ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grinst

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grinst-, *grinst*
CMU English Pronouncing Dictionary
GRINSTEAD    G R IH1 N S T EH2 D
GRINSTEIN    G R IH1 N S T IY2 N
GRINSTEIN    G R IH1 N S T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Grinstead    (n) grˈɪnstɪd (g r i1 n s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grinst angrins [Add to Longdo]
grinst blödsmirks [Add to Longdo]
grinst; spötteltsneers [Add to Longdo]
grinste angrinned [Add to Longdo]
grinste blödsmirked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  grinst /grinst/
   grins; smirks; sneers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top