ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fours

F AO1 R Z   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fours-, *fours*, four
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foursome[N] กลุ่มที่มี4คน
foursome[N] การเล่นกอล์ฟ 4 คน แบ่งเป็น 2 คู่ (ทางกีฬากอล์ฟ)
fourscore[ADJ] จำนวน 80 (คำโบราณ), See also: เลข 80, Syn. eighty
foursquare[ADJ] มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน, Syn. determined, firm, steady
foursquare[ADV] มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน
foursquare[ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อตรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fourscore(ฟอร์'สคอร์) adj. แปดสิบ,สี่คูณยี่สิบ
all foursแขนขาทั้ง 4 (ในคน) ขาทั้ง 2 (ในสัตว์)

English-Thai: Nontri Dictionary
fourscore(n) แปดสิบ
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,มีสี่มุมฉาก
foursquare(n) สี่เหลี่ยมจัตุรัส,สี่เหลี่ยมด้านเท่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After making me undress, he ordered me on all fours, like an animalการกระทำหลังจากที่ที่ฉันถอดเสื้อผ้า, เขา order me บนทั้งหมดสี่, เหมือนสัตว์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Type fours don't last very long.ประเภทที่ 4 มีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน Unbreakable (2000)
Break into fours. Back to your common room.Keep calm all, already it will be solved Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You want to be back on all fours?- สัตว์เลื้อยคลาน I Heart Huckabees (2004)
Four fours.4 - 4 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And you're gonna be on all fours in a rice paddy before the epidural wears off!แล้วเธอก็ต้องคุกเข่าลง ที่นาข้าวก่อนที่ยาบล็อคหลัง จะหมดฤทธิ์เสียอีก! Listen to the Rain on the Roof (2006)
You listen to classical music, so you think in fours.คุณฟังเพลงคลาสสิค ดังนั้นคุณคิดในจังหวะสี่ The Visitor (2007)
You'd make a shitload more money on all foursอย่างเธอนี่หาเงินได้เยอะ Finding Freebo (2008)
On your fours now, or the picture gets it!คลานสี่ขาไปสิ หรือว่าต้องให้ข้าทำแบบนี้ Portrait of a Beauty (2008)
On all fours, it was still taller than a person.ขนาดเดินสี่ขาตัวมันยังสูงกว่าคนอีก The Twilight Saga: New Moon (2009)
Ofthe foursuspects, one has been identified as Carl Lucas, who is a known associateผู้ต้องสงสัยมี่สี่คน และหนึ่งคนในนั้น ถูกระบุว่า คือ คาร์ล ลูคัส ซึ่งเป็นพวกเดียวกับ Death Race 2 (2010)
I'm howling on all fours.ฉันก็จะหอน คลานสี่เท้า Kill or Be Killed (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foursHe crept on all fours like a cat.
foursHe got down on all fours and started searching for the ring.
foursIt crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age.
foursThe baby was crawling on all fours.
foursThe dog stopped begging and went back on all fours.
foursYou can slip through the fence on all fours.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes

CMU English Pronouncing Dictionary
FOURS    F AO1 R Z
FOURSOME    F AO1 R S AH0 M
FOURSQUARE    F AO1 R S K W EH0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fours    (n) fˈɔːz (f oo1 z)
foursome    (n) fˈɔːsəm (f oo1 s @ m)
fourscore    (n) fˈɔːskɔːr (f oo1 s k oo r)
foursomes    (n) fˈɔːsəmz (f oo1 s @ m z)
foursquare    (j) fˈɔːskwɛəʴr (f oo1 s k w e@ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シテンチョウチョウウオ[, shitenchouchouuo] (n) fourspot butterflyfish (Chaetodon quadrimaculatus) [Add to Longdo]
鮎掛け[あゆかけ;アユカケ, ayukake ; ayukake] (n) (uk) fourspine sculpin (Cottus kazika) [Add to Longdo]
四つん這い;四つんばい[よっつんばい;よつんばい, yottsunbai ; yotsunbai] (n) (crawl) on all fours; on one's hands and feet; falling flat [Add to Longdo]
杜父魚;杜夫魚[かくぶつ, kakubutsu] (n) (uk) fourspine sculpin (species of fish, Cottus kazika) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top