ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hué

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hué-, *hué*
Possible hiragana form:
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hue1[N] ความมืดหรือความสว่างของสี, See also: สี
hue2[N] การร้องตีโพยตีพาย, See also: การร้องเอะอะ, การโวยวาย, การเอ็ดตะโร
hue and cry[IDM] การส่งเสียงประท้วงกึกก้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hue(ฮิว) n. สี,ฉวี,แบบอย่าง,สีหน้า,เสียงร้องโวยวาย,เสียงเจี๊ยวจ๊าว ,ความเข้ม/จางของสีหมายถึง ความลดหลั่นของความเข้มของสี มีความหมายคล้ายคำว่า shade
hued(ฮิวด) adj. ซึ่งมีสี

English-Thai: Nontri Dictionary
hue(n) สี,สีหน้า,แบบอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hueสีสัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
โห่เยาะเย้ย[v. exp.] (hō yǿyoēi) FR: huer ; conspuer
ลิ้นสองแฉก[n. exp.] (lin søng chaēk) FR: langue fourchue [f]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[n. exp.] (nok aen taphōk khāo hāng chaēk) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift   FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
ปากคม[adj.] (pāk khom) EN: sharp-tongued   FR: qui a la langue fourchue
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment   FR: couleur [f] ; teinte [f]
ถั่วลิสง[n.] (thūalisong) EN: peanut   FR: arachide [f] ; cacahuète [f]
ถั่วทอด[n. exp.] (thūa thøt) FR: cacahuètes grillées [fpl]
อูเอลบา[TM] (Ūenbā) EN: Huelva ; Recreativo Huelva   FR: Huelva

CMU English Pronouncing Dictionary
HUE HH Y UW1
HUED HH Y UW1 D
HUEY HH Y UW1 IY0
HUES HH Y UW1 Z
HUETT HH UW1 T
HUEBER HH UH1 B ER0
HUEBEL HH UH1 B AH0 L
HUEGEL HH UH1 G AH0 L
HUERTA HH W EH1 R T AH2
HUERTA W EH1 R T AH2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hue (n) hjˈuː (h y uu1)
hued (j) hjˈuːd (h y uu1 d)
hues (n) hjˈuːz (h y uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色调[sè diào, ㄙㄜˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] hue, #9,620 [Add to Longdo]
色相[sè xiāng, ㄙㄜˋ ㄒㄧㄤ, ] hue, #41,661 [Add to Longdo]
顺化[shùn huà, ㄕㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Hue, city in central Vietnam and capital of Thua Thien province, #87,261 [Add to Longdo]
韦尔瓦[Wéi ěr wǎ, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄨㄚˇ, / ] Huelva, Spain, #160,187 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不意[ふい, fui] ไม่ได้คาดคิด
ふう[ふう, fuu] สอง
封切り[ふうきり, fuukiri] (n ) [N] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
封切り[ふうきり, fuukiri] (n ) [N] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
風景[ふうけい, fuukei] (n ) (ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
風疹[ふうしん, fuushin] โรคหัดเยอรมัน
風疹[ふうしん, fuushin] โรคหัดเยอรมัน
封入[ふうにゅう, fuunyuu] การใส่ซองปิดผนึก
風量[ふうりょう, fuuryou] (n) อัตราการเป่าอากาศ (Airflow rate)
風鈴[ふうりん, fuurin] (n ) กระดิ่งลม

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top [Add to Longdo]
アクセンチュエイション[, akusenchueishon] (n) accentuation [Add to Longdo]
アクチュエータ[, akuchue-ta] (n) {comp} access mechanism (e.g. disk); actuator [Add to Longdo]
アクチュエタ[, akuchueta] (n) actuator [Add to Longdo]
シチュエーション[, shichue-shon] (n) situation; (P) [Add to Longdo]
パンクチュエーション[, pankuchue-shon] (n) punctuation [Add to Longdo]
ブリティッシュエアウェイズ[, buriteisshueaueizu] (n) British Airways; (P) [Add to Longdo]
主演[しゅえん, shuen] (n,vs,adj-no) starring; playing the leading part; (P) [Add to Longdo]
主演作[しゅえんさく, shuensaku] (n) (See 主演作品) movie in which ... has the starring role [Add to Longdo]
主演作品[しゅえんさくひん, shuensakuhin] (n) movie in which ... has the starring role [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丘陵地帯[きゅうりょうちたい, kyuuryouchitai] huegelige_Gegend [Add to Longdo]
小屋[こや, koya] Huette [Add to Longdo]
小山[こやま, koyama] Huegel [Add to Longdo]
[まめ, mame] Huelsenfruechte, Bohnen, (Praefix [Add to Longdo]
雌犬[めすいぬ, mesuinu] Huendin [Add to Longdo]
鶏卵[けいらん, keiran] Huehnerei [Add to Longdo]
鶏肉[けいにく, keiniku] Huehnerfleisch, Gefluegel [Add to Longdo]
鶏舎[けいしゃ, keisha] Huehnerstall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top