Search result for

frog

(107 entries)
(0.1143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frog-, *frog*
English-Thai: Longdo Dictionary
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Frog    [ADJ] ชาวฝรั่งเศส (คำแสลง), See also: เหมือนคนฝรั่งเศส
frog [N] กบ
frog [N] อาการเสียงแหบ (คำไม่เป็นทางการ)
frog [N] ห่วงถัก, See also: กระดุมห่วง, รังดุมเสื้อ
frog [N] เดือยใต้กีบเท้าของม้า
Frog    [SL] คนฝรั่งเศส
frogman    [N] นักประดาน้ำ, See also: มนุษย์กบ
frog and toad    [SL] ถนน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frog cultureการเลี้ยงกบ [TU Subject Heading]
Frog Leg Positionขาถ่างจากกันแบบท่าขากบ [การแพทย์]
Frog Positionท่าคล้ายกบ [การแพทย์]
Frog Postureท่ากบ [การแพทย์]
Frog Testการทดสอบด้วยกบ [การแพทย์]
Frog-Belly Appearanceสีน้ำเงินขาวเหมือนสีท้องของกบ [การแพทย์]
Frog-Legท่าขากบ [การแพทย์]
Frogsกบ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frog(ฟรอก) n. กบ,ชาวฝรั่งเศส
frog spawnจอกแหนแดง
frogeyen. โรคเชื้อราที่มีลักษณะเป็นจุดขาว ๆ เล็ก ๆ ตามใบ., See also: frogeyed adj.
frogmann. มนุษย์กบ
bullfrog(บูล'ฟรอก) n. กบขนาดใหญ่
leapfrog(ลีพ'ฟรอก) n. เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง. vt. กระโดดข้าม., See also: leapfrogger n. ดูleapfrog

