Search result for

footings

(617 entries)
(0.1112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -footings-, *footings*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา footings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *footings*)
English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
Athlete's footโรคน้ำกัดเท้า, ฮ่องกงฟุต, S. Tinea pedis,
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,
club foot(n ) เท้าแป, อาการเท้าแป เช่น Physiotherapy treatment helps club feet., Helping children with clubfeet., club feet, clubfeet

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
footage (n ) ฟิลม์หรือคลิปภาพยนตร์ ระยะยาวเป็นฟุตๆ
foothill (n uniq) ควน หรือ เนินเขาขนาดเล็กในเขตภาคใต้ เช่น ควนจง ควนขี้แรด เป็นต้น เป็นภูเขาขนาดเตี้ย ๆ แถบภาคใต้และมาเลเซียมีจำนวนมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foot    [N] เท้า, See also: ตีน, บาทา
foot    [N] ส่วนล่าง, See also: ฐาน, ตีน, โคน, เชิง, Syn. bottom, base, Ant. head, top
foot    [N] หน่วยวัดความยาวเท่ากับ 12 นิ้ว, See also: หน่วยวัดความยาวเป็นฟุต
afoot    [ADV] โดยการเดิน
footy    [SL] เกมฟุตบอล
footie    [SL] ฟุตบอล, Syn. fitba
foot it    [PHRV] เดินเท้ามา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดินมา, Syn. hoof it
footman    [N] คนรับใช้ชาย, Syn. male servant
on foot    [IDM] ด้วยการเดิน
webfoot    [N] เท้าที่มีพังผืดระหว่างนิ้ว
barefoot    [ADJ] เท้าเปล่า, See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า, Syn. shoeless
barefoot    [ADV] เท้าเปล่า, See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า
clubfoot    [N] ลักษณะที่ผิดรูปของเท้า
football    [N] ลูกฟุตบอล, See also: ลูกบอล, Syn. ball
football    [N] กีฬาฟุตบอล, Syn. soccer
footbath    [N] อ่างล้างเท้า
footbath    [N] การล้างเท้า
foothill    [N] เนินที่ตีนเขา
foothold    [N] รอยแยกสำหรับวางเท้าเวลาปีนต้นไม้หรือหน้าผา
foothold    [N] ฐานที่มั่นคง (ทางธุรกิจ, อาชีพการงาน)
footless    [ADJ] ไม่มีเท้า
footless    [ADJ] ที่ไม่เป็นความจริง, See also: ที่เฟ้อฝัน, Syn. unsubstantial
footnote    [N] เชิงอรรถ, See also: คำอธิบายที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างหรือส่วนหลังของหนังสือ
footnote    [VT] ให้คำอธิบายเพิ่มเติม, Syn. annotate
footpath    [N] ทางเดิน, See also: ทางเท้า, ทางเดินเท้า, Syn. path
footwear    [N] สิ่งที่ใช้สวมเท้า (เช่น รองเท้าหุ้มส้น, รองเท้าบู๊ต)
footwork    [N] การใช้เท้าในการกีฬา, See also: จังหวะเท้า, การก้าวเท้า
footwork    [N] ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
footwork    [N] งานที่ต้องใช้เท้าในการเดินทาง
footboard    [N] แผ่นที่รองรับเท้า (สำหรับขึ้นลงพาหนะ), See also: ที่วางเท้า
footprint    [N] รอยเท้า, See also: รอยตีน
pussyfoot    [VI] เดินย่องๆ
pussyfoot    [VI] กระทำลับๆ
pussyfoot    [VI] เดินย่อง, Syn. evade
splayfoot    [N] เท้าที่กว้างแบนและแบะออก, Syn. flatfoot
underfoot    [ADV] ใต้เท้า, See also: ข้างใต้, อยู่ใต้เท้า, Syn. tread
underfoot    [ADV] อย่างเป็นสิ่งกีดขวาง, See also: อย่างเป็นอุปสรรค
barefooted    [ADJ] เท้าเปล่า, See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า, Syn. shoeless
barefooted    [ADV] เท้าเปล่า, See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า
foot up to    [PHRV] รวมทั้งหมดเป็น
footballer    [N] นักฟุตบอล, Syn. soccer player
footbridge    [N] สะพานลอย, See also: สะพานข้ามถนน
footlights    [N] แสงไฟหน้าเวที
spade foot    [N] เฟอร์นิเจอร์ที่มีขาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเรียวขึ้น
tenderfoot    [N] คนอ่อนหัด, See also: คนไร้ประสบการณ์, มือใหม่, Syn. beginner, freshman, inexperienced
two-footed    [ADJ] ที่มีสองเท้า
web-footed    [ADJ] ซึ่งมีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า
footle away    [PHRV] เสียเวลาทำเรื่องไร้สาระ, Syn. idle away
sure-footed    [ADJ] ซึ่งติดแน่น, Syn. agile, careful
footle about    [PHRV] เล่นตลก, See also: เสียเวลา, Syn. fool about, mess about

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paeon; paeonic footคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paeonic foot; paeonคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, foot; presentation, footlingเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, footling; presentation, footเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pes planus; flatfootเท้าแบน [มีความหมายเหมือนกับ splayfoot ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedal-operated welding machine; foot-operated welding machineเครื่องเชื่อมแบบคันเหยียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spondaic foot; spondeeคณะสปอนดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
spondee; spondaic footคณะสปอนดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
splayfoot๑. เท้าแบน [มีความหมายเหมือนกับ flatfoot; pes planus]๒. เท้าส้นเบ้ออก [มีความหมายเหมือนกับ talipes valgus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acre-footเอเคอร์-ฟุต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anapaest; anapaestic foot; anapest; anapestic footคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anapaestic foot; anapaest; anapest; anapestic footคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anapest; anapaest; anapaestic foot; anapestic footคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anapestic foot; anapaest; anapaestic foot; anapestคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
assay footช่วงฟุตสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bird's foot deltaดินดอนสามเหลี่ยมรูปตีนนก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metrical foot; footคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
clubfoot; talipesเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfooted; talipedic-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clawfootเท้าหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop foot; footdropอาการเท้าตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dactyl; dactylic footคณะแด็กทิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dactylic foot; dactylคณะแด็กทิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
foot; metrical footคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
foot brakeเบรกเท้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foot eversionเท้าพลิกออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foot inversionเท้าพลิกเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foot presentation; presentation, footlingเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foot wallหินพื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foot, drop; footdropอาการเท้าตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foot-operated welding machine; pedal-operated welding machineเครื่องเชื่อมแบบคันเหยียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
footdrop; foot, dropอาการเท้าตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
