Search result for

fucked

(107 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fucked-, *fucked*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fucked มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fucked*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fuck (n vi vt ) คำหยาบคำด่า(ค ว ย)
fuck off (phrase vulgar ) ออกไป, ไปไกลๆ (หยาบคาย, โปรดระวังการใช้งาน)
See also: S. clear off,
mother-fucker[มาเธอร์-ฟัคเกอร์] (n slang ) ไอ้เหี้ย,ไอ้แม่เย็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuck    [SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ
fuck    [SL] คำอุทานแสดงความแปลกใจ
fuck    [SL] ร่วมเพศ, See also: มีเพศสัมพันธ์
fuck    [SL] พังทลาย
fuck    [SL] คู่ควง
fuck    [SL] คนที่โหดร้าย, See also: คนที่น่ารังเกียจ
fuck    [SL] การมีเพศสัมพันธ์, See also: การร่วมเพศ
fuck me    [SL] ที่เชิญชวนทางเพศ
fuck me    [SL] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
fuck up    [PHRV] ทำให้ยุ่งเหยิง (คำต้องห้าม), Syn. mess up
fuckwit    [SL] คนโง่
fuck off    [PHRV] ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม)
fuck you    [SL] คำอุทานแสดงความโกรธมาก
fuck-all    [SL] การไม่มีอะไรเลย
fuckable    [SL] ที่มีความปรารถนาทางเพศ
fist-fuck    [SL] สอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ
fist-fuck    [SL] การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ, Syn. fisting
fuck-book    [SL] หนังสือโป๊
fuck about    [PHRV] ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม), Syn. fuck off, mess about
fuck about    [PHRV] ทำระยำกับคนอื่น (คำต้องห้าม), See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น, Syn. mess about
fuck stick    [SL] อวัยวะเพศชาย
finger-fuck    [SL] กระตุ้นความรู้สึกทางเพศด้วยนิ้ว
fuck a duck    [SL] คำอุทานแสดงความแปลกใจ
fuck around    [PHRV] ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม), Syn. fuck off, mess about
fuck around    [PHRV] ทำระยำกับคนอื่น, See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น, Syn. mess about
fucking hell    [SL] คำอุทานที่มีความหมายเหมือน fuck!
motherfucker    [SL] คนสารเลว (ใช้เมื่อแสดงความโกรธ)
for fuck sake    [SL] คำอุทานเมื่อโกรธมาก
chuffed to fuck    [SL] พอใจมาก, Syn. chuffed to buggery
fuck about with    [PHRV] ทำให้เสีย (คำสแลงต้องห้าม), See also: ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. mess about with

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fuckSo fuck'in what.
fuckOur fuckin' livin' hell!
fuckThe world owes me, so fuck you!
fuckShe needed fuckin' words of love.
fuckWhat the fuck are you up to taking advantage of his proximity to cling to him like a wet T-shirt?!
fuckYou mean you're short on fuck-buddies?
fuckEven if we don't get lucky on the first try we can just keep fucking till I get pregnant. [XXX]
fuckI'm surrounded by fuckwits!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า, Syn. damned

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดเก้ง    [V] (fucking dogs) get stuck, See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, g, Syn. ติดเต้ง, ติดเป้ง, Example: หมาสองตัวกำลังติดเก้งอยู่ริมถนน มีหมาตัวผู้อีกหลายตัวเฝ้าอยู่, Thai definition: อาการร่วมประเวณี (ใช้แก่สัตว์) ของสุนัขซึ่งกำลังติดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck-buddy ; playmate   

