Search result for

flesh

(100 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flesh-, *flesh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flesh[N] เนื้อ, See also: เนื้อสัตว์, เนื้อผลไม้, ผิวเนื้อของคน, Syn. meat, brawn
fleshy[ADJ] อ้วน, See also: เจ้าเนื้อ, Syn. plump, fat, Ant. lean, thin
flesh up[PHRV] อ้วนขึ้น, See also: สมบูรณ์ขึ้น
flesh up[PHRV] ทำให้อ้วนขึ้น, See also: ทำให้สมบูรณ์ขึ้น
flesh out[PHRV] อ้วนขึ้น, See also: สมบูรณ์ขึ้น
flesh out[PHRV] ทำให้อ้วนขึ้น, See also: ทำให้สมบูรณ์ขึ้น
flesh out[PHRV] ทำให้ยาวมากขึ้น (ข้อเขียน), Syn. fatten out
flesh out[PHRV] ทำให้สมจริงมากขึ้น (บทบาท), Syn. fill out
flesh and blood[IDM] มนุษย์, See also: คนที่มีชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flesh(เฟลช) n. เนื้อ,เนื้อหนังมังสา,ความอ้วน,น้ำหนัก,ร่างกาย,มนุษย์,สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย,ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เนื้อผลไม้,ผิวหนัง, See also: fresher พ่อค้าเนื้อ
flesh and bloodn. ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เลือดเนื้อเชื้อไข,ร่างกาย,เนื้อหนังมังสา,โลกีย์,ความเป็นจริงแห่งโลก
flesh siden. หนังสัตว์ด้านที่ติดกับเนื้อ
flesh tightsn. เสื้อรัดรูปสีเนื้อ., Syn. fleshings
flesh woundn. แผลที่เนื้อ (ไม่ถึงกระดูก)
fleshy(เฟรช'ชี) adj. มีเนื้อมาก,อ้วน,ประกอบด้วยเนื้อ,คล้ายเนื้อ., See also: fleshiness n.
goodfleshขนลุก, Syn. goose pimples,goose bumps
goose fleshขนลุก, Syn. goose pimples,goose bumps