footling presentation; presentation, footเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flatfoot; pes planusเท้าแบน [มีความหมายเหมือนกับ splayfoot ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
footplate๑. แผ่นฐานกระดูกรูปโกลน๒. แผ่นฐานปลายประสาท๓. (ออร์โท.) แผ่นประคองเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
footprint๑. พื้นที่ฐานเครื่อง๒. เขตคลุมสัญญาณ, เขตสัญญาณบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
footprintรอยเท้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
footprint๑. พื้นที่ฐานเครื่อง๒. เขตคลุมสัญญาณ, เขตสัญญาณบริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foot; holdfastส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
forefootเท้าส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eversion, footเท้าพลิกออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inversion, footเท้าพลิกเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iambic foot; iambคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iamb; iambic footคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trochaic foot; trocheeคณะโทรคี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trochee; trochaic footคณะโทรคี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
talipedic; clubfooted-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes; clubfootเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content footnoteเชิงอรรถเสริมความ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clubfootเท้าปุก [TU Subject Heading]
Footเท้า [TU Subject Heading]
Foot diseasesโรคเท้า [TU Subject Heading]
Foot ulcerแผลเปื่อยที่เท้า [TU Subject Heading]
Foot-and-mouth diseaseโรคปากและเท้าเปื่อย [TU Subject Heading]
Footballอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Football fansแฟนอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Footbindingการมัดเท้า [TU Subject Heading]
Footbridgesสะพานสำหรับคนเดิน [TU Subject Heading]
Footprintsรอยเท้า [TU Subject Heading]
Footwearเครื่องรองเท้า [TU Subject Heading]
Footwear industryอุตสาหกรรมรองเท้า [TU Subject Heading]
Gautama Buddha--Footprintsพระพุทธบาท [TU Subject Heading]
Hand, foot and mouth diseaseโรคมือ เท้า ปาก [TU Subject Heading]
Liverpool Football Clubสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล [TU Subject Heading]
Rugby footballรักบี้ [TU Subject Heading]
Foothill Slope ; Footslope ที่ลาดเชิงเขา
พื้นที่บริเวณเชิงเขา มีความลาดชันในลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Footnotesเชิงอรรถ
หลักฐานการอ้างอิงข้อความที่นำมาจากที่อื่นเพื่อประกอบการเรียบเรียงงาน วิจัย อยู่ส่วนล่างของหน้า งานวิจัยบางเรื่องอาจรวมเชิงอรรถไว้ท้ายบทหรือท้ายเล่มเลยก็ได้ เชิงอรรถมี 3 ประเภท

1. เชิงอรรถอ้างอิง (Citation footnotes) คือ เชิงอรรถแสดงแหล่งที่มาของข้อความที่นำมาประกอบการเรียบเรียง

2. เชิงอรรถเสริมความ (Content footnotes) คือ เชิงอรรถอธิบายศัพท์หรือข้อความเพิ่มเติมในเนื้อเรื่องบางตอนที่มีความสัมพันธ์กัน

3. เชิงอรรถโยง (Cross reference footnotes) คือ เชิงอรรถที่โยงให้ผู้อ่านดูข้อความที่หน้าอื่นในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน หรือดูเพิ่มเติมในบทอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดไว้แล้วและไม่ต้องการกล่าวซ้ำอีก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Footingการบวกแนวตั้ง [การบัญชี]
Footnotes to financial statementหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน [การบัญชี]
Ankle Foot Painปวดข้อเท้าและเท้า [การแพทย์]
Athlete's Footโรคน้ำกัดเท้า [การแพทย์]
Bladder Channel of Foot, Urinaryเส้นกระเพาะปัสสาวะของเท้า [การแพทย์]
Bone of the Foot, Accessoryกระดูกเกินที่เท้า [การแพทย์]
Burning Foot Syndromeปวดแสบปวดร้อนตามเท้า [การแพทย์]
Clubfootเท้าบิด,เท้าปุก,เท้าแป [การแพทย์]
Clubfoot, Positionalเท้าปุก,เท้าปุกจากท่าที่อยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Electric Foot Syndromeปวดแสบปวดร้อนตามเท้า [การแพทย์]
Exercise, Leg and Footท่าบริหารขาและเท้า [การแพทย์]
Flatfootเท้าแบน [การแพทย์]
Flatfoot, Rigidเท้าแบนชนิดตึงแข็ง [การแพทย์]
Footเท้า [การแพทย์]
Foot and Wrist Dropข้อมือและข้อเท้าตก [การแพทย์]
Foot Bath Preparationsผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเท้า [การแพทย์]
Foot Boardไม้ยันเท้า [การแพทย์]
Foot Boneกระดูกเท้า [การแพทย์]
Foot Cleansing Productsผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเท้า [การแพทย์]
Foot Deformities, Acquiredเท้าผิดรูปหลังกำเนิด,เท้าผิดรูป [การแพทย์]
Foot Dermatosesเท้า,โรคผิวหนัง [การแพทย์]
Foot Diseasesโรคเท้าเปื่อย,เท้า,โรค [การแพทย์]
Foot Dropภาวะข้อเท้าตก,เท้าตก,เดินเท้าตก,เท้าพิการ,ข้อเท้าตก [การแพทย์]
Foot Flatเท้าราบติดกับพื้น [การแพทย์]
Foot Pad Inoculationอุ้งเท้าหนูถีบจักร [การแพทย์]
Foot Painปวดเท้า [การแพทย์]
Foot Plateแผ่นโลหะรองเท้า,แป้นไม้,แผ่นประคองเท้า [การแพทย์]
Foot Printsรอยพิมพ์ฝ่าเท้า [การแพทย์]
Foot Process, Glialฟุตโปรเซลล์ของเกลียลเซลล์ [การแพทย์]
Foot Pump Suction Machineเครื่องดูดเสมหะชนิดเท้าเหยียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foot"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
foot"How long does it take to get to Vienna on foot?" "Sorry, I'm a stranger here."
footIn 1603, when King James I came into power, football was allowed again.
footHow many minutes does it take to get to the JR station on foot?
footOuch! My foot!
footAt the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.
footIt will make little difference whether you go there by taxi or on foot.
footDo you go to school on foot or by bicycle?
footDo you go to school on foot?
footWill you go on foot or by bus?
footDo you go to school on foot every day?
footThat football is made of genuine leather.
footThat football player is gigantic.
footNo sport is as popular as football in America.
footIn American football the defense has a specific job.
footThat politician put his foot in his mouth when he made those racist comments.
footHow long does it take to get to Vienna on foot?
footHe wanted to be on equal footing with his mother.
footIn the Greek football game, the players on one team tried to carry a ball across a line in the other team's territory.
footI am sure that Greg is going to follow in his father's footsteps.
footGary found an outlet for his energy in playing football.
footIt will take you at least half an hour to go from here to the city on foot.
footIt is too far to go on foot from here to the hotel. Better take a taxi.
footHow long does it take from here to your house on foot?
footThis game is similar in some ways to today's American football.
footJohn put his foot on the brake and we stopped suddenly.
footJohn goes to his office on foot.
footScrums are a feature of Rugby football.
footYou'd better go there on foot.
footI went to school on foot in those days.
footThe football game is on the air.
footThe hotel is at the foot of a mountain.
footThe school is located at the foot of a hill.
