Search result for

fraises

(370 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fraises-, *fraises*, fraise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fraises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fraises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frail[ADJ] แบบบาง, See also: ขี้โรค, อ่อนแอ, Syn. feeble, infirm, weak, Ant. healthy, robust, vigorous
frail[ADJ] เปราะ, See also: แตกง่าย, ชำรุดง่าย
afraid[ADJ] กลัว, See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Syn. frightened, fearful, scared
afraid[ADJ] เกรงว่า
refrain[VI] ระงับไว้, See also: กลั้นไว้, Syn. avoid, cease
refrain[VT] ระงับไว้, See also: ยับยั้ง
refrain[VI] งดเว้น, See also: หลีกเลี่ยง, ละเว้น, เลิก, Syn. abstain, avoid, cease
refrain[N] บทกวีหรือโคลงท่อนที่กล่าวซ้ำ
refrain[N] ดนตรีหรือเพลงท่อนที่ลูกคู่ร้องรับ, Syn. chorus
refrain[N] ทำนองเพลง, Syn. melody
refrain[N] สิ่งที่กล่าวถึงซ้ำๆ
taffrail[N] ราวที่อยู่ด้านท้ายเรือ, Syn. handrail, railing
unafraid[ADJ] ไม่เกรงกลัว, See also: ไม่กลัว, Syn. brave, valiant
fraid cat[SL] คนขี้ขลาด, See also: คนขี้กลัว
refrain from[PHRV] ระงับ, See also: ยับยั้ง, Syn. forbear from, withhold from
refrain from[PHRV] ป้องกันจาก, Syn. abstain from, forbear from
afraid of one's own shadow[IDM] ระแวงตลอดเวลา, See also: ตื่นตระหนกง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง, Syn. scared, fearful ###A. confident, fearless)
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
refrain(รีเฟรน') vi.,vt. ระงับ,ข่มจิต,กลั้น,ละเว้น,เลิก,หยุดยั้ง n. (เพลงหรือบทกวี) ลูกคู่,บทลูกคู่,บทซ้ำ,บทรับ,ทำนอง, See also: refrainment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
frail(adj) แตกง่าย,อ่อนแอ,อ่อน,แบบบาง,เปราะ
frailty(n) ความแตกง่าย,ความอ่อนแอ,ความเปราะ,ความแบบบาง
refrain(n) ลูกคู่,ทำนอง,บทรับ
refrain(vi) งด,ละเว้น,กลั้น,ระงับ,ข่มจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refrainสร้อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrainงดเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sans frais (Fr.)ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
i'm afraid not (Sentence ) ฉันคิดว่าไม่เป็นเช่นนั้น, ฉันคิดว่าคงจะไม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm afraid not.อืม Grilled (2009)
Afraid.หวาดกลัว Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
I am Fraida.Ich bin Fraida. Dumb and Dumber To (2014)
I'm afraid it's irrelevant.แต่ฉันว่ามันคนละเรื่องนะ New Haven Can Wait (2008)
Who is truly afraid to show what they feelที่จะกลัวที่จะเผยความรู้สึก Chuck in Real Life (2008)
Are you afraid that eleanor waldorfเธอกลัว เอเลเนอร์ วัลดอฟ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm afraid I'm going to have to run.ฉันกลัวว่าฉันกำลังจะต้องหนี There Might be Blood (2008)
I'm afraid I can't let you in.ผมต้องขอโทษด้วยเพราะผมไม่สามารถให้คุณเข้าไปได้ There Might be Blood (2008)
Afraid so.กลัวหรอ There Might be Blood (2008)
I'm afraid so.จริงเรอะ? Committed (2008)
I swear, if you're this afraid of pretend commitment, what's gonna happen when some poor girl makes the mistake of actually falling for you?คุณไม่รู้อะไรหรอก. ไม่บอกก็รู้ว่า, ถ้านายยังทำตัวไร้ความรับผิดชอบ, จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงผู้โชคร้าย Committed (2008)
What the hell were you so afraid of?ฉันต้องการคำอธิบาย Committed (2008)
I've always been afraid of getting into a fight.ผมน่ะไม่อยากสู้กับใครหรอก Dead Space: Downfall (2008)
But then you're not afraid of contrast material either.แต่คุณไม่ได้กลัว ผลแตกต่างไป Adverse Events (2008)
- I'm not afraid.ยอมรับความจริง.. ฉันไม่ได้กลัว Birthmarks (2008)
You're afraid you'll make the same mistake you made with your wife.คุณกลัวสิ่งที่คุณจะทำ ความผิดเดียวกับที่คุณทำกับเมียคุณ Joy (2008)
No, you're not afraid of authority.ไม่.. คุณไม่กลัว ผู้บริหาร The Itch (2008)
