Search result for

hectos

(113 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hectos-, *hectos*, hecto
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hectos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hectos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hector[VT] ข่มขู่, See also: พูดพาลใส่, Syn. bluster
hectogram[N] หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg., See also: เฮกโตกรัม, Syn. hectogramme
hectograph[N] เครื่องพิมพ์อัดสำเนา
hectograph[VT] พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์อัดสำเนา
hectoliter[N] หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร, See also: เฮกโตลิตร
hectometer[N] หน่วยวัดความยาวตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 เมตรหรือ 328.08 ฟุต, See also: เฮกโตเมตร, Syn. hectometre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hecto-Pref. " หนึ่งร้อย", Syn. hect-,hekt-,hekto-
hectogram(me) (เฮค'ทะแกรม) n. หน่วย 100 กรัม.,hg., Syn. hektogram (me)
hectograph(เฮค'ทะกราฟ) n. แม่พิมพ์ยางอัดสำเนา,กระบวนการพิมพ์จากแม่พิมพ์ดังกล่าว. vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ดังกล่าว
hectometer(เฮค'ทะมีเทอะ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ100เมตรหรือ328.08ฟุต, Syn. hektometer,hektometre
hectometre(เฮค'ทะมีเทอะ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ100เมตรหรือ328.08ฟุต, Syn. hektometer,hektometre
hector(เฮค 'เทอะ) n. คนที่ชอบขู่ขวัญคนอื่น,คนขี้รังแก. vt. ขู่ขวัญ,รังแก

English-Thai: Nontri Dictionary
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pancreatolithectomy; pancreatolithotomy; pancreolithotomyการผ่าตัดนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatolithotomy; pancreatolithectomy; pancreolithotomyการผ่าตัดนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreolithotomy; pancreatolithectomy; pancreatolithotomyการผ่าตัดนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labyrinthectomyการผ่าห้องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oothectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-ovariectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oophorectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oothectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovariosalpingectomy; oophorosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychectomyการผ่าตัดถอดเล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hectoร้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hector.Hector. A Penny for Your Thoughts (1961)
Hector!Hector! Escorpion and the Red Hand (2016)
But I assume you mean the patient needs a cardiac sympathectomy?but I assume you mean the patient needs a cardiac sympathectomy? Adverse Events (2008)
We still need to do a sympathectomy.เรายังต้องการ sympathectomy. Adverse Events (2008)
Hector Grimm, The Grimm Reaper.เฮกเตอร์ กริม, พญามัจจุราช Death Race (2008)
This handsome gentleman here, his name is Hector Lepodise.นี่คือสุภาพบุรุษรูปหล่อ เขาชื่อเฮคเตอร์ เลโปดิส The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Hector owns a bolt-making factory.เฮคเตอร์เป็นเจ้าของโรงงานสลักเกลียว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Your roof has it, my roof has it, Hector makes it.หลังคาบ้านของเธอ หลังคาบ้านของฉัน เฮคเตอร์เป็นคนทำ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
By the way, Hector Lepodise is a Christian man.อีกอย่าง เฮคเตอร์ เลโปดิสนับถือคริสเตียน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm acting for Hector Lepodise, owner of the bolt factory.ฉันทำหน้าที่แทนคุณเฮคเตอร์ เลโปดิส เจ้าของโรงงานผลิตเกลียว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It's Hector.นี่เฮคเตอร์นะ The Echo (2008)
