Search result for

hau

(166 entries)
(0.1145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hau-, *hau*. Possible hiragana form: はう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haul    [N] ของที่ถูกขโมยไป
haul    [VT] ลาก, See also: ดึง, ฉุด, Syn. drag, pull, tug, Ant. nudge, push, shove
haul    [VT] ลำเลียง, See also: ขนส่ง
haulm    [N] ลำต้นหรือยอดของพืชประเภทถั่ว มันฝรั่งและหญ้า
haunt    [VT] ทำให้กังวล
haunt    [N] สถานที่ที่ไปเป็นประจำ, Syn. hangout, purlier, resort
haunt    [VT] หลอกหลอน, See also: หลอน
haunch    [N] สะโพก
haughty    [ADJ] ซึ่งทระนง, See also: ทะนง, ถือยศ, โอหัง, ถือตัว, Syn. arrogant, condescending, snobbish, Ant. humble, modest
haul in    [PHRV] ลาก, See also: ดึง, Syn. draw in, pull in

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
haunch bone; bone, hip; bone, innominateกระดูกสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haustorium๑. รากเบียน๒. เซลล์เบียน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haul การขน(ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
Haul Distance ระยะขน(ขยะ)
ระยะทางที่ของเสียหรือวัสดุที่จะถูกฝังกลบ เคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hauberkn. เสื้อเกราะยาวถึงเข่า
haugh(ฮาฟ) n. ผืนดินของหุบเขาแม่น้ำ,ผืนดินชั้นใต้
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish
haul(ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลาก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ถูกดึง,สิ่งที่จับได้,ปริมาณการลำเลียง, Syn. pull,tow
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง,การลาก,การสาว,การฉุด,ค่าธรรมเนียมบรรทุก
haulm(ฮอม) n. ลำต้น,ต้น, Syn. halm
haunch(ฮอนชฺ) n. ตะโพก,บั้นท้ายของสัตว์,ขาสัตว์,ส่วยข้างของส่วนโค้ง,คานหนุน
haunt(ฮอนทฺ) v. สิ่งสู่,มักปรากฎขึ้นเสมอ,ไปเยี่ยมบ่อย,รบกวน. n. ที่ที่ไปบ่อย,ผี., See also: haunter n.
haunted(ฮอน'ทิด) adj. ซึ่งสิงอยู่,ครอบงำ
haunting(ฮอน'ทิง) adj. ยังคงอยู่ในความทรงจำ,ซึ่งสิ่งอยู่,ครอบงำ., See also: hauntingly adv., Syn. disturbing,persisting

