ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hip

HH IH1 P   
150 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hip-, *hip*
English-Thai: Longdo Dictionary
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.
whip-round(n) การลงขันกัน เช่น Cabinet ministers are having a whip-round to pay the fines incurred by two policemen and a civilian driver for charges laid against them.
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
stewardship(n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas.
whip cream(n) ครีมที่ตีจนขึ้นแข็ง ใช้สำหรับแต่งหน้าไอศครีม หรือกาแฟ เช่น Did you eat the whip cream from the fridge without asking me?, S. whipped cream

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hip[N] สะโพก, See also: ตะโพก, กระดูกสะโพก, ก้น, บั้นท้าย
hip[ADJ] คนตามแฟชั่น (คำสแลง), See also: คนทันสมัย, Syn. fashionable, stylish, trendy
hip[N] ผลไม้สุกของต้นกุหลาบ, Syn. rose hip
hip[INT] ฮิบ (คำอุทานที่ใช้เชียร์)
hippo[N] ช้างน้ำ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป, Syn. hippopotamus
hippy[N] พวกฮิปปี้, See also: บุปผาชน, Syn. hippie
hippie[N] พวกฮิปปี้, See also: บุปผาชน, Syn. hippy
hip-hop[N] ดนตรีป๊อปชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยดนตรีแร็บ ศิลปะการวาดภาพหรือพ่นสีบนกำแพง และการเต้นเบรกดานซ์
hipbone[N] กระดูกสะโพก, See also: กระดูกตะโพก, Syn. innominate bone
hip boot[N] รองเท้าบู๊ตกันน้ำสูงถึงสะโพก (นักตกปลามักจะสวม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน
hipbone(ฮิพ'โบน) n. กระดูกตะโพก
hipbootรองเท้าบู๊ทสูงถึงตะโพก (มักทำด้วยยาง)
hipped(ฮิพทฺ) adj. ซึ่งมีตะโพก,อกไก่เอียงลาด, (ก่อสร้าง) ,สนใจมาก,ครอบงำ
hippie(ฮิพ'พี) n. ฮิปปี้,บุพผาชน
hippo(ฮิพ'โพ n. hippopotamus -pl. hipppos
hippo-Pref. "ม้า"
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
hippodrome(ฮิพ'พะโดรม) n. สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
hip(n) สะโพก
hippodrome(n) สนามกีฬา,สนามแข่งม้า,โรงละครสัตว์,โรงมหรสพ
hippopotamus(n) ช้างน้ำ,ฮิปโปโปเตมัส
airship(n) เรือเหาะ,เรือบิน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด
archipelago(n) หมู่เกาะ
authorship(n) อาชีพการประพันธ์
battleship(n) เรือรบ,เรือประจัญบาน
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hipสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hip bone; bone, haunch; bone, innominateกระดูกสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hip roofหลังคาทรงปั้นหยา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hippocratic sound; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hippocrepiform-รูปเกือกม้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hip fracturesกระดูกสะโพกหัก [TU Subject Heading]
Hip jointข้อสะโพก [TU Subject Heading]
Hip prosthesisข้อสะโพกเทียม [TU Subject Heading]
Hip-hopฮิป-ฮอป [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hippopotomonstrosesquipedaliophobia[ฮิปโปโปโตมอนสโตรเซสควิปพีดาลิโอโฟเบีย] (n ) โรคกลัวคำยาว ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm hip.นึกแล้ว Blazing Saddles (1974)
"Hands on your hips, give them a push.♪ Hands on your hips, give them a push. ♪ Blazing Saddles (1974)
- A hippopotamus. He lives in the Nile.- ฮิปโป เขาอาศัยอยู่ในแม่น้ำไนล์ Idemo dalje (1982)
Hip, hip, hooray!- เขาจะอยู่ได้นานแค่ไหน *batteries not included (1987)
Maybe he's right. Maybe I should have my hips lifted. No!เค้าน่าจะไปผ่าตัดยกสะโพกขึ้นนะ Mannequin (1987)
At least she'll never say your hips are too fat.อย่างน้อยแม่สาวนี้ก็ไม่ขี้บ่น จู้จี้นะ Mannequin (1987)
You were not hired for your brains, you hippopotamic landmass!นายไม่ได้ถูกจ้างมาให้ออกความคิด ไอ้ยักษ์ใหญ่! The Princess Bride (1987)
..it only works on your hips. You need a whole 'nother exercise for your thighs.เอาละ Big (1988)
Well, I think it's kind of hip in a rad sort of way.ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ฮิปนะ เป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งไง Mannequin: On the Move (1991)
My mother had given me the address of my Aunt Annie... but I had an invitation to a hippie commune from my old friend...แม่ฉันก็มีให้ฉัน ที่อยู่ของป้าแอนของฉัน ... แต่ฉันมีคำเชิญให้ฮิปปี้ ชุมชนจากเพื่อนเก่าของฉัน ... In the Name of the Father (1993)
He's a hippie!- ดู Gerry เขาฮิปปี้! In the Name of the Father (1993)
