Search result for

gull

(98 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gull-, *gull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gull[N] นกนางนวล
gull[VT] หลอกลวง, See also: โกง, ปลิ้นปล้อน, ต้มตุ๋น, Syn. cheat, trick, dupe, deceive
gull[N] คนโดนหลอกลวง, See also: คนโดนต้มตุ๋น
gully[N] ห้วย, See also: ลำธาร, Syn. ditch, chasm, crevasse, ravine
gully[N] รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gullet
gully[VT] ทำทางให้น้ำไหล, See also: ทำรางน้ำชายคา, ทำร่องน้ำ, Syn. gutter
gullet[N] หลอดอาหาร, See also: คอหอย, ทางเดินอาหาร, Syn. oesophagus, throat, pharynx
gullet[N] รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gully
gullible[ADJ] โดนหลอกง่าย, See also: เซ่อ, Syn. naive, innocent, born yesterday
gull into[PHRV] โกง, See also: หลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gull(กัล) n. นกทะเลตีนเป็ด ปีกยาวชนิดหนึ่ง,คนที่ถูกหลอกลวงหรือโกงได้ง่าย vt. โกง,หลอกลวง.
gullable(กัล'ละเบิล) adj. ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย., See also: gullibility,gullability n. gullibly,gullably adv.
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก
gulley(กัล'ลี) n. =gully
gullible(กัล'ละเบิล) adj. ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย., See also: gullibility,gullability n. gullibly,gullably adv.
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel
sea gulln. นกนางนวล,นกนางนวลทะเล,หญิงที่ตามสามีออกทะเล,คนจะกละ,เรือรบบรรทุกเครื่องบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
gull(n) นกนางนวล,คนถูกลวง
gull(vt) หลอกลวง,ลวง,โกง
gullet(n) คอหอย,หลอดอาหาร
gullible(adj) ซึ่งถูกลวงได้ง่าย,เซ่อ,ซึ่งหลอกง่าย,หมูๆ
gully(n) ซอกเขา,คู,ห้วย,ทางน้ำไหล,รางน้ำ,หุบเขา
seagull(n) นกนางนวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gulletกัลเลต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gullyร่องธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gully erosionการกร่อนแบบร่องธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gulley; gullygulley; gully, ร่องน้ำเซาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gullsนกนางนวล [TU Subject Heading]
Gully ร่องธาร
ร่องลึกบนพื้นดินที่เกิดจากการไหลกัดเซาะของ น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Gully Erosion การกร่อนแบบร่องธาร
การกร่อนซึ่งเกิดจากมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดเป็นร่องลึกหรือ อาจเกิดจากน้ำไหล ตามแนวลาดเทที่มีความชันสูง และระยะความลาดเทยาว การไหลกัดเซาะของน้ำมีมาก จึงพัดพาดินไปได้เป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปร่องมีความลึกระหว่าง 0.5 - 30 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
gully erosiongully erosion, การกร่อนแบบร่องธาร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To see just how gullible you could be.เพื่อจะดูว่าเธอหลอกง่ายแค่ไหนก็เท่านั้นเอง Chuck in Real Life (2008)
I'm really not a gullible person.ปกติฉันไม่ใช่คนถูกหลอกง่ายๆ Duplicity (2009)
I'm some gullible freaking idiot?ฉันเป็นไอ้งั่งที่หลอกกันได้ง่ายๆงั้นเหรอ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Because i am not gullible like you.เพราะฉันไม่ใช่คนที่โดนหลอกง่ายเหมือนนาย Advanced Criminal Law (2009)
In hell, at least the gulls are contented.In hell, at least the gulls are contented. Watchmen (2009)
With the dawn came the gulls looking for breakfast.With the dawn came the gulls looking for breakfast. Watchmen (2009)
It was a mix of... of crows, sparrows, swallows, finches, robin red breasts, grouse, even a gull.มันก็เป็นซากนกผสมกันไป ระหว่างอีกากับนกแก้ว นกนางแอ่น นกฟริ้นส์ นกกางเขนอกแดง ห่าน แล้วยังมีนางนวลด้วย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
It meant she was gullible and open to a little probing.นั่นหมายถึงเธอใจง่ายและง่ายที่จะสำรวจ The Psychic Vortex (2010)
He started jamming the cakes down his gulletเขาก็เริ่มยัดเค้กลงทางคอหอย My Bloody Valentine (2010)
She disassembles the gun, shoves the pieces, the gloves, shell casings, down the dog's gullet, into its stomach.เธอถอดชิ้นส่วนของปืนออก ยัดเข้าไปในสิ้นส่วนศพ ถุงมือ ปลอกกระสุน ยัดลงไปในหลอดอาหารน้องหมา ยัดเข้าไปในกระเพาะอาหารของมัน Episode #1.1 (2010)
If we try to force that mutilated thing down Sam's gullet... we have no idea what will happen.ถ้าเราบังคับ วิญญาณสภาพนั้นเข้าไปในตัวแซม เราไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้น Caged Heat (2010)
If we try to force that mutilated thing down Sam's gullet, it could be catastrophic.ถ้าพวกเราพยายามยัดเยียด วิญญาณพิกลพิการนั่น กลับเข้าร่างของแซม มันอาจเป็นหายนะครั้งใหญ่ Appointment in Samarra (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gullThe sea gulls are flying low.
gullHave you ever read Gulliver's Travels?
gullGulliver's Travels was written by a famous English writer.
gullThe sea gull glided on the wind.
gullGulliver traveled in quest of adventure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจง่าย[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
ใจเบา[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced/induced/led, Syn. เชื่อง่าย, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: คนใจเบาอย่างพ่อมักจะถูกหลอกเสมอ, Thai definition: ไม่ยั้งคิด
นางนวล[N] sea gull, See also: gull, Syn. นกนางนวล, Example: บริเวณสถานตากอากาศบางปูมีนกนางนวลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกน้ำในวงศ์ Laridae มี 2 วงศ์ย่อย คือ นางนวลใหญ่ และนางนวลแกลบ ในวงศ์ย่อย Sterninae

