ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haïr

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haïr-, *haïr*
English-Thai: Longdo Dictionary
hairy basil(n) แมงลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hair[N] ผม, See also: ขน
hair[N] เส้นผม, See also: เส้นขน
hairy[ADJ] ซึ่งปกคลุมไปด้วยขน (ผม), See also: มีผมมาก, มีขนมาก, ประกอบด้วยผมหรือขน, คล้ายผมหรือขน, (คำสแลง) ยาก ลำบาก น่ากลัว เสี่ยงอันตรา
hairy[ADJ] เต็มไปด้วยผม, See also: เต็มไปด้วยขน
hairdo[N] ทรงผม, See also: แบบผม, Syn. coiffure
haircut[N] การตัดผม
haircut[N] ทรงผม
hairnet[N] ตาข่ายคลุมผม
hairpin[N] กิ๊บหนีบผมเป็นรูปตัว U, See also: ที่หนีบผมเป็นรูปตัว U, กิ๊บติดผมรูปตัว U, Syn. bobby pin, pin
hairpin[ADJ] เป็นรูป U

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hair(แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ
hair follicleขุมขน
hair netตาข่ายคลุมผม
hair oilน้ำมันใส่ผม
hair shirtเสื้อขนสัตว์
hair spaceช่องไฟที่เล็กที่สุดของตัวหนังสือ,ช่องแยกที่บางที่สุดในการเรียงพิมพ์,เส้นโลหะบางที่สุดที่ใช้แยกคำ สัญลักษณ์หรืออื่น ๆ
hair triggerไกปืนที่ไวหรือเบามาก,ทันทีทันใด,ไวมาก
hair's breadthn. เส้นยาแดงเดียว,เส้นผมเดียว
hair's-breadthn. เส้นยาแดง,เส้นผมเดียว. adj. แคบที่สุด,บางที่สุด,น้อยที่สุด., Syn. hairsbreadth,hairbreadth
hair-clippersn. กรรไกรตัดผม

