Search result for

galv

(89 entries)
(0.093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galv-, *galv*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galvanic    [ADJ] เกี่ยวกับไฟฟ้า, Syn. electric
galvanise    [VT] กระตุ้นด้วยไฟฟ้า, See also: เร่งด้วยกระแสไฟ, Syn. rouse, stir, incite
galvanise    [VT] ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า, Syn. plate, electroplate
galvanism    [N] ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี, Syn. voltaism
galvanism    [N] การรักษาโรคด้วยไฟฟ้า
galvanize    [VT] กระตุ้น, See also: เร่ง, Syn. rouse, stir, incite
galvanize    [VT] ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า, Syn. plate, electroplate
galvanometer    [N] เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
galvanometry    [N] กระบวนการวัดกระแสไฟฟ้า
galvanize into    [PHRV] กระตุ้นให้กระทำ, See also: ทำให้ตกใจเพื่อกระทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
galvanic corrosionการกัดกร่อนแกลแวนิก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
galvanocautery; electrocauteryการเผาจี้ด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galvanonarcosis; electronarcosisการทำสลบด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galvanic Cellsแกลแวนิกเซลล์ [การแพทย์]
Galvanic Currentกระแสตรง, ไฟฟ้าตรง [การแพทย์]
Galvanic Shockเครื่องกระตุกด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Galvanizingการชุบด้วยสังกะสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Galvanizingการชุบด้วยสังกะสี (เคลือบกันสนิม) [TU Subject Heading]
galvanometerแกลแวนอมิเตอร์, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้วัดกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Galvanometersแกลแวนอมิเตอร์ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galvanic(แกลแวน'นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดหรือเกิดจากกระแสไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,สะดุ้งตกใจ,ราวกับไฟฟ้า., Syn. startling
galvanise(แกล'วะไนซ) vt. กระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้า,กระตุ้นหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าสลับชักนำ,กระตุ้น,ปกคลุมด้วยสังกะสี., See also: galvanization,galvanisation n. galvanizer,galvanizer n.
galvanism(แกล'วะนิสซึม) n. ไฟฟ้า,ไฟฟ้าบำบัด
galvanize(แกล'วะไนซ) vt. กระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้า,กระตุ้นหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าสลับชักนำ,กระตุ้น,ปกคลุมด้วยสังกะสี., See also: galvanization,galvanisation n. galvanizer,galvanizer n.
galvanized ironn. เหล็กที่เคลือบสังกะสีเพื่อกันสนิม
galvano-adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า
galvanometer(แกลวะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดกำลังกระแสไฟฟ้า,เครื่องมือวัดกำลังกระแสไฟฟ้าใน
galvanometry(แกลวะนอม'มิทรี) n. วิธีการหรือขบวนการวัดกำลังกระแสไฟฟ้า., See also: galvanometric (al) adj. galvanometrically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
galvanic(adj) ราวกับไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า
galvanism(n) ไฟฟ้าจากปฏิบัติการทางเคมี,การรักษาด้วยไฟฟ้า
galvanize(vt) กระตุ้นด้วยไฟฟ้า,บุโลหะ,ชุบสังกะสี
galvanometer(n) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And washers and nuts and bolts and screws and whatever little pieces of metal we can think of that is galvanized.สิ่งที่เป็นชิ้นเล็กๆที่ทำมาจากโลหะ สิ่งที่เราใช้แทนสังกะสี จะต้องมีสังกะสี หรือสังกะสีที่เป็นของแข็ง 4 Days Out (2009)
It has to be galvanized or solid zinc.- สังกะสีที่เป็นของแข็ง ใช่แล้ว - แล้วเอามาให้ฉัน 4 Days Out (2009)
A battery is a galvanic cell.ไม่มีอะไรมากไปกว่าขั้วบวก และขั้วลบ 4 Days Out (2009)
It's zinc. It's what we find in our coins and anything galvanized.มันเป็นสิ่งที่เราหาได้จากเงินในเหรียญของเรา และทุกสิ่งที่เป็นสังกะสี 4 Days Out (2009)
Unexpectedly slamming into the galveston area announced a successful testเข้าถล่มอย่างไม่คาดคิด ในเขตเมืองกัลเวสตัน ประกาศความสำเร็จในการทดสอบ Sympathy for the Devil (2009)
Supposedly the buckleys are flying him out to galvestonสมมุติว่าบัคลีย์ทำเค้าจริงๆ พาเค้าบินไปแกลเวสตัน Enough About Eve (2009)
I was riding back to Galveston after evacuating a column of women and children when I saw them.ชั้นกำลังขี่ม้ากลับกาลวิสตั้น หลังจากเสร็จภาระกิจอพยพเด็กและผู้หญิง ชั้นเห็นพวกเธอ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
And now he's trying to galvanize his peopleและตอนนี้เขากำลังปลุกปั่นกำลังพลอยู่ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Yesterday, this Galveston shoreline was being pounded by 10-foot swells and winds up to 150 miles per hour.เมื่อวานนี้ ที่นี่ชายฝั่งกัลเวสตัน ถูกกระหน่ำ ด้วยคลื่นสูง 10 ฟุตและลมแรงไม่ต่ำกว่า 150 ไมล์ต่อชม. Weekend at Bobby's (2010)
You know, you don't look like a Galvez.รู้มั้ย นายดูไม่เหมือน พวกกัลเวซเลย Semper I (2011)
Okay, this is galvanized steel like ordinary household plumbing there we go now with some incentiveนี่คือเหล็กชุบ เหมือนท่อตามบ้าน ทีนี้ Piranha 3DD (2012)
Witch hunters have always been the best way to galvanize witches.นักล่าแม่มด มักจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อกระตุ้นแม่มด Family (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galvHe has galvanized back to life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกะสี    [N] galvanized iron, See also: corrugated iron, Syn. หลังคาสังกะสี, Example: เสียงแกรกกรากอยู่บนหลังคาก็คงเป็นลมพัดใบไม้ระสังกะสี, Thai definition: เหล็กชุบสังกะสีเป็นแผ่นบางหรือทำเป็นลูกฟูก ใช้มุงหลังคาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลังคาสังกะสี[n. exp.] (langkhā sangkasī) EN: galvanized iron roof   
สังกะสี[n.] (sangkasī) EN: galvanized iron ; corrugated iron   FR: tôle ondulée [f]
เซลล์กัลวานิก [n. exp.] (sel kanwānik) EN: galvanic cell   