CMU English Pronouncing Dictionary
FUCK    F AH1 K
FUCKS    F AH1 K S
FUCKED    F AH1 K T
FUCKING    F AH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuck    (v) (f uh1 k)
fucks    (v) (f uh1 k s)
fucked    (v) (f uh1 k t)
fucker    (n) (f uh1 k @ r)
fuckers    (n) (f uh1 k @ z)
fucking    (v) (f uh1 k i ng)
fuck-all    (n) - (f uh1 k - oo1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unheimlich gut; sagenhaft {adj}fucking good [Add to Longdo]
etw. versauen; vermasselnto screw up; to fuck up [Add to Longdo]
Das ist mir scheißegal. [ugs.]I don't give a fuck. [coll.] [Add to Longdo]
Scheiße! [ugs.]Fuck!; Fuck it! [Add to Longdo]
Sie ließ sich von ihm ficken.She let him fuck her. [Add to Longdo]
Verpiss dich!Fuck off! [Add to Longdo]
Weiß der Henker!Fuck knows! [Add to Longdo]
LMAA : Leck mich am Arsch!FOAD : Fuck off and die! [Add to Longdo]
bis zur Unkenntlichkeit verstümmeltFUBAR : fouled/fucked up beyond all recognition [Add to Longdo]
Lies das feine (schreckliche) Handbuch!RTFM : Read the fine (fucking) manual! [Add to Longdo]
Lies das feine (schreckliche) Handbuch nochmal!RTFMA : Read the fine (fucking) manual again! [Add to Longdo]
Die Lage ist wie immer: Alles Mist!SNAFU : Situation normal, all fucked up! [Add to Longdo]
Halt' (endlich) die Klappe!STFU : Shut the fuck up! [Add to Longdo]
Die Dinge sind wirklich dumm gelaufen.TARFU : Things are really fucked up. [Add to Longdo]
Was (wer) zum TeufelWTF : What (who) the fuck [Add to Longdo]
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Ficken {n}; Fickerei {f} [slang]fucking; fuck [slang] [Add to Longdo]
Teufel {m} | Teufel {pl} | wo zum Teufel ... | wer zum Teufel ist ...devil | devils | where the devil ...; where the hell ... | who the fuck is ... [Add to Longdo]
Wichser {m}; Arschloch {n}motherfucker [slang] [Add to Longdo]
ficken; vögeln; bumsen | mit jdm. fickento fuck; to hump; to shag [Br.]; to root [Austr.] [slang] | to fuck sb.; to have a bang with sb. [Add to Longdo]
herumgammelnto fuck around [slang] [Add to Longdo]
sauteuer; schweineteuer {adj}fucking expensive [slang] [Add to Longdo]
Scheiß...; verflucht; verdammt; unheimlich {adj}fucking; fricking; frigging; f---ing [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くそ食らえ;糞食らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass) [Add to Longdo]
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit [Add to Longdo]
ハメ[, hame] (n,vs) (vulg) (See はめる・2) fucking; screwing; having sex [Add to Longdo]
ハメハメ;はめはめ[, hamehame ; hamehame] (n,vs) (vulg) (See ハメ) fucking; screwing; having sex [Add to Longdo]
パイ擦り;パイ刷り(iK)[パイずり, pai zuri] (n) (col) (vulg) (uk) breast fucking; ejaculation between or on breasts; titty fuck [Add to Longdo]
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking [Add to Longdo]
ファック[, fakku] (n,vs) (X) (col) fuck; (P) [Add to Longdo]
ファックユー[, fakkuyu-] (int) (vulg) (col) fuck you [Add to Longdo]
フィストファック[, fisutofakku] (n) fist-fucking (lit [Add to Longdo]
マザーファッカー[, maza-fakka-] (int) mother fucker [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
穴だらけにする[あなだらけにする, anadarakenisuru] (exp,vs-i) (X) (col) to fuck [Add to Longdo]
遣り逃げ;やり逃げ[やりにげ, yarinige] (n) (sl) (vulg) having sex with a woman and then breaking off contact with her (esp. after telling her that you love her); wham-bam-thank-you-ma'am; hit it and quit it; fuck and chuck [Add to Longdo]
消え失せる;消えうせる[きえうせる, kieuseru] (v1,vi) (X) (vulg) to disappear; to get out of sight; to die; (in imperative) to fuck off [Add to Longdo]
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他妈[tā mā, ㄊㄚ ㄇㄚ, / ] (taboo curse) darned; damn it!; fucking [Add to Longdo]
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, / ] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you! [Add to Longdo]
入肉[rù ròu, ㄖㄨˋ ㄖㄡˋ, ] to have intercourse; to fuck [Add to Longdo]
[diǎo, ㄉㄧㄠˇ, ] penis; (Cantonese taboo word) to fuck [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang) [Add to Longdo]
[cào, ㄘㄠˋ, ] (taboo word) used erroneously for 肏, to fuck [Add to Longdo]
操屄[cào bī, ㄘㄠˋ ㄅㄧ, ] to fuck; same as 肏屄 [Add to Longdo]
[cào, ㄘㄠˋ, ] copulate; (curse) to fuck [Add to Longdo]
肏屄[cào bī, ㄘㄠˋ ㄅㄧ, ] to fuck [Add to Longdo]
肏蛋[cào dàn, ㄘㄠˋ ㄉㄢˋ, ] Satan (loan); devil; fuck; damn it! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top