หรือคุณหมายถึง fußing?
Search result for

fussing

(17 entries)
(1.2179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fussing-, *fussing*, fuss
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop fussing.เอาละ.. หยุดก่อเรื่องยุ่งเหยิงซะที Babylon A.D. (2008)
There's nothing to see. Stop fussing, he'll be right as rain.ไม่เป็นไรหรอก อย่าตื่นเต้นไปหน่อยเลย เดี๋ยวแกก็หาย Nowhere Boy (2009)
Jenna: Stop fussing, I'm fine.เลิกวุ่นวายได้แล้ว ฉันไม่เป็นไร Masquerade (2010)
And the Brits? Now they're just sitting on a dank little island fussing over their suits.โปรตุเกส มีกองทัพเรือมหาศาล ตอนนี้เหลือแต่ถุงเท้าและถุงยางถูกๆ Limitless (2011)
Stop your fussing and come to bed.หยุดจู้จี้แล้วไปนอนซะไป Lamia (2011)
[Baby fussing]Sex and Drugs (2012)
You know how it is-- girls always fussing about their hair, their makeup.อย่างว่าแหล่ะผู้หญิง เรื่องเยอะ แต่งหน้าทำผม The Bon Voyage Reaction (2013)
Ash! Oh, stop fussing', muffin,แอช โอ้ อย่าดื้อไปเลยน่า El Jefe (2015)
Stop fussing, Fiona.อย่าหงุดหงิดสิ,ฟิโอน่า Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Oi, stop your fussing. You look lovely.ไม่ต้องหวีแล้ว, สวยแล้วเหละ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Arnold, stop fussing. You're as bad as Justin.อาร์โนล เลิกบ่นเลย เธอกับจัสตินน่ะพอกันเลย The Constant Gardener (2005)
They're probably in there fussing about mascara and blush.พวกเธอคงมัวแต่ทาแก้มปัดมาสคาร่าอยู่ It Takes Two (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่ามาก[adj.] (thā māk) EN: fussing around   FR: poseur ; affecté ; maniéré ; prétentieux
ท่านั้นท่านี้[xp] (thā nan thā nī) EN: this ; that and the other thing ; fussing around   

CMU English Pronouncing Dictionary
FUSSING    F AH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fussing    (v) (f uh1 s i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fuss \Fuss\, v. i. [imp. & p. p. {Fussed}; p. pr. & vb. n.
     {Fussing}.]
     To be overbusy or unduly anxious about trifles; to make a
     bustle or ado. --Sir W. Scott.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top