Search result for

harp

(107 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harp-, *harp*
English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harp[N] พิณ
Harpy[N] สัตว์ประหลาดในนวนิยายที่มีหัวและลำตัวเป็นผู้หญิง แต่มีหาง ขาและกรงเล็บเหมือนนก
harp on[PHRV] พูดพร่ำเพ้อถึง, See also: พูดมากถึง, Syn. harp on about
harp on[VT] พูดซ้ำซาก, See also: ย้ำ, Syn. nag, repeat
harpist[N] นักเล่นพิณ, See also: คนดีดพิณ
harpoon[N] ฉมวก, See also: ชนัก
harp about[PHRV] พูดพร่ำเพ้อถึง, See also: พูดมากถึง, Syn. harp on about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harp(ฮาร์พ) n. พิณตั้ง,สิ่งที่คล้ายพิณตั้ง, See also: harper n. harpist
harpistn. นักเล่นพิณตั้ง
harpoon(ฮาร์พูน') n. ชนัก,ฉมวก,หอกเหวี่ยง vt. แทงด้วยฉมวก
harpsichordn. เปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย., See also: harpsichordist n.
cardsharpn. คนเล่นไพ่โกง.
gun-harpoonฉมวกที่ยิงจากปืน
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
sharp-angled(-แองเกิลดฺ) adj. มุมแหลม
sharp-nosedadj. จมูกไว,ได้กลิ่นเร็ว
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
harp(n) พิณใหญ่
harpoon(n) ฉมวก,ชนัก
harpoon(vi) พุ่งฉมวก,แทงด้วยชนัก
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง
harpy(n) คนโหดร้าย,คนโลภ,คนตะกละ,คนสูบเลือดสูบเนื้อ
sharp(adj) คม,แหลม,เฉียบแหลม,รุนแรง,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
sharpen(vi) แหลมขึ้น,เพิ่มขึ้น,รุนแรงขึ้น
sharpen(vt) ฝน,เหลา,ทำให้แหลม,ทำให้คม
sharpener(n) ผู้ฝน,ผู้ลับ,เครื่องเหลา,กบเหลาดินสอ
sharpness(n) ความคม,ความแหลม,ความรุนแรง,ความเฉียบแหลม,ความเข้มงวด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it isn't the hairless harpyนี่มันสัตว์ประหลาดไม่มีผมอ้ะป่าวเนี่ย Cloak of Darkness (2008)
Harper Johnson, 40.ฮาร์เปอร์ จอห์นสัน อายุ 40 Pathology (2008)
Besides the stains on Harper's clothes were 70% plasma.นอกจากนี้รอยเปื้อนบนเสื้อของฮารเปอร์ก็พบเกล็ดเลือดกว่า 70% Pathology (2008)
You know one call from me... and you could be going to Harper Community College.คุณก็รู้นิว่า แค่ฉันโทรศัพท์ไปครั้งหนึ่ง... คุณก็จะเปลี่ยนไปเข้าเรียนที่ ฮาร์เปอร์ คอมมิวนิตี้ คอเลจ แน่ๆ I Love You, Beth Cooper (2009)
I don't know. Maybe go to old Harpers Community College.ไม่รู้สิ บางทีอาจจะ ไปเรียนที่ ฮาร์เปอร์ คอมมิวนิตี้ คอลเลจ I Love You, Beth Cooper (2009)
Harpers.ฮาร์เปอร์ I Love You, Beth Cooper (2009)
He wrote an article in Harper's Magazine all about stainless steel knivesเค้าเขียนบทความในนิตยสารฮาร์เปอร์ ทั้งหมดเกี่ยวกับมีดแสตนเลส Julie & Julia (2009)
Hey,Mr. Harper. What are you doing here?หวัดดีครับคุณฮาร์เปอร์ มาทำอะไรที่นี่ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
- You know what you are, Mr. Harper?-คุณรู้มั้ยว่าคุณเป็นอะไร คุณฮาเปอร์ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
My name is abby mills and I've come home to harper's island.ฉันชื่อแอ๊บบี้ มิล และฉันกลับมายังบ้านเกิดที่เกาะฮาเปอร์สไอส์แลนด์ Snap (2009)
Previously on harper's island:ความเดิมตอนที่แล้ว Snap (2009)
Harper's Island Season01 Episode10เกาะปริศนา วิวาห์มรณะ ตอนที่ 10 Snap (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harpThey could hear the elegant, flowing sound of a harp coming from somewhere.
harpThe opposition party is still harping on the scandal.
harpHe keeps harping on about declining standards in education.
harpNot to harp on the same string, I still insist that those who drink should never drive.
harpPartly because he could not receive enough information, Harper's description remains imperfect.
harpMonotony develops when you harp on the same string.
harpIt is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉมวก[N] harpoon, Example: ชายคนนั้นยืนนิ่งเหมือนต้นไม้ มือขวาถือฉมวกเงื้ออยู่ในท่าเตรียมแทง, Thai definition: เครื่องมือสำหรับแทงปลา มีง่ามเป็น 3 ขา ปลายมีเงี่ยง มีด้ามยาว
ชนัก[N] harpoon, See also: spear on a rope thrown by hand for catching animals, spear, Thai definition: เครื่องแทงสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยเหล็กปลายเป็นรูปลูกศร มีด้ามยาว มีเชือกชักเมื่อเวลาพุ่งไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; spear   FR: harpon [m] ; trident [m]
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างไม้[n.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker   FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
เฉียบ[v.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme   FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide

CMU English Pronouncing Dictionary
HARP    HH AA1 R P
HARPE    HH AA1 R P
HARPS    HH AA1 R P S
HARPO    HH AA1 R P OW0
HARPST    HH AA1 R P S T
HARPER    HH AA1 R P ER0
HARPEL    HH AA0 R P EH1 L
HARPED    HH AA1 R P T
HARPIN    HH AA0 R P AE1 N
HARPIST    HH AA1 R P IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harp    (v) (h aa1 p)
harps    (v) (h aa1 p s)
harpy    (n) (h aa1 p ii)
harped    (v) (h aa1 p t)
harper    (n) (h aa1 p @ r)
harpers    (n) (h aa1 p @ z)
harpies    (n) (h aa1 p i z)
harping    (v) (h aa1 p i ng)
harpist    (n) (h aa1 p i s t)
harpoon    (v) (h aa1 p uu1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harfe {f} [mus.] | Harfen {pl}harp | harps [Add to Longdo]
Harpune {f} | Harpunen {pl} | sprengstoffbestückte Harpuneharpoon | harpoons | explosive harpoon [Add to Longdo]
Harpunenkanone {f}harpoon gun [Add to Longdo]
harpunieren | harpunierend | harpunierteto harpoon | harpooning | harpooned [Add to Longdo]
Harpyie {f} [ornith.]Harpy Eagle [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
harpe(n) |f| พิณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
はたと[, hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈普西科德[hā pǔ xī kē dé, ㄏㄚ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 西] harpsichord [Add to Longdo]
竖琴[shù qín, ㄕㄨˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] harp [Add to Longdo]
鱼叉[yú chā, ㄩˊ ㄔㄚ, / ] harpoon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harp \Harp\, v. t.
   To play on, as a harp; to play (a tune) on the harp; to
   develop or give expression to by skill and art; to sound
   forth as from a harp; to hit upon.
   [1913 Webster]
 
      Thou 'st harped my fear aright.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harp \Harp\ (h[aum]rp), n. [OE. harpe, AS. hearpe; akin to D.
   harp, G. harfe, OHG. harpha, Dan. harpe, Icel. & Sw. harpa.]
   1. A musical instrument consisting of a triangular frame
    furnished with strings and sometimes with pedals, held
    upright, and played with the fingers.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A constellation; Lyra, or the Lyre.
    [1913 Webster]
 
   3. A grain sieve. [Scot.]
    [1913 Webster]
 
   {Aeolian harp}. See under {Aeolian}.
    [1913 Webster]
 
   {Harp seal} (Zool.), an arctic seal ({Phoca Gr[oe]nlandica}).
    The adult males have a light-colored body, with a
    harp-shaped mark of black on each side, and the face and
    throat black. Called also {saddler}, and {saddleback}. The
    immature ones are called {bluesides}; their fur is white,
    and they are killed and skinned to harvest the fur.
 
   {Harp shell} (Zool.), a beautiful marine gastropod shell of
    the genus {Harpa}, of several species, found in tropical
    seas. See {Harpa}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harp \Harp\, v. i. [imp. & p. p. {Harped} (h[aum]rpt) p. pr. &
   vb. n. {Harping}.] [AS. hearpian. See {Harp}, n.]
   1. To play on the harp.
    [1913 Webster]
 
       I heard the voice of harpers, harping with their
       harps.                --Rev. xiv. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To dwell on or recur to a subject tediously or
    monotonously in speaking or in writing; to refer to
    something repeatedly or continually; -- usually with on or
    upon. "Harpings upon old themes." --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       Harping on what I am,
       Not what he knew I was.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To harp on one string}, to dwell upon one subject with
    disagreeable or wearisome persistence. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harp
   n 1: a chordophone that has a triangular frame consisting of a
      sounding board and a pillar and a curved neck; the strings
      stretched between the neck and the soundbox are plucked
      with the fingers
   2: a pair of curved vertical supports for a lampshade
   3: a small rectangular free-reed instrument having a row of free
     reeds set back in air holes and played by blowing into the
     desired hole [syn: {harmonica}, {mouth organ}, {harp}, {mouth
     harp}]
   v 1: come back to; "Don't dwell on the past"; "She is always
      harping on the same old things" [syn: {harp}, {dwell}]
   2: play the harp; "She harped the Saint-Saens beautifully"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 harp [hɑrp]
   harp
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 harp
 
 1. (müz.), harp.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 war
 
 1. savaş, harp, muharebe
 2. mücadele
 3. strateji
 4. savaşa özgü, savaşta kullanılan, savaş sonucu oluşan. war cloud savaş bulutu, savaşa alâmet olan şey. war correspondent savaş muhabiri. war crime savaş suçu. war criminal savaş suçlusu. war cry savaş narası. war dance savaşa hazırlık dansı
 5. zafer dansı. War Department (A.B.D.) Milli Savunma Bakanlığı. war game savaş tatbikatı. war god savaş tanrısı. war horse savaş atı
 6. tecrübeli asker, kurt politikacı
 7. bayat eser. war loan harp istikrazı. war of nerves sinir harbi. war paint vahşilerin savaş alameti olarak yüz veya vücutlarına sürdükleri boya
 8. (k. dili) en iyi elbise veya süs
 9. makyaj malzemesi. war whoop kızılderililerin savaş narası. be at war savaş halinde olmak. declare war on birine savaş ilan etmek. wage war with biri ile savaş halinde olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 warfare
 
 1. harp, savaşma, savaş
 2. mücadele.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top