Search result for

gate

(148 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gate-, *gate*
Possible hiragana form: がて
English-Thai: Longdo Dictionary
propogate(misspelling ) เป็นคำผิดที่พบบ่อยของคำที่ถูกต้องคือ propagate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gate[N] ประตูรั้ว, See also: ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, ประตู, Syn. gateway, entrance
gateau[N] เค้ก, Syn. gateaux
gateaux[N] เค้ก, Syn. gateau
gateway[N] ทางเข้าออก, See also: ประตูเข้าออก, ประตู, Syn. door, entrance
gate-crash[VI] ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. crash
gate-crash[VT] ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. crash
gate-crasher[N] ผู้ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gate(เกท) n. ประตูรั้ว, ประตูใหญ่, Syn. doorway,door,gateway,exit
gate-leg tablen. โต๊ะที่พับได้
gate-legged tablen. โต๊ะที่พับได้
gateman(เกท'มัน) n. คนเฝ้าประตู -pl. gatemen
gateway(เกท'เวย์) n.ทางผ่าน,ทางเข้า,วิธีการ, Syn. entrance ประตูสัญญาณหมายถึง ประตูสัญญาณที่ต่อเชื่อมไว้ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่างตระกูลกัน (ตระกูลพีซี, ตระกูลแมคอินทอช ฯ) ในกรณีที่ต้องการแยกเครือข่ายทั้งสองออกจากกัน ก็ เพียงแต่ปิดสวิตช์ตัวประตูสัญญาณนี้เสียเท่านั้นเอง
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
agate(แอก' กิท) n. หินโมรา, ต้วพิมพ์หล่อ (point 5.5)
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.

English-Thai: Nontri Dictionary
gate(n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู,ยาม
gateway(n) ทางเข้าออก,ทางผ่าน
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gateประตูสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gateประตูสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gate arrayแถวลำดับประตูสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gatewayเกตเวย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gatewayเกตเวย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gategate, บานบังคับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gate chambergate chamber, ห้องบาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gate Control Systemระบบประตูควบคุมความเจ็บปวด, [การแพทย์]
Gate Control Theoryทฤษฏีควบคุมประตู [การแพทย์]
gate sealgate seal, ผนึกขอบบาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gate valvegate valve, ประตูน้ำแบบบาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gated blood-pool imagingการบันทึกภาพการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ [TU Subject Heading]
gated spillwaygated spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบมีบาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gatehouse (Hydraulic structures)ประตูระบาย (โครงสร้างทางชลศาสตร์) [TU Subject Heading]
Gates, Bill, 1955-เกตต์ บิล, ค.ศ. 1955- [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gatehouse (n ) เรือนเฝ้าประตู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be stepping through the gates of yale?ฉันกำลังจะก้าวเข้าสู่ประตู Yale แล้ว New Haven Can Wait (2008)
Double the guards on the gates.เพิ่มยามให้เป็นสองเท่าทุกประตู The Mark of Nimueh (2008)
We'll bait them away from the gates long enough and drive straight through!เราก็แค่ล่อมันให้ห่างจากประตูใหญ่ ให้นานพอที่เราจะขับผ่านไง Episode #1.5 (2008)
To leave, you need to go through them gates.ถ้าคูณไป ก็จะต้องผ่านประตูใหญ่ Episode #1.5 (2008)
You open the gates, they're gonna keep flooding in.คุณเปิดประตู พวกมันจะทะลักเข้ามา Episode #1.5 (2008)
Soon as we turn our backs, he'll try to get out them gates and fuck us all over.เมื่อไหร่ที่เราเผลอ เค้าต้องเปิดประตนั่นออกไปแน่ แล้วเราก็จะตายกันหมด Episode #1.5 (2008)
He won't give up till he's got them gates opened and then it is game over for all of us.มันไม่หยุดจนกว่ามันจะเปิดประตูได้นั่นแหละ แล้วนั่นก็ จบ ทุกอย่าง Episode #1.5 (2008)
Space, what did you say to me back at the gate?space ตอนที่อยู๋ที่ gate คุณพูดว่าไงนะ Episode #1.5 (2008)
He blamed Uther and came to the gates of Camelot and challenged him.ทริสตันโทษว่าเป็นความผิดของอูเธอร์ และบุกมาท้าทายพระองค์ Excalibur (2008)
Mr Gateau.คุณ กาโต The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Mr Gateau was from birth absolutely blind.คุณกาโตตาบอดสนิทตั้งแต่เกิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Mr Gateau, done for the night, went up alone to bed.หลังเสร็จงานในคืนนั้น คุณกาโตก็เข้านอนเพียงลำพัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gateThis gate needs painting.
gateThe gate is closed at eight.
gateSeveral girls are standing beside the gate.
gateHe hung the gate on hinges.
gateFasten the gate.
gateThe gate admits to the garden.
gateIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!
gateHe stopped short at the gate.
gateShe said good-bye to me and went through the ticket gate.
gateHe commanded me to shut the gate.
gateThis gate allows access to the garden.
gateI was asked to open the gate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าผ่านประตู[N] admission charge, See also: gate fee, entrance fee, Example: ที่สนามแข่งมีการล้อมรั้วเก็บเงินค่าผ่านประตูคนละ 1 - 2 บาท, Thai definition: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมภาพยนตร์ เป็นต้น
ป้อมยาม[N] keeper's box, See also: gateman's box, Syn. ตู้ยาม, Example: ทุกคนสามารถเขียนเรื่องร้องเรียนภายในหมู่บ้านได้ โดยการนำไปใส่ไว้ในกล่องที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน, Count unit: หลัง, Thai definition: ป้อมรักษาการณ์
ที่นี่[N] door, See also: gate, Syn. ประตู, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านทวารบานนี้เพื่อเข้าไปในวัด, Count unit: บาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทางเข้าออก[N] doorway, See also: gateway, Example: ยามตรวจรถตรงทางเข้าออกของบริษัท, Count unit: ทาง
ประตูรั้ว[N] gate, Syn. ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, รั้ว, Example: คนขอทานมาทำผลุบๆ โผล่ๆ อยู่หน้าประตูรั้ว
ประตู[N] door, See also: gate, entrance, gateway, goal, exit, Syn. ทวาร, ช่อง, ทางเข้าออก, Example: คุณพ่อซ่อมประตูบานนี้ด้วยตัวเอง, Count unit: บาน, Thai definition: ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้
ทวาร[N] door, See also: gate, aperture, orifice (anatomic), Syn. ช่อง, ทางเข้าออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
บิล เกตส์[n. prop.] (Bil Kēts = Bin Kēts) EN: Bill Gates   FR: Bill Gates
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster   
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate   FR: rassembler ; rallier
ดำเนินการสอบสวน[v. exp.] (damnoēnkān søpsūan) EN: interrogate ; examine   
ด่านเก็บค่าผ่านทาง[n. exp.] (dān kep khā phān thāng) EN: tollgate   FR: poste de péage [m]
เดินเรือ[v.] (doēnreūa) EN: navigate ; sail   FR: naviguer

