Search result for

glu

(171 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glu-, *glu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glue[N] กาว, See also: กาวน้ำ, Syn. cement, paste
glue[VT] ติดด้วยกาว, See also: ทากาว, Syn. fix, Ant. detach
glum[ADJ] หม่นหมอง, See also: หดหู่, เศร้าสร้อย, Syn. moody, sullen
glut[N] ปริมาณมากเกินต้องการ, See also: จำนวนเหลือเฟือ, Syn. overabundance, overflow, Ant. deficiency, lack
glut[VT] ป้อนให้เกินความต้องการ, See also: ยัดเข้าไป, ให้อาหารมากเกินไป, ใส่จนพอ, ให้จนเหลือเฟือ, Syn. devour, gorge, Ant. nibble
glued[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
gluer[SL] คนดมกาว
gluey[ADJ] เหนียว, See also: เหมือนกาว, Syn. sticky, viscid
gluey[SL] คนดมกาว
gluten[N] โปรตีนจากข้าว, See also: กลูเตน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glucagonเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยในการสลาย glycogen ในตับให้เป็นกลูโคส กระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของโปรตีนได้เป็น amino acid และทำให้เป็น glucose อีกต่อหนึ่ง
glucinum(กลูไซ'นัม) n. ความหวาน
gluco- "หวาน"
glucocorticoid hormoneดูที่ adrenal gland
glucose(กลู'โคส) n. น้ำตาลชนิดหนึ่ง
glue(กลู) n. กาว,กาวน้ำ. vt. ใช้กาวติด,ติดแน่น., See also: gluer n.
gluey(กลู'อี) adj. คล้ายกาว,ข้นเหนียว,เต็มไปด้วยกาว,ทาด้วยกาว., See also: glueyness n.
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
glumaceous(กลูเม'ซัส) adj. ปลายแหลม
glume(กลุม) n. ช่อใบที่ปลายแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
glucose(n) น้ำตาลกลูโคส
glue(n) กาว,แป้งเปียก
glue(vt) ปิดกาว,ทากาว,ติดกาว
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
glut(vt) บรรจุเต็ม,สวาปาม,กินจนอิ่มแปล้,เขมือบ,ยัด
gluten(n) ยางเหนียว,แป้งเปียก
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glucogenic-กำเนิดกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucolysis; glycolysisการสลายกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucolytic; glycolytic-สลายกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucopenia; glycopeniaภาวะเนื้อเยื่อพร่องกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucoseกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucose toleranceความทนกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucosideกลูโคไซด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glucosinolateกลูโคซิโนเลต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glucosuria; dextrosuriaปัสสาวะมีกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glumaceousเหมือนกาบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
glucagonกลูคากอน, ฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์อัลฟาของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์  มีหน้าที่กระตุ้นไกลโคเจนในตับให้สลายตัวเป็นกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glucagonกลูคากอน, ฮอร์โมน; [การแพทย์]
Glucagon Stimulation Testการทดสอบด้วยกลูคากอน [การแพทย์]
Glucagonomaเนื้องอกที่เซลล์แอลฟา 2, [การแพทย์]
Glucagonomaกลูคากอโนมา, [การแพทย์]
Glucanaseกลูคาเนส [การแพทย์]
Glucansกลูแกนส์, [การแพทย์]
Glucocorticoidกลูโคคอติคอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glucocorticoid Activityฤทธิ์ของกลูโคคอร์ติคอยด์ [การแพทย์]
Glucocorticoid Excessกลูโคคอร์ติคอยด์มากเกิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just terminating the fetus when it's glued to her intestines is high-risk surgery.แค่ทำลายตัวอ่อน เมื่อมันติดกับลำไส้เธอ เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงมาก Dying Changes Everything (2008)
Do you have some glue?มีคนทำแตก เดี๋ยวผมจะซ่อมให้ เดี๋ยวเอากาวแปะ Kung Fu Panda (2008)
We stayed up and, like everyone else, I'd been glued to the Select and Judiciary Committee hearings night after night.เราอยู่ด้วยตอนนั้น เช่นเดียวกับคนอื่น ผมสงสัยว่า ทางคณะผู้พิพากษา ได้ฟังคืนแล้วคืนเล่า Frost/Nixon (2008)
I notice no one's eating the gluten-free wheatgrass cake. Come on.กลั้นหายใจแล้วกินๆเข้าเถอะ Bedtime Stories (2008)
Yeah, I flipped that on and, look, he's glued to it.ใช่ ผมเผลอไปเปิด มันก็ติดหนึบเลย Bedtime Stories (2008)
Oh, silly George, Cameron introduced me to Ronald Gluckster.โอว นังจอร์จโง่ คาเมรอนเขาแนะนำฉัน ให้รู้จักโรนัล กลักสเตอร์ Dead Like Me: Life After Death (2009)
That's my sister Kara - the glue.นั่นคือคาร่าพี่สาวของผม - กาวเชื่อมทุกคน Up in the Air (2009)
Its the super fast, super healing, super glue!โอ๋ ฉันมีอะไรจะให้! Crows Zero II (2009)
Did the super glue heal you up Tokio-kun?เราไม่มีวิธีมาขอความช่วยเหลือ! Crows Zero II (2009)
If you could glue it back together for me,ถ้าคุณช่วยปะกาวให้ฉันได้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I just that glue really held, huh?- กาวนั่นแน่นดีมากเลย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Oh, that's right. Glug glug. I remember now.อ๋อ ใช่ ผมจำได้แล้ว Bargaining (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gluThis glue does not adhere to plastic.
