *idoles*, idole
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา idoles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *idoles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idol[N] คนหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมาก, See also: ฮีโร่, Syn. hero, heroine, ideal
idol[N] เทวรูป, See also: รูปปั้นของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. graven image, icon
idol[N] สิ่งต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบูชาในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว
eidolon[N] ผี, See also: ปีศาจ, วิญญาณ, Syn. apprarition, phantom
idolize[VT] เลื่อมใสบูชาเหมือนเป็นเทพเจ้า
idolize[VT] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. adore, worship
idolize[VI] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. admire, adulate
idolatry[N] การหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตา, Syn. adulation, infatuation
kidology[SL] การหยอกล้อ
matinee idol[N] ดาราชายที่ผู้หญิงชื่นชอบ
Mahidol University[N] มหาวิทยาลัยมหิดล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eidolon(ไอโด'ลัน) n.,เงา,ความฝัน,สิ่งหลอกลวง,มโนภาพ
idol(ไอ'เดิล) n. รูปบูชา,วัตถุบูชา,เทวรูป,สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ไม่ใช่พระเจ้า,มิ่งขวัญ,จินตนาการ, See also: idolism n. idolist n, Syn. image,statue,beloved
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
orchidology(ออร์คิดคอล'โลจี) n. วิชาที่ว่าด้วยการเลี้ยงกล้วยไม้., See also: orchidologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
idol(n) รูปปั้น,เทวรูป,วัตถุบูชา,จินตนาการ
idolater(n) ผู้เคารพรูปปั้น
idolatrous(adj) ที่เคารพรูปปั้น,หลงใหล,ที่เคารพบูชา
idolatry(n) การบูชารูปปั้น,การบูชาทางศาสนา
idolize(vt) รักมาก,เคารพบูชา,หลงใหล,เลื่อมใสมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pteridologyวิทยาเฟิร์น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crocidoliteโครซิโดไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
idolรูปเคารพ, เทวรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haloperidolฮาโลเปรีดอล [TU Subject Heading]
Idols and imagesรูปเคารพ [TU Subject Heading]
Lepidolite เลพิโดไลต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร ประโยชน์ - เป็นตัวที่จะให้ลิเทียม ใช้ในอุตสาหกรรมแก้วทนไฟ [สิ่งแวดล้อม]
Folidolโฟลิดอล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idolater (n ) พวกที่คลั่งศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงจนไม่ลืมหูลืมตา; ติ่ง
idolator (n ) พวกที่คลั่งศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงจนไม่ลืมหูลืมตา; ติ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Love her, idolize, worship!รักเธอ ,น่าเลื่อมใส ช่างน่าเคารพ! New Haven Can Wait (2008)
(Kutner) We started her on haloperidol. She's stable.เราใช้ยา ฮาโลเพอริดอล กับเธอ เธออาการคงที่ Emancipation (2008)
Yeah,high concentrations of sertraline,diazepam and haloperidol- anti-psychotics and anti-depressants.พบความเข้มข้นของเซอร์ทราลีน ไดอาซีแพม และฮาโลเพอริดอล ยาต้านอาการทางจิตและ ยาต้านอาการซึมเศร้า And How Does That Make You Kill? (2008)