footThere were no holds for hand or foot on the rock.
footThose children were covered with dirt from head to foot.
footThe boy stepped on my foot on purpose.
footWhen the politician died, everybody hoped the son would follow in his father's footsteps.
footThe man did not so much as apologize for stepping on my foot.
footThe city is at the foot of the mountain.
footDon't set foot in that neighborhood.
footIt said that people could not play football in the future and that anyone who broke this law would be sent to prison.
footThe law kept people from playing football for a while.
footIt is located at the foot of Mt. Fuji.
footMost students come to school on foot.
footThere are footprints of a cat on the table.
footWatching the football game on television was fun.
footWatching the football game on television was fun.
footWhich highway leads to the football stadium?
footTom is captain of the football team and is on the baseball team as well.
footTom goes to school on foot.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afoot(อะฟุท') adv.,adj. เดินเท้าเปล่า, ดำเนินการ, เคลื่อนไหว, Syn. on foot, walking)
association footballเกมฟุตบอล
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
barefootadj.,adv. เท้าเปล่า
barefootedadj.,adv. เท้าเปล่า
clubfoot(คลับ'ฟุท) n. เท้าผิดรูป,ภาวะที่มีเท้าผิดรูป,เท้าบิด (ปุก,ฉิ่ง,ชี้,แหงน ฯลฯ), See also: clubfooted adj. -pl. -feet
crow's-foot(โครซ'ฟุต) n.รอยย่นที่มุมนอกของตา,ขวาก, Syn. wrinkles -pl. crow's-feet
foot(ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด
foot-and-mouth diseaseโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยของสัตว์
football(ฟุท'บอล) n. กีฬาฟุตบอล,กีฬารักบี้,สิ่งหรือบุคคลที่ได้รับการกระทำ อย่างหยาบ ๆ ลูกฟุตบอล
footed(ฟุท'ทิด) adj. ซี่งมีเท้า
footerข้อความท้ายหน้าหมายถึง ข้อความที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างของหน้ากระดาษทุกหน้า (อาจเป็นเลขหน้า ก็ได้) โปรแกรมประมวลผลคำต่าง ๆ จะเตรียมจัดในเรื่องนี้ไว้ให้ทุกโปรแกรม แม้โปรแกรมตาราง จัดการ ก็สามารถกำหนดให้มีข้อความใด ๆ ที่หัวกระดาษ (header) และ ที่ท้ายหน้า (footer) ได้ดู header เปรียบเทียบ
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
footnoten. หมายเหตุข้างท้าย,หมายเหตุ. vt. ใส่หมายเหตุ
footpacen. การเดินก้าวเท้า,แท่น,ส่วนที่ยกขึ้นของพื้นห้อง
footpathn. ทางเท้า,ทางสำหรับผู้ดินถนน
footstepn. ฝีเท้า,รอยเท้า,การก้าวเท้า,ที่สำหรับเท้าเหยียบ,ระยะห่างของก้าว,ขั้นบันได,--Phr. (follow in a person's footsteps ทำต่อเนื่อง,เลียนแบบ), Syn. pace
footworkn. ฟุตเวิร์ค,การใช้เท้า,จังหวะเท้า,การเดินทางด้วยการเดิน,การก้าวเท้า,งานที่ต้องเดิน,วิธีการจัดการ
footwornadj. สืบเนื่องจากการเดินมาก,ปวดเท้า,เท้าบวม
forefoot(ฟอร์'ฟุท) n. ขาหน้า,กระดูกงูเรือส่วนหน้า -pl., See also: feet
heavy- footedadj. งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย, Syn. clumsy,ponderous
paddlefootn. ทหารราบ pl. paddlfeet
rough-footedadj. มีขนที่ขา
six-footern. คนที่สูงประมาณ 6 ฟุต
square footn. ตารางฟุต
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
underfoot(อันเดอะฟุท') adv. ใต้เท้า,ข้างใต้. adj. ข้างใต้,อยู่ใต้เท้า,เป็นอุปสรรค,ขวางทาง
web footเท้าตีนเป็ด, Syn. duck foot
webfoot(เวบ'ฟุท) n. เท้าที่มีพังผืดระหว่างนิ้ว,สัตว์ที่มีเท้าตีนเป็ด, See also: web-footed adj. pl. webfeet

English-Thai: Nontri Dictionary
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า
barefoot(adv) เท้าเปล่า
FOOT foot soldier(n) พลเดินเท้า,ทหารราบ
foot(n) เท้า,ตีน,บาทา,ทหารราบ,จังหวะในโคลง
foot(vi) เดินเท้า,ย่ำ,เต้นรำ
football(n) ลูกฟุตบอล,กีฬาฟุตบอล
footboard(n) พื้นยกสำหรับรองเท้า,ขั้นบันไดขึ้นลงรถ,ที่เหยียบเท้า
footfall(n) ฝีเท้า,การก้าวเท้า
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า
footlights(n) ไฟฟ้าหน้าเวที
footman(n) คนรับใช้ผู้ชาย,ทหารราบ
footmark(n) รอยเท้า
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ
footpath(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ฟุตบาท
footprint(n) รอยเท้า
footsore(adj) เท้าบวม,เท้าระบม,เท้าพอง
footstep(n) ฝีเท้า,รอยเท้า,เสียงเดิน,การก้าวเท้า,ขั้นบันได
footstool(n) ม้าวางเท้า
footwork(n) การใช้เท้า,การก้าวเท้า,จังหวะเท้า
forefoot(n) เท้าหน้า,ขาหน้า
underfoot(adv) ใต้เท้า,ข้างใต้,บนพื้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว    [V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ขี้ตีน    [N] dust on the foot or sole, Ant. ขี้มือ, Example: ก่อนขึ้นเรือนเอ็งต้องล้างตีนก่อนนะ เดี๋ยวขี้ตีนติดเต็มพื้น, Thai definition: ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ฝ่าเท้า
ดวลแข้ง    [V] compete in football match, See also: compete in football playing, compare in football playing, Syn. แข่งฟุตบอล, Example: ทีมฟุตบอลเจ้าถิ่นกำลังดวลแข้งกับทีมที่มาเยือน, Notes: (ปาก)
นักเตะ    [N] footballer, See also: football player, Syn. นักฟุตบอล, Example: นักเตะถูกไล่ออกจากสนามเพราะทำผิดกติกา, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
พรมเช็ดเท้า    [N] foot scraper
เท้าหน้า    [N] foreleg, See also: forefoot, Ant. เท้าหลัง, Example: เสือโคร่งสามารถย่อง วิ่งไล่ และจู่โจมเหยื่ออย่างรวดเร็วโดยใช้เท้าหน้าจับเหยื่อ, Count unit: เท้า, ข้าง, Thai definition: เท้าของสัตว์ 4 เท้าที่อยู่ด้านหน้า
รอยตีน    [N] foot-print, See also: spoor, Syn. รอยเท้า, Example: คณะสำรวจพบรอยตีนสัตว์ขนาดใหญ่เดินไปเดินมารอบบริเวณที่พัก, Count unit: รอย, Thai definition: ร่องรอยของเท้าที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการเดิน หรือย่ำผ่านบริเวณนั้น
ไก่อ่อน    [N] greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
