Search result for

golden

(128 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -golden-, *golden*
English-Thai: Longdo Dictionary
golden apple snail(n) หอยเชอรี่
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
golden[ADJ] สีทอง, See also: สีบลอนด์, ทำด้วยทอง, ประกอบด้วยทอง
golden[ADJ] รุ่งเรือง, See also: เฟื่องฟู
goldenrod[N] พืชจำพวก Solidago มีดอกเล็กสีเหลือง
golden age[N] ยุคทอง, See also: ยุครุ่งโรจน์, ยุครุ่งเรือง
golden ager[N] วัยทอง, See also: คนวัยทอง, คนสูงอายุ, Syn. elder, senior citizen, Ant. youngster
golden mean[N] ทางสายกลาง, See also: หนทางประเสริฐ
golden rule[N] หลักคำสอน, See also: หลักประพฤติ
golden oldie[N] ภาพยนตร์ / ดนตรีในอดีตซึ่งยังเป็นที่นิยมต่อมาถึงปัจจุบัน
golden jubilee[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden wedding, golden wedding
golden wedding[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden jubilie, golden anniversary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
golden ageยุคทอง,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน,อายุปลดเกษียณของคน
golden agerคนที่ปลดเกษียณแล้ว
golden appleมะตูม
golden fleeceขนแกะทองคำ
golden jubileeการฉลองครบรอบ 50 ปี
golden ruleหลักความประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
golden weddingการฉลองครบรอบ50ปีของการสมรส
grimes golden(ไกรมซ) n. แอปเปิ้ลสีเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
golden ratioอัตราส่วนทอง [มีความหมายเหมือนกับ extreme and mean ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
golden sectionภาคตัดทอง [มีความหมายเหมือนกับ medial section] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Golden Showerคูน [การแพทย์]
Golden Triangle (Southeastern Asia)สามเหลี่ยมทองคำ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Golden eagle[[โกลเด้น อีเกิ้ล]] (n) นกอินทรีทอง
golden trevally (n ) ชื่อปลาชนิดหนึ่ง (Gnathanodon speciosus) ที่พบในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก
golden-rumped elephant shrew (n ) หนูผีช้างสะโพกสีทอง
golden–rumped elephant shrew (n name ) หนูผีช้างสะโพกสีทอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Look, goldenrod.ดู กอลเดนรอด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ The Old Man and the Sea (1958)
A golden-haired angel watches over him.เทวดาผมทองคอยดูแลเขาอยู่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-Give me your golden staff. -I can't!รับตัวฉันไปสิคะ Oh, God! (1977)
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"The Golden Barrel';"ถังสีทอง ';" Idemo dalje (1982)
Mile's golden fingers.นิ้วทองของ Mile. Idemo dalje (1982)
# I lift my lamp beside the golden door ##ฉันนำทางเขา สู่ประตูสีทอง An American Tail (1986)
I like butterflies with big golden wings... and blue and green tips.ฉันชอบผีเสื้อ ปีกใหญ่สีทอง ปลายปีกสีน้ำเงิน และเขียว An American Tail (1986)
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์? Stand by Me (1986)
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์ Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goldenArt was in its golden age in Venice during the Renaissance.
goldenAs she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.
goldenDon't kill the goose that lays the golden eggs.
goldenEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
goldenGolden Gate Bridge is made of iron.
goldenHow long is the Golden Gate Bridge?
goldenI missed a golden opportunity.
goldenIn American culture, speech is golden.
goldenIsn't that the Golden Gate Bridge?
goldenKill the goose that lays the golden eggs.
goldenNo wonder the retirement years are often referred to as the golden years.
goldenOn top of the statue, Sadako is holding a golden crane over her head.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเลทอง[N] golden location, See also: good spot, good location, Syn. ทำเลดี, Example: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
แร่งไหม[N] golden silk, Syn. ไหมทอง, Thai definition: เส้นไหมที่ควบด้วยทองแล่ง หรือกระดาษทอง
ถมทอง[N] golden niello ware, Ant. ถมเงิน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องถมที่ทำด้วยทองคำ
จับปิ้ง[N] fig-leaf worn by little girl, See also: golden or silver medallion, Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง, , Example: ถ้าผู้ชายฝันเห็นจับปิ้งที่อยู่กับเด็กหญิง ทายว่าผู้นั้นจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงนัก, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาค เป็นต้น
เมรุมาศ[N] royal funeral pyre, See also: golden funeral pyre, Syn. เมรุทอง, พระเมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน
แหลมทอง[N] Southeast Asian Peninsula, See also: Golden Peninsula, Thai definition: แผ่นดินแหลมที่เป็นที่ตั้งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng (sāmsip bāt)) EN: medical golden card   FR: carte de soins médicaux [f]
ชุมเห็ดเทศ [n. exp.] (chumhet thēt) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra   
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem thøng) EN: Golden Needle Mushroom   
หุ้มทอง[adj.] (hum thøng) EN: golden   FR: doré ; doublé d'or ; recouvert d'or
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
กาญจนาภิเษก [n. prop.] (Kānchanāphisēk) EN: Golden Jubilee   
ครบรอบ 50 ปี[X] (khrop røp hāsip pī) EN: golden jubilee ; 50th anniversary   
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOLDEN    G OW1 L D AH0 N
GOLDEN'S    G OW1 L D AH0 N Z
GOLDENSON    G OW1 L D AH0 N S AH0 N
GOLDENROD    G OW1 L D AH0 N R AA2 D
GOLDENEYE    G OW1 L D AH0 N AY2
GOLDENBERG    G OW1 L D AH0 N B ER0 G
GOLDENTHAL    G OW1 L D AH0 N TH AA2 L
GOLDENSON'S    G OW1 L D AH0 N S AH0 N Z
GOLDENSTEIN    G OW1 L D AH0 N S T AY2 N
GOLDENSTEIN    G OW1 L D AH0 N S T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
golden    (j) (g ou1 l d @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金色[jīn sè, ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ, ] golden, #7,570 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, / ] golden eagle, #9,306 [Add to Longdo]
黄金周[huáng jīn zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Golden Week; refers to three 7-day holiday periods at New Year 春節|春节, Labor day 勞動節|劳动节, National day 國慶|国庆, #16,062 [Add to Longdo]
金黄[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, / ] golden yellow; golden, #16,602 [Add to Longdo]
[yīng, , / ] golden oriole, #16,814 [Add to Longdo]
金球奖[Jīn qiú jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] Golden Globe Award, #25,401 [Add to Longdo]
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Golden Horse Film Festival and Awards, #29,929 [Add to Longdo]
金三角[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] Golden Triangle (Southeast Asia), #31,546 [Add to Longdo]
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, / ] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana), #43,260 [Add to Longdo]
黄金分割[huáng jīn fēn gē, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄈㄣ ㄍㄜ, / ] golden ratio; golden section, #51,331 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
vergolden(vt) |vergoldete, hat vergoldet| เคลือบทอง, ชุบทอง เช่น Die Glocken sind von Swarovski vergoldet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glückliche Stundengolden hours [Add to Longdo]
golden; goldgelb {adj}golden [Add to Longdo]
golden {adj}aureate [Add to Longdo]
Steinadler {m}; Goldadler {m} [ornith.]Golden Eagle (Aquila chrysaetos) [Add to Longdo]
Goldfasan {m} [ornith.]Golden Pheasant [Add to Longdo]
Goldbrusttaube {f} [ornith.]Golden Heart [Add to Longdo]
Goldtaube {f} [ornith.]Golden Dove [Add to Longdo]
Goldsittich {m} [ornith.]Golden Conure [Add to Longdo]
Prachtnachtschwalbe {f} [ornith.]Golden Nightjar [Add to Longdo]
Antillenschwalbe {f} [ornith.]Golden Swallow [Add to Longdo]
Goldpieper {m} [ornith.]Golden Pipit [Add to Longdo]
Goldbülbül {m} [ornith.]Golden Greenbul [Add to Longdo]
Goldschwanzbülbül {m} [ornith.]Golden Bulbul [Add to Longdo]
Goldschwanz {m} [ornith.]Golden Bush Robin [Add to Longdo]
Gelbbauch-Dickkopf {m} [ornith.]Golden Whistler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari) [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
ゴールデン[, go-ruden] (adj-no) golden; (P) [Add to Longdo]
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P) [Add to Longdo]
ゴールデンエージ[, go-ruden'e-ji] (n) golden age [Add to Longdo]
ゴールデングレゴリー[, go-rudenguregori-] (n) golden gregory (Stegastes aureus) [Add to Longdo]
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards [Add to Longdo]
ゴールデンストライプトバタフライフィッシュ;サンバーストバタフライフィッシュ[, go-rudensutoraiputobatafuraifisshu ; sanba-sutobatafuraifisshu] (n) golden butterflyfish (Chaetodon aureofasciatus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金冠[きんかん, kinkan] goldene_Krone [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金鎖[きんぐさり, kingusari] goldene_Kette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Golden \Gold"en\ (g[=o]ld"'n), a. [OE. golden; cf. OE. gulden,
   AS. gylden, from gold. See {Gold}, and cf. {Guilder}.]
   [1913 Webster]
   1. Made of gold; consisting of gold.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the color of gold; as, the golden grain.
    [1913 Webster]
 
