หรือคุณหมายถึง haraße?
Search result for

harasse

(25 entries)
(1.3263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harasse-, *harasse*
Possible hiragana form: はらっせ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Purcell isn't here to be harassed, Detective.คุณเพอร์เซลไม่ได้มาที่นี่เพื่อ จะต้องทำเรื่องพวกนี้นะ I Knew You Were a Pig (2009)
- For the record, neither one of us was sexually harassed.จากที่ได้บันทึกมา,หนึ่งในพวกเรา จะประสบปัญหาเรื่องเพศ If I Had a Hammer (2009)
They harassed my guests for autographs.พวกเขารบกวนแขกของผม ด้วยการขอลายเซ็นต์ Dude, Where's My Groom? (2009)
Mr. Bass! Mr. Bass, did you pay off women you sexually harassed?คุณแบส คุณจ่ายเงินปิดปากผู้หญิงที่คุณลวนลามใช่มั้ย The Sixteen Year Old Virgin (2010)
...private domicile and I won't be harassed.ที่พักอาศัยส่วนบุคคล และฉันม่ต้องการให้รบกวน Sunset (2010)
This is my own private domicile, and I will not be harassed.นี่คือที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่ฉันเป็นเจ้าของ และฉันไม่ต้องการให้รบกวน Sunset (2010)
Kurt's still getting harassed and doesn't know what to do about it.เคิร์ทยังถูกตอแยไม่เลิก และไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดี Furt (2010)
She touched, harassed, forced you against your will?เธอสัมผัส, ราวี, บังคับให้นายต่อเหรอ ตู้หมิงฮั่น Love in Disguise (2010)
You want to prance around like that even after getting sexually harassed by suspects yesterday?เธออยากจะทำอะไรก็ได้ เหมือนที่เธอทำเมื่อวานงั้นหรอ? Prosecutor Princess (2010)
So if your stress is relieved by sexually harassing me, does it mean I have to be harassed?ดังนั้นถ้าคุณต้องการคลายความเครียด\ โดยการคุกคามทางเพศฉัน หมายความว่าฉันต้องให้คุณหาเศษหาเลยหรือ? Episode #1.2 (2010)
while I lay on the beach in Montecito, off the radar, learning to surf, strolling through the farmers' market, while Cece with a teacup of gin in hand, harasses the help.เมื่อฉันนอนบนชายหาด ในมอนเตซิโต้ พ้นจากเรด้า หัดเซิร์ฟ เดินเล่น ในตลาดชาวนา ขณะที่ซีซีที่ถือถ้วยจิน The Wrong Goodbye (2011)
You never worked for Devlin McGreggor, and you were never harassed by Mr. Hunt.คุณไม่เคยทำงานที่เดฟลิน แม็คเกรกอร์ และไม่เคยถูกคุณฮันท์ลวนลาม Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harasseHe is always harassed with debts.
harasseHe is being harassed by questions of his students.
harasseOur troops were constantly harassed by the guerrillas.
harasseShe was sexually harassed in an elevator.
harasseThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
harasseThe mayor's family was harassed with threatening phone calls all day.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งุ่นง่าน[v.] (ngūn-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed   FR: être sur les nerfs
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry   FR: harceler ; harasser

CMU English Pronouncing Dictionary
HARASSED    HH ER0 AE1 S T
HARASSER    HH ER0 AE1 S ER0
HARASSERS    HH ER0 AE1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harassed    (v) (h a1 r @ s t)
harasses    (v) (h a1 r @ s i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top