ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ho

HH OW1   
246 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ho-, *ho*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
homotggous[โฮะมอล-โอะกัซ] (adj ) ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน
See also: S. homologue,homology,

English-Thai: Longdo Dictionary
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
holy basil(n) กะเพรา, S. sacred basil
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา
homie(n) เพื่อนบ้าน, คนในละแวกเดียวกัน เช่น It was time to ask one of my homies which way to go. We asked a homie, and he pointed up to the hill, and we were off. , S. neighbour,
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ho[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ เรียกร้องความสนใจ
hob[N] ตะแกรงสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ, See also: โครงเหล็กสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ
hob[N] หมุดที่ใช้เล่นในกีฬา quoits
hob[N] เทวดาร่างเล็ก, See also: เทวดาตัวเล็ก, Syn. elf, hobgoblin, sprite
hob[N] นิสัยเจ้าเล่ห์, See also: นิสัยซุกซน
hod[N] บุ้งกี๋
hoe[N] จอบ
hoe[VI] พรวน, See also: ขุด, Syn. dig, plow
hoe[VT] พรวน, See also: ขุด, Syn. dig, plow
hog[N] แกะอายุหนึ่งปีที่ยังไม่เคยโกนขน, Syn. hogget

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ho(โฮ) interj. คำอุทาน
hoar(ฮอร์) n. ภาวะขนหงอน,ความขาว,ผมหงอกขาว. adj. หงอกขาว, Syn. hoary
hoard(ฮอร์ด) n.,vt. (การ) เก็บสะสม,สิ่งที่เก็บสะสม., See also: hoarder n., Syn. stockpile
hoarding(ฮอร์'ดิง) n. การเก็บสะสม,สิ่งที่เก็บสะสม
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน
hoarhound(ฮอร์'เฮาดฺ) n. horehound
hoarse(ฮอร์ซ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงต่ำ., See also: hoarseness n., Syn. harsh,rough
hoarsen(ฮอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้เสียงแหบ,กลายเป็นเสียงแหบ
hoary(ฮอ'รี) adj. หงอกขาว,เก่าแก่., See also: hoarily adv. hoariness n., Syn. ancient,old
hoary basinแมงลัก