What's it? It's like an idol?อะไรนะ มาขอลายเซ็นรึไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm talking about the kind of city that idolizes a masked vigilante.ฉันพูดถึงเมืองที่ยกย่องศาลเตี้ยใส่หน้ากาก The Dark Knight (2008)
The general feeling, David, is that I have been wasting my matinee idol looks on radio.ความรู้สึกทั่วๆไปนะเดวิท คือผมเสียเวลาหลังไมค์ กับพวกบันเทิงในวิทยุ Frost/Nixon (2008)
Idol's on.ถึงเวลาดูเดอะ สตาร์แล้ว! 500 Days of Summer (2009)
As long as there have been teen idols, there have been teen-idoI fanatics.ตราบเท่าที่มีรายการ ไอดอล, มีได้ แฟนาทิก ทีน-ไอดอล. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
The only thing nate's ever voted for is "american idol.สิ่งเดียวที่เนทเคยโหวตให้ก็คืออเมริกันไอดอล The Grandfather (2009)
She's gonna be the next American Idol.She's gonna be the next American IdolDid You Hear About the Morgans? (2009)
He resides in karda nui and idolizes the toa.เค้าอาศัยอยู่ใน คาร์ดา นุย และเคารพบูชาลัทธิเต๋า The Good Wound (2009)
Of course! She's my idol.แน่นอนอยู่แล้ว เธอเป็นแบบอย่างของฉันเลย Episode #1.2 (2009)
Idol?แบบอย่าง? Episode #1.2 (2009)
- you go host american idol-คุณไปเป็นพิธีกร American Idol ซะเถอะ Introduction to Film (2009)
But this? This is what passes for idolatry? Celebrities?ฉันมีที่ประชุมระดับเพ้นท์เฮ้ามากพอนะพวก ตัวฉันเอง อาจจะ แต่.. Fallen Idols (2009)
And who was our American Idol bailing out?แล้วใครคืออเมริกันตัวอย่าง ประกันตัวออกไปให้ Dude, Where's My Groom? (2009)
The only thing nate's ever voted for is "american idol." Tripp was the same way.สิ่งเดียวที่เนท เคยลงคะแนนให้คือ อเมริกันไอดอล ทริปป ก็เหมือนกัน The Grandfather: Part II (2009)
Because they're the type of children who idolize Dr. Brennan.เพราะว่าพวกเธอ เป็นกลุ่มเด็กที่มีคุณ ดร.เบรนเนน เป็นแม่แบบนะสิ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Growing up, I idolized Wil Wheaton?ตอนเด็กๆ วิล วีทตันเป็นขวัญใจของฉัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I finally arrived at the fourth annual Dixie-Trek convention only to find that my idol Wil Wheaton decided he had better things to do than to show up and sign my action figure.นิทรรศการดิ๊กซี่-เทร็ค ประจำปีครั้งที่ 4 แต่กลับพบว่าขวัญใจของฉัน วิล วีทตัน ตัดสินใจว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่า มาปรากฎตัวและเซ็นหุ่นนักบู๊ให้ฉัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
it's a debate. not american idol.นี่คือการโต้วาที ไม่ใช่ American Idol Debate 109 (2009)
Idolized, in fact.บูชาเลยนะ ที่จริง Abandon All Hope (2009)
It's like American Idol, all right?- มันเหมือนรายการอเมริกันไอดอล Bride Wars (2009)
"evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry,"ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งได้รับการนับถือบูชา Frankie & Alice (2010)
The bag of sand and the idol.The bag of sand and the idol Jacksonville (2010)
They idolize violence and theพวกเขาหลงใหลความรุนแรงและ The Mandalore Plot (2010)
He totally idolizes me. Oh, face it, Finn.เขาช่างเป็นตัวอย่างของฉันจริงๆ โอ้ที่จริงนะฟินน์ Audition (2010)
If Christmas morning comes around and I'm not dancing in Glee Club rehearsal... with no personal explanation from her idol... she's gonna lose faith in old St. Nick, and we can't have that.ถ้าเช้าวันคริสมาสมาถึง และผมไม่ได้เต้นในกลีคลับ เธอจะสูญเสียความเชื่อเกี่ยวกับซานต้าไป A Very Glee Christmas (2010)