gluDon't be so glum about it. Life has its ups and downs.
gluShe is a glutton for punishment.
gluGlue the photograph to your application form.
gluEveryone was glued to the TV set as the election results came in.
gluThe market is glutted with cheap imports.
gluThere was a glut of cotton goods due to cheap imports.
gluI'll be glued to the TV tonight watching a really exciting program.
gluThis sticky liquid can be substituted for glue.
gluCheap imports will glut the market.
gluWe glutted ourselves with lobsters and other seafood.
gluThis fluid can be substituted for glue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาวใจ[N] glue, See also: gum, cement, adhesive, mucilage, Example: งานนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นกาวใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกัน, Notes: (สำนวน)
ข้าวนึ่ง[N] sticky rice, See also: glutinous rice, parboiled rice, Syn. ข้าวเหนียว, Example: เมื่อพวกคุณลงมือคดข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับน้ำพริก ผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที
เหนียวหนึบ[ADJ] sticky, See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous, Syn. เหนียว, Example: นักเรียนช่วยกวนท๊อฟฟี่มะขามจนใส่แป้งมีลักษณะเหนียวหนึบจึงนำมาห่อใส่กระดาษ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียวและมีเนื้อแน่นด้วย
ข้าวเหนียว[N] sticky rice, See also: glutinous rice, Ant. ข้าวเจ้า, Example: คนเหนือกับคนอีสานกินข้าวเหนียวแทนข้าวเจ้า, Thai definition: ชื่อข้าวชนิดหนึ่งมีเนื้อเมล็ดขุ่นกว่าข้าวเจ้า รสมันกว่าและย่อยยากกว่าข้าวเจ้า
ข้าวหลามตัด[N] glutinous rice with coconut milk, Example: ยายทำขนมข้าวหลามตัดได้อร่อยมาก, Thai definition: ข้าวเหนียวนึ่ง อัดใส่ถาด โรยถั่ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ข้าวหลาม[N] glutinous rice roasted in bamboo joints, Example: นวลจันทร์ซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนมาฝากเพื่อน, Count unit: กระบอก, Thai definition: ข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก
เขยอะขยะ[ADJ] sticky, See also: glutinous, Syn. เหนอะหนะ, Example: เธอก้าวเท้าลงไปในโคลนที่แสนเขยอะขยะอย่างเสียไม่ได้, Thai definition: ที่เหนียวติดอย่างรุงรังหรือแกะไม่ออก
หนึบ[ADJ] sticky, See also: gluey, Syn. เหนียวหนึบ, Example: เด็กๆ ตักท๊อฟฟี่เหนียวหนึบใส่กระดาษแก้วขาวใสที่เตรียมไว้ห่อ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียว และมีเนื้อแน่น
หนืด[ADJ] sticky, See also: gluey, Syn. เหนียวหนืด, Example: เขาได้แต่กลืนน้ำลายหนืดๆ ลงคอ ไม่อาจจะรับรู้รสชาติของสิ่งใด, Thai definition: ดึงไม่ค่อยจะออก, เหนียวจนดึงไม่ค่อยจะออก
ตัง[N] birdlime, See also: gluten, glue, Example: พรานทาตังบนต้นไม้เพื่อดักนก, Thai definition: ยางไม้ที่ประสมกับสิ่งอื่นแล้วทำให้เหนียวสำหรับดักนกเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จมปลัก[v.] (jomplak) EN: be stagnant ; be stuck ; be glued to one's place   
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum   FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กาวใจ[n.] (kāojai) EN: glue ; gum ; cement ; adhesive ; mucilage   
กาวตราช้าง[n. exp.] (kāo trā Chāng) EN: Superglue [TM]   FR: Superglue [TM] ; colle extra-forte [f]
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
ขนมแป้งจี่[n. exp.] (khanom paēngjī) EN: kind of sweetmeat made of glutinous rice   
ข้าวเจ้าขาว[n. exp.] (khāo jao khāo = khāo jāo khāo) EN: white non-glutinous rice   
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวหมาก[n. exp.] (khāo māk) EN: sweet fermented rice ; fermented rice ; fermented glutinous rice   FR: riz glutineux fermenté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUT    G L AH1 T
GLUE    G L UW1
GLUM    G L AH1 M
GLUCK    G L AH1 K
GLUED    G L UW1 D
GLUTH    G L UW1 TH
GLUNT    G L AH1 N T
GLUNZ    G L AH1 N Z
GLUTS    G L AH1 T S
GLUES    G L UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glue    (v) (g l uu1)
glum    (j) (g l uh1 m)
glut    (v) (g l uh1 t)
glued    (v) (g l uu1 d)
glues    (v) (g l uu1 z)
gluey    (j) (g l uu1 ii)
