Search result for

hat

(192 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hat-, *hat*
English-Thai: Longdo Dictionary
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
chatroom(n) ห้องคุย สนทนา บนอินเตอร์เนต
roger that(slang ) รับทราบ, ทราบแล้วเปลี่ยน, เข้าใจแล้ว, ใช้บ่อยในกรณีที่สนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hat[N] บทบาท, See also: ตำแหน่ง
hat[N] หมวก
hate[VT] เกลียด, See also: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง, Syn. abhor, detest, loathe, Ant. adore, like, love
hate[N] ความเกลียด, See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
hath[AUX] กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 3 ของ have (คำโบราณ)
hatch[N] ประตูเล็กที่อยู่บนพื้นหรือเพดานเครื่องบินหรือเรือ
hatch[VT] คิดวางแผน (อย่างลับๆ), See also: คิดอุบาย (อย่างลับๆ), Syn. plot
hatch[VI] ออกจากไข่
hatch[VT] วาดเส้นแรเงา
hatred[N] ความเกลียดชัง, See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์, Syn. abhorrence, detestation, loathing, Ant. fondness, liking, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hat(แฮท) n. หมวก,หมวกพระราชาคณะ
hatable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hatale(เฮ'ทะเบิล) adj. ดูhateable
hatch(แฮทชฺ') vt.,vi. ฟักไข่,กกไข่,ฟักออกมา,ผลิต,วางแผน. n. ประตูเล็กบนดาดฟ้าเครื่องบินหรือพื้น,ประตูน้ำ,คอกปลา, See also: hatchability n. hatchable adj. hatcher, Syn. devise,concoct,plot
hatcheln. หวีป่าน,หวีปอ,หวี
hatcheryn. สถานที่ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
hatchet(แฮท'ชิท) n.ขวานด้ามเล็ก ๆ ,อาวุธ,ข้อบาดหมาง. -Id. (bury the hatcher (tomahawk) สงบศึก,ประนีประนอมกัน)
hatchingn. เส้นแรเงา
hatchmentn. แผ่นสี่เหลี่ยมวางขวางและมีตราเครื่องหมายตระกูลของผู้ตาย
hatchwayn. ทางเปิดหรือบานเปิดบนดาดฟ้า,ทางเปิด, Syn. hatch,opening