I am like my idol, Richard Millhouse Nixon.ฉันก็เหมือนกับไอดอลของฉัน ริชาร์ด มิลเฮ้าส์ นิกสัน The Substitute (2010)
Please don't idolize meโปรดอย่าเทอดทูนผมนักเลย Love in Disguise (2010)
It makes me think of those talentless pop idols who shoot one commercial a year and live an easy lifeมันทำให้ผมนึกถึงพวกป๊อปไอดอลที่ความสามารถน้อย พวกที่ถ่ายโฆษณาหนึ่งทั้งปี และใช้ชีวิตแบบชีวิตมันง่าย Love in Disguise (2010)
I also bought scented soaps, pantyhose, Midol, calcium chews and what is apparently a yogurt specifically designed to regulate the female bowel.ผมยังซื้อสบู่กลุ่นหอม ถุงน่อง ยาแก้ปวดประจำเดือน แคลเซียมเม็ด และโยเกิร์ต ที่ดูเหมือนผลิตมาเพื่อให้ ผู้หญิงถ่ายคล่องโดยเฉพาะ The Plimpton Stimulation (2010)
First, Edward was a vampire. Second, American Idol is much better with Simon.หนึ่ง เอ็ดเวิร์ดเป็นแวมไพร์ สอง อเมริกันไอดอลสนุกกว่าแอลเลน Vampires Suck (2010)
'Cause I'm pretty sure I've never asked you to join me behind the garage to split a midol.ไปจอยที่หลังโรงรถเพื่อเสพยาหลอนประสาทนะ Truly Content (2010)
He idolizes the guy.เขาเลื่อมใสหมอนั่น Fallen (2010)
Soo-Yin, you look just like a pop idol.ซูยิน คุณดูเหมือนดาราดังเลย Finding Mr. Destiny (2010)
Just like a pop idol. Get ready.เหมือนดาราดังเลย พร้อมยัง Finding Mr. Destiny (2010)
All of my friends like idols.เพื่อนของฉันชอบพวกไอดอลกันหมดเลยค่ะ One (2010)
Right... I seriously don't expect to look like an idol..ฉันกังวลมากรับไม่ได้กับกระแสนิยมนี่... Episode #1.11 (2010)
Do you know how many idol teams are having concert on that day?นายรู้ไหมว่ามีศิลปินไอดอลกี่ทีมที่จะมีคอนเสิร์ตทุกวันนี้น่ะ Episode #1.12 (2010)
Does he think he's an idol?นี่เค้าคิดว่าเค้าเป็นไอดอลหรอ Episode #1.8 (2010)
You're too old to act like an idol star!คุณมันแก่เกินไปที่จะทำตัวเป็นไอดอลแล้ว Episode #1.8 (2010)
After I've been called a star instead of an idol, and only doing what others told me to do.เมื่อผมถูกเรียกว่า ดาราดัง แทนคำว่า ดารา และเพียงแค่ทำสิ่งที่คนอื่นบอกให้ผมทำ Episode #1.13 (2010)
Well, you idolized her too much. You always have.ลูกยกย่องเธอเกินไป ตั้งแต่ไหนแต่ไร The Help (2011)
The three of us are divas. Look at our idols:วิทนี่ย์ บาร์บรา แพทตี้ ลูโปน Silly Love Songs (2011)
Of course not, Kurt. She's my idol.ไม่แน่นอนสิ เคิร์ท เธอเป็นต้นแบบฉัน Born This Way (2011)
I have to say that you're my idol.ฉันต้องบอกว่าคุณคือไอดอลของฉัน New York (2011)
And if you just happen to get a private concert from your musical idol...นี่นายจะจัดคอนเสิร์ตส่วนตัว จากศิลปินคนโปรดของนายเหรอ... The Firefly (2011)
And finding out your father isn't the person you grew up idolizing sucks, but it doesn't mean he loves you any less.ที่คุณเฝ้าชื่นชมมาตลอด มันห่วยแตกสิ้นดี แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขารักคุณน้อยลงไป Empire of the Son (2011)
Maybe he gave the idol to the kid, pretending to train him as a witch doctor.บางทีเขาอาจจะให้รูปปั้นกับเด็กนั่น ทำเป็นเหมือนกำลังฝึกให้เขา เป็นหมอผี Corazon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idolShe was, so to speak, our idol.
