หรือคุณหมายถึง fös?
Search result for

foes

(15 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foes-, *foes*, foe
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You face the most feared of all foes, the ultimate killing machine.เจ้าจะต้องเจอกับศัตรูที่น่าหลวาดกลัวที่สุด เครื่องจักรสังหารที่เก่งที่สุด Lancelot (2008)
In the end, I let my foes steal our capital from us, and ran away to Jolbon.ในที่สุด, ข้าก็ต้องปล่อยให้พวกกบฎมันชิงบ้านเมืองของเราไปได้ และต้องหนีมาที่โชบล The Kingdom of the Winds (2008)
He traveled the land in search of worthy foes.เขาเดินทางไปทั่วสารทิศ เพื่อค้นหาศัตรู Kung Fu Panda (2008)
It mattered not how many foes he faced.แม้คู่ต่อสู้จะมากมายเพียงใด Kung Fu Panda (2008)
A common enemy unites even the oldest of foes.ศัตรูธรรมดา, รวมตัวกันเป็น คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่า The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
We hunt for what remains of our Decepticon foes, hiding in different countries around the globe.ออกไล่ลาศัตรู หรือพวก ดิเซพติคอนที่ยังหลงเหลือ ซื้งกระจายตัวกบดาน อยู่หลายๆๆประเทศทั่วโลก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
For centuries, religion and science were bitter foes.สำหรับศตวรรษศาสนา และวิทยาศาสตร์เป็นศัตรูขม Is There a Creator? (2010)
He plunges into a hundred foes without thought, but before marriage he stands frozen with fear.เขาพุ่งเข้าสู่ศัตรูนับร้อย อย่างไม่คิดถึงชีวิต แต่เบื้องหน้าการสมรส เขากลับยืนตัวแข็งด้วยความกลัว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
My quest is one of love, but also in this moment of forgiveness, of redemption, even amongst the smallest of foes.ภารกิจแห่งเกียรติยศของข้า มาจากความรัก แต่ในตอนนี้มันคือการให้อภัย การไถ่บาป แม้แต่กับศัตรูตัวจิ๋ว Your Highness (2011)
I mean, facing our foes head-on without any adult supervision?นี่มันถึงตายแน่ ฉันหมายถึง เผชิญซึ่งหน้ากับศัตรูแบบนี้ โดยไม่มีผู้ใหญ่มาดูแล Mash Off (2011)
- The knights are like brothers yet they fight and quarrel like foes.เหล่าอัศวินก็เหมือนพี่น้องกัน เขายังไม่ทะเลาะและต่อสู้เฉกเช่นศัตรู Lamia (2011)
And gold-plated foes just gave them the rallying cry.และลูกสมุนเกราะทอง ของเจ้าเพิ่งให้ The Night Lands (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foesYou shall judge of a man by his foes as well as by his friends.

CMU English Pronouncing Dictionary
FOES    F OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foes    (n) (f ou1 z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top