You're afraid she actually is right for you.จริงๆแล้วคุณกลัวเธอ เพราะเธอใช่สำหรับคุณ The Itch (2008)
You're afraid to take a chance because it's too big a chance.คุณกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกินไป The Itch (2008)
Because you're afraid to be wrong.เพราะคุณกลัวที่จะผิด Last Resort (2008)
You're so afraid of being ordinary,คุณกลัวเกินไป ที่จะเป็นคนธรรมดา Last Resort (2008)
You're afraid to know.คุณกลัวที่จะรู้ Dying Changes Everything (2008)
I'm afraid to touch it, just...ฉันเกรงว่าเพื่อสัมผัสเพียง ... Gas Pills (2008)
I'm afraid that's being optimistic.และฉันเกรงว่า\ นั่นเป็นการมองโลกในแง่ดี Pilot (2008)
I'm afraid we can't risk any more ships with a rescue mission.ข้าเกรงว่าเราไม่อาจจะเสี่ยงที่จะสูญเสียยาน ไปกับภารกิจช่วยเหลือนี้ได้ Rising Malevolence (2008)
His own, I'm afraid.เกรงว่า จะเป็นตัวเขาเอง Rising Malevolence (2008)
Not much for breakfast, I'm afraid.อาหารเช้าไม่มากนัก ข้ากลัวว่า The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm afraid so.ข้าเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
- I'm afraid it's much worse than that.-เกรงว่าจะเลวร้ายกว่านั้นอีก Destroy Malevolence (2008)
I see now this whole thing was a trap, and I'm afraid I walked right into it.สรุปว่าทั้งหมดนี่คือกับดักสินะ แล้วข้าก็ยังพาตัวเองเข้ามาติดจนได้ Destroy Malevolence (2008)
I'm afraid Master Skywalker is taking a terrible risk.ข้ากลัวว่าอาจารย์สกายวอล์คเกอร์ กำลังจะพาตัวเองไปสู่อันตราย Destroy Malevolence (2008)
My lady, I'm afraid I was right.ท่านหญิง เกรงว่าข้าจะพูดถูก Destroy Malevolence (2008)
Anakin, I'm afraid Grievous is on to us.อนาคิน , คิดว่ากรีวัสมันรู้ตัวแล้ว Destroy Malevolence (2008)
I'm afraid R3 is a little slow on the uptake.ข้าเกรงว่าอาร์ทรีจะเข้าใจอะไรๆ ได้ช้าไปซักหน่อยนะ Downfall of a Droid (2008)
I'm afraid our time is up. We'll have to pick this up next week.ฉันเกรงว่าเวลาเราจะหมดแล้วล่ะจ้ะ มาต่อสัปดาห์หน้านะ And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm afraid this potion tastes like toad water but it'll get you back on your feet.ผมเกรงว่ายานี่จะมีรสชาติเหมือนน้ำคางคก แต่มันจะทำให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้ Valiant (2008)
I'm afraid the witness is dead.หม่อมชั้นเกรงว่า เค้าจะสิ้นพระชนม์แล้ว Valiant (2008)
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)
I'm afraid there's nothing we can do for him.ลุงเกรงว่าตอนนี้เราคงทำอะไรไม่ได้แล้ว เรายังไม่ได้ลองเลย! The Mark of Nimueh (2008)
I'm afraid Camelot cannot help.ข้าเกรงว่าคาเมลอตจะไม่สามารถช่วยได้ The Moment of Truth (2008)
I'm afraid it doesn't look good.สงสัยจะไม่รอด Excalibur (2008)
I'm afraid I must request your surrender.ข้าเกรงว่าเจ้าจะต้องยอมแพ้ Lair of Grievous (2008)
I was afraid you might not come.ข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่มาซะแล้ว Bombad Jedi (2008)
I am afraidข้าเกรงว่า Bombad Jedi (2008)
I'm afraid the local swamp life doesn't have a very high opinion of us.ข้ากลัวว่าชนหนองน้ำท้องถิ่นที่นี่ คงจะไม่ได้พูดถึงเราในด้านที่ดีนักหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
- I'm afraid he went to rescue you.- ข้ากลัวว่าเขากำลังไปช่วยท่าน Bombad Jedi (2008)
Were you afraid of me when I was your pupil?ท่านรู้สึกเช่นนั้นรึเปล่า ในครั้งที่ข้าเป็นศิษย์ของท่าน Portrait of a Beauty (2008)
More excited than afraidข้าหวาดหวั่นมากกว่าหวาดกลัว Portrait of a Beauty (2008)
The exams are not far away Refrain yourself from outingsการสอบใกล้เข้ามาแล้ว รู้จักระงับจิตใจไว้บ้างก็ดี Portrait of a Beauty (2008)
The frailty of human was so beautiful so beautiful, I had to paint themความอ่อนไหวในจิตใจของคน เป็นสิ่งที่สวยงาม มันงดงามยิ่งนัก หม่อมฉันจึงเขียนภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fraiI'm afraid it's going to rain.