idolThe girls chased after their teen-age idol.
idolThat singer is a teenage idol.
idolThis problem is the clash of the idol's and obsessive fan's egos.
idolHe was the idol of children.
idolThe rock star is an idol of the teenagers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิ่งขวัญ[N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
เทวรูป[N] graven image, See also: idol, Example: พระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปขนาดเล็กหล่อด้วยทองคำทั้งองค์สูง 8 นิ้วฟุตลักษณะงดงามมาก, Thai definition: รูปเทพเจ้าหรือเทวดาที่เคารพนับถือ
มหาวิทยาลัยมหิดล[N] Mahidol University, Example: มหาวิทยาลัยมหิดลจะเปิดหลักสูตรใหม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ในภาคที่ 1 ของปีการศึกษา 2546
เทอดทูน[V] worship, See also: respect, regard, revere, venerate, adore, idolize, exalt, adulate, Syn. ศรัทธา, บูชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
มหาวิทยาลัยมหิดล[org.] (Mahāwitthayālai Mahidøn) EN: Mahidol University   FR: université Mahidol [f]
รูปบูชา[n. exp.] (rūp būchā) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon   FR: idole [f]
เทวรูป [n.] (thēwarūp) EN: figure of a god/deity ; statue of a god/deity ; idol   

CMU English Pronouncing Dictionary
IDOL    AY1 D AH0 L
IDOLA    AH0 D OW1 L AH0
IDOLS    AY1 D AH0 L Z
FRIDOLF    F R IH1 D OW0 L F
IDOLIZE    AY1 D AH0 L AY2 Z
RIDOLFI    R IY0 D OW1 L F IY0
IDOLATRY    AY0 D AA1 L AH0 T R IY0
IDOLIZED    AY1 D AH0 L AY2 Z D
IDOLIZES    AY1 D AH0 L AY2 Z AH0 Z
IDOLIZING    AY1 D AH0 L AY2 Z IH0 NG
IDOLATROUS    AY0 D AA1 L AH0 T R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idol    (n) (ai1 d l)
idols    (n) (ai1 d l z)
idolize    (v) (ai1 d @ l ai z)
idolater    (n) (ai1 d o1 l @ t @ r)
idolatry    (n) (ai1 d o1 l @ t r ii)
idolized    (v) (ai1 d @ l ai z d)
idolizes    (v) (ai1 d @ l ai z i z)
idolaters    (n) (ai1 d o1 l @ t @ z)
idolizing    (v) (ai1 d @ l ai z i ng)
idolatress    (n) (ai1 d o1 l @ t r i s)
idolatries    (n) (ai1 d o1 l @ t r i z)
idolatrous    (j) (ai1 d o1 l @ t r @ s)
crocidolite    (n) (k r ou s i1 d @ l ai t)
idolization    (n) (ai2 d @ l ai z ei1 sh @ n)
idolatresses    (n) (ai1 d o1 l @ t r i s i z)
idolatrously    (a) (ai1 d o1 l @ t r @ s l ii)
idolizations    (n) (ai2 d @ l ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgott {m} | Abgötter {pl}idol | idols [Add to Longdo]
Abgötterei {f}idolatrousness [Add to Longdo]
Abgötterei {f}idolization [Add to Longdo]
Anbeter {m}idolater [Add to Longdo]
Götze {m}; Götzenbild {n}idol [Add to Longdo]
Idol {n} | Teenageridol {n}idol | teen idol [Add to Longdo]
Sexsymbol {n}; Sexidol {n}sex symbol [Add to Longdo]
Vergötterung {f}idolatry [Add to Longdo]
abgöttischidolatrous [Add to Longdo]
abgöttisch {adv}idolatrously [Add to Longdo]
jdn. anhimmelnto idolize; to adore someone [Add to Longdo]
umschwärmen; vergöttern | umschwärmend; vergötternd | umschwärmt; vergöttert | umschwärmt; vergöttert | umschwärmte; vergötterteto idolize | idolizing | idolized | idolizes | idolized [Add to Longdo]
Halfterfisch {m}; Za(nclus cornutus) [zool.]moorish idol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドル(P);アイドゥル[, aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P) [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アイドル歌手[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer [Add to Longdo]