English-Thai: Nontri Dictionary
hair(n) ผม,ขน
hairbreadth(n) เส้นยาแดงผ่าแปด,ความหวุดหวิด
hairdresser(n) ช่างทำผม,ช่างแต่งผม,ช่างตัดผม
hairiness(n) ความมีผมดก
hairless(adj) ไม่มีผม,ล้าน
hairnet(n) ตาข่ายคลุมผม
hairpiece(n) ปอยผม,วิกผม
hairpin(n) กิ๊ปติดผม,ที่หนีบผม
hairy(adj) มีผมดก,เหมือนผม
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hair follicleปุ่มรากผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hair shaftเส้นผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hair, bamboo; clastothrix; trichoclasia; trichoclasis; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hairacheอาการปวดโคนผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hairy tongue; glossotrichia; trichoglossiaลิ้นฝ้าขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hairผม [TU Subject Heading]
Hair diseasesโรคผม [TU Subject Heading]
Hair dryersเครื่องเป่าผม [TU Subject Heading]
Hair dyesยาย้อมผม [TU Subject Heading]
Hair growth stimutantsยาปลูกผม [TU Subject Heading]
Hair hygrometerไฮกรอมิเตอร์แบบเส้น ผม [อุตุนิยมวิทยา]
hair hygrometerไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผม, อุปกรณ์สำหรับวัดความชื้นของอากาศ โดยใช้เส้นผมที่สะอาดยึดติดกับเข็มชี้สเกล เส้นผมจะยืดตัวเมื่อความชื้นของอากาศเพิ่มขึ้น และจะหดตัวเมื่อความชื้นของอากาศลดลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hair [fur]ขน, ขนสัตว์, ขนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีลักษณะเป็นเส้น เช่น เส้นผม หนวด ขนแกะ  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Haircuttingการตัดผม [TU Subject Heading]
Hairdressingการทำผม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงผม[N] hairstyle, See also: haircut
ช่างตัดผม[N] hairdresser, See also: barber
ช่างทำผม[N] hairstylist, Syn. ช่างแต่งผม
ช่างตัดผม[N] barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม
ช่างทำผม[N] hairdresser, See also: barber, Syn. ช่างตัดผม, Example: ช่างทำผมคนนี้มีลูกค้าประจำเยอะ, Count unit: คน
เกศ[N] hair, Syn. เส้นผม, ผม, ผมเผ้า, เผ้าผม, เกศา, Example: ชาวซิกข์เชื่อกันว่า เกศหรือผมแสดงถึงความเป็นนักบวชและผู้ทรงคุณธรรม, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่อยู่บนศีรษะ โดยปกติเป็นเส้นยาว, Notes: (สันสกฤต)
เกศา[N] hair, Syn. เส้นผม, ผม, ผมเผ้า, เกศ, Example: พระเจ้าสิงหราชอัญเชิญพระทันตธาตุลงเรือกำปั่นหนีไปลังกา โดยซ่อนพระทันตธาตุไว้ในเกศาของพระนางเหมชาลา, Count unit: เส้น, Notes: (ราชา)
ปิ่นปักผม[N] hairpin, Syn. ปิ่น, Example: ชาวไทดำมีเครื่องประดับทำจากเงินหลายอย่างเช่น ปิ่นปักผม ต่างพวง เป๊าะกอ เป๊าะแขน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับปักผม
ปิ่น[N] hairpin, Syn. ปิ่นปักผม, Example: ผู้หญิงในประเทศฉ้วยหลัวมักมีปิ่นทองหรือปิ่นเงินปักผม, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับปักผม
ภัณฑูกรรม[N] hair-shaving, Syn. การปลงผม, การโกนผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบผม[n.] (baēp phom) EN: hairstyle ; hairdo ; coiffure   FR: coiffure [f] ; style de coiffure [m]
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ช่างเสริมสวย[n. exp.] (chang soēmsūay) EN: ladies' hairdresser   
ช่างแต่งผม[n.] (chang taeng phom) EN: hairdresser   FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[n.] (chang tat phom) EN: hairdresser ; barber   FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[n.] (chang tham phom) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist   FR: coiffeur [m]
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired   FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
จาว[n.] (jāo) EN: pulp ; flesh   FR: pulpe [f] ; chair [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIR    HH EH1 R
HAIRE    HH EH1 R
HAIRR    HH EH1 R
HAIRY    HH EH1 R IY0
HAIRS    HH EH1 R Z
HAIRED    HH EH1 R D
HAIRDO    HH EH1 R D UW2
HAIR'S    HH EH1 R Z
HAIRCUT    HH EH1 R K AH2 T
HAIRDOS    HH EH1 R D UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hair    (n) hˈɛəʴr (h e@1 r)
hairs    (n) hˈɛəʴz (h e@1 z)
hairy    (j) hˈɛəʴriː (h e@1 r ii)
haired    (n) hˈɛəʴrd (h e@1 r d)
hairdo    (n) hˈɛəʴduː (h e@1 d uu)
haircut    (n) hˈɛəʴkʌt (h e@1 k uh t)
hairdos    (n) hˈɛəʴduːz (h e@1 d uu z)
hairier    (j) hˈɛəʴrɪəʴr (h e@1 r i@ r)
hairnet    (n) hˈɛəʴnɛt (h e@1 n e t)
hairpin    (n) hˈɛəʴpɪn (h e@1 p i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fà, ㄈㄚˋ, / ] hair; Taiwan pr. fa3, #271 [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] hair; fur; pore; dime (classifier for jiao 角, one-tenth of yuan); surname Mao, #1,269 [Add to Longdo]
头发[tóu fa, ㄊㄡˊ ㄈㄚ˙, / ] hair (on the head), #2,278 [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] hair; drawing brush; (in the) least; one thousandth, #3,693 [Add to Longdo]
发型[fà xíng, ㄈㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] hairstyle; coiffure; hairdo, #4,981 [Add to Longdo]
[chāi, ㄔㄞ, / ] hairpin, #8,605 [Add to Longdo]
美发[měi fà, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ, / ] hairdressing; beauty treatment, #14,801 [Add to Longdo]
毛发[máo fà, ㄇㄠˊ ㄈㄚˋ, / ] hair, #21,520 [Add to Longdo]
发廊[fà láng, ㄈㄚˋ ㄌㄤˊ, / ] hair dresser's shop, #23,093 [Add to Longdo]
毛茸茸[máo rǒng rǒng, ㄇㄠˊ ㄖㄨㄥˇ ㄖㄨㄥˇ, ] hairy; shaggy, #30,361 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
withdraw[haraiimoudachi, haraiimoudachi] (n) ถอนเงิน = withdraw = haraiimoudachi
孕む[haramu, haramu] (vt ) ตั้งครรภ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お団子ヘア[おだんごヘア, odango hea] (n) bun (hairstyle) [Add to Longdo]
お風呂に入る[おふろにはいる, ofuronihairu] (exp,v5r) to take a bath [Add to Longdo]
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array [Add to Longdo]
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array [Add to Longdo]
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] allocatable array [Add to Longdo]
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section [Add to Longdo]
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array [Add to Longdo]
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
配慮[はいりょ, hairyo] Ruecksicht, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  haïr /aiʀ/ 
   abhor; abominate; loathe; hate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top