ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haleine

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haleine-, *haleine*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลิ่นปาก[n. exp.] (klin pāk) EN: bad breath   FR: mauvaise haleine [f]
ลมหายใจ[n. exp.] (lom hāijai) EN: breath ; respiration   FR: souffle [m] ; haleine [f] ; respiration [f]
เหม็นปาก[v. exp.] (men pāk) EN: have bad breath   FR: avoir une mauvaise haleine
ปากเหม็น[n. exp.] (pāk men) EN: bad breath   FR: mauvaise haleine [f]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  haleine /alɛn/ 
   respiration; breath

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top