fraiI am afraid he won't get on with her.
fraiShe has not come here yet. I am afraid she may have lost her way.
fraiI'm afraid we don't have any left.
fraiI'm afraid my greatest talent is for eating.
frai"Will it stop raining soon?" "I'm afraid not."
fraiHe is afraid his wife is not very domestic.
fraiI'm afraid I have neuralgia.
fraiSorry sir, I'm afraid he may not be in.
fraiMuch as I'd like to come, I'm afraid I'll be too busy.
frai"Will he recover soon?" "I'm afraid not."
fraiHe was afraid to go there.
fraiI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
fraiI'm afraid of being late.
fraiI'm afraid I differ with you on this point.
fraiI'm afraid I've eaten too much.
fraiMy brother says he isn't afraid of the dark.
fraiI am afraid your plan will not work.
fraiShe is afraid of her shadow.
fraiYou are asked to refrain from smoking until the sign is switched off.
fraiThere's nothing to be afraid of.
fraiHe is afraid of making mistakes.
fraiI am afraid of dying.
fraiI'm afraid you can't. I have tennis practice later.
fraiPlease refrain from speaking without permission.
fraiI'm afraid I won't be able to take part in the meeting tonight.
fraiI am afraid things will take a turn for the worse.
fraiPlease refrain from smoking cigarettes here.
fraiI'm afraid I took your umbrella by mistake.
fraiI'm not afraid any more.
fraiI'm afraid you have got the wrong number.
fraiI was almost afraid to talk to you.
fraiI am afraid they can't get along very well.
fraiShe looks very afraid.
fraiI am afraid I can't help you.
fraiWith you here beside me I'm not afraid of anything. You're my fortress.
frai"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."
fraiJim was afraid of physical labor.
fraiI'm afraid you can't marry her.
fraiDon't be afraid of speaking in public.
fraiI'm afraid I can't.
fraiI'm afraid I dislocated my right arm.
fraiKindly refrain from smoking.
fraiI'm afraid you got off at the wrong place.
fraiIf you have a lot of money you will become afraid.
fraiI'm afraid you'll have to go in person.
fraiThe girls were not afraid, but the boys were.
fraiI'm afraid so.
fraiThere is not much I can do to help I am afraid.
fraiPlease refrain from pushing forward.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
นิ่งนอนใจ[V] be at ease, See also: be relaxed, have no emotion, motionless, refrain from action, Syn. นอนใจ, นิ่งเฉย, Example: กรมตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในคดีหลังจากพบหลักฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
ผู้อ่อนแอ[N] weakling, See also: one who is frail/feeble, Syn. คนอ่อนแอ, Ant. ผู้เข้มแข็ง, Example: ผลประโยชน์ทั้งหลายจะต้องตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอหรือผู้ที่ยากไร้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีกำลังน้อย ไม่เข้มแข็ง
หวั่นวิตก[V] be afraid, See also: fear, be anxious, be worried, Syn. วิตกกังวล, Example: เขาหวั่นวิตกไปว่ารถจะเสียลงกลางทาง
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
ถนอมน้ำใจ[V] keep the goodwill of, See also: refrain from hurting, be considerate, Syn. รักษาน้ำใจ, Example: ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้
ยำเกรง[V] respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ
หวั่น[V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม, Ant. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า, Example: หลายฝ่ายพากันหวั่นว่า นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจะกระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน, Thai definition: มีอาการกริ่งเกรงไป
อด[V] abstain, See also: avoid, refrain, Syn. เลิก, งด, ละ, Example: พ่อตั้งใจจะอดเหล้าระหว่างฤดูเข้าพรรษา
เกรงใจ[V] be (too) courteous, See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect, Syn. เกรงอกเกรงใจ, Example: เขายังย้ำเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพรรคทหารอย่างไม่เกรงใจอีกว่าทหารมักจะทำอะไรโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล, Thai definition: ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
เกรง[V] fear, See also: be afraid of, be in awe of, dread, Syn. กลัว, หวั่น, Ant. กล้า, Example: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ, Thai definition: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
