ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuît

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuît-, *fuît*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหนีไป[n. exp.] (kān nīpai) FR: fuite [f] ; exode [m]
การหนีไปประเทศอียิปต์[n. exp.] (kān nīpai Prathēt Īyip) FR: La fuite en Égypte [f]
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
วิ่งหนี[v. exp.] (wing nī) EN: run quickly   FR: prendre la fuite

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]
スタッフイット[, sutaffuitto] (n) {comp} Stuff It [Add to Longdo]
草草不一[そうそうふいつ, sousoufuitsu] (n) Sincerely yours (with the nuance of "please excuse the brevity of this letter") [Add to Longdo]
不一;不乙[ふいつ;ふいち, fuitsu ; fuichi] (n) (1) Very sincerely yours; (adj-na,n) (2) (arch) different [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタッフイット[すたっふいっと, sutaffuitto] Stuff It [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top