Search result for

glas

(131 entries)
(2.0582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glas-, *glas*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
glass silkผ้าไหมแ้ก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glass    [N] แก้ว, See also: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ
glass    [N] แว่นตา
glassy    [ADJ] (ใส) เหมือนแก้ว, See also: (ใส) เหมือนกระจก, Syn. glossy, polished, crystalline
glassy    [ADJ] ซึ่งไร้ชีวิตจิตใจ, See also: ซึมกระทือ, นิ่งเฉย, ราบเรียบ, Syn. lifeless, expressionless, fixed, smooth
glasses    [N] แว่นตา, See also: แว่น
glass in    [PHRV] ล้อมรอบด้วยกระจก, See also: ติดกระจก, Syn. glass over
glassful    [N] ปริมาณเต็มแก้ว, See also: ความจุหนึ่งแก้ว
glassware    [N] เครื่องแก้ว, See also: สิ่งที่ทำจากแก้ว, Syn. glasswork
glasswork    [N] โรงงานผลิตแก้ว, See also: โรงงานทำกระจก
glass over    [PHRV] ล้อมรอบด้วยกระจก, See also: ติดกระจก, Syn. glass in

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass inlayงานฝังประดับกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass insuranceการประกันภัยกระจก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass mosaicงานโมเสกแก้ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass paintingจิตรกรรมบนกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass print; cliché-verreภาพพิมพ์ถ่ายกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glasses, bifocalแว่นตาสองระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glasses, multifocalแว่นตาหลายระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
GLAS (Computer system)กลาส (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Glasnostกลานอลต์ [TU Subject Heading]
Glassแก้ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glassแก้ว [TU Subject Heading]
Glassกระจก, [การแพทย์]
Glass Adherentเกาะติดผนังแก้ว [การแพทย์]
Glass Beadลูกแก้ว, [การแพทย์]
Glass beadsลูกปัดแก้ว [TU Subject Heading]
Glass blowing and workingการเป่าแก้วและการทำแก้ว [TU Subject Heading]
Glass coatingสารเคลือบกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glasIn the U.S., it is common to give a present, such as glasses or a coffee-maker, to the bride at weddings.
glasA full glass.
glasThe waiter filled our glasses to the brim.
glasThe waitress set a glass of juice in front of me.
glasTwo glasses of orange juice, please.
glasA glass of orange juice refreshed me.
glasMay I have a glass of water?
glasShall I fetch your glasses from the living room, Dad?
glasWhen I tried to set the glass down in the sink my hand slipped and it shattered (to pieces).
glasThose who live in glass houses should not throw stones. [Proverb]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glass(กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน, See also: glasses n.,pl. แว่นตา,
glass woolใยแก้วที่คล้ายขนสัตว์, Syn. spun glass
glassful(กลาส'ฟูล) n. ปริมาณความจุหนึ่งถ้วยแก้ว -pl. glassfuls
glassware(กลาส'แวร์) n. เครื่องแก้ว
glasswork(กลาส'เวิร์ค) n. การผลิตแก้วและเครื่องแก้ว,การตัดกระจก,การตกแต่งเครื่องแก้ว, See also: glassworker n.
glassworks(กลาส'เวิร์คซ) n. โรงงานแก้ว,โรงงานกระจก
glassy(กลา'ซี,กลาส'ซี) adj. คล้ายแก้ว,เงียบสงบตา,ตาซึม., See also: glassily adv. glassiness n., Syn. dull
glassy-eyedadj. ตาซึม,ซึ่งจ้องเขม็ง
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได

English-Thai: Nontri Dictionary
glass(adj) ซึ่งทำด้วยแก้ว,ซึ่งประดับด้วยแก้ว
glass(n) แก้ว,แว่นตา,เลนส์,แว่นขยาย,ตู้กระจก,กระจก
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
glassware(n) เครื่องแก้ว
glassy(adj) เหมือนแก้ว,เหมือนกระจก,คล้ายแก้ว
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
hourglass(n) นาฬิกาทราย
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกระจก    [N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
แว่น    [N] glasses, See also: spectacles, Count unit: อัน
แว่นตา    [N] glasses, See also: spectacles, Syn. แว่น, Example: ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบแว่นตาผู้หญิง 1 อัน นาฬิกาเรือนเหล็กไม่ทราบยี่ห้อ 1 เรือน จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน, Count unit: อัน, Thai definition: สิ่งที่ทำด้วยแก้วหรือวัสดุใส เป็นเครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้มองเห็นชัดขึ้น เป็นต้น
แว่น    [N] glasses, See also: spectacles, Syn. แว่นตา, Example: คนไม่น้อยยังจดจำภาพเธอสวมแว่นเหน็บหนังสือเล่มเล็กๆ ไว้เสมอ, Count unit: อัน, Thai definition: แผ่นแก้วกระจกใช้ส่องให้เห็นชัด
โถ    [N] earthen jar, See also: glass jar, Example: แม่ตักข้าวจากโถใส่จานเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะทำด้วยดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบ ปากกว้าง มีฝาปิด
เครื่องแก้ว    [N] glassware, Example: กระสุนปลิวข้ามหัวคนทั้งสองไปอย่างหวุดหวิด ถูกข้าวของเครื่องใช้ ถ้วยชาม และเครื่องแก้วแตกกระจาย, Count unit: ชุด
เส้นใยแก้ว    [N] glass fibber, Example: ปัจจุบันมีการนำเส้นใยแก้วนำแสงเข้ามาใช้ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นใยสังเคราะห์ทำจากแก้วให้เป็นเส้นเล็กๆ
ตู้กระจก    [N] glass cabinet, See also: aquarium, Example: เขาซื้อตู้กระจกพวกนี้มาด้วยราคาแพงมาก, Count unit: ตู้, ใบ, หลัง, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้เก็บสิ่งของที่กรุกระจก บางทีหมายถึงตู้ที่มีกระจกเงา
แก้ว    [N] glass, See also: crystal, mica, transparent or translucent object, Example: จานใบนี้ทำด้วยแก้วไม่ใช่พลาสติก, Count unit: ใบ, Thai definition: หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
แก้ว    [N] glass, See also: tumbler, cup, Syn. แก้วน้ำ, ถ้วยน้ำ, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้ว, Count unit: ใบ, Thai definition: เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้วสำหรับใส่น้ำกินเป็นต้นว่า ถ้วยแก้ว หรือเรียกสั้นๆ ว่า แก้ว, เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้ว เช่น ชามแก้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler   FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; crystal ; mica   FR: verre [m] ; cristal [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classifier : drinking glasses]   FR: [classificateur : verres à boire]
แก้วบรั่นดี[n. exp.] (kaēo brandī) EN: brandy glass   FR: verre à cognac [m]
แก้วแชมเปญ[n. exp.] (kaēo chaēmpēn) EN: champagne glasses   FR: verre à champagne [m]
แก้วน้ำ[n. exp.] (kaēo nām) EN: glass ; tumbler ; cup   FR: verre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLAS    G L AE1 S
GLASS    G L AE1 S
GLASBY    G L AE1 S B IY0
GLASCO    G L AA1 S K OW0
GLASOW    G L EY1 Z OW0
GLASPY    G L AE1 S P IY0
GLASER    G L EY1 Z ER0
GLASSY    G L AE1 S IY0
GLASS'S    G L AE1 S AH0 Z
GLASSON    G L AE1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glass    (v) (g l aa1 s)
glassy    (j) (g l aa1 s ii)
Glasgow    (n) (g l a1 z g ou)
glassed    (v) (g l aa1 s t)
glasses    (v) (g l aa1 s i z)
glassful    (n) (g l aa1 s f u l)
glassier    (j) (g l aa1 s i@ r)
glassing    (v) (g l aa1 s i ng)
glassfuls    (n) (g l aa1 s f u l z)
glassiest    (j) (g l aa1 s i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Glas(n) |das, pl. Gläser| แก้วน้ำ
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว
Glasnudel(n) |die, pl. Glasnudeln| วุ้นเส้น
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, See also: S. Reagenzglas,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glas {n}glassware [Add to Longdo]
Glas - zerbrechlich!Glass - Fragile! [Add to Longdo]
Glas {n}; Konservenglas {n}jar [Add to Longdo]
Glas {n} (Stoff; Trinkgefäß) | Gläser {pl} | ein Glas Wasserglass | glasses | a glass of water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
アートガラス[, a-togarasu] (n) art glass [Add to Longdo]
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass [Add to Longdo]
アイジングラス[, aijingurasu] (n) isinglass [Add to Longdo]
アメリカ松[アメリカまつ, amerika matsu] (n) (obsc) (See 米松) common Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) [Add to Longdo]
ウランガラス;ウラン・ガラス[, urangarasu ; uran . garasu] (n) uranium glass [Add to Longdo]
エナメルドグラス[, enamerudogurasu] (n) enameled glass [Add to Longdo]
オールドファッショングラス[, o-rudofasshongurasu] (n) oldfashioned glass [Add to Longdo]
オパールガラス[, opa-rugarasu] (n) opal glass [Add to Longdo]
オペラグラス[, operagurasu] (n) opera glasses [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
料器[liào qì, 料器] glassware; colored glass household vessel [Add to Longdo]
格拉斯哥[Gé lā sī gē, 格拉斯哥] Glasgow, Scotland [Add to Longdo]
[bō, 玻] glass [Add to Longdo]
玻璃[bō li, 玻璃] glass; nylon; plastic [Add to Longdo]
玻璃杯[bō li bēi, 玻璃杯] glass tumbler [Add to Longdo]
玻璃管[bō li guǎn, 玻璃管] glass tube [Add to Longdo]
玻璃钢[bō li gāng, 玻璃鋼] glass-reinforced plastic; fiberglass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 glas
   glass
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 glas
   glass
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 glas [xlɑs]
   glass
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Glas [glaːs] (n) , s.(n )
   glass; glassware; jar
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top