English-Thai: Nontri Dictionary
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
haul(n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง
haul(vt) ลาก,เข็น,ชัก,สาว,ดึง,ฉุด
haunch(n) สะโพก,บั้นท้าย
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย,ผี
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่
chauffeur(n) คนขับรถ
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And one is gonna haunt me for the rest of my life.และหนึ่งในนั้นจะต้องหลอนฉันไปชั่วชีวิต New Haven Can Wait (2008)
Didn't Lily tell you? I'm here for the long haul.ลิลลี่ไม่ได้บอกเหรอ ว่าจะอยู่ยาวเลย Chuck in Real Life (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
So you've got volders on the arms. The hauberk goes over your chest.เอาล่ะใส่เกราะที่แขนแล้วก็ที่หน้าอกเรียบร้อยแล้ว Valiant (2008)
You knew that this business would come back to haunt me.เจ้ารู้ว่างานนี้จะต้องตามมาหลอกหลอนข้า Excalibur (2008)
Hauled out in the middle of the night in the middle of nowhere on some urgent recovery project and shown what?ถูกลากไปกลางดึก ไปที่ไหนก็ไม่รู้ กับโครงการกู้ภัยฉุกเฉิน แล้วเราเจออะไร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I knew this would come to haunt us.ข้านึกแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องกลับตามมาหลอกหลอนเรา The Other Boleyn Girl (2008)
May his spirit haunt your every step.ขอให้ดวงวิญญาณนี้จง หลอกหลอนแกในยามแกหลับ Inkheart (2008)
Your Holiness? Mark my vords, this shortcut vill haunt you.ท่านกูรู จำคำผมไว้ การข้ามขั้นนี้ จะตามหลอกหลอนท่าน The Love Guru (2008)
And I think that unless you say it, you're going to be haunted for the rest of your life.และผมคิดว่า ถ้าท่านไม่พูดออกไป ท่านจะตัองถูกหลอกหลอน ไปจนตลอดชีวิตที่เหลือของท่าน Frost/Nixon (2008)
Your name is Tuchman Marsh? Tuchman Marsh Hauptman Rodino!ทัคแมน มาร์ ฮัปแมน โรดิโน่ Burn After Reading (2008)
I have to get into haute couture right away, but for me it is very difficult.มันยากมาก ผมต้องการคนช่วย คุณเป็น.. Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hauThe house is said to be haunted.
hauWhat a haughty fellow he is!
hauWinds haunt the village.
hauThat bar is one of his favorite haunts.
hauHe haunted the art galleries.
hauHe haunts the lowest resorts.
hauMy past indiscretions are coming back to haunt me.
hauThe house is haunted.
hauThe coffee shop is my favorite haunt.
hauIt's "I Dig A Pygmy" by Charles Haultrey on the deaf aids.
hauThey say that old house is haunted.
hauThe first time I held my girlfriend's hand was in the haunted house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะโพก    [N] hip, See also: haunch, Syn. ตะโพก, บั้นท้าย
หลอน    [V] haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
สิง    [V] be possessed, See also: haunt, Syn. สึง, อยู่, เข้าอยู่, อาศัย, Example: เสียกบาลเป็นชื่อของอุบายวิธี เพื่อขับไล่ผีร้ายที่เข้ามาสิงอยู่ในคน, Notes: (เขมร)
เข้าสิง    [V] possess, See also: haunt, Syn. สิง, Example: ปีศาจเข้าสิงเขาได้ เพราะเขามีจิตใจอ่อนแอ, Thai definition: เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์
ปึ่ง    [ADJ] arrogant, See also: haughty, self-important, imperious, lordly, disdainful, proud, Syn. ปึ่งชา, ปั้นปึ่ง, Ant. นอบน้อม, อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, Example: ใครๆ ก็พากันเบื่อหน่ายท่าทางปึ่งของเขาเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมา, Thai definition: ทำท่าไว้ยศไม่อยากพูดจาด้วย
หยิ่งยะโส    [ADJ] arrogant, See also: haughty, disdainful, supercilious, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน, Example: เขาเป็นคนหยิ่งยะโส แข็งกระด้าง อวดดี ใครๆ ก็เกลียดชังเขาทั้งนั้น, Thai definition: ทะนงว่าตนมีดี
ตะโพก    [N] hips, See also: haunches, buttocks, Syn. ก้น, สะโพก, บั้นท้าย, Example: ผู้หญิงคนนั้นตะโพกกลมสวยงามมาก, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง 2 ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า
ตะคาก    [N] haunch-bone, See also: pelvic bones, Syn. หัวตะคาก, Thai definition: แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว
ตะคาก    [N] haunch-bone, See also: pelvic bones, Syn. หัวตะคาก, Thai definition: แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว
เต๊ะ [ADV] arrogantly, See also: haughtily, Syn. วางท่า, วางมาด, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก, Example: เพื่อนฝูงของผู้จัดการนั่งเต๊ะรออยู่ในห้องรับแขก, Thai definition: แสดงท่าผึ่งผาย เพราะคิดว่าตนมีฐานะสูงกว่าผู้อื่น, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather   FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud   FR: lire à voix haute
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
บานผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house   FR: maison hantée [f]
โบกปูนขาว[v. exp.] (bōk pūnkhāo) FR: blanchir à la chaux ; chauler
บ่อน้ำร้อน[n. exp.] (bø nām røn) EN: hot spring   FR: source d'eau chaude [f]
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAU    HH AW1
HAUF    HH AO1 F
HAUG    HH AO1 G
HAUL    HH AO1 L
HAUK    HH AO1 K
HAUS    HH AW1 S
HAUT    HH AO1 T
HAUN    HH AO1 N
HAUB    HH AO1 B
HAUCH    HH AO1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haul    (v) (h oo1 l)
haulm    (n) (h oo1 m)
hauls    (v) (h oo1 l z)
haunt    (v) (h oo1 n t)
hauled    (v) (h oo1 l d)
haunch    (n) (h oo1 n ch)
haunts    (v) (h oo1 n t s)
hauberk    (n) (h oo1 b @@ k)
haughty    (j) (h oo1 t ii)
haulage    (n) (h oo1 l i jh)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hau Ab![เฮา อับ] ไปซะ (เป็นการไล่)
häufig(adv) บ่อย (เป็นคำที่ไพเราะกว่า oft) , See also: S. oft, oftmals
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง
Häuptling(n) |der, pl. Häuptlinge| ผู้นำกลุ่ม, หัวหน้าเผ่า, See also: S. Chef, Leiter,
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Hauptstädte(n) |pl.|, See also: die Hauptstadt
Haus(n) |das, pl. Häuser| บ้าน
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Häuser(n) |pl.|, See also: das Haus

