หรือคุณหมายถึง güt?
Search result for

guet

(17 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guet-, *guet*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know David Guetta?-เธอรู้จัก เดวิด เกว็ตต้า ด้วยเหรอ? Pitch Perfect (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าดู[v.] (faodū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view   FR: observer ; surveiller ; guetter
หอรบ[n. exp.] (hø rop) EN: fort ; watchtower   FR: tour de guet [f]
จับตาดู[v.] (japtādū) EN: keep an eye on   FR: guetter
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องหาโอกาส[v. exp.] (jøng hā ōkāt) FR: être à l'affût ; guetter l'occasion
ขนมปังฝรั่งเศส[n. prop.] (khanompang Farangsēt) EN: French loaf ; baguette ; French stick   FR: baguette [f]
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; expect ; lie in wait   FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คอยระวัง[xp] (khøi rawang) FR: aux aguets
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for   FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
ไม้เรียว[n.] (mairīo) EN: stick ; rod ; cane   FR: baguette [f] ; canne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUETTLER    G EH1 T AH0 L ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
バゲット[, bagetto] (n) baguette (fre [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
物資[ぶっし, busshi] Gueter, Waren, Rohmaterial [Add to Longdo]
穏便[おんびん, onbin] guetlich, freundlich, sanft [Add to Longdo]
[か, ka] GUETER, GELD [Add to Longdo]
貨物[かもつ, kamotsu] Gueter, Waren, Fracht, -Last [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top