เกรงกลัว[V] revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
เกลือก[V] be afraid of, See also: scare, fear, be terrified, Syn. กลัว, เกรง, Example: ข้าต้องรีบไปแล้วล่ะ เกลือกมันจะตื่นขึ้นมา
ขี้ขลาด[ADJ] timid, See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven, Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: สมรเป็นคนที่ขี้ขลาดมาก เธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ขี้โรค[ADJ] sickly, See also: frail, weak, ailing, Example: ฉันมีเพื่อนขี้โรคหลายคน มักเจ็บออดๆ แอดๆ อยู่เสมอ, Thai definition: ที่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ อยู่บ่อยๆ
ขี้กลัว[ADJ] fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
เข็ดเขี้ยว[V] be afraid to do something again, Syn. หวั่นเกรง, กลัว, เข็ด, เข็ดขยาด, เข็ดหลาบ, Example: อุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เธอเข็ดเขี้ยวไม่ยอมเดินทางโดยรถยนต์ไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว
เข็ดข้อ[V] be afraid to fight again, Syn. เกรงกลัว, เข็ด, เข็ดข้อเข็ดลำ, เข็ดขยาด, Example: ผมเข็ดข้อที่จะต่อปากต่อคำกับแกแล้ว, Thai definition: ไม่กล้าสู้เพราะกลัวกำลังชั้นเชิงกัน
เข็ดขยาด[V] be afraid of doing something, Syn. เข็ดหลาบ, เข็ด, กลัว, หลาบจำ, ครั่นคร้าม, Example: พวกมิจฉาชีพคงจะเข็ดขยาดกับวิธีการใหม่ของตำรวจไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว
เข็ด[V] be afraid, See also: be scared, fear, Syn. เข็ดหลาบ, หลาบ, คร้าม, กลัว, หลาบจำ, เข็ดขยาด, Example: แกยังไม่เข็ดอีกหรือไง คราวที่แล้วโดนเขาชกซะหงายเลย, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว
เข็ดหลาบ[V] be afraid of doing something again, Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด, หลาจำ, Example: พวกมันคงเข็ดหลาบไม่กล้ามาก่อกวนที่หมู่บ้านของเราอีก, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว
หวาดกลัว[V] fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย, Thai definition: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
อั้น[V] retain, See also: suppress, hold back, restrain, refrain, repress, Syn. ยั้ง, กลั้น, กั้น, Ant. ปล่อย, Example: คนไข้อั้นปัสสาวะไว้ไม่อยู่
งดเว้น[V] refrain from, See also: abstain, give up, stop, desist, Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น, Ant. ปฏิบัติ, Example: พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์
ปอด[V] be scared, See also: be afraid, tremble with fear, be frightened, Syn. หวาด, Example: หากถึงขั้นฟ้องคดี ชาวบ้านหลายคนก็ปอดขึ้นมา, Thai definition: ใจไม่สู้ดี ชักจะหวาดๆ
ปอดลอย[V] faint hearted, See also: be funky, be afraid, tremble with fear, Syn. ปอด, กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: พอเขาถูกขู่ฆ่าจากคู่แข่งเท่านั้น เขาก็ปอดลอยทันที, Thai definition: ใจไม่สู้ดีชักจะหวาดๆ
พรั่น[V] fear, See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified, Syn. กลัว, หวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, Example: ่ในใจของคนเหล่านั้นยังพรั่นอยู่ว่าเมื่อเลิกประเพณีล่าหัวแล้วจะเกิดเหตุเภทภัยตามมา, Thai definition: รู้สึกหวั่นกลัว
พรั่นพรึง[V] fear, See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified, Syn. หวั่น, กลัว, หวาดหวั่น, พรั่น, Example: ปัญหาอุปสรรคที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าอาจจะดูเป็นเรื่องหนักหนาจนบางคนพรั่นพรึง, Thai definition: รู้สึกหวั่นกลัว
ละลด[V] refrain, See also: abstain, Syn. ลดละ, เว้น, ละเว้น, Example: เข้าพรรษาปีนี้เขาสามารถละลดของมึนเมาได้ทุกชนิด
ว่างเว้น[V] free, See also: cease, abstain, refrain, stop, quit, Syn. งด, เว้น, หยุด, Example: เธอว่างเว้นจากเวทีประกวดมานาน 2 ปีเต็ม
สะทกสะท้าน[V] tremble in fear, See also: quail, be frightened, fear, be afraid, Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ, Example: เขาไม่ได้สะทกสะท้านกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยสักน้อย
อ้องแอ้ง[ADJ] frail, See also: delicate, fragile, Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
อ้องแอ้ง[V] be frail, See also: be delicate, be fragile, Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
เสาะ[ADJ] weak, See also: fragile, frail, infirm, Syn. อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, ใจเสาะ, Ant. เข้มแข็ง, หนักแน่น, Example: เขาเป็นคนใจเสาะอยู่แล้ว เรื่องนี้คงไม่กล้าลงมือแน่
