Search result for

gemmes

(80 entries)
(1.3996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gemmes-, *gemmes*, gemme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gemmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gemmes*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gemmate(เจม'เมท) adj.,vt. มีหน่อ,เจริญเติบโต โดยการออกหน่อ
gemmy(เจม'มี่) adj. มีเพชรพลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gemmaเจมมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gemmationการเพิ่มเจมมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gemmiparousตาต้นอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gemmology; gemologyอัญมณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gemology; gemmologyอัญมณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gemma.เจมม่า A Whole New Kind of Bitch (2011)
GEMMA: Comeon .มาสิ Albification (2009)
TARA: He'sperfect. GEMMA:เขาสมบูรณ์แบบ Albification (2009)
GEMMA:ฉันไม่ต้องการ Albification (2009)
GEMMA: Oh,Dr.Funny.โอ้ คุณหมอพูดตลกไปแระ Albification (2009)
GEMMA: Good.เยี่ยม Albification (2009)
GEMMA: Wade?เว้ด Albification (2009)
UNSER: Gemma.เจมม่า Albification (2009)
GEMMA: Yeah.ใช่ Albification (2009)
Got to beef him up a little. UNSER:( chuckles) GEMMA:ต้องทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นสักนิด แล้วนายล่ะเป็นยังไงบ้าง Albification (2009)
GEMMA: Guessthat'sgood.คิดว่าคงนั่นได้ผลดี Albification (2009)
GEMMA: YouwaitingonDella?นายรอเดลล่าอยู่เหรอ Albification (2009)
GEMMA: We'llwaitwithya. (baby crying)งั้นนั่งเป็นด้วยเพื่อนกัน ฉันดีใจด้วยนะ Albification (2009)
Moveit ,moveit! (baby cooing) GEMMA:เดินไปๆ การวางแผนการเดินทางเหรอ Albification (2009)
GEMMA:ของทิศทางงั้นสินะ Albification (2009)
GEMMA: Gotthatright.ใช่แล้วค่ะ Albification (2009)
GEMMA: Jax?เเจ็คล่ะ Albification (2009)
GEMMA:นั่นเหรอ Albification (2009)
GEMMA:ที่จริงแล้ว Albification (2009)
I would be lost without you. GEMMA:ฉันคงหลงทางถ้าไม่มีเธอ Albification (2009)
GEMMA: Whothehell'sthat ?นั่นมันห่าใครกันเหรอ Albification (2009)
GEMMA:ดูเหมือนคนไม่มีมดลูกใช้ไหม Albification (2009)
GEMMA: No. Jesus,Ihope not.ไม่ ให้ตายสิ ฉันหวังว่าไม่ Albification (2009)
TARA: Whereareyou on this, Gemma?คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ Albification (2009)
Me and Jax. GEMMA:เรื่องระหว่างฉันกับแจ็ค Albification (2009)
Whatdo youmean? GEMMA:คุณหมายความว่ายังไงคะ Albification (2009)
GEMMA:ถ้าเธอรักผู้ชาย... Albification (2009)
Please help me! GEMMA:เขาเกิดอาการช็อค ช่วยด้วยค่ะ Albification (2009)
A-abottlecaporsomething. (Gemma grunts) Whathappenedtothe party?ฝาขวดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ ว่าไง Albification (2009)
GEMMA: Whatdo youwant? !พวกแกต้องการอะไร Albification (2009)
(man grunts) (Gemma screaming) No!ไอ้หน้าตัวเมีย ไม่ ๆ Albification (2009)
We're almost done. GEMMA:เราจวนจะทำเสร็จแล้ว Albification (2009)
If Gemma had gotten raped on John's watchถ้าหากเจมม่า ถูกข่มขืนตอนที่จอห์นยังมีชีวิตอยู่ Service (2009)
Gemma never drove into no barricade.เจมม่าไม่ได้ขับรถชน สิ่งกีดกั้นบนถนน Service (2009)
Jesus Christ, Gemma. Clay loves you.ให้ตายสิ เจมม่า เคลย์รักคุณมากนะ Service (2009)
Gemma.เจมม่า Service (2009)
Crew found out about Gemma.ว่าพวกลูกน้องรู้เรื่องเจมม่าแล้ว Service (2009)
This is for Gemma.นี่สำหรับเจมม่า Service (2009)
Gemma.เจมม่า Service (2009)
Look for the opportunities, Gemma.ลองเปิดโอกาศดูสิ เจมม่า Service (2009)
I've dug myself a good one, Gemma.ฉันพยายามฝืนตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้อง เจมม่า Service (2009)
- Gemma thing that's causing her the most pain is thinking you don't want her anymore.- เจมม่า สิ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดมากที่สุดคือ คิดว่านายไม่รักเธฮอีกต่อไปแล้ว Service (2009)
That scumbag had Gemma Tellerไอ้ชาติชั่วนั่น จับตัวเจมม่า เทลเลอร์ไป Na Triobloidi (2009)
To tell Gemma.เพื่อไปบอกเจมม่า Na Triobloidi (2009)
I can't prove what you did to Gemma Teller.ฉันไม่สามารถพิสูจน์สิ่งที่นายทำกับเจมม่า เทลเลอร์ได้ Na Triobloidi (2009)
Look, helping Samcro, it's about Gemma... I get it... but if these guys open up on main street,ฟังนะ Na Triobloidi (2009)
Who is she, gemma?เธอเป็นใคร เจมม่า Na Triobloidi (2009)
What are we doing here, gemma?เรามาทำอะไรที่นี่ เจมม่า Na Triobloidi (2009)
Gemma, please don't do this. I'll be okay.เจมม่า ได้โปรดอย่าทำอย่างนี้เลย ฉันไม่เป็นอะไรหรอกน่า Na Triobloidi (2009)
Gemma shot him in the back with my weapon.เจมม่ายิงเขาจากทางด้านหลัง ด้วยอาวุธปืน Na Triobloidi (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently   FR: négligemment
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently   FR: négligemment
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually   FR: négligemment ; grossièrement
ลวก ๆ[adv.] (lūak-lūak) EN: carelessly ; untidily ; cursorily   FR: négligemment ; superficiellement ; sans soin
มักง่าย[adv.] (mak-ngāi) EN: carelessly ; negligently   FR: négligemment
มณี[n.] (manī) EN: precious stone ; jewel ; gem   FR: pierre précieuse [f] ; gemme [f]
พลอย[n.] (phløi) EN: gem ; precious stone ; sapphire ; emerald ; jewel   FR: gemme [f] ; pierre précieuse [f] ; saphir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEMMA    JH EH1 M AH0
GEMME    JH EH1 M
GEMMER    G EH1 M ER0
GEMMELL    G EH1 M AH0 L
GEMMILL    G EH1 M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gemmed    (j) (jh e1 m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Camée {n}; Kamee {n}; erhabene Gemme {f} (Schmuckstein)cameo [Add to Longdo]
Edelstein {m}; Gemme {f} | Edelsteine {pl}gem | gems [Add to Longdo]
Intaglien-Stein {m}; vertiefte Gemme {f} (Schmuckstein)intaglio [Add to Longdo]
funkelndgemmy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish [Add to Longdo]
無性芽[むせいが, museiga] (n) gemma [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top