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
นางนวล[n.] (nāng-nūan) EN: sea gull ; gull   FR: mouette [f]
งมงาย[v.] (ngom-ngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious   FR: croire bêtement ; être crédule
นกนางนวล[n.] (nok nāng-nūan) EN: seagull ; gull ; tern   FR: mouette [f]
นกนางนวลแฮร์ริ่ง[n. exp.] (nok nāng-nūan Haērring) EN: Herring Gull   FR: Goéland argenté [m] ; Goéland à manteau bleu [m]
นกนางนวลหางดำ[n. exp.] (nok nāng-nūan hāng dam) EN: Black-tailed Gull   FR: Goéland à queue noire [m] ; Mouette du japon [m]
นกนางนวลหัวดำใหญ่ [n. exp.] (nok nāng-nūan hūa dam yai) EN: Palla's Gull ; Great Black-headed Gull   FR: Goéland ichthyaète [m] ; Goéland à tête noire [m] ; Mouette ichthyaète [f] ; Grande Mouette à tête noire [f]
นกนางนวลขอบปีกขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan khøp pīk khāo) EN: Black-headed Gull ; Common Black-headed Gull   FR: Mouette rieuse [f] ; Mouette rieuse d’Europe [f] ; Goéland rieur [m]
นกนางนวลแกลบปากหนา[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp pāk nā) EN: Gull-billed Tern   FR: Sterne hansel [f] ; Sterne à gros bec [f] ; Gélochélidon hansel [m]
นกนางนวลหลังดำเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam lek) EN: Lesser Black-backed Gull   FR: Goéland brun [m] ; Goéland à pieds jaunes [m] ; Goéland voisin (L. f. graellsii) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GULL    G AH1 L
GULLO    G UW1 L OW0
GULLS    G AH1 L Z
GULLY    G AH1 L IY0
GULLA    G AH1 L AH0
GULLI    G UW1 L IY0
GULLAH    G AH1 L AH0
GULLET    G AH1 L AH0 T
GULL'S    G AH1 L Z
GULLEY    G AH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gull    (v) (g uh1 l)
gulls    (v) (g uh1 l z)
gully    (n) (g uh1 l ii)
gulled    (v) (g uh1 l d)
gullet    (n) (g uh1 l i t)
gullets    (n) (g uh1 l i t s)
gullies    (n) (g uh1 l i z)
gulling    (v) (g uh1 l i ng)
gullible    (j) (g uh1 l i b l)
gullibility    (n) (g uh2 l @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möwe {f} [ornith.] | Möwen {pl}gull | gulls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリー;ガリ[, gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley [Add to Longdo]
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P) [Add to Longdo]
ルンゼ[, runze] (n) (See ガリー) gully (ger [Add to Longdo]
[かもめ;かまめ(ok);カモメ, kamome ; kamame (ok); kamome] (n) (1) (uk) common gull (Larus canus); mew gull; (2) gull (Laridae spp.); seagull [Add to Longdo]
鴎髱[かもめづと, kamomeduto] (n) chignon resembling a seagull's spread tail feathers (Edo-period women's hairstyle) [Add to Longdo]
海猫[うみねこ, umineko] (n) black-tailed gull (Larus crassirostris) [Add to Longdo]
軽信[けいしん, keishin] (n,vs) gullibility [Add to Longdo]
笑い鴎[わらいかもめ;ワライカモメ, waraikamome ; waraikamome] (n) laughing gull (larus atricilla) [Add to Longdo]
食道[しょくどう, shokudou] (n,adj-no) esophagus; gullet; esophageal; (P) [Add to Longdo]
都鳥[みやこどり;ミヤコドリ, miyakodori ; miyakodori] (n) (1) (uk) Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus); (2) (arch) (See 百合鴎) black-headed gull (Larus ridibundus); (3) (uk) (See 都鳥貝) Cinnalepeta pulchella (species of spiral-shelled gastropod) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, ] gully [Add to Longdo]
沟谷[gōu gǔ, ㄍㄡ ㄍㄨˇ, / ] gulley [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gull \Gull\ (g[u^]l), v. t. [imp. & p. p. {Gulled} (g[u^]ld); p.
   pr. & vb. n. {Gulling}.] [Prob. fr. gull the bird; but cf.
   OSw. gylla to deceive, D. kullen, and E. cullibility.]
   To deceive; to cheat; to mislead; to trick; to defraud.
   [1913 Webster]
 