แสยง[V] fear, See also: dread, be afraid, Syn. แหยง, แขยง, หวาดเกรง, เกรง, Ant. กล้า, Example: คนที่ยังจำเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดียังอดรู้สึกแสยงไม่ได้ว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยตกอกตกใจเท่านี้มาก่อน
หงอ[V] fear, See also: be afraid, Syn. กลัว, Example: หากหมาย่อขาคู่หลังเตี้ยลงเรี่ยพื้น หางตกหยุดแกว่งหมายความว่าเขา“หงอ”ยอมจำนน, Thai definition: กลัวจนตัวงอ
หนาวใจ[V] be afraid, See also: be in fear, be lonely, Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงา, เหงาใจ, Example: สำหรับใครที่ไปเที่ยวทุ่งบัวตองที่อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ในช่วงสองสามอาทิตย์ข้างหน้านี้ ระวังหนาวนะครับ ยิ่งหนาวใจยิ่งอันตรายจริงๆ
หย็อง[V] fear, See also: dread, be afraid of, Syn. กลัว, ไม่สู้, หวาดกลัว, Ant. กล้า, Example: แค่เห็นคู่ต่อสู้ เขาก็หย็องเสียแล้ว
ตัวสั่น[V] tremble, See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, shudder, weak, be frail, Syn. สั่นเทิ้ม, หวาดกลัว, Example: นักโทษตัวสั่นด้วยความกลัว ขณะรอผลการพิจารณาคดีของศาล, Thai definition: อาการที่ตัวสั่นไหวถี่ๆ ด้วยความหวาดกลัว
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตึง[V] be in an angry mood, See also: refrain from speaking, look strained/sullen, Ant. คล่อง, สะพัด, Example: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย, Thai definition: มีอาการออกจะโกรธๆ
ถนิมสร้อย[ADJ] squeamish, See also: delicate, frail, fragile, weak, queasy, Syn. สนิมสร้อย, เหยาะแหยะ, บอบบาง, หนักไม่เอาเบาไม่สู้, Example: ของเบาๆ แค่นี้ไม่ยอมยก ทำเป็นคนถนิมสร้อยไปได้, Thai definition: ไม่สามารถทำงานหนัก
ทัณฑ์บน[N] parole, See also: verbal or written promise to refrain from doing something, Syn. ทานบน, Example: เขาถูกปล่อยออกจากคุกโดยมีทัณฑ์บนว่าจะไม่ลักทรพย์อีก, Thai definition: คำรับรองที่ทำขึ้นตามคำสั่งของศาลว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดเวลาที่ศาลกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
แบบบาง[ADJ] delicate, See also: frail, slim, slender, thin, Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง, Ant. อ้วน, ท้วม, บึกบึน, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชาย โดยมีรูปร่างแบบบาง กิริยาท่าทางก็ละไม น่ารักน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่มีรูปร่างเล็ก ไม่แข็งแรงบึกบึน
ระย่อ[V] fear, See also: be afraid of, lose heart, be disheartened, be discouraged, Syn. ท้อถอย, ท้อ, ทดท้อ, Thai definition: ไม่คิดสู้หรือขาดกำลังใจเพราะกลัว
ร้อนตัว[V] be afraid of being involved or incriminated, See also: worry, have a guilty conscience, get alarm, Example: รัฐมนตรีหลายคนร้อนตัวกันใหญ่ หลังจากที่ข่าวการประมูลซื้อคอมพิวเตอร์ถูกวิจารณ์อย่างหนัก, Thai definition: กลัวว่าโทษ หรือความลำบากจะมาถึงตัว
ยก[V] forgive, See also: excuse, abstain from, refrain from, Syn. งดเว้น, เพิกถอน, Example: พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
ยกเว้น[V] except, See also: exclude, omit, refrain from, abstain from, Syn. ละเว้น, เว้น, Example: รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีย้อนแล้ว, Thai definition: ไม่เกี่ยวด้วย, กันเอาออก
ย่อแหยง[V] fear, See also: be afraid, be frightened, be alarmed, be scared, Syn. เกรงกลัว, กลัวเกรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
เดินรับแอร์ตามห้างสรรพสินค้า[xp] (doēn rap aē tām hāngsapphasinkhā) FR: prendre l'air frais des grands magasins
เห็ดสด [n. exp.] (het sot) EN: fresh mushroom   FR: champignons frais [mpl]
การงดเว้น[n.] (kān ngotwen) EN: refrain   
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages   FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าอาหาร[n. exp.] (khā āhān) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance   FR: frais de repas [mpl]
ค่าบำรุงรักษา[n. exp.] (khā bamrungraksā) EN: maintenance costs   FR: frais de maintenance [mpl] ; frais d'entretien [mpl]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khāchaijāi bettalet) EN: incidentals   FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl]
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง[n. exp.] (khāchaijāi nai kān doēnthāng) EN: travel expenses   FR: frais de voyage [mpl] ; dépenses de voyage [fpl]
ค่าเดินทาง[n. exp.] (khā doēnthāng) EN: travel expenses   FR: frais de voyage [mpl]
ค่าห่อ[n. exp.] (khā hø) EN: packing charges   FR: frais d'emballage [mpl]