English-Thai: Nontri Dictionary
hat(n) หมวก,มาลา
hatch(vi) ออกจากไข่
hatch(vt) ฟัก(ไข่),กก(ไข่),บ่ม(ผลไม้)
hatchery(n) ที่ฟักไข่
hatchet(n) ขวานเล็ก
hatchway(n) ทางลงใต้ท้องเรือ
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hate(vt) เกลียด,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ชัง,เกลียดชัง
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hater(n) ผู้เกลียด,ผู้รังเกียจ,ผู้ชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hat in the ringการประกาศตัวเข้าสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hatchbackรถเก๋งมีประตูท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hatchingการแรเส้นเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hatha yogaโยคะ (กายบริหาร) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hate (n vi vt )
Hattrick (vi ) สามลูก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hatter!แฮทเทอร์ Alice in Wonderland (2010)
And I really hate those stupid headbands.ฉันเกลียดที่คาดผมงี่เง่าพวกนี้จริงๆเลย! , ไม่.. New Haven Can Wait (2008)
Involves a lot of people hating my father's guts.คือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เกลียดพ่อฉันเข้าไส้ New Haven Can Wait (2008)
As much as I hate these words coming out of my mouth,มากเท่าที่ฉันเกลียดคำที่ออกมาจากปากฉันตอนนี้ Chuck in Real Life (2008)
No, I didn't. I hate Chuck. Don't make me lose my appetite.เปล่า ฉันเกลียดชัค เขาทำให้ผมหมดอร่อยเลย Chuck in Real Life (2008)
I hate you.ฉันเกลียดเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Nate hates me.- เนท เกลียดฉัน There Might be Blood (2008)
Um, honestly, I hate being the center of attention,จริงๆแล้ว ไม่ชอบเป็นจุดสนใขซักเท่าไหร่ There Might be Blood (2008)
Well, we'd hate to inconvenience you.มันประหยัดเวลาดี Committed (2008)
I'll get their attention and lead them away from the hatch.ฉันจะล่อมันให้ออกห่างจากประตู Dead Space: Downfall (2008)
Ladies. You want to hate me so you won't feel guilty. Shut up!คุณอยากจะเกลี่ยดฉัน จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิด Not Cancer (2008)
But, uh, the guys i hated dancing with beforeแต่ ฉันเกลียดพวกหนุ่มที่เต้นรำด้วยก่อน ฉันเกลียดการเต้นรำหลังจากนั้น Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hatHe came to me hat in hand and asked for a loan.
hatPlease help me pick out a hat which matches my new dress.
hatShe hates carrots.
hatHer hat looked funny.
hatThe look on his face was next door to hatred.
hatShe brushed her husband's hat.
hatI didn't like him much, in fact I hated him.
hatHang your hat on the hook.
hatShe removed her hat when she entered the room.
hatShe looked at him with hatred.
hatI believe you like your job. On the contrary, I hate it.
hatGrammar, which I hate, is good for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุบ[N] hat, See also: headgear, helmet, cap, Example: ผู้ที่ใช้กุบในปัจจุบัน ยังคงมีแต่ชาวไร่ชาวสวน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หมวกมีปีกทำจากไม้ไผ่สานประกบกัน 2 ชิ้นกรุด้วยวัสดุจำพวกใบไม้, Notes: (ถิ่นพายัพ)
เกลียด[V] hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
เกลียดชัง[V] loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
หมวก[N] hat, Syn. มาลา, Example: คนงานหญิงใส่ผ้าคลุมหัวและใส่หมวกทับอีกทีหนึ่ง, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้น
ชังน้ำหน้า[V] dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
จงเกลียดจงชัง[V] hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
ฟัก[V] hatch, See also: brood, Syn. ฟักไข่, Example: แม่กาช่วยฟักไข่และเลี้ยงลูกอ่อนของนกกาเหว่าที่แอบมาวางไข่ไว้, Thai definition: กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว
ฟักไข่[V] hatch, See also: brood, Syn. ฟัก, Example: แม่นกกำลังฟักไข่อยู่ในโพรงของต้นไม้โดยไม่รู้เลยว่ามีศัตรูคอยจ้องทำร้ายอยู่, Thai definition: กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว
มาลา[N] hat, Syn. หมวก, งอบ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดฉลองพระองค์เสื้อฝนสีน้ำเงินเข้มและพระมาลากันฝนสีเดียวกัน, Count unit: ใบ, Thai definition: (ราชาศัพท์) หมวก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลา[N] hat, Syn. หมวก, งอบ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชุดฉลองพระองค์เสื้อฝนสีน้ำเงินเข้มและพระมาลากันฝนสีเดียวกัน, Count unit: ใบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจซื้อ[n. exp.] (amnāt seū) EN: buying power   FR: pouvoir d'achat [m]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ่างอาบน้ำ[n.] (āng āpnām) EN: that tub ; tub   FR: baignoire [f]
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là

CMU English Pronouncing Dictionary
HAT    HH AE1 T
HATS    HH AE1 T S
HATZ    HH AE1 T S
HATE    HH EY1 T
HATT    HH AE1 T
HATH    HH AE1 TH
HATA    HH AA1 T AH0
HATEM    HH AE1 T IH2 M
HATED    HH EY1 T AH0 D
HAT'S    HH AE1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hat    (n) (h a1 t)
hate    (v) (h ei1 t)
hath    (v) (h a th)
hats    (n) (h a1 t s)
hatch    (v) (h a1 ch)
hated    (v) (h ei1 t i d)
hates    (v) (h ei1 t s)
hatful    (n) (h a1 t f u l)
hating    (v) (h ei1 t i ng)
hatpin    (n) (h a1 t p i n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
二十歳[はたち, hatachi] (n) อายุ 20 ปี
発電[はつでん, hatsuden] (n) การผลิตกระแสไฟฟ้า
二十日[はつか, hatsuka] (n) วันที่ 20 ของเดือน, 20 วัน
初物[はつもの, hatsumono] (n) พืชผัก ผลไม้ หรือปลา ที่เก็บเกี่ยว หรือจับได้ในช่วงต้นฤดู
初詣[はつもうで, hatsumoude] (n) การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発売[はつばい, hatsubai] Thai: การวางตลาด English: sale (vs)
働く[はたらく, hataraku] Thai: ทำงาน English: to work
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จลุล่วงไป English: to accomplish
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to achieve
発音[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)
発言[はつげん, hatsugen] Thai: คำกล่าวสุนทรพจน์ English: speech
発言[はつげん, hatsugen] Thai: การกล่าวคำพูดออกมา

