ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furet

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furet-, *furet*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Furethrinฟูเรทริน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive   FR: fouiner ; fureter
สอดรู้สอดเห็น[v.] (søtrū-søthen) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome   FR: fouiner ; fureter

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフレターゲット[, infureta-getto] (n) inflation target [Add to Longdo]
ゴーフレット[, go-furetto] (n) type of waffle (fre [Add to Longdo]
パンフレット[, panfuretto] (n) brochure; pamphlet; (P) [Add to Longdo]
フレッツISDN[フレッツアイエスディーエン, furettsuaiesudei-en] (n) {comp} FLETS ISDN [Add to Longdo]
フレット[, furetto] (n) fret [Add to Longdo]
フレットレス[, furettoresu] (n) fretless [Add to Longdo]
リーフレット[, ri-furetto] (n) leaflet; (P) [Add to Longdo]
折りに触れて[おりにふれて, orinifurete] (adv) occasionally; on opportunity [Add to Longdo]
有り触れた(P);有りふれた;あり触れた[ありふれた, arifureta] (adj-f) (uk) unsurprising; trite; commonplace; mundane; hackneyed; garden variety (of); (P) [Add to Longdo]
硫化水素[りゅうかすいそ, ryuukasuiso] (n) hydrogen sulphide; hydrogen sulfide; sulphuretted hydrogen; sulfuretted hydrogen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top