ย่ำเท้า    [V] tramp, See also: trample, tread, walk, go on foot, mark time, Syn. เดิน, ย่ำ, Example: เสียงกระดานลั่นกร๊อบในทุกครั้งที่ย่ำเท้าลงไป, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ, ถ้าเหยียบในลักษณะเช่นนั้นอยู่กับที่ เรียกว่า ย่ำเท้า
รอยเท้า    [N] footprint, See also: footmark, Syn. รอยตีน, Example: รอยเท้ากระทิง วัวแดง ทั้งเก่าและใหม่มีอยู่มากรอยตรงริมหนอง, Count unit: รอย
เหยียบย่าง    [V] set foot on, See also: step on, tread on, put one's foot upon, Syn. เข้าไป, ย่างเหยียบ, Example: ถ้าไม่มีผู้นำทางไปแล้ว ดิฉันคงไม่กล้าเหยียบย่างลงไปเป็นอันขาด, Thai definition: ก้าวเท้าเข้าไป
เท้า    [N] foot, Syn. ตีน, บาทา, Example: ท่อนไม้โครมลงมาบนเท้าของฉัน, Thai definition: อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้าลงไป สำหรับยืนหรือเดินเป็นต้น
รากฐาน    [N] foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ
เกือก    [N] shoes, See also: footwear, Syn. รองเท้า, Example: ไทยเราถ้าแต่งฝรั่งแล้วถือคติตามฝรั่ง คือ ไม่ยอมถอดเกือกแม้จะเข้าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, Count unit: ข้าง, คู่, Notes: (ปาก)
ขา    [N] leg, See also: limb, foot, Example: ม้าตัวนั้นพ่ายแพ้ในการแข่งขันเพราะบาดเจ็บที่ขา, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: อวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้า สำหรับยันกายและเดิน
ปลายเนิน    [N] foot of the knoll, Example: ทหารถูกสั่งให้นอนหมอบอยู่ที่ปลายเนินจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้บุก, Thai definition: ตอนล่างสุดของโคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม
ฝ่า    [N] palm (of hand); sole (of foot), Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, Example: เขาทั้งสองพังพาบลงไปอีกพร้อมทั้งฝ่าเท้านับเป็นสิบๆ คู่ที่ย่ำไปบนแผ่นหลัง, Thai definition: พื้นของมือและเท้า, มักพูดคู่กันว่า ฝ่ามือฝ่าเท้า
ฝ่าเท้า    [N] sole (of foot), Syn. อุ้งเท้า, ฝ่าตีน, Example: ส่วนต่างๆ ของร่างกายหนาตั้งแต่ 0.3 ถึง 1 มิลลิเมตร หนังกำพร้าที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าหนาที่สุด, Count unit: ข้าง, Thai definition: พื้นด้านอุ้งของเท้า
ฝ่าพระบาท    [N] the sole of the foot (of royal), Syn. ฝ่าเท้า, ฝ่าตีน, Example: พระพุทธเจ้าทรงได้รับบาดแผลเพียงฝ่าพระบาทห้อเลือด, Notes: (ราชา)
ฝีเท้า    [N] step, See also: pace, footstep, Syn. ฝีตีน, Example: เขาชะลอฝีเท้า แล้วค่อยๆ ก้าวเข้าไปอย่างเงียบกริบ, Thai definition: การเดิน วิ่ง ช้าหรือเร็ว
พระพุทธบาท    [N] Buddha's footprint, See also: footprint of the Buddha, Syn. รอยพระบาท, รอยเท้า, Example: รอยพระพุทธบาทที่จังหวัดขอนแก่นเป็นรอยพระพุทธบาทสลักลงบนพื้นหินทรายธรรมชาติ เป็นร่องรอยชัดเจนสลักปลายพระบาทไปทางทิศตะวันออก, Count unit: องค์, รอย, Thai definition: รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า อันเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน
ฟุต    [CLAS] foot, Example: ระบบการบินโดยอัตโนมัตินั้น จะใช้ต่อเมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับสูงที่ปลอดภัยแล้วเป็นหมื่นฟุตเหนือพื้นดินขึ้นไป, Thai definition: มาตราวัดของอังกฤษ 1 ฟุต เท่ากับ 12 นิ้ว, Notes: (อังกฤษ)
ฟุตบอล    [N] football, See also: soccer, Syn. บอล, Example: ตามโรงเรียนต่างๆ ได้จัดให้มีการสอนฟุตบอล ทำให้ผู้หญิงหันมาเล่นฟุตบอลกันมากขึ้น, Thai definition: กีฬาการแข่งขันชนิดหนึ่งมีผู้เล่น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน แย่งกันเตะลูกเพื่อให้เข้าประตูของอีกฝ่ายหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
ฟุตบาท    [N] footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. บาทวิถี, ทางเท้า, Example: เด็กๆ จะออกมาอาศัยแสงไฟจากร้านค้าตามฟุตบาทตอนกลางคืน เพื่อชุมนุมกัน, Thai definition: ทางเดินเท้า, ทางเดินของผู้ใช้ถนน, Notes: (อังกฤษ)
มือกาว    [N] very capable goal keeper, See also: super safe goal keeper (in football game), Example: สมชายเป็นมือกาวชั้นเยี่ยมของฟุตบอลทีมนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รักษาประตูที่รับลูกฟุตบอลได้แม่นยำ
สนามฟุตบอล    [N] football field, See also: soccer field, Example: งานแต่งงานของเขาจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันฟุตบอล, ลานกว้างสำหรับเล่นฟุตบอล
เดิน    [V] walk, See also: go on foot, Syn. ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่างเท้า, ย่ำเดิน, Example: เมื่อเขาเดินผ่านหน้าร้านหนังสือก็จะแวะเข้าไปดูเป็นปกติทุกวัน, Thai definition: ยกเท้าก้าวไป
เดินเท้า    [V] walk, See also: go on foot, Example: ทหารเดินเท้าเข้าสู่ลานพิธี
เดินเหิน    [V] walk, See also: go, go on foot, be up and about, Example: น้องคนสุดท้องยังเล็กมากเดินเหินยังไม่คล่อง
ตามอย่าง    [V] imitate, See also: follow someone' s footsteps, follow someone's example, copy, Syn. เอาอย่าง, เลียนแบบ, Example: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี, Thai definition: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน
ตารางฟุต    [CLAS] square foot, Example: เตียงคู่ขนาดมาตราฐานจะมีขนาดประมาณ 5-6 ตารางฟุต, Thai definition: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 12 นิ้ว
ตอม่อ    [N] prop, See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing, Syn. ตะม่อ, ตอหม้อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก, Example: ใต้สะพานทุกสะพานต้องมีตอม่อไว้ค้ำยัน, Count unit: ต้น, Thai definition: เสาสั้นสำหรับรับรอดหรือโคนเสาเป็นต้น
ตั้งหลัก    [V] stand firm, See also: gain a firm foothold, pause for breath, Example: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตั้งหลัก    [V] stand firm, See also: gain a firm foothold, pause for breath, Example: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ติดตะกร้อ    [V] play Thai ball game balancing on one's knee or arm, See also: play a Siamese football and control its movement by the knees or the arms, Example: เขาถนัดติดตะกร้อในท่าแบบต่างๆ, Thai definition: บังคับตะกร้อให้ติดอยู่บนเข่าหรือแขนเป็นต้น