German-Thai: Longdo Dictionary
hatte(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ haben: ich/er/sie/es hatte, du hattest, wir/sie/Sie hatten, ihr/Ihr hattet| มี, See also: haben
hätte, See also: haben
hatten(vt) มี , See also: hatte, haben
hätten, See also: haben
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen,
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Schatz(n) |der, pl. Schätze| ขุมทรัพย์
Schatz(n slang) |der, pl. Schätze| ที่รัก (เป็นภาษาพูดสำหรับคู่รักหรือพ่อแม่กับลูก) เช่น Bist du schon zurück, mein Schatz? เธอกลับมาแล้วหรือจ๊ะ ที่รักจ๋า
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hat Erfolgprospers [Add to Longdo]
Hattrick {m} [sport]hat-trick; masterstroke; treble [Br.] [Add to Longdo]
Hut {m} | Hüte {pl}hat | hats [Add to Longdo]
Hat es sich gelohnt?Was it worthwhile? [Add to Longdo]
Hat jemand noch eine Frage?Does anyone have any further questions? [Add to Longdo]
Hat man so was schon erlebt?Did you ever see the likes of it? [Add to Longdo]
Hat sie Fieber?Has she a temperature? [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,
chaton,-s(n) แมวน้อย, ลูกแมว, See also: S.chat(te)
Image:
chat(te)(n) m,f = แมว, See also: S. le chaton,
château, châteux(n) le, = ปราสาท
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交叉阴影线[jiāo chā yīn yǐng xiàn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hatched lines; cross-hatched graphic pattern [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud [Add to Longdo]
仇怨[chóu yuàn, ㄔㄡˊ ㄩㄢˋ, ] hatred and desire for revenge [Add to Longdo]
仇恨[chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ, ] hatred; enmity; hostility [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] hat; crown; crest; cap [Add to Longdo]
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, ] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile [Add to Longdo]
可恨[kě hèn, ㄎㄜˇ ㄏㄣˋ, ] hateful [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] hate [Add to Longdo]
天窗[tiān chuāng, ㄊㄧㄢ ㄔㄨㄤ, ] hatchway; skylight; sun roof [Add to Longdo]
嫌恨[xián hèn, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄣˋ, ] hatred [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
シャットダウン[しゃっとだうん, shattodaun] shutdown (vs) [Add to Longdo]
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
チャット[ちゃっと, chatto] chat (vs) [Add to Longdo]
チャットエリア[ちゃっとえりあ, chattoeria] chat area [Add to Longdo]
チャットルーム[ちゃっとるーむ, chattoru-mu] chat room [Add to Longdo]
ハッチ[はっち, hacchi] hatch [Add to Longdo]
ハッチ定義表[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] Arbeit, Funktion, Wirkung, Faehigkeit [Add to Longdo]
働き口[はたらきぐち, hatarakiguchi] Stelle (Arbeit), Position [Add to Longdo]
働き手[はたらきて, hatarakite] Arbeiter, Ernaehrer [Add to Longdo]
働き者[はたらきもの, hatarakimono] harter_Arbeiter, tuechtiger_Mann [Add to Longdo]
働く[はたらく, hataraku] arbeiten [Add to Longdo]
[はつ, hatsu] ui- = erste [Add to Longdo]
[はつ, hatsu] hatsu- = erste [Add to Longdo]
初恋[はつこい, hatsukoi] erste_Liebe [Add to Longdo]
初雪[はつゆき, hatsuyuki] der_erste_Schnee (der Saison) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hat \Hat\,
   sing. pres. of {Hote} to be called. Cf. {Hatte}. [Obs.] "That
   one hat abstinence." --Piers Plowman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hat \Hat\ (h[a^]t), n. [AS. h[ae]t, h[ae]tt; akin to Dan. hat,
   Sw. hatt, Icel. hattr a hat, h["o]ttr hood, D. hoed hat, G.
   hut, OHG. huot, and prob. to L. cassis helmet. [root]13. Cf.
   {Hood}.]
   A covering for the head; esp., one with a crown and brim,
   made of various materials, and worn by men or women for
   protecting the head from the sun or weather, or for ornament.
   [1913 Webster]
 
