Search result for

groles

(80 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groles-, *groles*, grole
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา groles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *groles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agrology[N] วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
logrolling[N] การสนับสนุนกัน, See also: การให้ความช่วยเหลือ, Syn. help, promotion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logrollingการช่วยกันเข็น (ร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central Tigrolysisเซนตราลทิโกรไลซิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kimbap and eggrolls.ซูชิและไข่ม้วน Postman to Heaven (2009)
"The eggrolls mom made, are they better than before?"แม่ทำไข่ม้วน, อร่อยกว่าเมื่อก่อน Postman to Heaven (2009)
The eggrolls your mother made... Are really delicious!ไข่ม้วนที่แม่เธอทำอร่อยจริงๆนะ Postman to Heaven (2009)
What's your name? Patrick Grolsch.แล้วคุณล่ะ ชื่ออะไร Business as Usual (2011)
Calm down, Mr. Grolsch. Why?ใจเย็นๆ คุณครอลส์ Business as Usual (2011)
I bet if we checked those race numbers for three and eight, we're gonna find out he's Patrick Grolsch.เชื่อว่า ถ้าเราตรวจสอบหมายเลข วิ่งแข่ง 3 กับ 8 เราจะพบว่า เขาก็คือแพทริค ครอลส์ Business as Usual (2011)
- I got an eggroll for you, baby. - Yeah, you do!ฉันมีไข่ม้วนให้เธอ ที่รัก ได้ ใช่เลย Pain & Gain (2013)
- It's fried rice? Eggroll? - Yeah.ขอบคุณครับ นี่ข้าวผัดเหรอ แล้วก็ไข่ม้วน Patriots Day (2016)
Désiré and I could buy a plot of land from Father Grelet.Nun, Désiré und ich könnten das Land von Pater Grolet kaufen. Premier mai (1958)
- No hard feelings?Ohne Groll? Premier mai (1958)
- Not at all.Ohne Groll. Premier mai (1958)
HE LOOKED LIKE HE WALKED RIGHT OFF THE SCREEN! BIG, HUGE MAN WITH ONE EYE OUT OF ITS SOCKET. OH, IT SURE WAS A NIGHTMARE.Gehen Sie doch mal die Wartungsleute, Techniker und Sekretärinnen durch denken Sie mal an all die Leute, die an Ihrem Pförtnerhäuschen vorbeikommen war da niemand darunter, der einen Groll gegen ihn hegte? How to Make a Monster (1958)
- Thank you, thanks.- Danke. - Ganz ohne Groll. Big Deal on Madonna Street (1958)
Does Einar still bear me a grudge?Hegt er noch immer Groll gegen mich? The Vikings (1958)
But I just want you to know that there's no more hard feelings as far as I'm concerned.Aber Du sollst wissen, dass aller Groll gegen Dich begraben ist was mich betrifft. The Gunfight at Dodge City (1959)
I pride myself on supervising you without hostility.Ich habe keinen Groll auf euch, darauf bin ich stolz. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Big ranch.Grolâe Ranch. Rio Bravo (1959)
I see you still have a little grudge against us.Sie grollen uns immer noch. Rio Bravo (1959)
I'd hate to have to live on the difference.Kein grollser Unterschied. Rio Bravo (1959)
"Many sad and lonely years passed by... 'for King Stefan and his people. "But as the time for the Princess's...Alle wussten, solange Malefiz zu Hause, auf dem verbotenen Berg... mit ihrem Zorn grollte... war die böse Prophezeiung noch nicht in Erfüllung gegangen. Sleeping Beauty (1959)
Here, in this old family business of fine hand-woven tweed, the first faint rumbling was heard of distant battle.Hier, in diesem Familienbetrieb für feinen handgewebten Tweed, hörte man das erste Grollen des herannahenden Kampfes. The Battle of the Sexes (1960)
Believe me, sir, I bear you no malice.Ich hege keinen Groll gegen Sie, glauben Sie mir. House of Usher (1960)
(CREAKING AND RUMBLING)(Knarren und Grollen) House of Usher (1960)
(CREAKING AND RUMBLING)(Knarren und Grollen hält an) House of Usher (1960)
(RUMBLING AND CRACKING)(Grollen und Knacken) House of Usher (1960)
(RUMBLING)(Grollen) House of Usher (1960)
One person here saw him before he died... and one person here will avenge his death.(Cornelius) Einer ist hier, der ihn sah, bevor er starb. (Donnergrollen) (Cornelius) Und einer, der seinen Tod rächen wird. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