ตอ    [N] base, See also: foot, root, remain, bottom, Syn. โคน, Example: ศาลถูกเผาจนพังเหลือแต่ตอให้เห็นเท่านั้น, Count unit: ตอ, Thai definition: สิ่งบางอย่างเช่นเสาหรือหลักที่ปักไว้หรือที่ยังเหลืออยู่แต่โคนเมื่อบางส่วนถูกตัด หัก หรือกร่อนไป
ตีน    [N] foot, See also: base, Syn. ชาย, เชิง, Example: คนแปลกหน้าด่าไล่ไม่ให้เข้าไปวิ่งเล่นบริเวณตีนดอย
ตีน    [N] foot, See also: paw(of any animal), Syn. เท้า, Example: อย่าเดินตีนเปล่าออกไปนอกบ้าน, Count unit: ข้าง, Thai definition: อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้าลงไป สำหรับยืนหรือเดินเป็นต้น
ตีนเขา    [N] foothill, See also: foot of the mountain, base of the hill, Syn. เชิงเขา, Example: พวกเราเดินช้าๆ ไปทางตีนเขา
ตีนท่า    [N] foot of the pier leading, See also: lower steps of a pier leading, Syn. ท่า, Example: เรือจอดอยู่ที่ตีนท่าเพื่อรอรับผู้โดยสาร, Thai definition: เชิงหรือชั้นล่างของท่าน้ำ
ตีนเปล่า    [N] barefoot, Syn. เท้าเปล่า, Ant. มือเปล่า, Example: บางวันน้ำนองต้องถอดรองเท้าขึ้นหิ้ว แล้วลุยเข้าออกด้วยตีนเปล่า, Thai definition: ไม่สวมรองเท้า
เตะ    [V] kick, See also: attack with the foot, punt, Example: ปีกซ้ายของทีมเยาวชนไทยเตะลูกเข้าประตูไปอย่างสวยงาม, Thai definition: วัดหรือเหวี่ยงไปด้วยเท้า
ถีบ    [V] shove away, See also: shove away with foot, Example: นางเอกถีบคนร้ายแล้ววิ่งหนีไป, Thai definition: งอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้ากระแทกออกไป, งอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้าดันไปโดยแรง
ทวิบาท    [N] biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบท, Notes: (สันสกฤต)
ทวิบท    [N] biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบาท, Notes: (สันสกฤต)
ทางเท้า    [N] footpath, See also: pavement, sidewalk, pathway, Syn. บาทวิถี, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: การรื้อถอนสิ่งเกะกะ และถอนตะปูตามต้นไม้ริมทางเท้า เริ่มขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจ, Count unit: ที่, แห่ง, ทาง, Thai definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน
ทางเดิน    [N] footpath, See also: pavement, sidewalk, pathway, Syn. ทางเท้า, บาทวิถี, ฟุตบาท, Example: งานปรุงแต่งท้องสนามหลวงและทางเดินโดยรอบ เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร, Thai definition: ทางสำหรับเดิน
บาทวิถี    [N] footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. ทางเท้า, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน
บาท    [N] foot, See also: feet, Syn. เท้า, ตีน, พระบาท, บาทา, Example: สานุศิษย์ก้มกราบลงที่บาทของพระองค์ด้วยความสำนึกในพระคุณเป็นล้นพ้น, Count unit: ข้าง
บาทุกา    [N] shoes, See also: slipper, foot wear, Syn. รองเท้า, Count unit: ข้าง, คู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
บาท[n.] (bāt) EN: foot   FR: pied [m]
บาทา[n.] (bāthā) EN: foot ; feet   
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)   FR: trottoir [m]
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard   FR: base [f] ; support [m]
เชิงอรรถ[n.] (choēng-at) EN: footnote   
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินรอยตาม[v. exp.] (damnoēn røi tām) EN: follow in the footsteps (of)   
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot   FR: aller à pied ; marcher
โดยทางเท้า[X] (dōi thāng thāo) EN: on foot   
ฝ่าเท้า[n.] (fāthāo) EN: sole (of the foot)   FR: plante du pied [f]
ฝีเท้า[n.] (fīthāo) EN: step ; pace ; footstep   FR: vitesse [f] ; pas [m] ; enjambée [f]
ฟูแล่ม[TM] (Fūlaem) EN: Fulham ; Fulham F.C. ; Fulham Football Club   FR: Fulham
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches)   FR: pied (30,48 cm) [m]
ฟุตบอล[n.] (futbøn) EN: football ; soccer   FR: football [m]
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกหญิง[n. exp.] (futbøn lōk ying) FR: Coupe du monde de football féminin [f]
ฟุตปาท[n.] (futpāt) EN: pavement ; sidewalk (am.) ; footpath   FR: trottoir [m] ; sentier [m]
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base/foot of a bridge   FR: tête de pont [f]
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]
การแข่งฟุตบอล[n. exp.] (kān khaeng futbøn) FR: match de football [m] ; rencontre de football [f]
การนวดเท้า[n. exp.] (kān nūat thāo) EN: foot massage   FR: massage des pieds [m]
การวิ่งแข่ง[n. exp.] (kān wing khaēng) EN: foot race   FR: course à pied [f]
เกือก[n.] (keūak) EN: shoes ; footwear   FR: chaussure [f] ; soulier [m]
ขา[n.] (khā) EN: leg ; limb ; foot   FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f]
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
ขี้ตีน[n.] (khītīn) EN: dust on the foot or sole   
คลุมโปง[v. exp.] (khlum pōng) EN: cover oneself from hrad to foot   FR: se couvrir des pieds à la tête
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
โคน[n.] (khōn) EN: base ; bottom ; root ; foot   FR: base [f] ; pied [m]
กีฬาฟุตบอล[n. exp.] (kīlā futbøn) EN: football ; soccer   FR: football [m]
กระดุมเงิน[n. exp.] (kradum ngoen) EN: Plains blackfoot ; Plains blackfoot daisy   
กระดุมแสด[n. exp.] (kradum saēt) EN: Plains blackfoot ; Plains blackfoot daisy   
กระรอกบินเท้าขน[n. exp.] (krarøk bin thāo khon) EN: Hairy-footed Flying Squirrel   
หลังเท้า[n.] (lang thāo) EN: dorsum of foot   
เล่นฟุตบอล[v. exp.] (len futbøn) EN: play soccer   FR: jouer au football
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]