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptachse {f} [math.]principal axis [Add to Longdo]
Hauptachse {f} [techn.]rotational axis [Add to Longdo]
Hauptachsentheorem {n} [math.]principal axis theorem [Add to Longdo]
Hauptader {f} (Bergbau)mother lode [Add to Longdo]
Hauptstelle {f}master station [Add to Longdo]
Hauptstrom {m}power line [Add to Longdo]
Hauptuhr {f}central clock; master clock [Add to Longdo]
Hauptverkehrsweg {m}major traffic pathway [Add to Longdo]
Hauptverteilung {f}main distribution board [Add to Longdo]
Haube {f} | Hauben {pl}bonnet | bonnets [Add to Longdo]
Hauptnenner {m}common denominator [Add to Longdo]
Haube {f}; Kapuze {f} | Hauben {pl}; Kapuzen {pl} | maskiert; mit Kapuzehood | hoods | hooded [Add to Longdo]
Haubentaucher {m}; Seetaucher {m}; ...taucher [ornith.]loon [Add to Longdo]
Haubitze {f} [mil.]howitzer [Add to Longdo]
Hauch {m}breath [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chaud(e)(adj) อุ่น, (très chaud) ร้อน, See also: A. froid(e),
chaud(n) le chaud = ความร้อน, ความอบอุ่น, See also: A. le froid,
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
s'échauffer((SPORT)) อบอุ่นร่างกาย
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌;伊呂波歌[いろはうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ぐうぐう寝ちゃう[ぐうぐうねちゃう, guuguunechau] (v5u) (ktb [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
ちゃう[, chau] (exp) (1) (osb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, ] haughty; vigorous [Add to Longdo]
款儿[kuǎn r, ㄎㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] haughty manner; proud bearing [Add to Longdo]
海于格松[Hǎi yú gé sōng, ㄏㄞˇ ㄩˊ ㄍㄜˊ ㄙㄨㄥ, ] Haugesund (city in Rogaland, Norway) [Add to Longdo]
贡高我慢[gòng gāo wǒ màn, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄠ ㄨㄛˇ ㄇㄢˋ, / ] haughty and arrogant [Add to Longdo]
骄矜[jiāo jīn, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄣ, / ] haughty; proud [Add to Longdo]
高档服装[gāo dàng fú zhuāng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] haute couture; high fashion clothing [Add to Longdo]
闹鬼[nào guǐ, ㄋㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] haunted [Add to Longdo]
鬼楼[guǐ lóu, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄡˊ, / ] haunted house [Add to Longdo]
鬼迷心竅[guǐ mí xīn qiào, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄠˋ, / ] haunted; possessed by a devil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
ハウジング[はうじんぐ, haujingu] housing, cabinet [Add to Longdo]
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
中央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] Haupt- [Add to Longdo]
主因[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
主婦[しゅふ, shufu] Hausfrau [Add to Longdo]
主要[しゅよう, shuyou] Haupt-, wesentlich [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top