English-Thai: Nontri Dictionary
hoar(adj) ขาว,(ผม)หงอก,แก่
hoard(n) ของที่สะสมไว้,กอง,บึก,การสะสม,การกักตุน
hoard(vt) สะสม,เก็บ(เงิน),รวบรวม,กักตุน
hoarse(adj) เสียงแหบ,เสียงห้าว
hoary(adj)
hoax(n) เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การเล่นตลก
hoax(vt) หลอกลวง,เล่นตลก,เล่นกล,มีเล่ห์เหลี่ยม
hobble(n) การเดินกะเผลก,การพูดตะกุกตะกัก,ความไม่ราบรื่น
hobble(vi) เดินกะเผลก,เดินขาเป๋,พูดตะกุกตะกัก
hobble(vt) ผูก,มัด,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hoardingการกักตุนสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hoarseness; trachyphoniaเสียงแหบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hoary; canescent-ขนสั้นสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hogbackเขาหนอกวัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hold time; dwell timeเวลากดค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hold-harmless agreementข้อตกลงรับชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hold-up billร่างกฎหมายที่ถูกหน่วงเหนี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hold-up coverความคุ้มครองการจี้ปล้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoapital shipsหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางเรือ [TU Subject Heading]
Hoar frostฮอร์ฟรอสต์ [อุตุนิยมวิทยา]
Hoarsenessเสียงแหบ [TU Subject Heading]
Hobbiesงานอดิเรก [TU Subject Heading]
Hockeyฮอคกี้ [TU Subject Heading]
Hog choleraอหิวาตกโรคในสุกร [TU Subject Heading]
Hoist Truck รถกว้านถังขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Hoist Truck System ระบบรถกว้านถังขยะ
ระบบรวบรวมขยะโดยใช้รถกว้านยกถังขยะจากจุด กำเนิดขยะไปยัง สถานีขนถ่ายขยะหรือสถานีกำจัดขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hobbies (adj) งานอดิเรก
hoe (n) จอบ
See also: S. จอบ,
hog deer (n) เนื้อทราย
hogan (n) บ้านหรือที่อยู่ของชาวพื้นเมืองอเมริกัน
hold sway over (vt ) มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ
Holding Company[โฮลดิ้ง คอมปะนี] (n ) บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น บริษัทที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทอื่น
holding hands (phrase ) กำลังจับมือกัน
holiday maker (n ) นักท่องเที่ยว
holism (n) ความเป็นองค์รวม
holistically (n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง,การนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย
See also: S. entirety,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ho Tae...โฮแท Fermentation Family (2011)
Ho ho ho!โฮ๋ๆ ! An American Tail (1986)
You wouldn't care if I humped the entire army... as long as we were on the right side of the Ho Chi Minh Trail.ตัวเองไม่สน ถึงเค้าจะไปกับ ทหารทั้งกองทัพ... Dirty Dancing (1987)
Zach. Ladies and gentlemen, introducing the new mascot for Hidy Ho Cookies--ทุกท่าน แมสค็อตใหม่ของคุ๊กกี้ไฮดี้โฮ Nothing to Lose (1997)
Ah ha ha ha ha ha ha! Ho ho ho ho!ฮ่าๆๆๆๆ Inspector Gadget 2 (2003)
You know, for a skinny white ho you're pretty tough.รู้มั้ย ผิวขาวผอมแห้งแบบหล่อนน่ะ อึดน่าดู Bringing Down the House (2003)
Phillip and Robert are gung ho on theirs, and that's fine.ฟิลลิปกับโรเบิร์ตน่ะกระตือรือร้นจะตาย ซึ่งก็ดี Primer (2004)
You know what? You don't pay a ho to fuck you.รู้อะไรมั้ย พวกนายไม่ได้จ่ายเงินคุณตัว ให้มาโจ๊ะกับนาย Four Brothers (2005)
Is Kang Ho not going to eat?คางโฮจะไม่กินอะไรหน่อยรึ? Super Rookie (2005)
Look, I ain't calling you no ho or nothing, but I ain't gonna let you play me like no trick, neither.มองฉัน ฉันไม่ได้กำลังเรียกคุณหรือสิ่งใด, แต่ฉันจะไม่ให้คุณเล่นฉันเหมือนไม่มีเทคนิค ไม่ทั้งสอง. Black Snake Moan (2006)
That's the Ho Chi Minh Trail.เส้นทางโฮจิมินห์ Rescue Dawn (2006)
Givin' vampire blood to Jason is like givin' Ho Hos to a diabetic.- อยากได้เหรอ จัดได้นะ - นี่มึงล้อกูเหรอ Sparks Fly Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ho2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
ho5 dollars and 65 cents an hour.
ho... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
hoA big ship appeared on the horizon.
hoAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
hoAbout an hour's walk brought us to the lake.
hoAbout how long will it take?
hoAbout how many days will it take to get there?
hoAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
hoAbout how much will I have to pay for all the treatments?
hoAbout how much will it cost?
hoAbout how much would a taxi be from here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาบริสุทธิ์[N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[N] property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
ดังใจ[V] expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
น้ำร้อน[N] hot water, Ant. น้ำเย็น, Example: เมื่อทุกคนกินอาหารเย็นมาเรียบร้อยแล้วแม่จึงต้มน้ำร้อนเพื่อชงชามาให้ดื่ม, Thai definition: น้ำที่ร้อน
ฝันใฝ่[V] dream, See also: hope for, desire, Syn. ใฝ่ฝัน, Example: เด็กจรจัดเหล่านี้ฝันใฝ่อยากได้ของเล่นสวยๆ และอยากได้ความสุขสนุกสนานที่ตนไม่เคยได้รับมาก่อน, Thai definition: อยากมีหรืออยากเป็นอย่างยิ่ง
ฟากฟ้า[N] sky, See also: horizon, heavens, Syn. ท้องฟ้า, ฟ้า, Example: จันทรุปราคาหรือจันทรคราสเป็นปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่ง, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่
พืชผักสวนครัว[N] backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
วาดหวัง[V] imagine, See also: hope, expect, Syn. คาดหวัง, หวัง, วาดฝัน, Example: พ่อแม่มักวาดหวังอนาคตแทนลูกโดยลืมความต้องการที่แท้จริงของลูกไป, Thai definition: หมายไว้ในใจว่าจะได้ในสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดิเรก[n.] (adirēk) EN: hobby   FR: hobby [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   
อหิวาตกโรค[n.] (ahiwātakarōk) EN: cholera   FR: choléra [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HO HH OW1
HOI HH OY1
HOF HH AA1 F
HOE HH OW1
HOB HH AA1 B
HOH HH OW1
HOC HH AA1 K
HOK HH AO1 K
HOG HH AA1 G
HOM HH AA1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ho (uh) hˈou (h ou1)
Hon (n) hˈɒn (h o1 n)
Hoo (n) hˈuː (h uu1)
hob (n) hˈɒb (h o1 b)
hod (n) hˈɒd (h o1 d)
hoe (v) hˈou (h ou1)
hog (v) hˈɒg (h o1 g)
hop (v) hˈɒp (h o1 p)
hot (v) hˈɒt (h o1 t)
how (a) hˈau (h au1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, ] empress; queen; surname Hou, #42 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later, #42 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia, #92 [Add to Longdo]
[, ㄐㄧˇ, / ] how much; how many; several; a few, #173 [Add to Longdo]
怎么[zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] how?; what?; why?, #203 [Add to Longdo]
如何[rú hé, ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, ] how; what way; what, #456 [Add to Longdo]
小时[xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] hour, #480 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] bonus; popular; red; revolutionary, #569 [Add to Longdo]
医院[yī yuàn, ㄧ ㄩㄢˋ, / ] hospital, #610 [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] house with more than 1 story; storied building; floor, #659 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ホームページ[ほーむぺーじ, ho-mupe-ji] (n) โฮมเพจ
吠える[ほえる, hoeru] (vi) เห่าหอน เช่น 狼(おおかみ)が吼える หมาป่าเห่าหอน
[ほか, hoka] (adj) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้
保険料[ほけんりょう, hokenryou] (n) ค่าประกัน(ชีวิต,สุขภาพ)
保険証[ほけんしょう, hokenshou] (n) บัตรประกัน เช่น บัตรประกันสุขภาพ
歩行[ほこう, hokou] (n) การเดิน
歩行者[ほこうしゃ, hokousha] (n) คนเดินถนน
本部[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่
[ほね, hone] (n) กระดูก
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
放課後[ほうかご, houkago] หลังเลิกเรียน
崩御[ほうぎょ, hougyo] การตายของกษัตริย์
砲撃[ほうげき, hougeki] (n ) การระดมยิง
縫合[ほうごう, hougou] (n ) การเย็บประสาน
縫合する[ほうごうする, hougousuru] (vt ) เย็บ, เย็บประสาน, เย็บแผล
胞子[ほうし, houshi] (n ) สปอร์
胞子[ほうし, houshi] (n ) สปอร์ , See also: R. spore
放射性廃棄物[ほうしゃせいはいきぶつ, houshaseihaikibutsu] (n ) กากกัมมันตรังสี , See also: R. radioactive waste
放射能[ほうしゃのう, houshanou] (n ) กัมมันตภาพรังสี , See also: R. radioactivity
放射能汚染[ほうしゃのうおせん, houshanouosen] การเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ให้
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ดำเนินการ
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ต้องการ English: to want
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ปรารถนา English: to desire
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
微笑む[ほほえむ, hohoemu] Thai: ยิ้ม English: to smile