ลูกบาศก์ฟุต[n. exp.] (lūbāt fut) EN: cubic foot   
ลูกฟุตบอล[n. exp.] (lūk futbøn) FR: ballon de football [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
นักฟุตบอล[n.] (nak futbøn) EN: soccer player ; football player   FR: footballeur [m] ; joueur de football [m]
นักเตะ[n.] (nakte) EN: footballer ; football player   FR: joueur de football [m] ; footballeur [m]
นิ้ว[n.] (niū) EN: inch (1/12 of a foot)   FR: pouce [m] (25,4 mm)
นิ้วฟุต[n.] (niū fut) EN: inch (1/12 of a foot)   FR: pouce [m]
นกบู๊บบี้ตีนแดง[n. exp.] (nok būpbī tīn daēng) EN: Red-footed Booby   FR: Fou à pieds rouges [m] ; Fou à pattes rouges [m]
นกฟินฟุท[n. exp.] (nok finfut) EN: finfoot   
นกฟินฟุท[n. exp.] (nok finfut) EN: Masked Finfoot   FR: Grébifoulque d’Asie ; Grébifoulque asiatique ; Héliornis asiatique [m] ; Heliopais personata [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOT    F UH1 T
AFOOT    AH0 F UH1 T
FOOTE    F UH1 T
FOOTER    F UH1 T ER0
FOOTED    F UH1 T AH0 D
BIGFOOT    B IH1 G F UH2 T
FOOTE'S    F UH1 T S
KERFOOT    K ER1 F UH0 T
FOOTMAN    F UH1 T M AH0 N
BARFOOT    B AA1 R F UH2 T
FOOTAGE    F UH1 T IH0 JH
CROFOOT    K R OW1 F UH0 T
FOOTING    F UH1 T IH0 NG
FOOTWEAR    F UH1 T W EH2 R
FOOTWALL    F UH1 T W AO2 L
FOOTWARE    F UH1 T W EH2 R
FOOTPATH    F UH1 T P AE2 TH
FOOTNOTE    F UH1 T N OW2 T
FOOTSTEP    F UH1 T S T EH2 P
FOOTRACE    F UH1 T R EY2 S
FOOTWORK    F UH1 T W ER2 K
FOOTHOLD    F UH1 T HH OW2 L D
FOREFOOT    F AO1 R F UH2 T
FOOTHILL    F UH1 T HH IH2 L
FOOTFALL    F UH1 T F AO2 L
BAREFOOT    B EH1 R F UH2 T
FOOTBALL    F UH1 T B AO2 L
UNDERFOOT    AH2 N D ER0 F UH1 T
FOOTSTEPS    F UH1 T S T EH2 P S
LIGHTFOOT    L AY1 T F UH2 T
GOOSEFOOT    G UW1 S F UH2 T
PROUDFOOT    P R AW1 D F UH2 T
FOOTPRINT    F UH1 T P R IH2 N T
BLACKFOOT    B L AE1 K F UH2 T
FOOTBALLS    F UH1 T B AO2 L Z
FOOTHILLS    F UH1 T HH IH2 L Z
FOOTHOLDS    F UH1 T HH OW2 L D Z
FOOTLIGHT    F UH1 T L AY2 T
COLTSFOOT    K OW1 L T S F UH2 T
FOOTLOOSE    F UH1 T L UW2 S
FOOTNOTED    F UH1 T N OW2 T AH0 D
FOOTNOTES    F UH1 T N OW2 T S
FOOTLIGHTS    F UH1 T L AY2 T S
FOOTNOTING    F UH1 T N OW2 T IH0 NG
FOOTBALL'S    F UH1 T B AO2 L Z
BROADPFOOT    B R AO1 D F UH0 T
FOOTPRINTS    F UH1 T P R IH2 N T S
PROUDFOOT'S    P R AW1 D F UH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foot    (v) (f u1 t)
afoot    (j) (@1 f u1 t)
foots    (v) (f u1 t s)
footed    (v) (f u1 t i d)
footer    (n) (f u1 t @ r)
footle    (v) (f uu1 t l)
footage    (n) (f u1 t i jh)
footers    (n) (f u1 t @ z)
footing    (v) (f u1 t i ng)
footled    (v) (f uu1 t l d)
footles    (v) (f uu1 t l z)
footman    (n) (f u1 t m @ n)
footmen    (n) (f u1 t m @ n)
hotfoot    (v) (h o1 t f u t)
barefoot    (a) (b e@1 f u1 t)
clubfoot    (n) (k l uh1 b f u t)
foot-rot    (n) - (f u1 t - r o t)
football    (n) (f u1 t b oo l)
footfall    (n) (f u1 t f oo l)
foothold    (n) (f u1 t h ou l d)
footling    (v) (f uu1 t l i ng)
footmark    (n) (f u1 t m aa k)
footnote    (n) (f u1 t n ou t)
footpath    (n) (f u1 t p aa th)
footslog    (v) (f u1 t s l o g)
footsore    (j) (f u1 t s oo r)
footstep    (n) (f u1 t s t e p)
footsure    (j) (f u1 ch u@ r)
footwear    (n) (f u1 t w e@ r)
footwork    (n) (f u1 t w @@ k)
forefoot    (n) (f oo1 f u t)
hotfoots    (v) (h o1 t f u t s)
foot-bath    (n) - (f u1 t - b aa th)
foot-race    (n) - (f u1 t - r ei s)
footballs    (n) (f u1 t b oo l z)
footboard    (n) (f u1 t b oo d)
footfalls    (n) (f u1 t f oo l z)
footfault    (n) (f u1 t f oo l t)
foothills    (n) (f u1 t h i l z)
footholds    (n) (f u1 t h ou l d z)
footloose    (j) (f u1 t l uu s)
footmarks    (n) (f u1 t m aa k s)
footnotes    (n) (f u1 t n ou t s)
footpaths    (n) (f u1 t p aa dh z)
footplate    (n) (f u1 t p l ei t)
footprint    (n) (f u1 t p r i n t)
footslogs    (v) (f u1 t s l o g z)
footsteps    (n) (f u1 t s t e p s)
footstool    (n) (f u1 t s t uu l)
hotfooted    (v) (h o1 t f u t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klumpfüßigclubfooted [Add to Longdo]
leisetreten | leisetretendto pussyfoot | pussyfooting [Add to Longdo]
marschierento foot it [Add to Longdo]
plattfüßig {adj}flat-footed [Add to Longdo]
redet törichtfootles [Add to Longdo]
schnellfüßigswift footed [Add to Longdo]
(mit dem Fuß) stampfen; aufstampfen; trampelnto stamp (one's foot) [Add to Longdo]
trat leisepussyfooted [Add to Longdo]
mit Füßen tretento trample under foot [Add to Longdo]
tritt leisepussyfoots [Add to Longdo]
ungebundenfootloose [Add to Longdo]
untenunderfoot [Add to Longdo]
vierfüßigfour footed [Add to Longdo]
wundgelaufengot footsore [Add to Longdo]
wundlaufen | wundlaufendto get footsore | getting footsore [Add to Longdo]
Ich bin ganz schön ins Fettnäpfchen getreten.I really put my foot in it! [Add to Longdo]
Ich fürchtete, er möchte sich blamieren.I was afraid he would put his foot in it. [Add to Longdo]
Fußbrand {m} [med.]trench foot [Add to Longdo]
Fußpilz {m} [med.]athlete's foot; dermatophyte [Add to Longdo]
Maul- und Klauenseuche {f} [med.]foot and mouth disease [Add to Longdo]
Kurzschnabelgans {f} [ornith.]Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus) [Add to Longdo]
Rotfußfalke {m} [ornith.]Red-footed Falcon (Falco vespertinus) [Add to Longdo]
Rotfußtinamu {m} [ornith.]Red-footed Tinamou [Add to Longdo]
Schwarzfußalbatros {m} [ornith.]Black-footed albatross [Add to Longdo]