CMU English Pronouncing Dictionary
GATE    G EY1 T
GATED    G EY1 T AH0 D
GATES    G EY1 T S
GATES'    G EY1 T S
GATELY    G EY1 T L IY0
GATELEY    G AE1 T AH0 L IY0 L IY0
GATES'S    G EY1 T S AH0 Z
GATES'S    G EY1 T S
GATEWAY    G EY1 T W EY2
GATEWOOD    G EY1 T W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gate    (v) (g ei1 t)
gated    (v) (g ei1 t i d)
gates    (v) (g ei1 t s)
gateaux    (n) (g a1 t ou z)
gateway    (n) (g ei1 t w ei)
gatepost    (n) (g ei1 t p ou s t)
gateways    (n) (g ei1 t w ei z)
Gateshead    (n) (g ei1 t s h e d)
gatecrash    (v) (g ei1 t k r a sh)
gatehouse    (n) (g ei1 t h au s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absperrhahn {m}gate valve [Add to Longdo]
Absperrschieber {m}; Schieber {m}gate valve; stop valve [Add to Longdo]
Angussart {f}gate type [Add to Longdo]
Gateway {n} [comp.]gateway [Add to Longdo]
Tor {n}; Pforte {f}; Sperre {f}; Schranke {f}; Bahnschranke {f} | Tore {pl}gate | gates [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
gâteau(n) |m, pl. gâteaux| ขนมเค้ก

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[, masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
ません[, masen] (exp) (pol) (See ない,ます) suffix used to negate a verb in the non-past tense [Add to Longdo]
ませんでした[, masendeshita] (exp) (pol) (See ません) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出入口[chū rù kǒu, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ, ] gateway [Add to Longdo]
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, / ] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006 [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[shan4]; gateway; doorway; CL:個|个[ge4]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les [Add to Longdo]
门岗[mén gǎng, ㄇㄣˊ ㄍㄤˇ, / ] gate [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] gate of village; village [Add to Longdo]
[lǘ, ㄌㄩˊ, / ] gate of a village; village [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, / ] gate of heaven; gate of palace [Add to Longdo]
[Yán, ㄧㄢˊ, / ] gate of village; surname Yan [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] gate of market [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲート[げーと, ge-to] gate, logic element [Add to Longdo]
ゲートアレイ[げーとあれい, ge-toarei] gate array [Add to Longdo]
ゲートウェー[げーとうえー, ge-toue-] gateway [Add to Longdo]
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch [Add to Longdo]
ゲートウェイ[げーとうえい, ge-touei] gateway [Add to Longdo]
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ネゲート[ねげーと, nege-to] negate (vs) [Add to Longdo]
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合点[がてん, gaten] Verstaendnis, Einverstaendnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gate \Gate\, v. t.
   1. To supply with a gate.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Univ.) To punish by requiring to be within the gates
    at an earlier hour than usual.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gate \Gate\ (g[=a]t), n. [OE. [yogh]et, [yogh]eat, giat, gate,
   door, AS. geat, gat, gate, door; akin to OS., D., & Icel. gat
   opening, hole, and perh. to E. gate a way, gait, and get, v.
   Cf. {Gate} a way, 3d {Get}.]
   1. A large door or passageway in the wall of a city, of an
    inclosed field or place, or of a grand edifice, etc.;
    also, the movable structure of timber, metal, etc., by
    which the passage can be closed.
    [1913 Webster]
 