ไข่ไก่สด [n. exp.] (khai kai sot) EN: fresh hens eggs ; fresh eggs   FR: oeufs frais [mpl]
ค่าขึ้นศาล[n. exp.] (khā kheun sān) EN: court fee   FR: frais de justice [mpl]
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear   FR: craindre ; avoir peur (de)
ข่าวสด [n. exp.] (khāo sot) EN: fresh news   FR: nouvelle fraîche [f]
ค่าพักแรม[n. exp.] (khā phakraēm) EN: accomodation costs ; hotel expense   FR: frais d'hôtel [mpl]
ค่าเปิดขวด[n. exp.] (khā poēt khūat) EN: corkage fee ; corkage charge   FR: droit de bouchon [m] ; frais de débouchonnage [mpl] ; droit de débouchonnage [m]
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā phayāban) FR: frais hospitaliers [mpl]
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare   FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl]
ค่าธรรมเนียม[n.] (khā thamnīem) EN: fee ; charge ; due ; duty   FR: prix [m] ; honoraires [mpl] ; droits [mpl] ; frais [mpl]
ค่าธรรมเนียมธนาคาร[n. exp.] (khā thamnīem thanākhān) EN: bank charges   FR: frais bancaires [mpl]
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid   FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เค้กสตรอเบอรี่ = เค้กสตรอเบอร์รี่[n. exp.] (khēk satrøboērī ) EN: strawberry cake   FR: gâteau aux fraises [m]
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดขยาด[v. exp.] (khet khayāt) EN: be afraid of doing something   
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again   
เข็ดข้อ[v.] (khetkhø) EN: be afraid to fight again   
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again   FR: avoir compris la leçon
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขิงสด [n. prop.] (khing sot) EN: fresh ginger   FR: gingembre frais [m]
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeūm) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher   FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
เครื่องเจาะกรอฟัน[n.] (khreūang jǿ krø fan) EN: drill   FR: fraise [f]
ความสดชื่น[n.] (khwām sotcheūn) FR: fraîcheur [f]
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
กินลม[v.] (kinlom) EN: take fresh air ; take the air ; take an outing for rest health   FR: prendre le frais ; prendre l'air
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified   FR: craindre
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
กลัวแพ้[v. exp.] (klūa phaē) EN: be afraid of losing   FR: avoir peur de perdre
กลัวผี[v. exp.] (klūa phī) EN: be afraid of ghosts   FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death   FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling   FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
เกรง [v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread   FR: craindre ; appréhender
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear   FR: craindre ; redouter ; avoir peur

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAIL    F R EY1 L
FRAIM    F R EY1 M
FRAIN    F R EY1 N
AFRAID    AH0 F R EY1 D
FRAIRE    F R EH1 R
FRAINE    F R EY1 N
REFRAIN    R AH0 F R EY1 N
FRAIZER    F R EY1 ZH ER0
FRAISER    F R EY1 ZH ER0
FRAIOLI    F R AY0 OW1 L IY0
FRAILTY    F R EY1 L T IY0
FRAILEY    F R EY1 L IY0
DEFRAIN    D AH0 F R EY1 N
REFRAINS    R AH0 F R EY1 N Z
UNAFRAID    AH2 N AH0 F R EY1 D
FRAILTIES    F R EY1 L T IY0 Z
REFRAINED    R AH0 F R EY1 N D
REFRAINING    R AH0 F R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frail    (j) (f r ei1 l)
afraid    (j) (@1 f r ei1 d)
frailer    (j) (f r ei1 l @ r)
frailty    (n) (f r ei1 l t ii)
refrain    (v) (r i1 f r ei1 n)
frailest    (j) (f r ei1 l i s t)
refrains    (v) (r i1 f r ei1 n z)
taffrail    (n) (t a1 f r ei l)
unafraid    (j) (uh2 n @ f r ei1 d)
frailties    (n) (f r ei1 l t i z)
refrained    (v) (r i1 f r ei1 n d)
taffrails    (n) (t a1 f r ei l z)
refraining    (v) (r i1 f r ei1 n i ng)
Pont-Llan-Fraith    (n) -- (p o2 n t - l a n - f r ei1 th)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
恐れる[おそれる, osoreru] Thai: เกรง English: to be afraid of

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstand nehmen vonto refrain from [Add to Longdo]
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of [Add to Longdo]
Bohrfräse {f} | Bohrfräsen {pl}fraise | fraises [Add to Longdo]