Hector made me one too.เฮ็กเตอร์เคยทำให้ฉันอันนึง Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Hector?เฮ็กเตอร์คือใคร Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Hey, Hector. Buenos dias.หวัดดี Hector อรุณสวัสตอนเช้า(ภาษาสเปน) No More Good Days (2009)
You operated on a hector ledezma.คุณผ่าตัดให้ อ่า... เฮคเตอร์ เลอเดซม่า Faceless, Nameless (2009)
Hey, Hector.ไง เฮ็คเตอร์ Frankie & Alice (2010)
If you are not blind, then you surely see that Hector gazes at all women in the same fashion.ถ้าเจ้าไม่ได้ตาบอดจริงๆเจ้าคงจะเห็น ว่าเฮคเตอร์มองผู้หญิงทุกๆคนเหมือนกัน Whore (2010)
and nor did Hector.และเฮคเตอร์ก็ด้วย Whore (2010)
Your name is Hector Caldaron.ชื่อนายคือเฮ็คเตอร์ คาลดารอน Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Hector Salazar, he's the one who took Tara and her boss.เฮคเตอร์ ซาลาซาร์ มันเป็นคนจับตัวธาร่าและเจ้านายของเธอไป Bainne (2010)
Hector.เฮคเตอร์ Bainne (2010)
Now, if Hector gets picked up, he could seriously blow a whistle on this heroin operation.ตอนนี้ ถ้าหากเฮคเตอร์ได้รับความช่วยเหลือ เขาควรที่จะเข้มงวด รีบส่งสัญญาน การขนส่งเฮโรอีนแล้วล่ะ June Wedding (2010)
Maybe we can convince her to share some info on little Hector.บางทีพวกเราอาจจะเค้นเอาข้อมูล ของเฮคเตอร์จากเธอได้บ้าง June Wedding (2010)
Hector Salazar.เจอ เ็ฮคเตอร์ ซาลาซ่า Oiled (2010)
Hey, Hector. It's your lucky day.เฮ้ เฮคเตอร์ วันนี้นายดวงดีว่ะ Oiled (2010)
Hector!เฮคเตอร์ Widening Gyre (2010)
Hector Salazar, Calaveras MC.เฮคเตอร์ ซาราซาร์ สโมสรCalaveras Lochan Mor (2010)
Sounds like Hector's got a strong opinion about how his friend died.ฟังดูเหมือนว่าเฮคเตอร์ ยืนกังขาสาเหตุการตายของเพื่อนเขา Lochan Mor (2010)
Good for Hector.ดีสำหรับเฮคเตอร์ Lochan Mor (2010)
We got a lot in common, Hector.เรามีศัตรูร่วมกันหลายคน เฮคเตอร์ Lochan Mor (2010)
We got a lot in common, Hector.เรามีศัตรูร่วมกันหลายคน เฮคเตอร์ Turas (2010)
I knew I was gonna miss Carmen and Hector.หนูรู้ หนูก็คิดถึง คาร์เมนและก็เฮคเตอร์ Down the Block There's a Riot (2010)
I'm Hector Sanchez.ผมเฮกเตอร์ ซานเชส The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Hector and Carmen have a big mexican dinner every Thanksgiving.เฮกเตอร์กับคาร์เมนฉลองวันขอบคุณพระเจ้าทุกปี ด้วยอาหารเม็กซิกัน Sorry Grateful (2010)
Thank you, Hector.ขอบคุณ เฮกเตอร์ Sorry Grateful (2010)
Hector, I am sweating in a pickup, and my buzz is wearing off.เฮกเตอร์ ฉันไม่ได้มานั่งเงื่อซกในรถกระบะนี้น่ะ และฉันก็ไม่อยากมาต่อปากต่อคำ คุณคงไม่อยากโต้เถียงกะฉันใช่มั๊ย Sorry Grateful (2010)
Hector?เฮกเตอร์ Sorry Grateful (2010)
Hector.เฮกเตอร์ Sorry Grateful (2010)
- Well, where's Hector?- อ้าว เฮกเตอร์อยู่ที่ไหนเนี่ย Sorry Grateful (2010)
Well, traffic was awful, and the bakery was closing, so Hector... a-and I begged him not to, drove up on the shoulder, and the police caught us.โอ๊ย, รถโคตรจะติด, แล้วร้านเบเกอรี่มันก็ปิดซะงั้น คือ เฮกเตอร์- - เออ-ฉันขอร้องแล้วว่าไม่ให้เขา Sorry Grateful (2010)
Are they gonna deport Hector?เขาส่งเฮกเตอร์กลับหรือ Sorry Grateful (2010)
Bob, there has got to be some way we can get Hector his papers.บ๊อบ มีทางไหนบ้างมั๊ย ที่เราจะเข้าถึงเอกสารของเฮกเตอร์ได้ Sorry Grateful (2010)
Guys, it's too late for Hector, and as long as Carmen is here, she runs the risk of being deported, too.นี่พวก มันสายไปแล้วสำหรับเฮกเตอร์ หรือตราบใดที่ คาร์เมนยังอยู่ที่นี่ เธอเองก็เสี่ยงต่อการถูกส่งตัวกลับเหมือนกัน Sorry Grateful (2010)
Gaby's dinner ended when Hector got arrested...อาหารค่ำของแก๊บบี้สิ้นสุดลง เมื่อเฮกเตอร์ได้ถูกจับ Pleasant Little Kingdom (2010)
Hector and I are all the family she needs.เฮคเตอร์และฉันเป็นครอบครัวที่เธอต้องการ Pleasant Little Kingdom (2010)
I just spoke to Hector.ฉันเพิ่งพูดกับเฮคเตอร์ Pleasant Little Kingdom (2010)
We're staying with people we know for a few weeks until Hector crosses the border and joins us.ประมาณสองสามอาทิตย์ จนกว่า เฮคเตอร์จะออกจากชายแดนมาหาพวกเรา Pleasant Little Kingdom (2010)