CMU English Pronouncing Dictionary
GALVAN    G AA0 L V AA1 N
GALVIN    G AE1 L V IH2 N
GALVEZ    G AA0 L V EH1 Z
GALVEN    G AA1 L V AH0 N
GALVIN'S    G AE1 L V IH2 N Z
GALVANIC    G AE0 L V AE1 N IH0 K
GALVESTON    G AE1 L V AH0 S T AH0 N
GALVANIZE    G AE1 L V AH0 N AY2 Z
GALVANIZES    G AE1 L V AH0 N AY2 Z AH0 Z
GALVANIZED    G AE1 L V AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galvanic    (j) (g a1 l v a1 n i k)
galvanism    (n) (g a1 l v @ n i z @ m)
galvanize    (v) (g a1 l v @ n ai z)
galvanized    (v) (g a1 l v @ n ai z d)
galvanizes    (v) (g a1 l v @ n ai z i z)
galvanizing    (v) (g a1 l v @ n ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galvanik {f}; Galvanotechnik {f}electroplating; plating [Add to Longdo]
Galvanikanlage {f}galvanic equipment [Add to Longdo]
Galvanisierung {f} | Galvanisierungen {pl}galvanization | galvanizations [Add to Longdo]
Galvanismus {m}galvanism [Add to Longdo]
Galvanometer {n}; Stromstärkemesser {m}galvanometer [Add to Longdo]
Galvaniseur {m}galvanizer; electroplater [Add to Longdo]
galvanischgalvanic [Add to Longdo]
galvanischgalvanical [Add to Longdo]
galvanisch {adv}galvanically [Add to Longdo]
galvanische Beschichtung {f}electroplating [Add to Longdo]
galvanischer Überzugelectroplated coating [Add to Longdo]
galvanisches Elementgalvanic cell [Add to Longdo]
galvanische Zelle {f}voltaic cell [Add to Longdo]
galvanische Verzinkung {f}electrogalvanizing [Add to Longdo]
galvanisierento electroplate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
ガルバノメーター[, garubanome-ta-] (n) galvanometer [Add to Longdo]
サイコガルバノメーター[, saikogarubanome-ta-] (n) psychogalvanometer [Add to Longdo]
亜鉛引き;亜鉛引[あえんびき, aenbiki] (n,adj-no) zinc coated (galvanized, galvanised) [Add to Longdo]
亜鉛鉄[あえんてつ, aentetsu] (n) galvanized iron; galvanised iron [Add to Longdo]
亜鉛鉄板[あえんてっぱん, aenteppan] (n) galvanized sheet iron; galvanised sheet iron [Add to Longdo]
検流計[けんりゅうけい, kenryuukei] (n) galvanometer [Add to Longdo]
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白铁[bái tiě, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] galvanized iron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top