หรือคุณหมายถึง guß?
Search result for

guss

(29 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guss-, *guss*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gussy    [VI] แต่งตัวดี, Syn. gussie
gussy    [VT] แต่งตัวดี, Syn. gussie
gusset    [N] ผ้า/แผ่นวัสดุสามเหลี่ยมที่สอดเข้าในเสื้อผ้าหรือเกราะให้เคลื่อนได้ง่าย
gusset    [VT] ประดับด้วยผ้าสามเหลี่ยม
gussie    [VI] แต่งตัวดี, Syn. gussy
gussie    [VT] แต่งตัวดี, Syn. gussy
gussy up    [PHRV] ตกแต่งอย่างหรูหรา (คำสแลง), See also: ตกแต่งให้สวยงาม, Syn. flossy up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gusset(กัส'ซิท) n. เป้าเสื้อกางเกง,ผ้ารูปชายธง,ผ้ารูปสามเหลี่ยม,วัตถุรูป 3 เหลี่ยมเล็ก ๆ สำหรับยึดคำหรือยัน
gussy(กัส'ซี) vt. แต่งตัวชุดดีที่สุด,ประดับเสียสวยหรู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป้ากางเกง[n. exp.] (pāo kāng kēng) EN: gusset   FR: soufflet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUSS    G AH1 S
GUSSY    G AH1 S IY0
GUSSIE    G AH1 S IY0
GUSSIED    G AH1 S IY0 D
GUSSMAN    G AH1 S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gusset    (n) (g uh1 s i t)
gussets    (n) (g uh1 s i t s)
gusseted    (j) (g uh1 s i t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing [Add to Longdo]
ぐっすり[, gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]
行灯袴[あんどんばかま, andonbakama] (n) (arch) hakama without gussets (worn by female students and later male students in the Meiji period); hakama without gores [Add to Longdo]
半纏;袢纏;半天;袢天(iK)[はんてん, hanten] (n) (1) (See 羽織) traditional short winter coat resembling a haori without gussets; (2) (See 印半纏) livery coat; (3) (半天 only) half the sky; (4) (半天 only) mid-air; middle of the sky [Add to Longdo]
袵;衽[おくみ, okumi] (n) gusset (esp. in kimono); gore [Add to Longdo]
[まち, machi] (n) gusset [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gē, ㄍㄜ, ] gusset; cloth fitting sleeve under armpit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鋳型[いがた, igata] Gussform [Add to Longdo]
鋳物[いもの, imono] Gussware, das_Giessen [Add to Longdo]
鋳鉄[ちゅうてつ, chuutetsu] Gusseisen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Guss [gus] (n) , s.(m )
     cast
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top