gluts    (v) (g l uh1 t s)
gluing    (v) (g l uu1 i ng)
glumly    (a) (g l uh1 m l ii)
gluten    (n) (g l uu1 t @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Glück(n) |das, nur Sing.| โชคดี, ความมีโชค
Glück(n) |das, nur Sing.| ความสุข
Glühbirne(n) |die, pl. Glühbirnen| หลอดไฟที่มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมๆ คล้ายลูกแพร์ (Birne)
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
verunglücken(vi) |verunglückte, ist verunglückt| ประสบอุบัติเหตุ เช่น mit dem Flugzeug tödlich verunglücken ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินจนถึงตาย
zum Glück(adj) เป็นที่โชดดี เช่น Ich habe mein Geldbeutel vergessen. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. ฉันลืมกระเป๋าเงิน โชคดีที่เธอมาทันเวลา, See also: A. leider,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
glühwein (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
Glut (n ) (Die) ถ่านที่คุอยู่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glucke {f}sitting hen [Add to Longdo]
Glucke {f}; brütender Vogel [ornith.]sitter [Add to Longdo]
Glucksen {n}; leises Lachenchuckle [Add to Longdo]
Glukose {f}glucose [Add to Longdo]
Glut {f}; glühende Kohle {f}; glimmende Asche {f}embers; ember [Add to Longdo]
Glut {f}fervency [Add to Longdo]
Glut {f}fervor [Am.]; fervour [Br.] [Add to Longdo]
Glutamin {n} [biochem.]Glutamine [Add to Longdo]
Glutaminsäure {f} [biochem.]Glutamic Acid [Add to Longdo]
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat [Add to Longdo]
Glutbett {n}firebed [Add to Longdo]
glucken (Henne)to chuckle [Add to Longdo]
glucksen | glucksend | gluckst | glucksteto chortle | chortling | chortles | chortled [Add to Longdo]
glutenfrei {adj}glutenfree [Add to Longdo]
glutvoll {adj}sultry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut [Add to Longdo]
ちゃぷちゃぷ;チャプチャプ[, chapuchapu ; chapuchapu] (adj-na,adj-no,adv-to,n) splish-splash; glug-glug [Add to Longdo]
とくとく;トクトク[, tokutoku ; tokutoku] (adv-to,adv) (on-mim) glug-glug [Add to Longdo]
もち米;糯米;餅米[もちごめ, mochigome] (n) glutinous rice [Add to Longdo]
わらび糊;蕨糊[わらびのり, warabinori] (n) (uk) type of glue produced from bracken starch [Add to Longdo]
グルー[, guru-] (n) (1) (See 接着剤) glue; (2) grue (fictional monster); (P) [Add to Longdo]
グルーオン[, guru-on] (n) gluon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, ] gluttonous; greedy [Add to Longdo]
氨基葡糖[ān jī pú táng, ㄢ ㄐㄧ ㄆㄨˊ ㄊㄤˊ, ] glucosamine; abbr. for 氨基葡萄糖 [Add to Longdo]
氨基葡萄糖[ān jī pú tao táng, ㄢ ㄐㄧ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄊㄤˊ, ] glucosamine (C6H13NO5) [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] glucoside [Add to Longdo]
谷氨酸[gǔ ān suān, ㄍㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] glutamic acid (Glu), an amino acid [Add to Longdo]
糖皮质激素[táng pí zhì jī sù, ㄊㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, / ] glucocorticosteroid (corticosteroid hormone secreted by the adrenal cortex) [Add to Longdo]
糖苷[táng gān, ㄊㄤˊ ㄍㄢ, ] glucoside [Add to Longdo]
老饕[lǎo tāo, ㄌㄠˇ ㄊㄠ, ] glutton [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] glue; gum [Add to Longdo]
胶子[jiāo zǐ, ㄐㄧㄠ ㄗˇ, / ] gluon (elementary particle) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] Glueck_und_Schoenheit_vertragen sich_selten) [Add to Longdo]
[きち, kichi] GLUECK [Add to Longdo]
吉凶[きっきょう, kikkyou] Glueck_und_Unglueck, Schicksal [Add to Longdo]
吉日[きちにち, kichinichi] gluecklicher_Tag [Add to Longdo]
寿[ことぶき, kotobuki] Glueckwunsch, langes_Leben [Add to Longdo]
[さち, sachi] Glueck [Add to Longdo]
幸い[さいわい, saiwai] Glueck [Add to Longdo]
幸せ[しあわせ, shiawase] Glueck [Add to Longdo]
幸運[こううん, kouun] Glueck [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] Glueck, Stolz, starke_Seite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  GLU
         openGL Utility Library (OpenGL, GLU)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top