German-Thai: Longdo Dictionary
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch
hoch(adj) |höher, am höchsten| สูง
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง
Hochschule(n) |die, pl. Hochschulen| สถาบันอุดมศึกษา เช่น Universität, Fachhochschule
Hoden(n) |der, pl. Hoden| ลูกอัณฑะ
Höhe(n) die| ความสูง
hohe(adj) สูง (ใช้วางหน้านามอย่างเดียว มิฉะนั้นต้องเปลี่ยนรูปเป็น hoch) เช่น ein hohes Gebäude ตึกที่สูงใหญ่, See also: die Höhe
hohen(adj) , See also: hohe
homogen(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: S. gleichartig, A. heterogen,
Horde(n) |die, pl. Horden| กลุ่มสังคมเล็กๆ ประมาณ15-20 คน ฝูงชนหรือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ เช่น เผ่ามองโกล อนารยชน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ho Chi Minh (uniq ) โฮจิมินห์
Hochbau (n) Der Hochbau ist das Teilgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an und über der Oberfläche liegen. (z. B.: Gebäude wie Wohnhäuser oder Türme). Hochbau เป็นส่วนแยกย่อยของการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนพื้นผิวหรือสูงกว่า เช่น ตึก หอคอยเป็นต้น
Höhepunkt {m} | Höhepunkte {pl} (n) สิ่งสำคัญ จุดสำคัญ
Holunderblüte {f} [bot.][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p
hose {f} (n ) กางเกง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hohe Gewinne abwerfender Bereich eines Unternehmenscash cow [Add to Longdo]
Hochgebirge {n}high mountains [Add to Longdo]
Holzschuhtanz {m}clog dance [Add to Longdo]
Hobby {n} | Hobbys {pl}; Steckenpferde {pl}fad; hobby | hobbies [Add to Longdo]
Hobby-Mensch {m}hobbyist [Add to Longdo]
Hobel {m}plane [Add to Longdo]
Hobelbank {f}; Schneidemaschine {f} | Hobelbänke {pl}; Schneidemaschinen {pl}slicer | slicers [Add to Longdo]
Hobelmaschine {f}planer; planing machine [Add to Longdo]
Hoch...elevated [Add to Longdo]
Hoch {n}; Höchststand {m}high [Add to Longdo]
Hochachtung {f}high esteem [Add to Longdo]
Hochantenne {f}elevated aerial [Add to Longdo]
Hochauflösung {f}high-resolution [Add to Longdo]
Hochbau {m}superstructure work [Add to Longdo]
Hochbau {m}structural engineering [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, See also: A. femme,
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
choisir(vt) |je choisis, tu choisis, il choisit, nous choissisons, vous choisissez, ils choisissent| เลือก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
[ほとけ, hotoke] Buddha [Add to Longdo]
保健[ほけん, hoken] Gesundheitspflege, Hygiene [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] Erhaltung, Bewahrung [Add to Longdo]
保守的[ほしゅてき, hoshuteki] konservativ [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
保菌者[ほきんしゃ, hokinsha] Traeger_von_Krankheitserregern [Add to Longdo]
保証[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
保証人[ほしょうにん, hoshounin] Buerge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ho \Ho\, pron.
   Who. [Obs.]
 