No hard feelings.Ohne Groll? Léon Morin, Priest (1961)
You didn't resent your mother?Hegten Sie nie Groll gegen Ihre Mutter? Léon Morin, Priest (1961)
Only as long as it stung.Ich grollte ihr, solange es brannte. Léon Morin, Priest (1961)
Is that your grievance?Ist das dein Groll? Harakiri (1962)
Grievance?Groll? Harakiri (1962)
They resent me.Sie grollen mir. Cleopatra (1963)
Something had to change... for everything to stay as it was.Deshalb müssen wir das Neue unterstützen, ehe es über uns endgültig hinwegrollt. The Leopard (1963)
And I don't really think that personal rancor is going to help the situation, if I may say so.Ich glaube nicht, dass Ihr Groll gegen mich uns wirklich weiterhilft wenn ich das bemerken darf. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Growl away all you like, Zeus. I mean what I say.Dein Groll erschreckt mich nicht mehr. Jason and the Argonauts (1963)
There have been rumblings.Es grollt. Carry On Cleo (1964)
- Rumblings against you.- Ein Grollen, das dir gilt. Carry On Cleo (1964)
[THUNDER CRASHING](DONNER GROLLT) The Outrage (1964)
(thnurndEr rumblEs)(Donner grollt) The Tomb of Ligeia (1964)
He can't still be nursing a grudge against his own twin brother.Der hegt doch keinen Groll mehr gegen seinen Zwillingsbruder, oder? Knock Wood, Here Comes Charlie (1964)
I don't hold anything against Chigusa now.Ich hege keinen Groll mehr gegen Chigusa. Red Beard (1965)
She saw a face, bald and bare, And failed to grab him by his hair. She socked it to him with a pan.Sie sah eine rasierte Fresse, nahm eine Teigrolle und schlug ihn zwischen den Augen! Andrei Rublev (1966)
Good. I got a personal grudge against that rabbit.Gut. Gegen das Kaninchen hege ich einen besonderen Groll. Shore Leave (1966)
[THUNDER RUMBLING](DONNERGROLLEN) Countdown for Paula (1967)
[THUNDER RUMBLING](DONNERGROLLEN) Countdown for Paula (1967)
[THUNDER RUMBLING](DONNERGROLLEN) Countdown for Paula (1967)
[THUNDER RUMBLING](DONNERGROLLEN) Countdown for Paula (1967)
[THUNDER RUMBLING](DONNERGROLLEN) Countdown for Paula (1967)
[THUNDER RUMBLING](DONNERGROLLEN) Countdown for Paula (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองเท้า[n.] (røngthāo) EN: shoe   FR: chaussure [f] ; soulier [m] ; godasse [f] (fam.) ; pompe [f] (pop.) ; grolle = grole [f] (fam.) ; tatane [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
GROLL    G R OW1 L
GROLEAU    G R AH0 L OW1
GROLIER    G R OW1 L Y ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumstammrollen {n} [sport]logrolling; birling [Add to Longdo]
Groll {m}dudgeon [Add to Longdo]
Groll {m} (gegen)grudge (against) [Add to Longdo]
Groll {m}ill will [Add to Longdo]
Groll {m}rancor [Am.]; rancour [Br.] [Add to Longdo]
Grollen {n}grumble [Add to Longdo]
Nudelrolle {f}; Teigrolle {f}rolling pin [Add to Longdo]
Stimmentausch {m} [pol.]logrolling [Add to Longdo]
Teigrolle {f}; Rolle aus Teigroll of dough [Add to Longdo]
dahinrollen; entlangrollento roll along [Add to Longdo]
grollen; knurren; brummento grumble [Add to Longdo]
grollen (Donner)to rumble; to roll (thunder) [Add to Longdo]
jdm. grollen; jdm. böse seinto bear sb. a grudge; to have a grudge against sb. [Add to Longdo]
wegrollen; davonrollen; herunterrollento roll off [Add to Longdo]
wegrollento roll away [Add to Longdo]
Er hat einen Groll auf mich.He has a grudge against me. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲間褒[なかまぼめ, nakamabome] (n) logrolling; mutual admiration [Add to Longdo]
褒め合い[ほめあい, homeai] (n) logrolling tactics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
執念[しゅうねん, shuunen] Rachsucht, Groll [Add to Longdo]
恨めしい[うらめしい, urameshii] grollend, vorwurfsvoll, -bitter, hasserfuellt, bedauerlich [Add to Longdo]
遺恨[いこん, ikon] (alter) Groll, -Hass, Feindschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top