Search result for

hears

(70 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hears-, *hears*, hear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearse[N] รถศพ
hearsay[N] คำบอกเล่า, See also: เรื่องที่ได้ยินมาจากคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearsay(เฮีย'เซ) n. ข่าวลือ,เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา, Syn. report,rumour
hearse(เฮิร์ซ) n. รถศพ,รถบรรทุกศพ,ปะรำหน้าหลุมฝังศพ,โครง 3 เหลี่ยมสำหรับวางเทียน
pruning shearsn. กรรไกรตัดเล็มกิ่งไม้
rehearsal(รีเฮอร์'เซิล) vi.,n. (การ) ซ้อม,ฝึกซ้อม,บรรยาย., See also: rehearsable adj. rehearser n.
rehearse(รีเฮิร์ส') n. ฝึกซ้อม,บรรยาย

English-Thai: Nontri Dictionary
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
hearse(n) รถบรรทุกศพ
rehearsal(n) การแจ้ง,การซ้อม,การระบุ,การเล่า,การท่อง
rehearse(vt) แจ้งรายการ,ซ้อม,ระบุ,เล่า,ท่อง,ฝึกซ้อม
shears(n) เครื่องตัด,กรรไกร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hearsay evidenceพยานบอกเล่า [ดู eye witness ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearses (Vehicles)ยานพาหนะบรรทุกศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From next year's class, but we don't take anything on hearsay.แต่พกวเราไม่เชื่ออะไรจากที่ได้ยินมา New Haven Can Wait (2008)
Fortune 500 c.E.O.S, lvmh, ppr, hearst.ฟอร์จูน 500 ซ๊อีโอเอส ลิม เฮริสท์ There Might be Blood (2008)
Am I really to be judged on hearsay from a boy?ฝ่าบาท นี่กระหม่อมต้องถูกตัดสินโดยเพียงคำพูดของเด็กหนุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นหรือ? Valiant (2008)
Only a mad man hears the truth as treason!เพียงคนบ้าเท่านั้นที่ได้ยิน \ Nแล้วคิดว่าเป็นกบฏจริง! To Kill the King (2008)
# The one who hears my voice ## The one who hears my voice # Superhero Movie (2008)
When the new DA hears about this, he'll want in.ถ้าอัยการคนใหม่รู้เรื่องนี้ เขาต้องอยากร่วมด้วยแน่ The Dark Knight (2008)
Our man surveilling hears a gunshot, sees the guy wrestle something into his car.สายลับของเรา ได้ยินเสียงปืน เห็นนายธนารักษ์เอาอะไรซักอย่างขึ้นรถ Burn After Reading (2008)
- One hears of such men.- พูดถึงคนประเภทนั้นนะ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Otherwise she will be broadcasting everything she sees and hears, 30 minutes.ไม่อย่างงั้น เธอจะถ่ายทอดทุกอย่างเธอเห็นNและได้ยิน.. Gamer (2009)
Now, all it takes is one idiot trying to make a statement or one fool who thinks that he hears God speaking to him through the radio.มันอาจจะมี ไอ้งั่งสักคน.. นึกอยากจะเกรียนขึ้นมา.. หรือ ไอ้หน้าโง่ที่บอกว่าตัวเอง.. Invictus (2009)
Think how your mother would feel when she hears that you forced out her chief of staff so you could take over his position.คิดดูแม่คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าเธอรู้ว่า คุณทำให้หัวหน้าคณะทำงานของเธอต้องลาออก เพื่อที่คุณจะได้ตำแหน่งเขาแทน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
In this climate? Public hears china, they scream bloody murder.กับบรรยากาศอย่างนี้,สาธารณะชนได้ยิน เรื่องของจีนกับการฆาตกรรมโหด I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hearsAll I ever hears is nothing.
hearsHe never hears what I'm trying to say.
hearsHe that hears much and speaks not at all shall be welcome both in bower and hall.
hearsI know it by hearsay.
hearsShe hears English all through the day.
hearsThe mother will not be at ease until she hears of her son's safe arrival.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำครหา[N] rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
คำกล่าว[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำบอกเล่า[N] saying, See also: hearsay, report, rumor, account, Example: สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เป็นการเตือนว่าอย่าเชื่อคำบอกเล่าจนกว่าจะดูให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเอง, Thai definition: ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการที่ได้มาจากการพูดที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
คำเล่าลือ[N] rumor, See also: hearsay, report, Example: อาหารร้านนี้รสชาติอร่อยสมกับคำเล่าลือจริงๆ
คำปรารภ[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, mention, Syn. คำกล่าว, Example: ผมมักจะได้ยินคำปรารภว่า ครูควรจะสอนภาษาไทยธุรกิจแทนภาษาไทยธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
กรรไกร[n.] (kankrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears   FR: ciseaux [mpl]
คำบอกเล่า[n.] (khambøklao) EN: saying ; hearsay ; report ; rumor ; account   
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
พยานบอกเล่า[n. exp.] (phayān bøk lāo) EN: oral evidence ; hearsay witness   FR: témoignage verbal [m]
รถศพ[n.] (rotsop) EN: hearse   FR: corbillard [m] ; fourgon mortuaire [m] ; char funèbre [m]
ซ้อม[v.] (søm) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse   FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
ตะไกร[n.] (takrai) EN: scissors ; pair of scissors ; clippers ; nippers ; shears   FR: ciseaux [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARS    HH IH1 R Z
HEARSE    HH ER1 S
HEARST    HH ER1 S T
HEARSAY    HH IH1 R S EY2
HEARST'S    HH ER1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hears    (v) (h i@1 z)
Hearst    (n) (h @@1 s t)
hearse    (n) (h @@1 s)
hearsay    (n) (h i@1 s ei)
hearses    (n) (h @@1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēn, ㄨㄣ, / ] hearse, #405,043 [Add to Longdo]
殡车[bìn chē, ㄅㄧㄣˋ ㄔㄜ, / ] hearse, #451,266 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] hearse [Add to Longdo]
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] hearse [Add to Longdo]
辒车[wēn chē, ㄨㄣ ㄔㄜ, / ] hearse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
ぶっつけ本番[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n,adj-no) performing without rehearsal [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
カメラリハーサル[, kamerariha-saru] (n) camera rehearsal [Add to Longdo]
カメリハ[, kameriha] (n) (abbr) camera rehearsal [Add to Longdo]
ゲネプロ[, genepuro] (n) costume rehearsal (ger [Add to Longdo]
ドライリハーサル[, dorairiha-saru] (n) dry rehearsal [Add to Longdo]
ピンキング鋏[ピンキングばさみ, pinkingu basami] (n) pinking shears [Add to Longdo]
メンタルリハーサル[, mentaruriha-saru] (n) mental rehearsal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top