The rest of you is normal- normal face, normal legs, normal hips, normal ass- but with a big, perfectly round pot belly.ส่วนที่เหลือของคุณเป็นใบหน้า Normal - ปกติขาปกติสะโพกปกติ ass - ปกติ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hipI am aware that my hip aches when it rains.
hipIn the evening I went out on safari again, at night I fell asleep hearing the grunting of the hippos.
hipThe man wore a gun on his hip.
hipLike it or not we're in this together. All we can do is work closely as though we were joined at the hip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะโพก[N] hip, See also: haunch, Syn. ตะโพก, บั้นท้าย
สะโพก[N] hip, Syn. ตะโพก, Example: อวัยวะท่อนล่างของเขาตั้งแต่สะโพกลงมา ลีบเล็กจนไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้, Thai definition: ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง 2 ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า
ฮิปโปโปเตมัส[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ฮิปโป[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโปโปเตมัส, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ฮิปปี้[N] hippie, See also: hippy, Example: พวกฮิปปี้นั้นเชิดชูเสรีภาพอย่างสุดขั้ว โดยปราศจากความยับยั้งชั่งใจ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ, Thai definition: คนกลุ่มหนึ่งที่ดำเนินชีวิตโดยอิสระ ไม่ขึ้นกับประเพณีวัฒนธรรม ไม่สนใจสังคม, Notes: (อังกฤษ)
ตะโพก[N] hips, See also: haunches, buttocks, Syn. ก้น, สะโพก, บั้นท้าย, Example: ผู้หญิงคนนั้นตะโพกกลมสวยงามมาก, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง 2 ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า
ตะเข้[N] hip rafter, See also: valley, Thai definition: ตัวไม้จากกลางจั่วบ้านตรงมายังชายคา พาดเป็นมุม 4 มุม มีเฉพาะบ้านทรงปั้นหยาหรือทรงมนิลา
บุปผาชน[N] hippie, Syn. ฮิปปี้, Example: ทศวรรษของสงครามเวียตนาม บุปผาชนในสังคมแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก, Thai definition: กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ 60 ที่ปฏิเสธสังคม และแสวงหาความสุขตามที่ตนเห็นว่าควรจะเป็น, Notes: (อังกฤษ)
ช้างน้ำ[N] hippopotamus, See also: hippo, Example: คนไทยคุ้นกับข่าวกุมารทอง เกล็ดพญานาค ช้างน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ในนิยาย มีรูปร่างเหมือนช้าง มีงวงและงาคล้ายช้าง หางเป็นปลา
กระดูกเชิงกราน[N] pelvis, See also: hip bone, Syn. เชิงกราน, Example: ลุงขึ้นต้นมะพร้าวแล้วพลาดตกลงมาทำให้กระดูกเชิงกรานหัก, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อัคนี[n.] (akkhanī) EN: fire ; worship fire   FR: feu [m]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อรหัตมรรค[n.] (arahattamak) EN: path of Arhatship   
อรหัตผล[n.] (arahattaphon) EN: attainment of Arhatship   
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
บรรทุกเรือ[v. exp.] (banthuk reūa) EN: ship ; send by boat   
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sinkhā long reūa) EN: load goods into a ship   FR: charger un bateau
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchik) EN: membership card   FR: carte de membre [f]
เบี้ย[n.] (bīa) EN: counter ; chip   FR: jeton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIP    HH IH1 P
HIPS    HH IH1 P S
HIPP    HH IH1 P
HIPPS    HH IH1 P S
HIPPO    HH IH1 P OW0
HIPPE    HH IH1 P
HIPPOS    HH IH1 P OW0 Z
HIPPLE    HH IH1 P AH0 L
HIPPIE    HH IH1 P IY0
HIPPER    HH IH1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hip    (n) hˈɪp (h i1 p)
hips    (n) hˈɪps (h i1 p s)
hippo    (n) hˈɪpou (h i1 p ou)
hippy    (n) hˈɪpiː (h i1 p ii)
hippie    (n) hˈɪpiː (h i1 p ii)
hippos    (n) hˈɪpouz (h i1 p ou z)
hippies    (n) hˈɪpɪz (h i1 p i z)
hip-bath    (n) hˈɪp-baːθ (h i1 p - b aa th)
hip-baths    (n) hˈɪp-baːðz (h i1 p - b aa dh z)
hip-flask    (n) hˈɪp-flaːsk (h i1 p - f l aa s k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河马[hé mǎ, ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] hippopotamus, #33,943 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, ] hippuris or mare's tail, #72,973 [Add to Longdo]
嬉皮士[xī pí shì, ㄒㄧ ㄆㄧˊ ㄕˋ, ] hippie, #85,579 [Add to Longdo]
嘻哈[xī hā, ㄒㄧ ㄏㄚ, ] hip-hop (music genre) [Add to Longdo]
嘻皮[xī pí, ㄒㄧ ㄆㄧˊ, ] hippie [Add to Longdo]
海马迴[hǎi mǎ huí, ㄏㄞˇ ㄇㄚˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] hippocampus [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ดึง English: to pull
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ลาก English: to draw
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ฉุดกระชาก English: to drag