Blaßfuß-Sturmtaucher {m} [ornith.]Pale-footed Shearewater [Add to Longdo]
Rosafuß-Sturmtaucher {m} [ornith.]Pink-footed Shearwater [Add to Longdo]
Blaufußtölpel {m} [ornith.]Blue-footed Booby [Add to Longdo]
Rotfußtölpel {m} [ornith.]Red-footed Booby [Add to Longdo]
Amurfalke {m} [ornith.]Eastern Red-footed Krestel [Add to Longdo]
Reinwardthuhn {n} [ornith.]Orange-footed Scrub Fowl [Add to Longdo]
Maskenbinsenralle {f} [ornith.]Masked Finfoot [Add to Longdo]
Zwergbinsenralle {f} [ornith.]American Finfoot [Add to Longdo]
Binsenralle {f} [ornith.]Peters' Finfoot [Add to Longdo]
Gelbfußmöwe {f} [ornith.]Yellow-footed Gull [Add to Longdo]
Rotstirncoua [ornith.]Red-footed Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Eisentrauthoniganzeiger {m} [ornith.]Yellow-footed Honeyguide [Add to Longdo]
Großfußtapaculo [ornith.]Large-footed Tapaculo [Add to Longdo]
Schlankfuß-Fliegenstecher {m} [ornith.]Slender-footed Tyrannulet [Add to Longdo]
Blaßfußschwalbe {f} [ornith.]Pale-footed Swallow [Add to Longdo]
Rotfuß-Schneeballwürger {m} [ornith.]Pink-footed Puffback [Add to Longdo]
Bergbuschsänger {m} [ornith.]Strong-footed Bush Warbler [Add to Longdo]
Weißfuß-Buschsänger {m} [ornith.]Pale-footed Bush Warbler [Add to Longdo]
Gelblaufschnäpper {m} [ornith.]Yellow-footed Flycatcher [Add to Longdo]
Großfuß-Buschammer {f} [ornith.]Big-footed Sparrow [Add to Longdo]
Aufstandsfläche {f}contact area; contact patch; footprint [Add to Longdo]
Reifenaufstandsfläche {f}tread contact (footprint); tyre contact area [Add to Longdo]
DFB : Deutscher FußballbundGerman Football Association [Add to Longdo]
FC : FußballclubFC : Football Club [Add to Longdo]
FußballverbandFA : Football Association [Br.] [Add to Longdo]
Fuß (Längenmaß)f, ft, ft. : foot, feet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
あんよ[, anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk [Add to Longdo]
おみ足;御御足;御々足[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg [Add to Longdo]
けんけん[, kenken] (n,vs) hopping on one foot [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
どやどや[, doyadoya] (adv,adv-to) (on-mim) sound of many footsteps [Add to Longdo]
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アソシエーションフットボール[, asoshie-shonfuttobo-ru] (n) association football; soccer [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アメフト[, amefuto] (n) (abbr) (See アメリカンフットボール) American football; (P) [Add to Longdo]
アメリカプロフットボールリーグ[, amerikapurofuttobo-ruri-gu] (n) National Football League; NFL [Add to Longdo]
アメリカンフットボール[, amerikanfuttobo-ru] (n) American football [Add to Longdo]
ア式蹴球[アしきしゅうきゅう, a shikishuukyuu] (n) (See アソシエーションフットボール) association football; soccer [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
イコールフッティング[, iko-rufutteingu] (n) equal footing [Add to Longdo]
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]
キッカー[, kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.) [Add to Longdo]
キンポウゲ科[キンポウゲか, kinpouge ka] (n) (See 金鳳花) Ranunculaceae (plant family); crowfoot [Add to Longdo]
クロスフッティング[, kurosufutteingu] (n) {comp} crossfooting [Add to Longdo]
ケープペンギン[, ke-pupengin] (n) Cape penguin; African penguin; blackfooted penguin; jackass penguin (Spheniscus demersus) [Add to Longdo]
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish [Add to Longdo]
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot [Add to Longdo]
サイドウォーク[, saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement [Add to Longdo]
サッカーボール[, sakka-bo-ru] (n) soccer ball; football (as used in soccer) [Add to Longdo]
サッカー籤[サッカーくじ, sakka-kuji] (n) (uk) football pool; soccer lottery [Add to Longdo]
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot [Add to Longdo]
シガヌスドリアータス;バーレッド・スパインフット;バーレッドスパインフット;バードスパインフット;ベアード・スパインフット;ベアードスパインフット[, shiganusudoria-tasu ; ba-reddo . supainfutto ; ba-reddosupainfutto ; ba-dosupainfut] (n) barred spinefoot (Siganus doliatus, species of Western Pacific rabbitfish); barred rabbitfish [Add to Longdo]
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
シューメイカー・スパインフット;シューメイカースパインフット[, shu-meika-. supainfutto ; shu-meika-supainfutto] (n) shoemaker spinefoot (Siganus sutor, species of rabbitfish from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath) [Add to Longdo]
スクリメージ[, sukurime-ji] (n) scrimmage (football) [Add to Longdo]
ストリークド・スパインフット;ストリークドスパインフット;ジャワラビットフィッシュ[, sutori-kudo . supainfutto ; sutori-kudosupainfutto ; jawarabittofisshu] (n) streaked spinefoot (Siganus javus, species of Indo-Pacific rabbitfish); bluespotted spinefoot; Java rabbitfish [Add to Longdo]
スローイン[, suro-in] (n) throw-in (football, etc.) [Add to Longdo]
セルティック[, seruteikku] (adj-f) Celtic (esp. football club) [Add to Longdo]
タッチフットボール[, tacchifuttobo-ru] (n) touch football [Add to Longdo]
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[, dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish [Add to Longdo]
テクシー;てくシー[, tekushi-; teku shi-] (n) (sl) (from てくてく and タクシー) (See テクシーで行く・テクシーでいく) going on foot [Add to Longdo]
テクシーで行く[テクシーでいく, tekushi-deiku] (exp,v5k-s) (sl) (See テクシー) to foot it; to hoof it; to go on foot [Add to Longdo]
トトカルチョ[, totokarucho] (n) football pool (ita [Add to Longdo]
ドスンドスン[, dosundosun] (adv) (on-mim) (See どしんどしん) thud thud (esp. footsteps); clump clump [Add to Longdo]
ノールックパス[, no-rukkupasu] (exp,vs) passing (e.g. in football) without looking (wasei [Add to Longdo]