アミドール[, amido-ru] (n) amidol [Add to Longdo]
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
イメチェン[, imechien] (n,vs) (abbr) (See イメージチェンジ) image change (esp. for teen idols) [Add to Longdo]
ササスズメダイ[, sasasuzumedai] (n) scaly chromis (Chromis lepidolepis) [Add to Longdo]
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
チャイドル[, chaidoru] (n) (abbr) (See 子役) child idol [Add to Longdo]
ツノダシ科[ツノダシか, tsunodashi ka] (n) Zanclidae (family of perciform fish whose sole member is the moorish idol) [Add to Longdo]
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species) [Add to Longdo]
ニジギンザメ[, nijiginzame] (n) Hydrolagus eidolon (species of deep water Japanese cartilaginous fish) [Add to Longdo]
ヌードル[, nu-doru] (n) (1) noodle; (2) (abbr) (sl) (See アイドル,ヌード) nude idol; (P) [Add to Longdo]
ハロステン[, harosuten] (n) Halosten (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
ハロペリドール[, haroperido-ru] (n) haloperidol [Add to Longdo]
ブロトポン[, burotopon] (n) Brotopon (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
マネージャー(P);マネジャー(P);マネージャ[, mane-ja-(P); maneja-(P); mane-ja] (n) (1) manager (e.g. of a business, an idol, etc.); (2) in a sports team (esp. at school) someone who does the routine drudge work; (P) [Add to Longdo]
ムレハタタテダイ[, murehatatatedai] (n) false moorish idol (Heniochus diphreutes) [Add to Longdo]
リントン[, rinton] (n) Linton (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
角出[つのだし;ツノダシ, tsunodashi ; tsunodashi] (n) (uk) moorish idol (Zanclus cornutus, species of Indo-Pacific perciform fish) [Add to Longdo]
偶像[ぐうぞう, guuzou] (n) image; idol; statue; (P) [Add to Longdo]
偶像化[ぐうぞうか, guuzouka] (n,vs) idolization; idolisation [Add to Longdo]
偶像教[ぐうぞうきょう, guuzoukyou] (n) idolatry [Add to Longdo]
偶像教徒的[ぐうぞうきょうとてき, guuzoukyoutoteki] (adj-na) idolatrous [Add to Longdo]
偶像視[ぐうぞうし, guuzoushi] (n,vs) idolization; idolisation [Add to Longdo]
偶像崇拝[ぐうぞうすうはい, guuzousuuhai] (n) worship; idolatry [Add to Longdo]
偶像礼拝[ぐうぞうれいはい, guuzoureihai] (n) idolatry [Add to Longdo]
傾倒[けいとう, keitou] (n,vs) admiration; adoration; concentration on; idolizing; idolising; (P) [Add to Longdo]
御本尊;ご本尊[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本尊) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter [Add to Longdo]
神像[しんぞう, shinzou] (n) idol (i.e. carving or painting of a deity) [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] (n) (1) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) (See 御本尊) the man himself; the person at the heart of the matter; (P) [Add to Longdo]
蘭栽培法[らんさいばいほう, ransaibaihou] (n) orchidology [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶人[ǒu rén, ㄡˇ ㄖㄣˊ, ] idol (i.e. statue for worship) [Add to Longdo]
偶像[ǒu xiàng, ㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] idol [Add to Longdo]
邓丽君[Dèng Lì jūn, ㄉㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] Teresa Teng (1953-1995), Taiwanese pop idol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偶像[ぐうぞう, guuzou] -Bild, Abbild, Statue;, -Idol;, Goetze [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top