Search result for

hid

(154 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hid-, *hid*, hi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hid[VI] กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
hid[VT] กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
hide[VT] ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด, Syn. conceal, ensconce, seclude, Ant. disclose, expose, reveal
hide[VI] ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด
hide[N] หนังสัตว์, See also: หนัง, Syn. leather, pelt, skin
hides[SL] กลอง
hidden[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hidden[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hidden[ADJ] ซึ่งปกปิด, See also: ซึ่งแฝงเร้น, ซึ่งซ่อน, ที่มองไม่เห็น, Syn. concealed
hiding[N] การซ่อน, See also: การหลบซ่อน, Syn. concealment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hid(ฮิด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ hide
hidden(ฮิค'ดัน) adj. ซึ่งปิดบังอยู่,ซ่อนเร้น,ลี้ลับ, See also: hiddenness n., Syn. concealed
hidden fileแฟ้มที่ซ่อนไว้ในระบบดอส และวินโดว์ จะมีแฟ้มข้อมูลบางประเภทที่ไม่ปรากฏขึ้นบนจอให้เห็นเมื่อใช้คำสั่ง DIR หรือ โปรแกรม File Manager ของวินโดว์ 3.1 หรือ Windows Explorer ของวินโดว์95 โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมจะมีแฟ้มข้อมูลประเภทนี้เพื่อกันมิให้มีการคัดลอก) อย่างไรก็ตาม การที่จะให้แฟ้มข้อมูลใดเป็นแฟ้มประเภทนี้ เราสามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่ง ตัวอย่างแฟ้มที่ซ่อนไว้ของโปรแกรมระบบดอส คือ IO.SYS และ MSDOS.SYS เป็นต้น
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
hide-and-seekn. เกมซ่อนหาของเด็ก., Syn. hide-and-go-seek
hide-outn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
hideoutn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat

English-Thai: Nontri Dictionary
hid(vt) pt ของ hide
hidden(vt) pp ของ hide
hide(n) หนังสัตว์,หนัง
hide(vi,vt) ซ่อน,ปิดบัง,แอบ,ปกคลุม,อำพราง
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง
chid(vt) pt ของ chide
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
cowhide(n) หนังวัว,แส้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hidden fileแฟ้มซ่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hidden intentionเจตนาที่ซ่อนอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hidden lineเส้นแฝง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hidden reserveเงินสำรองแฝง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hidden surfaceผิวแฝง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hidden-lock dentureฟันปลอมซ่อนสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hidropoiesisการสร้างเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hidrosisการขับเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hidrotic; diaphoretic; sudorific๑. สารขับเหงื่อ๒. -ขับเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudomotor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hides and skinsหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Hides and skins industryอุตสาหกรรมหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Hidrous and Basic Sulphates ไฮดรัสซัลเฟตกับเบสิกซัลเฟต
เป็นพวกที่มีน้ำรวมอยู่ด้วย มี Chalcanthite และ Gysum [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's okay, Serena. You don't have to hide the photo.ไม่เป็นไรหรอก เซรีน่า หนูไม่จำเป็นต้องซ่อนรูปนั้นหรอก New Haven Can Wait (2008)
You may think you've discovered the hidden chuck,เธออาจจะคิดว่าเธอได้ค้นพบ อีกด้านนึงของชัคแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Oh, they're hidden. there's a bunch all around the gallery.โอ้พวกเขาเอามันออกไปจากแกลอรี่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
How many lies is she hiding behind?อยากรู้จัง Committed (2008)
To reveal how much you two have been hiding from one another.มันคือการทดสอบ Committed (2008)
It's that we don't have much left to hide.เรายังมีอะไรที่ไม่ได้บอกกันอีกรึ Committed (2008)
I doubt she's hiding under the furniture.ฉันพนันได้ว่า เธอคงกำลังซ่อนอยู่ใตเฟอร์นิเจอร์ Odyssey (2008)
We're looking for three cellphone numbers hidden within the code.เรากำลังค้นหา 3 หมายเลขมือถือที่ซ่อนในรหัสนี้ Odyssey (2008)
Well, if Lex wanted to hide her, he's got a research compound in Montana.อย่างงั้น ถ้าเล็กซ์ต้องการซ่อนเธอ เขาคงกำลังค้นหาอะไรบางอย่างในมอนตานา Odyssey (2008)
Yeah, where you been hiding that guy?ใช่ คุณซ่อนตัวหลังผู้ชายคนไหนล่ะ? Odyssey (2008)
On her csf to look for hidden protein markers.และเธอทำCSF มองหาจุดที่ผลิตโปรตีนที่ซ่อนอยู่ Not Cancer (2008)
Brought him methotrexate so he could hide his arthritis.เอายาmethotrexateให้เขา ดังนั้นเขาซ่อนโรคข้ออักเสบของเขาได้ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hidShe tried to hide her feelings.
hidThen they played Hide Seek among the buttercups and daisies, until the little white rabbit wanted to play Find The Acorn.
hidI wonder where he is hiding.
hidSomeone is hiding in the corner.
hidThe human heart has hidden treasures, in secret kept, in silence sealed.
hidBefore meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town.
hidHe could not find what I had hidden.
hidI'll hide and you find me. O.K.?
hidNow the mountain is hidden by the clouds.
hidWhat are you hiding? Come on, tell me. You can't keep it from me. That's (too) creepy.
hidHide not your light under a bushel. [Bible]
hidShe betrayed his hiding place to the police.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลับ[N] secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
เบื้องลึก[N] hidden agenda, See also: hidden reason, Syn. เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้อหลัง, Example: เบื้องลึกของการลาออกอย่างกระทันหันของเขามาจากสาเหตุใดยังไม่รู้ชัด, Thai definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
เก็บอาการ[V] hide the feeling, Syn. เก็บความรู้สึก, Ant. ออกอาการ, Example: คนเจ้าอารมณ์บางคนก็เก็บอาการ แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สนใจในการสังคม, Thai definition: ทนเจ็บโดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด หรือโกรธให้ผู้อื่นเห็น
หมกเม็ด[V] hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
แอบแฝง[V] hide, See also: conceal, Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน
แฝงเร้น[ADJ] latent, See also: hidden, potential, Syn. แอบแฝง, Example: เขาต้องการสื่อสารให้คนดูเข้าใจความรู้สึกของตัวละครด้วยภาพอันมีนัยแฝงเร้น
แฝงตัว[V] hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
แฝงตัว[V] disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
ลี้[V] flee, See also: hide, escape, slip away, Syn. หลีกหนี, หลบ, ซ่อนตัว, ซ่อน, Example: สัตว์ป่าน้อยใหญ่หลบลี้หนีผู้คนไปหากินในป่าลึกกันเกือบหมด, Thai definition: หลีกหนีไปเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับตา
หดหัว[V] hide, See also: evade, dodge, Syn. หลบ, Example: เจ้าพ่อทั้งหลายหดหัวไม่ออกมายิงกันตัวต่อตัวตามคำท้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ชัย ชิดชอบ[n. prop.] (Chai Chitchøp) EN: Chai Chidchob   
ช้างกระ[n.] (chāngkra) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids   FR: ?

CMU English Pronouncing Dictionary
HID    HH IH1 D
HIDY    HH AY1 D IY0
HIDE    HH AY1 D
HIDER    HH AY1 D ER0
HIDEO    HH AH0 D EY1 OW0
HIDES    HH AY1 D Z
HIDING    HH AY1 D IH0 NG
HIDDEN    HH IH1 D AH0 N
HIDEAKI    HH IY2 D EY0 AA1 K IY0
HIDALGO    HH AH0 D AE1 L G OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hid    (v) (h i1 d)
hide    (v) (h ai1 d)
hides    (v) (h ai1 d z)
hidden    (v) (h i1 d n)
hiding    (v) (h ai1 d i ng)
hideous    (j) (h i1 d i@ s)
hidings    (n) (h ai1 d i ng z)
hide-out    (n) - (h ai1 d - au t)
hideaway    (n) (h ai1 d @ w ei)
hide-outs    (n) - (h ai1 d - au t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日付[ひづけ, hiduke] Thai: วันที่ English: date
日付[ひづけ, hiduke] Thai: การลงวันที่ English: dating