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hippe {f}billhook [Add to Longdo]
Hippe {f}; Sense des Todesscythe [Add to Longdo]
Hippie {m}hippie [Add to Longdo]
Hüftbein {n} [anat.]hip bone; innominate bone [Add to Longdo]
Hüfte {f} [anat.] | Hüften {pl} | mit wiegenden Hüften | die Arme in die Hüften stützen | bis an die Hüften reichenhip | hips | with hips swaying | to put one's hands on one's hips | to come up to the waist [Add to Longdo]
Hüftgelenk {n} [anat.]hip joint [Add to Longdo]
Hüftumfang {m}hip measurement [Add to Longdo]
Taschenflasche {f}; Flachmann {m}hip flask [Add to Longdo]
hippokratisch {adj}hippocratic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
オーナーシップ[おーなーしっぷ, o-na-shippu] ownership [Add to Longdo]
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
カスタムチップ[かすたむちっぷ, kasutamuchippu] custom chip, ASIC [Add to Longdo]
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
シッピングゾーン[しっぴんぐぞーん, shippinguzo-n] shipping zone [Add to Longdo]
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad [Add to Longdo]
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel [Add to Longdo]
チップ[ちっぷ, chippu] chip [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
匹夫[ひっぷ, hippu] ein_Mann, einfacher_Mann, ungebildeter_Mann [Add to Longdo]
引っ張る[ひっぱる, hipparu] ziehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hip \Hip\, n. [OE. hipe, huppe, AS. hype; akin to D. heup, OHG.
   huf, G. h["u]fte, Dan. hofte, Sw. h["o]ft, Goth. hups; cf.
   Icel. huppr, and also Gr. ? the hollow above the hips of
   cattle, and Lith. kumpis ham.]
   [1913 Webster]
   1. The projecting region of the lateral parts of one side of
    the pelvis and the hip joint; the haunch; the huckle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The external angle formed by the meeting of two
    sloping sides or skirts of a roof, which have their wall
    plates running in different directions.
    [1913 Webster]
 
