Search result for

gré

(158 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gré-, *gré*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
grean[เกรียน] (n adj adv ) 1. หมายถึงนิสัย หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เคารพผู้อื่น หรือ ทำตัวไม่ดี เช่น พูดจาไม่ดี(ปากเสีย) 2. ผมสั้นติดหนังหัว เช่น ผมเกรียน หรือหัวเกรียน(คำไม่สุภาพ)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

English-Thai: Longdo Dictionary
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, S. grand nephew
great niece(n) ลูกสาวของหลาน, S. grand niece
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, R. Penaeus semisulcatus
Image:
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grew[VT] กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา grow
grey[ADJ] สีเทา, See also: เทา, Syn. gray
grey[N] สีเทา, See also: ความเป็นสีเทา, Syn. gray
grey[ADJ] หงอก, See also: แก่มาก, เก่ามาก, Syn. gray
grey[VT] ทำให้เป็นสีเทา
great[ADJ] ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
great[ADJ] สำคัญ, See also: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่, Syn. significant, Ant. insignificant
great[ADJ] ยาวนาน, See also: นาน
great[INT] คำอุทานแสดงความพอใจ, Syn. bravo
grebe[N] นกน้ำตระกูล Podicipedidae มีคอยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
grease cupตลับจาระบี, Syn. oilcup
grease gunกระบอกฉีดจาระบี
grease monkeyช่างกล
grease pencilดินสอเทียน
greasebox(กรีส'บอคซ) n. ตลับน้ำมันจาระบีที่หุ้มตุ่มล้อรถ
greaser(กรี'เซอะ) n. ผู้ทาน้ำมัน,เครื่องอัดจาระบี
greasy(กรี'ซี,กรี'ซี) adj. ทาน้ำมันไว้,เป็นไขมัน,ลื่น., See also: greasily adv. greasiness n.
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
great(เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large,huge,excellent

English-Thai: Nontri Dictionary
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
grease(vt) ทาน้ำมัน,หยอดน้ำมัน,ชโลม,ใส่น้ำมัน
greasy(adj) เป็นน้ำมัน,มีมัน,ลื่นเหมือนน้ำมัน
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
GREAT Great Britain(n) บริเตนใหญ่
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง
Grecian(adj) เกี่ยวกับประเทศกรีก
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
greaseจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease gunปืนอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease nippleหัวอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
great circle (of a sphere)วงกลมใหญ่ (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
great circle (of a sphere)วงกลมใหญ่ (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Great Leap Forwardการก้าวกระโดดไกลไปข้างหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
great pox; lues; syphilisโรคซิฟิลิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
great seal of the realmพระราชลัญจกร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
greater circulation; circulation, general; circulation, systemicการไหลเวียนเลี้ยงกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
greater curvatureส่วนโค้งใหญ่ (ของกระเพาะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grease ไขมัน
กลุ่มของสสารในน้ำเสียประเภทไขมัน [สิ่งแวดล้อม]
Greaseครีมมัน [การแพทย์]
Grease Gunเครื่องอัดจารบี [การแพทย์]
Grease Interceptor บ่อดักไขมัน
บ่อเก็บและดักไขมันในน้ำเสีย, ดู Grease Trap [สิ่งแวดล้อม]
Grease Skimmer เครื่องกวาดไขมัน
เครื่องมือที่ใช้สำหรับกวาดคราบหรือสิ่งสกปรก ที่ลอยบนผิว ของน้ำเสียในถังบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Grease Trap บ่อดักไขมัน
บ่อสำหรับแยกไขมันหรือของแข็งลอยน้ำออกจากน้ำ เสีย โดย ให้ลอยขึ้นแล้วเก็บกักไว้จนกว่าจะนำออกไปทิ้ง ส่วนที่เป็นน้ำจะ ถูกปล่อยให้ไหลออกไปโดยอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Grease-Removal Tank ถังกำจัดไขมัน
ถังที่ออกแบบให้มีการลอยตัวของน้ำมันและสิ่ง สกปรกได้ง่าย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์กำจัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Greasyแผ่นฟองมันๆ, [การแพทย์]
Great Auricular Nerveเส้นประสาทเกรทออริคูลาร์ [การแพทย์]
Great Britainอังกฤษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grean[เกรียน] (n adv ) เป็นนิสัยหนึ่งของบุคคลยังไม่พ้นจากทางโลก ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น ตั้งตนเองเป็นหลัก มีความคิดอยู่ในฝันของตนเอง มีผู้อื่นยกย่องเห็นในตวามสามารถในด้านถนัดของตนเองแล้วมีความสุข
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน
Great Offices of State (n ) อำมาตย์นายก เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร
great scott (slang) คำอุทานด้วยความประหลาดใจ English [edit] Etymology * Possibly from the name of an actual person, possibly of US military background. * Possibly an altered and anglicized for of the German Grüß Gott!, or "God bless!" into Great Scott!, since rejected by some etymologists. * Likely to be a mild substitute for invoking the name of God. [edit] Interjection Great Scott 1. An exclamation of surprise or amazement. [edit] References * article on Great Scott at World Wide Words
great uncle (n) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ย่าตายาย
greek mythology (n) เทพปกรณัมกรีก
See also: S. Greek myth,
green[(กรีน)] (n ) สีเขียว
green manure (n) ปุ๋ยพืชสด
green pepper (n ) พริกหยวก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
พื้นหญ้า[N] grassland, See also: green, Example: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน, Thai definition: พื้นที่มีหญ้าปกคลุม
รับเสด็จ[V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
การ์ด[N] greeting card, See also: card, Syn. บัตรอวยพร, Example: การ์ดเหล่านี้ราคาแพงกว่าการ์ดมาตรฐานอื่นๆ ทั่วไป, Count unit: ใบ, Notes: (อังกฤษ)
ม.ร.ว.[N] great-grandchild of a king, Syn. หม่อมราชวงศ์, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
คนอ่อนหัด[N] greenhorn, Syn. ไก่อ่อน, Example: บริษัทของเราไม่มีนโยบายรับคนอ่อนหัดเข้ามาทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความสามารถในเรื่องนั้น
กรีนการ์ด[N] green card, See also: permanent resident visa, Syn. บัตรเขียว, Example: ผู้ถือสิทธิกรีนการ์ดแคนาดาครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิถือสิทธิพลเมือง, Count unit: บัตร, Thai definition: ใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร, Notes: (อังกฤษ)
โลภ[N] greed, See also: avarice, cupidity, Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก
ปฏิกิริยาเรือนกระจก[N] greenhouse effect, Example: นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่า ปฏิกิริยาเรือนกระจกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[N] Greenpeace Southeast Asia Foundation, Example: กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับเดอะ บอดี้ช็อปเปิดแถลงข่าวโครงการรณรงค์เพื่อยุติภาวะโลกร้อน, Thai definition: องค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสำนักงานอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อรรค-[X] (akkha-) EN: great   
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer

CMU English Pronouncing Dictionary
GREG    G R EH1 G
GREB    G R EH1 B
GREY    G R EY1
GREW    G R UW1
GREN    G R EH1 N
GREED    G R IY1 D
GREEK    G R IY1 K
GRECO    G R EH1 K OW0
GREAT    G R EY1 T
GREEN    G R IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Greg    (n) (g r e1 g)
grew    (v) (g r uu1)
grey    (v) (g r ei1)
Greek    (n) (g r ii1 k)
great    (j) (g r ei1 t)
grebe    (n) (g r ii1 b)
greed    (n) (g r ii1 d)
green    (n) (g r ii1 n)
greet    (v) (g r ii1 t)
greys    (v) (g r ei1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
waagrecht(adj) ที่อยู่ในแนวนอน , ที่ขนานพื้น, See also: S. horizontal, A. senkrecht,
begreifen(vt) |begriff, hat begriffen| เข้าใจ, See also: S. verstehen, nachvollziehen, fassen
angrenzend(adj adv) ที่อยู่ติดกัน, เคียงคู่, เคียงข้าง เช่น Gästehaus angrenzend an einen See

French-Thai: Longdo Dictionary
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, See also: S. attaquer, commettre une agression sur,
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あんなに[, annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
いと[, ito] (adv) greatly; really [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五大湖[Wǔ dà hú, ˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨˊ, ] Great Lakes [Add to Longdo]
人民大会堂[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
仙女座大星云[Xiān nǚ zuò dà xīng yún, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] great nebula in Andromeda or Andromeda galaxy M31 [Add to Longdo]
仰光大金塔[Yǎng guāng Dà Jīn tǎ, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄊㄚˇ, ] Great Pagoda of Yangon (Rangoon) [Add to Longdo]
伟人[wěi rén, ㄨㄟˇ ㄖㄣˊ, / ] great person [Add to Longdo]
伟大[wěi dà, ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ, / ] great; mighty; large [Add to Longdo]
伟绩[wěi jì, ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] great acts [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] great; severe [Add to Longdo]
[jie, ㄐㄧㄝ˙, / ] great; good; middleman; servant [Add to Longdo]
公历[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, / ] Gregorian calendar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
応答メッセージ[おうとうメッセージ, outou messe-ji] greeting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分岐点[ぶんきてん, bunkiten] Grenzpunkt, Anschlusspunkt [Add to Longdo]
[さかい, sakai] Grenze [Add to Longdo]
境界[きょうかい, kyoukai] Grenze [Add to Longdo]
境目[さかいめ, sakaime] Grenzlinie, Krise [Add to Longdo]
越境[えっきょう, ekkyou] Grenzueberschreitung, Grenzverletzung [Add to Longdo]
関所[せきしょ, sekisho] Grenzposten, Grenzwache [Add to Longdo]
限度[げんど, gendo] Grenze, -Mass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  gré [gre]
     will; willingness; wish
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top