German-Thai: Longdo Dictionary
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜在[qián zài, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ, / ] hidden; potential; latent, #5,137 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive, #6,637 [Add to Longdo]
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, ] hide; go into hiding; take shelter, #18,038 [Add to Longdo]
暗藏[àn cáng, ㄢˋ ㄘㄤˊ, ] hide; conceal, #21,544 [Add to Longdo]
躲藏[duǒ cáng, ㄉㄨㄛˇ ㄘㄤˊ, ] hide, #24,016 [Add to Longdo]
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, / ] hidden beneath the surface; buried and concealed, #28,938 [Add to Longdo]
掩藏[yǎn cáng, ㄧㄢˇ ㄘㄤˊ, ] hidden; covered; concealed, #35,141 [Add to Longdo]
隐痛[yǐn tòng, ˇ ㄊㄨㄥˋ, / ] hidden anguish; secret suffering, #37,147 [Add to Longdo]
不可告人[bù kě gào rén, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, ] hidden; kept secret; not to be divulged, #40,090 [Add to Longdo]
捉迷藏[zhuō mí cáng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧˊ ㄘㄤˊ, ] hide and seek, #43,166 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
隠しファイル[かくしファイル, kakushi fairu] hidden file [Add to Longdo]
隠れマルコフモデル[かくれマルコフモデル, kakure marukofumoderu] hidden Markov model [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
妃殿下[ひでんか, hidenka] Ihre_Kaiserliche_Hoheit [Add to Longdo]
[ひだり, hidari] links [Add to Longdo]
左上[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
左側[ひだりがわ, hidarigawa] links, linke_Seite [Add to Longdo]
左利き[ひだりきき, hidarikiki] Linkshaender [Add to Longdo]
左手[ひだりて, hidarite] die_linke_Hand, linkerhand [Add to Longdo]
左目[ひだりめ, hidarime] das_linke_Auge [Add to Longdo]
左足[ひだりあし, hidariashi] der_linke_Fuss [Add to Longdo]
日付け[ひづけ, hiduke] -Datum [Add to Longdo]
日取り[ひどり, hidori] (festgesetzter)-Tag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hid \Hid\,
   imp. & p. p. of {Hide}. See {Hidden}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. {Hid} (h[i^]d); p. p.
   {Hidden} (h[i^]d"d'n), {Hid}; p. pr. & vb. n. {Hiding}
   (h[imac]d"[i^]ng).] [OE. hiden, huden, AS. h[=y]dan; akin to
   Gr. key`qein, and prob. to E. house, hut, and perh. to E.
   hide of an animal, and to hoard. Cf. {Hoard}.]
   1. To conceal, or withdraw from sight; to put out of view; to
    secrete.
    [1913 Webster]
 
       A city that is set on an hill can not be hid.
                          --Matt. v. 15.
    [1913 Webster]
 
       If circumstances lead me, I will find
       Where truth is hid.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To withhold from knowledge; to keep secret; to refrain
    from avowing or confessing.
    [1913 Webster]
 
       Heaven from all creatures hides the book of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from danger; to shelter.
    [1913 Webster]
 
       In the time of trouble he shall hide me in his
       pavilion.               --Ps. xxvi. 5.
    [1913 Webster]
 
   {To hide one's self}, to put one's self in a condition to be
    safe; to secure protection. "A prudent man foreseeth the
    evil, and hideth himself." --Prov. xxii. 3.
 
   {To hide the face}, to withdraw favor. "Thou didst hide thy
    face, and I was troubled." --Ps. xxx. 7.
 
   {To hide the face from}.
    (a) To overlook; to pardon. "Hide thy face from my sins."
      --Ps. li. 9.
    (b) To withdraw favor from; to be displeased with.
 
   Syn: To conceal; secrete; disguise; dissemble; screen; cloak;
     mask; veil. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HID
     Human Interface Device (MS)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 hid
   here; hither; thisway
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hide
 
 1. (hid, hidden) saklamak, gizlemek, ketmetmek, örtbas etmek
 2. saklanmak
 3. gizlenmek. hide one, head utancından saklanmak. hide out (polisten) saklanmak. in hiding saklı.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top