ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gonda

G AA1 N D AH0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gonda-, *gonda*
Possible hiragana form: ごんだ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gonda มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gonda*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll start by chilling in a hut on the beach in Agonda.เริ่มต้นจากพักชิวๆ ที่กระท่อมริมทะเล ที่อกอนด้า Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
And there are trace amounts of it in water, which would explain why Abbie and I briefly saw the Abyzou's form back at the Gonda house.แล้วในน้ำจะมีสารตัวนี้ปนอยู่เล็กน้อย ทำให้ฉันกับแอ๊บบี้ เห็นร่างของอบีซูชั่วขณะ ตอนอยู่บ้านกอนดา The Sisters Mills (2015)
"Wagonda"?"Wagonda"? Predator of Wameru (1966)
- Wagonda.- WagondaPredator of Wameru (1966)
Well, this was once all Wagonda territory.Nun, das Gebiet hier gehörte einst den WagondaPredator of Wameru (1966)
This used to be the main Wagonda hunting area.Das hier war früher das Jagdrevier der WagondaPredator of Wameru (1966)
I am Metembe of the Wagonda nation.Ich bin Metembe vom Volke der WagondaPredator of Wameru (1966)
Colonel Gondar, John Shaft.Oberst Gondar, John Shaft. Shaft in Africa (1973)
Colonel Gondar sent me.Oberst Gondar schickt mich. Shaft in Africa (1973)
I received the form of inscription, I do not realize them to myself anything.Ich wollte mit dem Lagonda teilnehmen. Ich erhielt heute das Anmeldeformular. Nicht, dass ich daraus klug werde. The Adventure of Johnnie Waverly (1989)
- The Branston also has a Lagonda.Tommy Branstons Lagonda wird auch dabei sein. The Adventure of Johnnie Waverly (1989)
This morning somebody shot at Mlle Buckley with a Mauser pistol.- Das ist er. - Ich war neulich dort. Der Lagonda überhitzte genau davor, also ging ich hinein, um... Peril at End House (1990)
The Lagonda has a hole, Beauty queen Lemon. The mare is burning and the keys are doubled.Der Lagonda hat ein Loch, Miss Lemon, das Mädchen ist entbrannt und die Schlüssel sind verbogen. Double Sin (1990)
As good as the Gigondas I had yesterday.Er ist genauso gut wie der Gigondas, den ich vorgestern trank. Autumn Tale (1998)
- He's a Legonda.Ein LagondaThe Hollow (2004)
It's a 10-year-old Gigondas.Das ist ein zehn Jahre alter Gigondas. My Old Lady (2014)
Ten years is a perfect age for Gigondas.Zehn Jahre sind ein perfektes Alter für einen Gigondas. My Old Lady (2014)
And there are trace amounts of it in water, which would explain why Abbie and I briefly saw the Abyzou's form back at the Gonda house.Außerdem befinden sich Spuren davon in Wasser. Das erklärt, warum Abbie und ich kurz den Umriss der Abyzou sahen... - als wir im Garten der Gondas waren. The Sisters Mills (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
GONDA    G AA1 N D AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top