Search result for

fond

(107 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fond-, *fond*, fon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fond[ADJ] ด้วยความรักใคร่, See also: เต็มไปด้วยความรักใคร่, Syn. loving, affectionate, Ant. cool, hostile
fond[ADJ] ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง), See also: เลื่อนลอย, Syn. delusive, deluded, foolish, Ant. real
fondle[VT] ลูบไล้ด้วยความรัก, See also: ลูบไล้, เล้าโลม, กอด, Syn. caress, cuddle, pet
fondness[N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike
fond (of)[ADJ] ชอบ, See also: รัก, โปรดปราน, หลงรัก, Syn. keen on, enamoured of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fond(ฟอนดฺ) adj. ชอบ,รัก,ติดอกติดใจ,โง่,งมงาย. v. เอาอกเอาใจ,รัก,ชอบ,ทำให้โง่., Syn. affectionate,-A. averse
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย
au fond(โอฟอน') n.,German ที่กัน, ที่ฐาน, ความจริงนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
fond(adj) ที่รัก,ชอบ,ติดอกติดใจ,หลงงมงาย
fondle(vt) กอด,ลูบไล้,เคล้าคลึง,เล่นหัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fortunately, robert did see one dress that he was very fond of.โชคดี ที่โรเบิร์ทเจอชุดที่ทำให้เขาพึงพอใจ Pret-a-Poor-J (2008)
I know you're fond of that droid, but he's fallen into enemy hands.ข้ารู้ว่าเจ้าชอบมัน แต่ตอนนี้มันตกไปอยู่ในมือของศัตรู Duel of the Droids (2008)
If you're so fond of it, why did you run away from it?ถ้าเธอชอบมัน ทำไมเธอถึงได้จากมันมา ? The Secret of Moonacre (2008)
You know I'm fond of you,เดี๋ยวฉันไปหาสมุหบัญชีก่อน Gomorrah (2008)
I was very fond of the Wheelers.ผมเป็นคนรักที่ดีของขวักไขว่ Revolutionary Road (2008)
Seven, upper body fondling outdoors.เจ็ด จับส่วนบนตอนอยู่ข้างนอก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Most of the others I now fondly call my colleagues.คนอื่นส่วนมากที่ฉันเรียกว่า ลูกน้อง Five the Hard Way (2008)
Fond farewell to a shitty little restaurant.ไว้อาลัยให้ร้านกัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
I broke the slender neck you were so fond of kissing.ฉันหักคอขาวๆของหล่อน.. ที่แกชอบไซ้ไปเสียแล้ว.. The Breath (2009)
I've only known her a short while, but I've grown fond of her.ฉันรู้จักเธอไม่นาน แต่ฉันก็เริ่มชอบเธอ Ourselves Alone (2009)
And his fondue pot of nationalities Is gonna open your kids up to a host of genetic diseases,และเพราะเชื้อชาติของเขาอาจทำให้ ลูกเธอเป็นโรคทางพันธุกรรม Vitamin D (2009)
Maybe we could go out sometime. Have a little fondue.บางทีคุณน่าจะไปกับผม ทาน ฟอนดู กัน Mash-Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fondHe's very fond of science fiction.
fondShe is fond of display.
fondI am fond of soccer, rugby, football, and so on.
fondI am very fond of lobsters, but they are very, very expensive.
fondI am fond of skiing.
fondAre you fond of swimming?
fondIn general, children are fond of candy.
fondWhat are you fond of?
fondShe as well as her friends is fond of music.
fondShe was fond of poetry and music.
fondHowever interesting magic show may be, I am not very fond of them.
fondJudy is fond of dancing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลมเล้า[V] caress, See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle, Syn. โลม, โอ้โลม, ปฏิโลม, Example: เธอหายโกรธสามีแล้วหลังจากที่เขาโลมเล้าเธออยู่นาน, Thai definition: ประคอง ลูบ หรือโอบกอดด้วยความเสน่หา
คอ[N] popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai definition: ความมีใจชอบ
เคล้า[V] wallow, See also: fondle, pet, Syn. คลอเคลีย, เกลือก, Example: หมู่แมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าเรณูเกสรของดอกไม้
โปรดปราน[V] fond of, See also: show kindness on, like, favour, Syn. โปรด, ชอบ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: การแข่งม้าเป็นกีฬาที่เขาโปรดปรานที่สุด, Thai definition: เอ็นดู รักใคร่ หรือชอบเป็นพิเศษ
ละโบม[V] caress, See also: fondle, stroke, pet, Syn. โลม, ลูบคลำ, เคล้าคลึง
โลม[V] caress, See also: fondle, pet, Syn. ลูบโลม, Thai definition: ทำอาการประคองลูบให้รู้สึกว่ามีความเอ็นดูรักใคร่เหมือนเป็นกันเอง
ประเล้าประโลม[V] comfort, See also: fondle, solace, console, soothe, cajole, coax, wheedle, Syn. เอาใจ, เล้าโลม, ปลอบโยน, เอาอกเอาใจ, Example: เขามักจะประเล้าประโลมเธออยู่เสมอๆ
เชยชม[V] fondle, See also: caress, stroke, Syn. จับต้อง, สัมผัส, Example: เขาเป็นชายเดียวที่ได้เชยชมร่างกายของหล่อน
กก[V] cuddle, See also: fondle, embrace, hug, Syn. กอด, Example: คุณแม่ลูกอ่อนพยายามกกลูกให้หลับก่อนจะออกไปทำงานบ้านต่อ, Thai definition: โอบไว้ในวงแขน โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนี้
คลึงเคล้น[V] caress, See also: fondle, stroke, roll and rotate with the hand, massage (in a circular motion), Syn. บีบเคล้น, เคล้น, Example: ชายชรานอนให้หลานชายคลึงเคล้นตามลำขาจนรู้สึกว่าหายปวดเมื่อยขึ้นบ้าง, Thai definition: ลูบคลำและบีบเน้นไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of   
แบบเจาะลึก[adj.] (baēp jǿ leuk) EN: in-depth   FR: en profondeur ; approfondi
เบ้อ[adj.] (boē) EN: gaping   FR: béant ; profond
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
โฉบ[v.] (chōp) EN: pounce on ; swoop down   FR: fondre sur ; se jeter sur
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter

CMU English Pronouncing Dictionary
FOND    F AA1 N D
FONDA    F AA1 N D AH0
FONDUE    F AA0 N D Y UW1
FONDLE    F AO1 N D AH0 L
FONDLY    F AA1 N D L IY0
FONDUE    F AA1 N D UW2
FONDER    F AA1 N D ER0
FONDEST    F AA1 N D AH0 S T
FONDUES    F AA1 N D UW0 Z
FONDA'S    F AA1 N D AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fond    (j) (f o1 n d)
fonder    (j) (f o1 n d @ r)
fondle    (v) (f o1 n d l)
fondly    (a) (f o1 n d l ii)
fondant    (n) (f o1 n d @ n t)
fondest    (j) (f o1 n d i s t)
fondled    (v) (f o1 n d l d)
fondles    (v) (f o1 n d l z)
fondants    (n) (f o1 n d @ n t s)
fondling    (v) (f o1 n d l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fonds(n) |der, pl. Fonds| เงินทุน, ทุน, กองทุน เช่น Forschungsfonds เงินทุนวิจัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fond {m}; Wagenfond {m} [auto]rear; back [Add to Longdo]
Fond {m}; Fleischsaft {m} [cook.]meat juices [Add to Longdo]
Fondant {m}; aromatisierte Zuckermasse {f} [cook.]fudge [Add to Longdo]
Fondsitz {m}; Rücksitz {m} [auto]rear seat [Add to Longdo]
Fondue {n} [cook.]fondue [Add to Longdo]
kinderlieb; kinderfreundlich {adj}fond of children [Add to Longdo]
reiselustigfond of traveling [Add to Longdo]
vergebliche Hoffnung {f}; vergeblicher Glaubenfond hope; fond belief [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チーズフォンデュー[, chi-zufondeyu-] (n) cheese fondue [Add to Longdo]
フォンダン[, fondan] (n) fondant (fre [Add to Longdo]
フォンデュー;フォンデュ[, fondeyu-; fondeyu] (n) fondue (fre [Add to Longdo]
モバイラー[, mobaira-] (n) person fond of using a mobile phone (wasei [Add to Longdo]
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring [Add to Longdo]
愛唱[あいしょう, aishou] (n,vs) fondness for singing [Add to Longdo]
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone [Add to Longdo]
英雄色を好む[えいゆういろをこのむ, eiyuuirowokonomu] (exp) (id) Great men have great fondness for the sensual pleasures [Add to Longdo]
甘党[あまとう, amatou] (n) (someone with a) sweet tooth; person fond of sweets; person who doesn't like alcohol, preferring sweets [Add to Longdo]
呼び慕う[よびしたう, yobishitau] (v5u,vt) to call fondly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜好[shì hào, ㄕˋ ㄏㄠˋ, ] fondness; hobby; indulgence [Add to Longdo]
怀旧[huái jiù, ㄏㄨㄞˊ ㄐㄧㄡˋ, 怀 / ] fond remembrance of times past; nostalgia [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
資金[しきん, shikin] Fonds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fond \Fond\, v. t.
   To caress; to fondle. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The Tyrian hugs and fonds thee on her breast. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fond \Fond\, v. i.
   To be fond; to dote. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fond \Fond\, n. [F., fr. L. fundus. See {Fund}.] [Obs., or used
   as a French word]
   1. Foundation; bottom; groundwork; specif.:
    (a) (Lace Making) The ground.
    (b) (Cookery) The broth or juice from braised flesh or
      fish, usually served as a sauce.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Fund, stock, or store.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fond \Fond\, obs.
   imp. of {Find}. Found. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fond \Fond\, a. [Compar. {Fonder}; superl. {Fondest}.] [For
   fonned, p. p. of OE. fonnen to be foolish. See {Fon}.]
   1. Foolish; silly; simple; weak. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Grant I may never prove so fond
       To trust man on his oath or bond.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Foolishly tender and loving; weakly indulgent;
    over-affectionate.
    [1913 Webster]
 
