Search result for

hug

(92 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hug-, *hug*.
English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hug    [VI] กอด
hug    [N] การกอดรัด, See also: การกอด
huge    [ADJ] ใหญ่โต, See also: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา
hug oneself    [PHRV] ดีใจกับ, See also: ยินดีกับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hugThe EC countries have a huge stake in the talks.
hugWhat is that huge building?
hugHow huge that airship is!
hugHow huge that airship is.
hugYou're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.
hugIntel gets a huge royalty from the invention.
hugPeople were gathering in a huge mass.
hugWhen she dumped me the shock of it was like a huge gong going off and scrambling all my thoughts.
hugThe huge building seemed to touch the sky.
hugThe little boy gazed at the huge elephant, eyes wide open.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hug(ฮัก) vt. กอด,รัด,ชอบ,ยึดมันใน,เลียบ,ฝั่ง. vi. ใกล้ชิด,ยึดติด. -n. การกอด การรัด, See also: huggable adj. hugger n. gingly adv., Syn. press,embrace
huge(ฮิวจฺ) adj. ใหญ่มาก,ใหญ่โต,มหึมา,มหาศาล., See also: hugely adv. hugeness n.
chug(ชัก) n. เสียงเครื่องจักรดังซัก ๆ ,เสียงระเบิดเบา ๆ และดื้อ ๆ
thug(ธัก) n. อันธพาล,วายร้าย,ผู้ร้าย,ผู้ก่อการร้าย,ผู้ชิงทรัพย์,ฆาตกร, See also: thuggery n. thuggish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hug(n) การกอด,การรัด,การยึดมั่น,การปลอบ
hug(vt) กอด,รัด,ปลอบ,ยึดติด
huge(adj) ใหญ่โต,เบ้อเร่อ,มหึมา,มหาศาล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต [ADJ] enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
สวมกอด    [V] embrace, See also: hug, enfold, cuddle, caress, fondle, Syn. กอด, โอบกอด, Example: เขาสวมกอดเธอด้วยความรักใคร่, Thai definition: เอามือทั้ง 2 ข้าง โอบรัดเข้าไว้ในวงแขน
โอบรัด [V] hug, See also: embrace tightly, Syn. โอบ, รัด, Example: แขนของเขาโอบรัดฉันแน่นราวกับจะไม่ปล่อยเลยทีเดียว, Thai definition: เอาแขนรัดไว้
กกกอด    [V] hug, See also: embrace, cherish, cuddle, caress, enfold, Syn. กอด, โอบกอด, กอดรัด, Example: คู่รักกกกอดกันโดยไม่อายสายตาผู้คน
ละเลียบ    [V] skirt, See also: hug, go/pass along the edge, , Syn. เลียบ, เลาะ, Example: รถทัศนาจรพาผู้โดยสารละเลียบไปตามชายทะเล
ศลิษา    [N] embrace, See also: hug, caress, cuddle, Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การกอด, การสวมกอด, Notes: (สันสกฤต)
อะร้าอร่าม    [ADJ] enormous, See also: huge, gigantic, Thai definition: ใหญ่ผิดปกติ (มักใช้แก่หน้าอกผู้หญิง)
อ้อมแขน    [N] embrace, See also: hug, Syn. อ้อมกอด, Example: เขาจ้องมองลูกในอ้อมแขนด้วยสายตาแปลกๆ จนทำให้หล่อนหวาดระแวง
ตะโบม    [V] embrace, See also: hug, caress, enfold, fondle, encircle, pet, Syn. เล้าโลม, โอบกอด, โลมไล้, Ant. ผลักไส, Example: เขาตะโบมโลมไล้เธอจนเธอใจอ่อน
ตระกอง    [V] embrace, See also: hug, cuddle, encircle, Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด, ตระกองกอด, Example: เขาตระกองกอดเธอไว้เมื่อเธอสะดุ้งตกใจ, Thai definition: กิริยาโอบกอดไว้ในวงแขน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
ฮูโก ชาเวซ[n. exp.] (Hūkō Chāwēs = Hūkō Chāwēt) EN: Hugo Chavez   FR: Hugo Chavez
จำนวนมากมาย[n. exp.] (jamnūan mākmāi) EN: huge amount   
ขนานใหญ่[adv.] (khanānyai) EN: heavily ; hugely ; largely   
โคร่ง[adj.] (khrōng) EN: big ; huge ; tall ; giant   
ความต้องการมาก[n. exp.] (khwām tǿngkān māk) EN: heavy demand ; huge demand   FR: demande soutenue [f]
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast   FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กกกอด[v.] (kokkøt) EN: hug ; embrace ; hold s.o. close   
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; caress   FR: enlacer ; étreindre ; embrasser