   {Hat block}, a block on which hats are formed or dressed.
 
   {To pass around the hat}, to take up a collection of
    voluntary contributions, which are often received in a
    hat. [Colloq.] --Lowell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hat \Hat\ (h[aum]t), a.
   Hot. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hat
   n 1: headdress that protects the head from bad weather; has
      shaped crown and usually a brim [syn: {hat}, {chapeau},
      {lid}]
   2: an informal term for a person's role; "he took off his
     politician's hat and talked frankly"
   v 1: put on or wear a hat; "He was unsuitably hatted"
   2: furnish with a hat

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hat
  n.
 
   Common (spoken) name for the circumflex (?^?, ASCII 1011110) character. See
   {ASCII} for other synonyms.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HAT
     Hashed Address Table
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 hat
   hat
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hat
   hate
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 channel
 
 1. yatak (nehir), kanal, mecra
 2. bir su yolunun derin kısımları
 3. geniş boğaz
 4. U demiri, oluk demiri
 5. (den) palasartalar
 6. hat
 7. oluk. the English Channel Manş Denizi. Channel Islands Angloormand Adaları.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 line
 
 1. çizgi, yol, hat
 2. ip, sicim
 3. iplik
 4. (çoğ.) dizgin
 5. ölçme ipi
 6. olta ipi
 7. satır, mısra
 8. hudut hattı
 9. seri, dizi
 10. ekvator çizgisi
 11. enlem veya boylam dairesi, (mat.) eni ve kalınlığı olmayan çizgi, geometrik çizgi
 12. plan, desen, şekil
 13. sıra
 14. kısa mektup, pusula, not
 15. hareket tarzı
 16. fikir silsilesi
 17. hiza
 18. belirli bir cins veya marka mal
 19. (tiyatro) rol, kısım
 20. vapur şirketi
 21. tarik, yol, hat
 22. (ask.) savunma hattı, saf, sıra
 23. (den.) saf halinde yanyana giden gemi kafilesinin meydana getirdigi hat
 24. silsile, sıra
 25. nesep, soy
 26. saha, çığır
 27. meslek, hizmet, meşguliyet
 28. bir pusun on ikide birini teşkil eden ölçü çizgisi
 29. (argo.) kandırıcı sözler, ikna edici sözler. line engraving çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı
 30. tire klişesi. lineofbattle ship eskiden savaş hattı gemisi. line of vision görüş hattı. line squall bora, fırtna. line up sıraya girmek
 31. tarafını tutmak
 32. sıralamak
 33. kıyas etmek, karşılaştırmak. all along the line sıra boyunca bring into line sıraya getirmek. branch line şube hattı, kol: asıl işe ek olarak yapılan ikinci derecede iş. draw the line bir şeyi reddetmek, yapmamak. drawn up in line saf tutmuş. have a line on hakkında bilgi almak, bilgisi olmak. hold the line değişikliğe karşı olmak
 34. telefonu kapatmamak. in line for kazanma ihtimali olan. in line with uygun
 35. bir hizada. in my line kabiliyet veya faaliyet alanımda. main line ana hat, anayol
 36. başlıca iş. on a line aynı hizada, bir sırada. on the line peşin (ödeme) out of line aynı fikirde olmayan
 37. itaatsiz
 38. uyuşmamış. read between the lines yazılı olanından fazlasını okumak, bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek. the color line beyaz insanların diğer ırklarla aralarında gözettikleri fark. the line ekvator
 39. ordu veya donanma. toe the line bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek. What' your line? Ne işle uğraşıyorsunuz?
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 hat [hat]
   has
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top