   3. (Engin) In a bridge truss, the place where an inclined end
    post meets the top chord. --Waddell.
    [1913 Webster]
 
   {Hip bone} (Anat.), the innominate bone; -- called also
    {haunch bone} and {huckle bone}.
 
   {Hip girdle} (Anat.), the pelvic girdle.
 
   {Hip joint} (Anat.), the articulation between the thigh bone
    and hip bone.
 
   {Hip knob} (Arch.), a finial, ball, or other ornament at the
    intersection of the hip rafters and the ridge.
 
   {Hip molding} (Arch.), a molding on the hip of a roof,
    covering the hip joint of the slating or other roofing.
 
   {Hip rafter} (Arch.), the rafter extending from the wall
    plate to the ridge in the angle of a hip roof.
 
   {Hip roof}, {Hipped roof} (Arch.), a roof having sloping ends
    and sloping sides. See {Hip}, n., 2., and {Hip}, v. t., 3.
    
 
   {Hip tile}, a tile made to cover the hip of a roof.
 
   {To catch upon the hip}, or {To have on the hip}, to have or
    get the advantage of; -- a figure probably derived from
    wresting. --Shak.
 
   {To smite hip and thigh}, to overthrow completely; to defeat
    utterly. --Judg. xv. 8.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hip \Hip\, interj.
   Used to excite attention or as a signal; as, hip, hip, hurra!
   Hip

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hip \Hip\, or Hipps \Hipps\, n.
   See {Hyp}, n. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hip \hip\, a.
   1. Aware of the latest ideas, trends, fashions, and
    developments in popular music and entertainment culture;
    not square; -- same as {hep}.
 
   Syn: tuned in.
     [PJC]
 
   2. Aware of the latest fashions and behaving as expected
    socially, especially in clothing style and musical taste;
    exhibiting an air of casual sophistication; cool; with it;
    -- used mostly among young people in the teens to
    twenties.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hip \Hip\, v. t. [imp. & p. p. {Hipped}; p. pr. & vb. n.
   {Hipping}.]
   1. To dislocate or sprain the hip of, to fracture or injure
    the hip bone of (a quadruped) in such a manner as to
    produce a permanent depression of that side.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw (one's adversary) over one's hip in wrestling
    (technically called cross buttock).
    [1913 Webster]
 
   3. To make with a hip or hips, as a roof.
    [1913 Webster]
 
   {Hipped roof}. See {Hip roof}, under {Hip}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hip \Hip\, n. [OE. hepe, AS. he['o]pe; cf. OHG. hiufo a bramble
   bush.] (Bot.)
   The fruit of a rosebush, especially of the English dog-rose
   ({Rosa canina}); called also {rose hip}. [Written also {hop},
   {hep}.]
   [1913 Webster]
 
   {Hip tree} (Bot.), the dog-rose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hip
   adj 1: informed about the latest trends [syn: {hep}, {hip}, {hip
       to(p)}]
   n 1: either side of the body below the waist and above the thigh
   2: the structure of the vertebrate skeleton supporting the lower
     limbs in humans and the hind limbs or corresponding parts in
     other vertebrates [syn: {pelvis}, {pelvic girdle}, {pelvic
     arch}, {hip}]
   3: the ball-and-socket joint between the head of the femur and
     the acetabulum [syn: {hip}, {hip joint}, {coxa}, {articulatio
     coxae}]
   4: (architecture) the exterior angle formed by the junction of a
     sloping side and a sloping end of a roof
   5: the fruit of a rose plant [syn: {hip}, {rose hip}, {rosehip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top