CMU English Pronouncing Dictionary
HUG    HH AH1 G
HUGH    HH Y UW1
HUGH    Y UW1
HUGS    HH AH1 G Z
HUGG    HH AH1 G
HUGO    HH Y UW1 G OW0
HUGO    Y UW1 G OW0
HUGE    HH Y UW1 JH
HUGE    Y UW1 JH
HUGHY    Y UW1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hug    (v) (h uh1 g)
Hugo    (n) (h y uu1 g o)
Hugh    (n) (h y uu1)
huge    (j) (h y uu1 jh)
hugs    (v) (h uh1 g z)
Hughes    (n) (h y uu1 z)
Hughie    (n) (h y uu1 ii)
hugely    (a) (h y uu1 jh l ii)
hugged    (v) (h uh1 g d)
hugging    (v) (h uh1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umarmung {f} | Umarmungen {pl} | Umarmungen und Küsse; Zärtlichkeitenhug | hugs | hugs and kisses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
でかい(P);でっかい(P)[, dekai (P); dekkai (P)] (adj-i) huge; gargantuan; (P) [Add to Longdo]
でかぱい;デカパイ[, dekapai ; dekapai] (n) (X) (vulg) huge breasts [Add to Longdo]
どでかい[, dodekai] (adj-i) huge; gargantuan [Add to Longdo]
アリウス主義[アリウスしゅぎ, ariusu shugi] (n) Arianism [Add to Longdo]
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
イングリッシュグリップ[, ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
カップリングシュガー[, kappuringushuga-] (n) coupling sugar; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[páng, ㄆㄤˊ, ] huge [Add to Longdo]
巨大[jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ, ] huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] huge [Add to Longdo]
海量[hǎi liàng, ㄏㄞˇ ㄌㄧㄤˋ, ] huge volume [Add to Longdo]
毕尼奥夫[Bì ní ào fū, ㄅㄧˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄈㄨ, / ] Hugo Benioff (1899-1968), CalTech seismologist [Add to Longdo]
紧抱[jǐn bào, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄠˋ, / ] hug [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] huge; to admonish [Add to Longdo]
重金[zhòng jīn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ, ] huge money; extremely rich; very expensive [Add to Longdo]
雨果[Yǔ guǒ, ㄩˇ ㄍㄨㄛˇ, ] Hugo (name); Victor Hugo (1802-1885), French writer [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, / ] huge; enormous; tremendous; surname Pang [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッシュ合計[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total [Add to Longdo]
ヒューズネットワークシステムズ[ひゅーずねっとわーくしすてむず, hyu-zunettowa-kushisutemuzu] Hughes Network Systems [Add to Longdo]
連結集合[れんけつしゅごう, renketsushugou] link set [Add to Longdo]
連結集合宣言[れんけつしゅごうせんげん, renketsushugousengen] link set declaration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hug \Hug\, v. i. [imp. & p. p. {Hugged}; p. pr. & vb. n.
   {Hugging}.] [Prob. of Scand. origin; cf. Dan. sidde paa huk
   to squat, Sw. huka sig to squat, Icel. h?ka. Cf. {Huckster}.]
   1. To cower; to crouch; to curl up. [Obs.] --Palsgrave.
    [1913 Webster]
 
   2. To crowd together; to cuddle. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hug \Hug\, v. t.
   1. To press closely within the arms; to clasp to the bosom;
    to embrace. "And huggen me in his arms." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold fast; to cling to; to cherish.
    [1913 Webster]
 
       We hug deformities if they bear our names.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To keep close to; as, to hug the land; to hug the
    wind.
    [1913 Webster]
 
   {To hug one's self}, to congratulate one's self; to chuckle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hug \Hug\, n.
   A close embrace or clasping with the arms, as in affection or
   in wrestling. --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hug
   n 1: a tight or amorous embrace; "come here and give me a big
      hug" [syn: {hug}, {clinch}, {squeeze}]
   v 1: squeeze (someone) tightly in your arms, usually with
      fondness; "Hug me, please"; "They embraced"; "He hugged her
      close to him" [syn: {embrace}, {hug}, {bosom}, {squeeze}]
   2: fit closely or tightly; "The dress hugged her hips"

Are you satisfied with the result?

Go to Top