Furcht haben vorto be afraid of [Add to Longdo]
Gebrechlichkeit {f}frailness [Add to Longdo]
Gebrechlichkeit {f}; Zartheit {f}; Fragilität {f}; Anfälligkeit {f}frailty [Add to Longdo]
Kehrreim {m}; Refrain {m} | Kehrreime {pl}; Refrains {pl}refrain; burden | refrains [Add to Longdo]
Schwäche {f}; Labilität {f} | Schwächen {pl}frailty | frailties [Add to Longdo]
sich ängstigen (um)to be afraid; to be alarmed; to be worried (about) [Add to Longdo]
ängstlich; bange; besorgt {adj}afraid [Add to Longdo]
befürchtendafraid [Add to Longdo]
furchtlos; unerschrocken {adj}unafraid [Add to Longdo]
gebrechlich; schwächlich; schwach; labil; hinfällig {adj} | gebrechlicher; schwächlicher; labiler; hinfälliger | am gebrechlichsten; am schwächlichsten; am labilsten; am hinfälligstenfrail | frailer | frailest [Add to Longdo]
gebrechlich {adv}frailly [Add to Longdo]
unterlassen; bleiben lassento refrain from [Add to Longdo]
vergänglich {adj}frail [Add to Longdo]
sich das Lachen verkneifento refrain from laughing [Add to Longdo]
wasserscheuafraid of water [Add to Longdo]
zerbrechlich; zart {adj}frail [Add to Longdo]
zurückhalten | zurückhaltend | zurückgehalten | hält zurück | hielt zurückto refrain | refraining | refrained | restrains | refrained [Add to Longdo]
Das wird nicht ganz leicht sein.I'm afraid it's not so easy. [Add to Longdo]
Du brauchst doch keine Angst zu haben.You surely don't have to be afraid. [Add to Longdo]
Einer muss leider verzichten.Somebody has to do without, I'm afraid. [Add to Longdo]
Ich befürchte ...I'm afraid ... [Add to Longdo]
Ich bin nicht Ihrer Meinung.I'm afraid, I don't agree. [Add to Longdo]
Ich fürchte, dass ...; Es ist leider so, dass ...I am afraid that ... [Add to Longdo]
Ich fürchtete, er möchte sich blamieren.I was afraid he would put his foot in it. [Add to Longdo]
Ich kann dem nicht zustimmen.I'm afraid I couldn't go along with that. [Add to Longdo]
Leider ja.I'm afraid so. [Add to Longdo]
Leider müssen wir jetzt gehen.I'm afraid we have to go now. [Add to Longdo]
Leider nicht!I'm afraid not! [Add to Longdo]
Sie irren sich wohl.I'm afraid you're wrong. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
frais(adj) |f. fraîche| สด เช่น légumes fraise ผักสด
frais(adj) |f. fraîche| สดชื่น เช่น air frais อากาศที่สดชื่น
fraise(n) |f| สตรอเบอร์รี

Japanese-English: EDICT Dictionary
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P) [Add to Longdo]
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]
ひょろひょろ[, hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child [Add to Longdo]
リフレーン[, rifure-n] (n) refrain [Add to Longdo]
リフレイン[, rifurein] (n) refrain [Add to Longdo]
ルフラン[, rufuran] (n) refrain (fre [Add to Longdo]
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from [Add to Longdo]
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
怯え;脅え[おびえ, obie] (n) (uk) being startled, surprised or afraid; panic; trepidation [Add to Longdo]
恐るる勿れ[おそるるなかれ, osorurunakare] (n) Be not afraid [Add to Longdo]
恐れる(P);畏れる;怖れる;懼れる;惧れる(oK)[おそれる, osoreru] (v1,vt) to fear; to be afraid of; (P) [Add to Longdo]
見合わす[みあわす, miawasu] (v5s,vt) (1) (See 見合わせる) to exchange glances; to look at each other; (2) to postpone; to suspend operations; to refrain from performing an action [Add to Longdo]
見合わせる(P);見合せる[みあわせる, miawaseru] (v1) (1) to exchange glances; to look at each other; (2) to postpone; to suspend operations; to refrain from performing an action; (P) [Add to Longdo]
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately [Add to Longdo]
弱々しい;弱弱しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine [Add to Longdo]
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) [Add to Longdo]
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch) [Add to Longdo]
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj-na,n) frail; brittle; fragility [Add to Longdo]
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of" [Add to Longdo]
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P) [Add to Longdo]
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r,vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down [Add to Longdo]
繊弱[せんじゃく, senjaku] (adj-na,n) delicate; frail [Add to Longdo]