   3. Very precious; highly valuable; excellent; eminently
    auspicious; as, golden opinions.
    [1913 Webster]
 
   {Golden age}.
    (a) The fabulous age of primeval simplicity and purity of
      manners in rural employments, followed by the {silver
      age}, {bronze age}, and {iron age}. --Dryden.
    (b) (Roman Literature) The best part (B. C. 81 -- A. D.
      14) of the classical period of Latinity; the time when
      Cicero, C[ae]sar, Virgil, etc., wrote. Hence:
    (c) That period in the history of a literature, etc., when
      it flourishes in its greatest purity or attains its
      greatest glory; as, the Elizabethan age has been
      considered the golden age of English literature.
 
   {Golden balls}, three gilt balls used as a sign of a
    pawnbroker's office or shop; -- originally taken from the
    coat of arms of Lombardy, the first money lenders in
    London having been Lombards.
 
   {Golden bull}. See under {Bull}, an edict.
 
   {Golden chain} (Bot.), the shrub {Cytisus Laburnum}, so named
    from its long clusters of yellow blossoms.
 
   {Golden club} (Bot.), an aquatic plant ({Orontium
    aquaticum}), bearing a thick spike of minute yellow
    flowers.
 
   {Golden cup} (Bot.), the buttercup.
 
   {Golden eagle} (Zool.), a large and powerful eagle ({Aquila
    Chrysa["e]tos}) inhabiting Europe, Asia, and North
    America. It is so called from the brownish yellow tips of
    the feathers on the head and neck. A dark variety is
    called the {royal eagle}; the young in the second year is
    the {ring-tailed eagle}.
 
   {Golden fleece}.
    (a) (Mythol.) The fleece of gold fabled to have been taken
      from the ram that bore Phryxus through the air to
      Colchis, and in quest of which Jason undertook the
      Argonautic expedition.
    (b) (Her.) An order of knighthood instituted in 1429 by
      Philip the Good, Duke of Burgundy; -- called also
      {Toison d'Or}.
 
   {Golden grease}, a bribe; a fee. [Slang]
 
   {Golden hair} (Bot.), a South African shrubby composite plant
    with golden yellow flowers, the {Chrysocoma Coma-aurea}.
    
 
   {Golden Horde} (Hist.), a tribe of Mongolian Tartars who
    overran and settled in Southern Russia early in the 18th
    century.
 
   {Golden Legend}, a hagiology (the "Aurea Legenda") written by
    James de Voragine, Archbishop of Genoa, in the 13th
    century, translated and printed by Caxton in 1483, and
    partially paraphrased by Longfellow in a poem thus
    entitled.
 
   {Golden marcasite} tin. [Obs.]
 