   Note: In some Chaucer MSS. Ho

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ho \Ho\, Hoa \Hoa\, n. [See {Ho}, interj., 2.]
   A stop; a halt; a moderation of pace.
   [1913 Webster]
 
      There is no ho with them.        --Decker.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ho \Ho\, prop. n. (Chem.)
   The chemical symbol for Holmium.
   [PJC] Ho

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ho \Ho\, Hoa \Hoa\ (h[=o]), interj. [Cf. F. & G. ho.]
   1. Halloo! attend! -- a call to excite attention, or to give
    notice of approach. "What noise there, ho?" --Shak. "Ho!
    who's within?" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perhaps corrupted fr. hold; but cf. F. hau stop! and E.
    whoa.] Stop! stand still! hold! -- a word now used by
    teamsters, but formerly to order the cessation of
    anything. [Written also {whoa}, and, formerly, {hoo}.]
    [1913 Webster]
 
       The duke . . . pulled out his sword and cried "Hoo!"
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       An herald on a scaffold made an hoo. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydroxyl \Hy*drox"yl\, n. [Hydro-, 2 + oxygen + -yl.] (Chem.)
   A compound radical, or unsaturated group, {HO}, consisting of
   one atom of hydrogen and one of oxygen. It is a
   characteristic part of the hydrates, the alcohols, the oxygen
   acids, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ho
   n 1: a trivalent metallic element of the rare earth group;
      occurs together with yttrium; forms highly magnetic
      compounds [syn: {holmium}, {Ho}, {atomic number 67}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top