   2. An opening for passage in any inclosing wall, fence, or
    barrier; or the suspended framework which closes or opens
    a passage. Also, figuratively, a means or way of entrance
    or of exit.
    [1913 Webster]
 
       Knowest thou the way to Dover?
       Both stile and gate, horse way and footpath. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Opening a gate for a long war.    --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   3. A door, valve, or other device, for stopping the passage
    of water through a dam, lock, pipe, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Script.) The places which command the entrances or
    access; hence, place of vantage; power; might.
    [1913 Webster]
 
       The gates of hell shall not prevail against it.
                          --Matt. xvi.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   5. In a lock tumbler, the opening for the stump of the bolt
    to pass through or into.
    [1913 Webster]
 
   6. (Founding)
    (a) The channel or opening through which metal is poured
      into the mold; the ingate.
    (b) The waste piece of metal cast in the opening; a sprue
      or sullage piece. [Written also {geat} and {git}.]
      [1913 Webster]
 
   {Gate chamber}, a recess in the side wall of a canal lock,
    which receives the opened gate.
 
   {Gate channel}. See {Gate}, 5.
 
   {Gate hook}, the hook-formed piece of a gate hinge.
 
   {Gate money}, entrance money for admission to an inclosure.
    
 
   {Gate tender}, one in charge of a gate, as at a railroad
    crossing.
 
   {Gate valva}, a stop valve for a pipe, having a sliding gate
    which affords a straight passageway when open.
 
   {Gate vein} (Anat.), the portal vein.
 
   {To break gates} (Eng. Univ.), to enter a college inclosure
    after the hour to which a student has been restricted.
 
   {To stand in the gate} or {To stand in the gates}, to occupy
    places or advantage, power, or defense.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gate \Gate\, n. [Icel. gata; akin to SW. gata street, lane, Dan.
   gade, Goth. gatw["o], G. gasse. Cf. {Gate} a door, {Gait}.]
   1. A way; a path; a road; a street (as in Highgate). [O. Eng.
    & Scot.]
    [1913 Webster]
 
       I was going to be an honest man; but the devil has
       this very day flung first a lawyer, and then a
       woman, in my gate.          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner; gait. [O. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geat \Geat\ (g[=e]t), n. [See {Gate} a door.] (Founding)
   The channel or spout through which molten metal runs into a
   mold in casting. [Written also {git}, {gate}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sash \Sash\, n. [F. ch[^a]ssis a frame, sash, fr. ch[^a]sse a
   shrine, reliquary, frame, L. capsa. See {Case} a box.]
   1. The framing in which the panes of glass are set in a
    glazed window or door, including the narrow bars between
    the panes.
    [1913 Webster]
 
   2. In a sawmill, the rectangular frame in which the saw is
    strained and by which it is carried up and down with a
    reciprocating motion; -- also called {gate}.
    [1913 Webster]
 
   {French sash}, a casement swinging on hinges; -- in
    distinction from a vertical sash sliding up and down.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swing \Swing\, v. t.
   1. To cause to swing or vibrate; to cause to move backward
    and forward, or from one side to the other.
    [1913 Webster]
 
       He swings his tail, and swiftly turns his round.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       They get on ropes, as you must have seen the
       children, and are swung by their men visitants.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a circular movement to; to whirl; to brandish; as,
    to swing a sword; to swing a club; hence, colloquially, to
    manage; as, to swing a business.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) To admit or turn (anything) for the purpose of
    shaping it; -- said of a lathe; as, the lathe can swing a
    pulley of 12 inches diameter.
    [1913 Webster]
 
   {To swing a door}, {gate}, etc. (Carp.), to put it on hinges
    so that it can swing or turn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gate
   n 1: a movable barrier in a fence or wall
   2: a computer circuit with several inputs but only one output
     that can be activated by particular combinations of inputs
     [syn: {gate}, {logic gate}]
   3: total admission receipts at a sports event
   4: passageway (as in an air terminal) where passengers can
     embark or disembark
   v 1: supply with a gate; "The house was gated"
   2: control with a valve or other device that functions like a
     gate
   3: restrict (school boys') movement to the dormitory or campus
     as a means of punishment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top