   {Golden mean}, the way of wisdom and safety between extremes;
    sufficiency without excess; moderation.
    [1913 Webster]
 
       Angels guard him in the golden mean. --Pope.
 
   {Golden mole} (Zool), one of several South African
    Insectivora of the family {Chrysochlorid[ae]}, resembling
    moles in form and habits. The fur is tinted with green,
    purple, and gold.
 
   {Golden number} (Chronol.), a number showing the year of the
    lunar or Metonic cycle. It is reckoned from 1 to 19, and
    is so called from having formerly been written in the
    calendar in gold.
 
   {Golden oriole}. (Zool.) See {Oriole}.
 
   {Golden pheasant}. See under {Pheasant}.
 
   {Golden pippin}, a kind of apple, of a bright yellow color.
    
 
   {Golden plover} (Zool.), one of several species of plovers,
    of the genus {Charadrius}, esp. the European ({Charadrius
    apricarius}, syn. {Charadrius pluvialis}; -- called also
    {yellow plover}, {black-breasted plover}, {hill plover},
    and {whistling plover}. The common American species
    ({Charadrius dominicus}) is also called {frostbird}, and
    {bullhead}.
 
   {Golden robin}. (Zool.) See {Baltimore oriole}, in Vocab.
 
   {Golden rose} (R. C. Ch.), a gold or gilded rose blessed by
    the pope on the fourth Sunday in Lent, and sent to some
    church or person in recognition of special services
    rendered to the Holy See.
 
   {Golden rule}.
    (a) The rule of doing as we would have others do to us.
      Cf. --Luke vi. 31.
    (b) The rule of proportion, or rule of three.
 
   {Golden samphire} (Bot.), a composite plant ({Inula
    crithmoides}), found on the seashore of Europe.
 
   {Golden saxifrage} (Bot.), a low herb with yellow flowers
    ({Chrysosplenium oppositifolium}), blossoming in wet
    places in early spring.
 
   {Golden seal} (Bot.), a perennial ranunculaceous herb
    ({Hydrastis Canadensis}), with a thick knotted rootstock
    and large rounded leaves.
 
   {Golden sulphide of antimony}, or {Golden sulphuret of
   antimony} (Chem.), the pentasulphide of antimony, a golden or
    orange yellow powder.
 
   {Golden warbler} (Zool.), a common American wood warbler
    ({Dendroica [ae]stiva}); -- called also {blue-eyed yellow
    warbler}, {garden warbler}, and {summer yellow bird}.
 
   {Golden wasp} (Zool.), a bright-colored hymenopterous insect,
    of the family {Chrysidid[ae]}. The colors are golden,
    blue, and green.
 
   {Golden wedding}. See under {Wedding}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 golden
   adj 1: having the deep slightly brownish color of gold; "long
       aureate (or golden) hair"; "a gold carpet" [syn:
       {aureate}, {gilded}, {gilt}, {gold}, {golden}]
   2: marked by peace and prosperity; "a golden era"; "the halcyon
     days of the clipper trade" [syn: {golden}, {halcyon},
     {prosperous}]
   3: made from or covered with gold; "gold coins"; "the gold dome
     of the Capitol"; "the golden calf"; "gilded icons" [syn:
     {gold}, {golden}, {gilded}]
   4: supremely favored; "golden lads and girls all must / like
     chimney sweepers come to dust" [syn: {fortunate}, {golden}]
   5: suggestive of gold; "a golden voice"
   6: presaging or likely to bring good luck; "a favorable time to
     ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make
     a decision" [syn: {golden}, {favorable}, {favourable},
     {lucky}, {prosperous}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 golden
  adj.
 
   [prob.: from folklore's ?golden egg?] When used to describe a magnetic
   medium (e.g., golden disk, golden tape), describes one containing a tested,
   up-to-spec, ready-to-ship software version. Compare {platinum-iridium}. One
   may also ?go gold?, which is the act of releasing a golden version. The
   gold color of many CDROMs is a coincidence; this term was well established
   a decade before CDROM distribution become common in the mid-1990s.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 golden /gɔldən/
  aureate; golden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top