English-Thai: Nontri Dictionary
frog(n) กบ,เขียด
bullfrog(n) อึ่งอ่าง
leapfrog(n) การเล่นต้องเต,เกมเสือข้ามห้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where's my froggie? Where's my froggie?กบน้อยของฉันล่ะ Blazing Saddles (1974)
Daddy loves Froggie. Froggie love Daddy?ป๋ารักกบน้อย กบน้อยรักป๋าไหม Blazing Saddles (1974)
Well, the last frog we had through here couldn't pay his bills either.ดีกบสุดท้ายที่เราได้ผ่านที่นี่ไม่ สามารถชำระค่าใช้จ่ายของเขาทั้งสอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I once made the mistake of telling this female lab partner that I couldn't stand to see things suffer like little frogs, that we'd have to dissect.ผมเคยบอกเพื่อนผู้หญิง ร่วมแล็บเดียวกัน... ...ว่าผมทนดูกบถูกผ่าไม่ได้ Punchline (1988)
And she plucked out this frog's eye and she flicked it at me and it stuck on my neck.ควักตากบ แล้วดีดใส่ผม Punchline (1988)
You goddamn punk. You're yellow as a frog belly.ไอ้เด็กเมื่อวานซืน ไอ้ขี้ขลาด Of Mice and Men (1992)
And frog's breath?กับลมหายใจกบ? The Nightmare Before Christmas (1993)
Frog's breath will overpower any odor.ลมหายใจกบ มีพลังกลบกลิ่นต่างๆ ได้ The Nightmare Before Christmas (1993)
L-I thought you liked frog's breath.- มีอะไรเหรอ ฉัน ฉันคิดว่าคุณชอบลมหายใจกบ The Nightmare Before Christmas (1993)
Nothing's more suspicious than frog's breath.ไม่มีอะไรน่าสงสัยเท่ากับลมหายใจกบ The Nightmare Before Christmas (1993)
Wind the frog.กบสายลม Toy Story (1995)
I like hot dogs but I love hot frogs and surely you'll agreeฉันชอบไส้หรอกแต่ฉันรักกบทอด แน่นอนว่าเธอจะเห็นพ้อง James and the Giant Peach (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frogThe kid drew back from the frog when it moved.
frogTadpoles become frogs.
frogThis meadow abounds in frogs.
frogThe boy threw a stone at the frog.
frogThere used to be a lot of frogs in this pond.
frogNo sooner had I opened the box than a frog jumped out.
frogThe snake swallowed a frog.
frogThe frog inflated himself more and more, until finally he burst.
frogLet's return when the frog croaks.
frogThe prince was turned by magic into a frog.
frogWe dissected a frog to examine its internal organs.
frogA frog came out of the water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภกะ [N] frog, Syn. เภคะ, กบ, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัณฑุก    [N] frog, Syn. กบ, มัณฑุกะ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัณฑุก    [N] frog, Syn. กบ, มัณฑุกะ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประดาน้ำ    [N] diver, See also: frogman, skilled diver, Syn. มนุษย์กบ, นักดำน้ำ, Example: กล้องถ่ายรูปของเขาตกลงไปในน้ำจึงต้องหาประดาน้ำมางมขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญดำน้ำ
มณฑก    [N] frog, Syn. กบ, มัณฑุก, มณฑุก, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มนุษย์กบ    [N] frogman, Example: มนุษย์กบลงไปดำน้ำเพื่อค้นหาศพคนที่จมน้ำ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ฝึกดำน้ำได้นานๆ จนชำนาญโดยอาศัยหน้ากาก รองเท้าคล้ายตีนกบ และอุปกรณ์ช่วยการหายใจใต้น้ำ
กบ    [N] frog, Example: ชาวบ้านนิยมออกไปตีกบตอนกลางคืน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ เมื่อยังมีตัวอ่อนจะมีหางอยู่ในน้ำเรียกว่าลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไปแล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู
นักประดาน้ำ    [N] diver, See also: frogman, Syn. มนุษย์กบ, นักดำน้ำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการดำน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
อึ่ง[n.] (eung) EN: bullfrog   
อึ่งอ่าง[n.] (eung-āng) EN: spade toad ; bullfrog   
อึ่งยาง[n.] (eungyāng) EN: bullfrog   
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; gaze ; scowl ; glare   FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
เขียด[n.] (khīet) EN: small toad ; small green frog   
เขียดตะปาด[n.] (khīet tapāt) EN: tree frog   
กบ[n.] (kop) EN: frog   FR: grenouille [f]
กบบัว[n. exp.] (kop būa) EN: small frog   
กบผัดเผ็ด[n. exp.] (kop phat phet) EN: spicy-fried frogs   

CMU English Pronouncing Dictionary
FROG    F R AA1 G
FROGS    F R AA1 G Z
FROGG    F R AA1 G
FROGGE    F R AA1 G
FROG'S    F R AA1 G Z
FROGMAN    F R AA1 G M AE2 N
FROGMEN    F R AA1 G M EH0 N
FROGMOUTH    F R AA1 G M AW2 TH
FROGMOUTHS    F R AA1 G M AW2 TH S
FROGMOUTHS    F R AA1 G M AW2 DH Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frog    (n) (f r o1 g)
frogs    (n) (f r o1 g z)
frogman    (n) (f r o1 g m @ n)
frogmen    (n) (f r o1 g m @ n)
frogmarch    (v) (f r o1 g m aa ch)
frogmarched    (v) (f r o1 g m aa ch t)
frogmarches    (v) (f r o1 g m aa ch i z)
frogmarching    (v) (f r o1 g m aa ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frosch {m} | Frösche {pl} | Fröschlein {n}frog | frogs | little frog [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
ケロケロ;ゲロゲロ[, kerokero ; gerogero] (n) (on-mim) ribbit (frog sound) [Add to Longdo]
ゲロゲロ鳴く[ゲロゲロなく, gerogero naku] (exp,v5k) to croak (e.g. like a frog) [Add to Longdo]
シュレーゲル青蛙[シュレーゲルあおがえる;シュレーゲルアオガエル, shure-geru aogaeru ; shure-geruaogaeru] (n) (uk) Schlegel's green tree frog (Rhacophorus schlegelii) [Add to Longdo]
フロッグ[, furoggu] (n) frog [Add to Longdo]
フロッグマン[, furogguman] (n) frogman [Add to Longdo]
旭蟹[あさひがに, asahigani] (n) red frog crab [Add to Longdo]
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜水员[qián shuǐ yuán, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] frogman [Add to Longdo]
[wā, ㄨㄚ, ] frog [Add to Longdo]
蛙人[wā rén, ㄨㄚ ㄖㄣˊ, ] frogman [Add to Longdo]
[há, ㄏㄚˊ, ] frog; toad [Add to Longdo]
蛤蟆[há ma, ㄏㄚˊ ㄇㄚ˙, ] frog; toad [Add to Longdo]
青蛙[qīng wā, ㄑㄧㄥ ㄨㄚ, ] frog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frog \Frog\ (fr[o^]g), n. [AS. froggu, frocga a frog (in
   sensel); akin to D. vorsch, OHG. frosk, G. frosch, Icel.
   froskr, fraukr, Sw. & Dan. fr["o].]
   1. (Zool.) An amphibious animal of the genus {Rana} and
    related genera, of many species. Frogs swim rapidly, and
    take long leaps on land. Many of the species utter loud
    notes in the springtime.
    [1913 Webster]
 