喪中欠礼[もちゅうけつれい, mochuuketsurei] (exp) refraining from offering the (New Year's) greetings during the period of mourning [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) [Add to Longdo]
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P) [Add to Longdo]
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P) [Add to Longdo]
怖じける[おじける, ojikeru] (v1) to be afraid (of); to be frightened (of) [Add to Longdo]
怖る[おそる, osoru] (v5r) to fear; to be afraid [Add to Longdo]
風声鶴唳[ふうせいかくれい, fuuseikakurei] (n) getting frightened even by a slight noise; hearing the enemy in every leaf that rustles; being afraid of one's own shadow [Add to Longdo]
惶遽[こうきょ, koukyo] (n) (arch) being afraid and panicked [Add to Longdo]
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence [Add to Longdo]
竦み上がる;すくみ上がる[すくみあがる, sukumiagaru] (v5r) to cringe with fear; to cower with fright; to be terribly afraid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, ] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary [Add to Longdo]
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, / ] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject [Add to Longdo]
不禁[bù jīn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, ] can't help (doing sth); can't refrain from [Add to Longdo]
危惧[wēi jù, ㄨㄟ ㄐㄩˋ, / ] afraid; apprehensive [Add to Longdo]
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, ] worthy of being afraid of [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] lovable; pampered; tender; delicate; frail [Add to Longdo]
害怕[hài pà, ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, ] to be afraid; to be scared [Add to Longdo]
忌惮[jì dàn, ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] be afraid of; fear [Add to Longdo]
忍得住[rěn de zhù, ㄖㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ, ] to refrain; to be able to endure it [Add to Longdo]
[pà, ㄆㄚˋ, ] to be afraid; to fear [Add to Longdo]
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, ] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children) [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] terror; terrified; afraid; frightened [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] afraid; rustic [Add to Longdo]
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] afraid; frightened; to fear [Add to Longdo]
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, ] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] afraid [Add to Longdo]
惕然[tì rán, ㄊㄧˋ ㄖㄢˊ, ] to be afraid, fearful of [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] afraid; trembling [Add to Longdo]
惧怕[jù pà, ㄐㄩˋ ㄆㄚˋ, / ] to be afraid [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, / ] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate [Add to Longdo]
敛迹[liǎn jì, ㄌㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] to refrain; to give up evil (temporarily); to cover one's traces; to lie low; to retire (from view) [Add to Longdo]
昂然[áng rán, ㄤˊ ㄖㄢˊ, ] upright and unafraid [Add to Longdo]
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆 [Add to Longdo]
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, / ] minister not afraid to give forthright criticism [Add to Longdo]
生怕[shēng pà, ㄕㄥ ㄆㄚˋ, ] to fear; afraid; extremely nervous; for fear that; to avoid; so as not to [Add to Longdo]
脆弱[cuì ruò, ㄘㄨㄟˋ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo [Add to Longdo]
薄弱[bó ruò, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail [Add to Longdo]
赴汤蹈火[fù tāng dǎo huǒ, ㄈㄨˋ ㄊㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] not afraid of any difficulty (成语 saw) [Add to Longdo]
轻脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, / ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 清脆|清脆 [Add to Longdo]
避免[bì miǎn, ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ, ] to avert; to prevent; to avoid; to refrain from [Add to Longdo]
马尾穿豆腐[mǎ wěi chuān dòu fu, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 穿 / 穿] lit. beancurd strung on horsetail; fig. frail and unreliable; a strategy that is sure to fail [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top