Search result for

forces

(56 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forces-, *forces*, force
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
parallel forcesn. แรงขนาน
parallelogram of forcesn. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเส้นทแยงที่เป็นผลรวมของแรงต่างทิศทางกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forces, armedกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forces, regularกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't have the forces to protect the ship.เราไม่มีกำลังที่จะป้องกันยานน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
I'm deploying my forces, master.ข้าส่งทหารออกไปแล้ว นายท่าน Ambush (2008)
Clone forces rally.กองทัพโคลนระดมพล Rookies (2008)
There are dark forces that threaten this kingdom.เมื่ออาณาจักรถูกคุกคามโดยอำนาจมืด The Mark of Nimueh (2008)
You think I would join forces with such a selfish and cruel magic?เจ้าคิดว่าข้าควรร่วมมือเวทย์มนต์ที่โหดเหี้ยมและเห็นแก่ตัวนี้หรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
The forces have returned to Mt. Geom without being seen.กองกำลังจะกลับไปที่หุบเขากุม โดยไม่ให้ใครเห็น เพคะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Just as the rebel forces might invade Jolbon any day, how could it possibly get any worse?ถ้าพวกกบฎจะยกพลขึ้นมาที่โชบลไม่วันใดก็วันหนึ่ง หากว่าสถานการณ์มันแย่ลง? The Kingdom of the Winds (2008)
If you can't, then join forces with me.ถ้าเจ้าไม่กล้า ก็จงทำตามที่ข้าบอก The Kingdom of the Winds (2008)
US Special Forces uncovered a plot to smuggle a dirty bomb out of Morocco.กองกำลังพิเศษ US เปิดโปงแผนการ ลักลอบระเบิดเถื่อนออกจากโมร็อคโค Vantage Point (2008)
I won't. Your brother spoke very highly of your Special Forces training.ฉันไม่ห่วงหรอก.น้องแกคุยนักคุยหนา เรื่องแกลุยปฏิบัติการณ์พิเศษ Vantage Point (2008)
Two superheroes joining forces for, like, a limited run.เล่มเฉพาะกิจ อ๋อเข้าใจแล้ว นายคิดจะทำอะไรน่ะฉันไม่เอาด้วยหรอก Jumper (2008)
The ambassador said that you and Bauer were in the special Forces together.เอ่อ ท่านทูตบอกว่า คุณกับบาวเออร์อยู่ในหน่วยรบพิเศษด้วยกัน 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forcesA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
forcesIn the world of words, the imagination is one of the forces of nature.
forcesRigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.
forcesThe armed forces occupied the entire territory.
forcesThe armed forces succeeded in occupying the entire territory.
forcesThe President says we must beef up our military forces.
forcesThey abandoned the hill to enemy forces.
forcesThey combined forces to fight the enemy.
forcesUncontrolled these forces may be dangerous and destructive, but once mastered they can be bent to man's will and desire.
forcesWhen two powerful forces with opposite ideals come face to face, it is time for a show-down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลเดินเท้า[N] forces, See also: troops, Syn. กองทหาร, ทหาร, กองพล, Example: เขาต้องฝึกกับพวกพลเดินเท้าด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งในกติกา, Count unit: คน, กอง, Thai definition: กองทัพของทหาร
พล[N] forces, See also: troops, army, Syn. ทหาร, กำลังพล, กำลัง, กองพล, Example: ผู้บัญชาการรบได้วางแผนเพื่อลำเลียงพลของฝ่ายวอชิงตันในการทำสงครามที่ยอร์คทาวน์, Count unit: นาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กองกำลัง[N] troops, See also: forces, Example: เขาทำงานให้กับกองกำลังป้องกันราชอาณาจักร, Count unit: กอง
กองทหาร[N] troops, See also: forces, army, Example: กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เดินสวนสนามหน้าพระที่นั่ง, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนสุดกำลัง[X] (jon sut kamlang) EN: at the utmost of one' s strength   FR: de toutes ses forces ; jusqu'à épuisement
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops   FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองบัญชาการทหารไทย[org.] (Køngbanchākan Thahān Thai) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ)   
กองกำลัง[n.] (køngkamlang) EN: troops ; forces   FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองกำลังตำรวจ[n. exp.] (køngkamlang tamrūat) EN: constabulary ; police force   FR: forces de police [fpl]
กองตำรวจ[n. exp.] (køng tamrūat) FR: forces de police [fpl]
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; army corps ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพของประเทศ[n. exp.] (køngthap khøng prathēt) EN: armed forces   
กองทัพเรือ[n. exp.] (køngthap reūa) EN: navy ; naval fleet   FR: marine [f] ; forces navales [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORCES    F AO1 R S AH0 Z
FORCES'    F AO1 R S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forces    (v) (f oo1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
アメリカ軍[アメリカぐん, amerika gun] (n) U.S. forces; American military [Add to Longdo]
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces) [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
陰陽[いんよう(P);おんみょう;おんよう, inyou (P); onmyou ; onyou] (n) cosmic dual forces; yin and yang; sun and moon, etc.; (P) [Add to Longdo]
陰陽五行[いんようごぎょう;おんようごぎょう, inyougogyou ; onyougogyou] (n) the cosmic dual forces (yin and yang) and the five elements (metal, wood, water, fire and earth) in Chinese cosmology [Add to Longdo]
欧州通常戦力[おうしゅうつうじょうせんりょく, oushuutsuujousenryoku] (n) Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top