   Note: The edible frog of Europe ({Rana esculenta}) is
      extensively used as food; the American bullfrog ({R.
      Catesbiana}) is remarkable for its great size and loud
      voice.
      [1913 Webster]
 
   2. [Perh. akin to E. fork, cf. frush frog of a horse.]
    (Anat.) The triangular prominence of the hoof, in the
    middle of the sole of the foot of the horse, and other
    animals; the fourchette.
    [1913 Webster]
 
   3. (Railroads) A supporting plate having raised ribs that
    form continuations of the rails, to guide the wheels where
    one track branches from another or crosses it.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. fraco of wool or silk, L. floccus, E. frock.] An
    oblong cloak button, covered with netted thread, and
    fastening into a loop instead of a button hole.
    [1913 Webster]
 
   5. The loop of the scabbard of a bayonet or sword.
    [1913 Webster]
 
   {Cross frog} (Railroads), a frog adapted for tracks that
    cross at right angles.
 
   {Frog cheese}, a popular name for a large puffball.
 
   {Frog eater}, one who eats frogs; -- a term of contempt
    applied to a Frenchman by the vulgar class of English.
 
   {Frog fly}. (Zool.) See {Frog} hopper.
 
   {Frog hopper} (Zool.), a small, leaping, hemipterous insect
    living on plants. The larv[ae] are inclosed in a frothy
    liquid called {cuckoo spit} or {frog spit}.
 
   {Frog lily} (Bot.), the yellow water lily ({Nuphar}).
 
   {Frog spit} (Zool.), the frothy exudation of the {frog
    hopper}; -- called also {frog spittle}. See {Cuckoo spit},
    under {Cuckoo}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frog \Frog\, v. t.
   To ornament or fasten (a coat, etc.) with trogs. See {Frog},
   n., 4.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frog
   n 1: any of various tailless stout-bodied amphibians with long
      hind limbs for leaping; semiaquatic and terrestrial species
      [syn: {frog}, {toad}, {toad frog}, {anuran}, {batrachian},
      {salientian}]
   2: a person of French descent [syn: {frog}, {Gaul}]
   3: a decorative loop of braid or cord
   v 1: hunt frogs for food

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 frog
  phrog
 
   1. interj. Term of disgust (we seem to have a lot of them).
 
   2. Used as a name for just about anything. See {foo}.
 
   3. n. Of things, a crock.
 
   4. n. Of people, somewhere in between a turkey and a toad.
 
   5. froggy: adj. Similar to {bagbiting}, but milder. ?This froggy program is
   taking forever to run!?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top