หรือคุณหมายถึง großis?
Search result for

grossis

(4 entries)
(1.9889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grossis-, *grossis*, grossi
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังขยาย[n. exp.] (kamlang khayāi) FR: grossissement [m]
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāisong) EN: wholesale dealer ; wholesaler   FR: grossiste [m]
พ่อค้าเหมา[n.] (phøkhā mao) EN: wholesale dealer ; wholesaler   FR: grossiste [m]
ผู้ขายส่ง[n. exp.] (phū khāisong) EN: wholesaler   FR: grossiste [m]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

grossis

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
gross is, gross-is, grosses, crosses, grasses, grouses, Gross, crisis, gross, grossest, Grosz, glossies, grossed, grossing, Croesus, greases, grouse's, grousers, Cross's, Grass's, Grosz's, cross's, grass's, grosser, glosses, grossly, grocers, crisis's, Crissie's, Krissie's, Rossie's, Crissy's, Gussi's, Krissy's, Rossy's, grease's, grouser's, grocer's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Grossist, Gnosis, Trosses, krosses, Gros, goss, Gassi, Gosse, Tross, kross, Glosse, Grosny

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top