      The rulgar, gulled into rebellion, armed. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I'm not gulling him for the emperor's service.
                          --Coleridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gull \Gull\, n.
   1. A cheating or cheat; trick; fraud. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One easily cheated; a dupe. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gull \Gull\, n. [Of Celtic origin; cf. Corn. gullan, W. gwylan.]
   (Zool.)
   One of many species of long-winged sea birds of the genus
   {Larus} and allied genera.
   [1913 Webster]
 
   Note: Among the best known American species are the herring
      gull ({Larus argentatus}), the great black-backed gull
      ({L. murinus}) the laughing gull ({L. atricilla}), and
      Bonaparte's gull ({L. Philadelphia}). The common
      European gull is {Larus canus}.
      [1913 Webster]
 
   {Gull teaser} (Zool.), the jager; -- also applied to certain
    species of terns.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gull
   n 1: a person who is gullible and easy to take advantage of
      [syn: {chump}, {fool}, {gull}, {mark}, {patsy}, {fall guy},
      {sucker}, {soft touch}, {mug}]
   2: mostly white aquatic bird having long pointed wings and short
     legs [syn: {gull}, {seagull}, {sea gull}]
   v 1: make a fool or dupe of [syn: {fool}, {gull}, {befool}]
   2: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
     everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
     {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
     one over}, {put one across}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top