ハナアイゴ[, hanaaigo] (n) streamlined spinefoot (Siganus argenteus, species of Indo-Pacific rabbitfish); Roman-nose spinefoot; forktail rabbitfish; rabbitface spinefoot [Add to Longdo]
バリゲイティッド・スパインフィッシュ;バリゲイティッドスパインフィッシュ;ヴァリゲイティッドスパインフット[, barigeiteiddo . supainfisshu ; barigeiteiddosupainfisshu ; varigeiteiddosupainfutto] (n) variegated spinefoot (Siganus randalli, species of Western Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
パス成功[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football) [Add to Longdo]
ヒメアイゴ[, himeaigo] (n) barhead spinefoot (Siganus virgatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一步一个脚印[yī bù yī gè jiǎo yīn, 一步一個腳印] one step, one footprint (成语 saw); steady progress; reliable [Add to Longdo]
[chù, 亍] step with the right foot [Add to Longdo]
五花大绑[wǔ huā dà bǎng, 五花大綁] to truss up tightly; to bind hand and foot [Add to Longdo]
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, 亞洲足球聯合會] Asian Football Confederation [Add to Longdo]
人迹罕[rén jī hǎn, 人跡罕] lit. men's footprints are rare; off the beaten track [Add to Longdo]
来去无踪[lái qù wú zōng, 來去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
来无影,去无踪[lái wú yǐng , qù wú zōng, 來無影,去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
前锋[qián fēng, 前鋒] vanguard; front line; tackle (football move) [Add to Longdo]
北麓[běi lù, 北麓] the northern foothills (of a mountain) [Add to Longdo]
南麓[nán lù, 南麓] the southern foothills (of a mountain) [Add to Longdo]
口蹄疫[kǒu tí yì, 口蹄疫] foot-and-mouth disease (FMD); aphthous fever [Add to Longdo]
吊索[diào suǒ, 吊索] rope tackle hanging from a mast; crow foot (system of ropes through tackle to hold up an awning) [Add to Longdo]
[chǐ, 呎] foot (English) [Add to Longdo]
国际足球联合会[Guó jì Zú qiú Lián hé huì, 國際足球聯合會] FIFA; International Federation of Association Football [Add to Longdo]
国际足联[guó jì zú lián, 國際足聯] abbr. for 國際足球聯合會 国际足球联合会, FIFA, international federation of football associations [Add to Longdo]
基址[jī zhǐ, 基址] foundation; footing; base; ruins (of a historical building) [Add to Longdo]
基脚[jī jīao, 基腳] footing; pedestal [Add to Longdo]
塌实[tā shi, 塌實] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind [Add to Longdo]
大脚[dà jiǎo, 大腳] bigfoot (mythological animal popular in the US) [Add to Longdo]
孙继海[Sūn Jì hǎi, 孫繼海] Sun Jihai, Chinese footballer, played for Manchester United [Add to Longdo]
[chǐ, 尺] a Chinese foot; one-third of a meter; a ruler; a tape-measure; a musical note on the traditional Chinese scale; one of the three acupoints for measuring pulse in Chinese medicine [Add to Longdo]
山脚[shān jiǎo, 山腳] foot of a mountain [Add to Longdo]
山麓[shān lù, 山麓] foothills [Add to Longdo]
巴利[Bā lì, 巴利] Pali, language of Theravad Pali canon; Barry (name); Gareth Barry (1981-), English footballer [Add to Longdo]
平方[píng fāng, 平方] square (as in square foot, square mile, square root) [Add to Longdo]
平方英尺[píng fāng yīng chǐ, 平方英尺] square foot (unit of area equal to 0.093 square meters) [Add to Longdo]
[chì, 彳] step with left foot [Add to Longdo]
徒步[tú bù, 徒步] to travel on foot [Add to Longdo]
得寸进尺[dé cùn jìn chǐ, 得寸進尺] lit. win an inch, want a foot; fig. not satisfied with small gains; give him an inch, and he'll want a mile [Add to Longdo]
从头到脚[cóng tóu dào jiǎo, 從頭到腳] from head to foot [Add to Longdo]
[xī, 徯] footpath; wait for [Add to Longdo]
彻西[Chè xī, 徹西] Chelsea, suburb of London; Chelsea football club [Add to Longdo]
恋脚癖[liàn jiǎo pǐ, 戀腳癖] foot fetish [Add to Longdo]
恋脚癖者[liàn jiǎo pǐ zhě, 戀腳癖者] foot fetishist [Add to Longdo]
手脚[shǒu jiǎo, 手腳] hand and foot; movement of limbs; action; trick [Add to Longdo]
手足口病[shǒu zú kǒu bìng, 手足口病] hand-foot-mouth disease [Add to Longdo]
手足口症[shǒu zú kǒu zhèng, 手足口症] human hand foot and mouth disease, a viral infection [Add to Longdo]
拨弄[bō nòng, 撥弄] to move to and fro (with hand, foot, stick etc); to fiddle with; to stir up [Add to Longdo]
搁脚物[gē jiǎo wù, 擱腳物] footrest [Add to Longdo]
攻击线[gōng jī xiàn, 攻擊線] the front line; the attack (e.g. football forwards) [Add to Longdo]
旗丁[qí dīng, 旗丁] Manchurian foot soldier [Add to Longdo]
曼城[Màn chéng, 曼城] Manchester, England; Manchester City football club [Add to Longdo]
曼城队[Màn chéng duì, 曼城隊] Manchester City football team [Add to Longdo]
曼联[Màn lián, 曼聯] Manchester United football club [Add to Longdo]
曼联队[Màn lián duì, 曼聯隊] Manchester United football team [Add to Longdo]
东麓[dōng lù, 東麓] the eastern foothills (of a mountain) [Add to Longdo]
[què, 榷] footbridge; toll, levy; monopoly [Add to Longdo]
[gāng, 槓] bar; flagpole; footbridge [Add to Longdo]
橄榄球[gǎn lǎn qiú, 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc) [Add to Longdo]
款冬[kuǎn dōng, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
フッタ[ふった, futta] footer [Add to Longdo]
フッター[ふったー, futta-] footer [Add to Longdo]
フットプリント[ふっとぷりんと, futtopurinto] footprint [Add to Longdo]
ページ脚書き[ページあしがき, pe-ji ashigaki] page footing [Add to Longdo]
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] footing area [Add to Longdo]
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote [Add to Longdo]
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting [Add to Longdo]
制御脚書き[せいぎょあしがき, seigyoashigaki] control footing [Add to Longdo]
報告書脚書き[ほうこくしょあしがき, houkokushoashigaki] report footing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top