Just until you and Hector get settled.แค่จนกว่าคุณกับเฮคเตอร์จะตั้งตัวได้ Pleasant Little Kingdom (2010)
Carmen wants to drag Grace all over Guadala-somewhere while Hector figures out a way to sneak back into the country.คาร์เมนจะลากเอาเกรซ ไปทั่วกัวดาลา อะไรนี่ ขณะที่เฮกเตอร์หาทาง กลับเข้ามาในประเทศใหม่ Pleasant Little Kingdom (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระราน[V] bully, See also: hector, browbeat, oppress, Syn. เกะกะระราน, Example: นกกระจิบตัวที่มาระรานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา, Thai definition: กระทบกระทั่งทำให้เกิดความเดือดร้อน หรือแตกร้าวกัน, แกล้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
เฮกโตกรัม[CLAS] hectogram, See also: hectogramme, Thai definition: หน่วยมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 100 กรัม, อักษรย่อว่า ฮก., Notes: (อังกฤษ)
เฮกโตเมตร[CLAS] hectometer, See also: hectometre, Thai definition: หน่วยมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 100 เมตร, อักษรย่อว่า ฮม., Notes: (อังกฤษ)
เฮกโตลิตร[CLAS] hectoliter, See also: hectolitre, Thai definition: หน่วยมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 100 ลิตร, อักษรย่อว่า ฮล., Notes: (อังกฤษ)
แกล้ง[V] tease, See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice, Syn. รังแก, กลั่นแกล้ง, ข่มเหงรังแก, Example: พี่แกล้งน้องจนร้องไห้
ข่มเหง[V] bully, See also: annoy, persecute, hector, Syn. กดขี่, กดขี่ข่มเหง, Example: พ่อค้านายทุนกดขี่ข่มเหงราษฎร, Thai definition: ใช้กำลังรังแกแกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ข่มเหงคะเนงร้าย[V] bully, See also: annoy, persecute, hector, Syn. รังแกเบียดเบียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkhanēngrāi) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector   
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute   FR: rudoyer ; malmener

CMU English Pronouncing Dictionary
HECTOR    HH EH1 K T ER0
HECTOR'S    HH EH1 K T ER0 Z
HECTORING    HH EH1 K T ER0 IH0 NG
HECTOGRAPH    HH EH1 K T AH0 G R AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hecto-    (j) - (h e1 k t ou -)
hector    (v) (h e1 k t @ r)
hectors    (v) (h e1 k t @ z)
hectored    (v) (h e1 k t @ d)
hectoring    (v) (h e1 k t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vervielfältiger {m}hectograph [Add to Longdo]
einschüchtern | einschüchterndto hector | hectoring [Add to Longdo]
schüchtert einhectors [Add to Longdo]
schüchterte einhectored [Add to Longdo]
Hector-Delfin {m} [zool.]Hector's dolphin; little pied dolphin; New Zealand dolphin; white-front dolphin (Cephalorhynchus hectori) [Add to Longdo]
Hector-Schnabelwal {m} [zool.]Hector's beaked whale; New Zealand beaked whale; skew-beaked whale (Mesoplodon hectori) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘクト[, hekuto] (n,pref) hecto-; 10^2; (P) [Add to Longdo]
ヘクトグラム[, hekutoguramu] (n) hectogramme [Add to Longdo]
ヘクトパスカル[, hekutopasukaru] (n) hectopascal [Add to Longdo]
ヘクトメートル[, hekutome-toru] (n) (also written as 粨) hectometre [Add to Longdo]
ヘクトリットル[, hekutorittoru] (n) hectolitre [Add to Longdo]
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公两[gōng liǎng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄤˇ, / ] hectogram [Add to Longdo]
公引[gōng yǐn, ㄍㄨㄥ ˇ, ] hectometer [Add to Longdo]
公石[gōng shí, ㄍㄨㄥ ㄕˊ, ] hectoliter [Add to Longdo]
埃克托[Āi kè tuō, ㄞ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, ] Hector (name) [Add to Longdo]
毫巴[háo bā, ㄏㄠˊ ㄅㄚ, ] millibar (mbar or mb), unit of pressure (equal to hecto-Pascal) [Add to Longdo]
百帕[bǎi pà, ㄅㄞˇ ㄆㄚˋ, ] hecto-Pascal (hpa), unit of atmospheric pressure [Add to Longdo]
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] hectometer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top