   3. Affectionate; loving; tender; -- in a good sense; as, a
    fond mother or wife. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Loving; much pleased; affectionately regardful, indulgent,
    or desirous; longing or yearning; -- followed by of
    (formerly also by on).
    [1913 Webster]
 
       More fond on her than she upon her love. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       You are as fond of grief as of your child. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A great traveler, and fond of telling his
       adventures.              --Irving.
    [1913 Webster]
 
   5. Doted on; regarded with affection. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Nor fix on fond abodes to circumscribe thy prayer.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   6. Trifling; valued by folly; trivial. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fond
   adj 1: having or displaying warmth or affection; "affectionate
       children"; "a fond embrace"; "fond of his nephew"; "a
       tender glance"; "a warm embrace" [syn: {affectionate},
       {fond}, {lovesome}, {tender}, {warm}]
   2: extravagantly or foolishly loving and indulgent; "adoring
     grandparents"; "deceiving her preoccupied and doting husband
     with a young captain"; "hopelessly spoiled by a fond mother"
     [syn: {adoring}, {doting}, {fond}]
   3: (followed by `of' or `to') having a strong preference or
     liking for; "fond of chocolate"; "partial to horror movies"
     [syn: {fond(p)}, {partial(p)}]
   4: absurd or silly because unlikely; "fond hopes of becoming
     President"; "fond fancies"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fond [fõ]
   background
   bottom; foundation; ground
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fond
   fund
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 fond [fɔnt]
   ground; soil
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top