English-Thai: Nontri Dictionary
flesh(n) ร่างกาย,เนื้อหนัง,เลือดเนื้อ,เนื้อสัตว์,เนื้อผลไม้
fleshly(adj) ทางร่างกาย,ทางโลกีย์,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
fleshy(adj) เจ้าเนื้อ,อ้วน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flesh-Coloredสีแดงเรื่อๆคล้ายเนื้อสัตว์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flesh eating bacteria (n ) แบคทีเรียกินเนื้อมนุษย์ เป็นแบคทีเรียเติบโตในบริเวณที่มีออกซิเจนน้อย จะเป็นจุดที่แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี หรือ เมื่อติดเชื้อแบคทีเรียนี้แล้วออกซิเจนและการหมุนเวียนของเลือดจะชลอการแบ่งตัวของแบคทีเรีย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is mine- my flesh, my bone, and my blood.นี่คือร่างฉัน เนื้อฉัน กระดูกฉัน และเลือดฉัน Dead Space: Downfall (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
Got one lower limb flesh wound,มีคนหนึ่งแขนขาไม่มีแรง อีกคนหนึ่งมีบาดแผลสด Last Resort (2008)
- Dear God... thank you for saving this boy... from his murderous junkie mom... who cared more about a $40 rush than she did... her own flesh and blood.-ถึงพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์คุ้มครองเด็กคนนี้ จากแม่ฆาตกรขี้ยาของเขา Pilot (2008)
Whatever it is, it has a taste for human flesh.ไม่ว่ามันคือตัวอะไร มันกินคนเป็นอาหาร Lancelot (2008)
It's a creature of flesh and blood.มันก็มีเลือดเนื้อเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆ นั่นแหละ Lancelot (2008)
They eat flesh, don't they, right? That's what they eat.พวกมันกินเนื่อใช่ไหม / นั่นเป็นสิ่งที่พวกมันกิน Episode #1.5 (2008)
FLESH TEARING Jesus!พระเจ้า Episode #1.5 (2008)
I shall pierce your flesh with its blade, and become the ruler of these northern lands!ข้าน่าจะแทงเจ้าด้วยคมดาบนี้ซะ, และกลายเป็นผู้ครอบครองดินแดนทางเหนือนั่นซะ! The Kingdom of the Winds (2008)
The perfect holy virgin can't live in flesh.สาวบริสุทธิ์อันศักสิทธ์สมบูรณ์แบบไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไป Babylon A.D. (2008)
The medium said that spirits are tied to the flesh.เค้าว่าวิญญาณจะยังผูกอยู่กะคนเป็น Shutter (2008)
You can't ask for better collateral than a man's own flesh and blood, right?นายจะขอของค้ำประกันอะไรที่ดีไปกว่า เลือดเนื้อของฉันได้ล่ะ จริงมั้ย Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fleshA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
fleshAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
fleshFlesh gives birth to flesh, Spirit gives birth to Spirit.
fleshHe is bone of my bone, flesh of my flesh.
fleshI have seen him on TV but not in the flesh.
fleshIn due course, eating meat will be considered as horrible as eating human flesh.
fleshLions feed on flesh.
fleshMan, being of flesh, is subject to diseases of the mind and after death, to worms.
fleshShe lost one of her flesh and blood.
fleshThat animal feeds on flesh.
fleshThe fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.
fleshThe flesh is mortal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้วนจ้ำม่ำ[ADJ] chubby, See also: fleshy, plump, Syn. อ้วน, Ant. ผอม, Example: ลูกของเธอมีรูปร่างอ้วนจ้ำม่ำจนดิฉันอดกอดไม่ได้
อวบอั๋น[ADJ] fleshy, See also: chubby, Syn. อวบ, Ant. ผอม, Example: ผู้ฟังไม่ได้ชื่นชมเสียงของนักร้องแต่นิยมในเรือนร่างและรูปลักษณ์อันอวบอั๋นของนักร้องมากกกว่า, Thai definition: ที่มีร่างกายอวบอิ่มและเย้ายวน
เนื้อหนังมังสา[N] flesh, See also: human body, Example: เสื้อผ้าผู้หญิงสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแขนกุดเน้นทรวดทรงองค์เอวมากเพื่อตั้งใจโชว์เนื้อหนังมังสา, Thai definition: ร่างกายของคน
เลือดเนื้อเชื้อไข[N] flesh and blood, See also: offspring, Syn. ลูกหลาน, บุตร, ลูก, สายเลือด, Example: เด็กคนนี้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาอย่างไม่ต้องสงสัย
จาว[N] pulp, See also: flesh, Example: พวกเด็กๆ แย่งมะพร้าวลูกที่มีจาว เพราะจาวมันอร่อยดี, Count unit: จาว, Thai definition: สิ่งที่งอกอยู่ภายในผลไม้บางอย่าง
เลือดเนื้อ[N] flesh and flood, See also: pound of flesh, Example: การชกมวยมหากุศลนั้น นักมวยเท่านั้นที่ได้กุศลเพราะต้องสละเลือดเนื้อของตนเข้าแลก
สัตว์กินเนื้อ[N] carnivore, See also: flesh-eating animal, Example: สิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีความดุร้ายมาก จนได้รับฉายาว่า เจ้าป่า, Thai definition: สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
สัตว์กินเนื้อ[N] carnivore, See also: flesh-eating animal, Example: สิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีความดุร้ายมาก จนได้รับฉายาว่า เจ้าป่า, Thai definition: สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; potelé
จาว[n.] (jāo) EN: pulp ; flesh   FR: pulpe [f] ; chair [f]
มังสะ[n.] (mangsa) EN: meat ; flesh   FR: viande
เนื้อ[n.] (neūa) EN: flesh ; tissue   FR: chair [f] ; tissu [m]
เนื้อคน[n. exp.] (neūa khon) EN: human flesh   FR: chair humaine [f]
เนื้อสด [n. exp.] (neūa sot) EN: fresh meat ; female flesh   FR: viande fraîche [f]
เนื้อแตงโม[n. exp.] (neūa taēng mō) EN: pulp of a watermelon ; flesh of a watermelon   FR: chair de pastèque [f]
สัตว์กินเนื้อ[n. exp.] (sat kin neūa) EN: carnivore ; flesh-eating animal   FR: carnivore [m]
อ้วน[adj.] (uan = ūan) EN: fat ; corpulent ; obese ; portly ; fleshy ; stout ; paunchy ; plump ; chubby   FR: gros ; gras ; potelé ; grassouillet ; obèse
อ้วนจ้ำม่ำ[adj.] (uan jammam) EN: chubby ; fleshy ; plump   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLESH    F L EH1 SH
FLESHY    F L EH1 SH IY0
FLESHED    F L EH1 SH T
FLESHER    F L EH1 SH ER0
FLESHMAN    F L EH1 SH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flesh    (n) (f l e1 sh)
fleshy    (j) (f l e1 sh ii)
fleshly    (j) (f l e1 sh l ii)
fleshier    (j) (f l e1 sh i@ r)
fleshiest    (j) (f l e1 sh i i s t)
fleshings    (n) (f l e1 sh i ng z)
fleshpots    (n) (f l e1 sh p o t s)
flesh-wound    (n) - (f l e1 sh - w uu n d)
flesh-wounds    (n) - (f l e1 sh - w uu n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(lebendes) Fleisch | durchwachsenes Fleisch | sein eigenes Fleisch und Blutflesh | marbled meat | his own flesh and blood [Add to Longdo]
Fleischfarbe {f}flesh colour [Add to Longdo]
Fleischwunde {f}flesh wound [Add to Longdo]
fleischfarben {adj}flesh coloured; incarnadine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]
フレッシュ[, furesshu] (adj-na,n) (1) fresh; (2) flesh; (P) [Add to Longdo]
粟立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t,vi) to have gooseflesh (cold or horror) [Add to Longdo]
安納芋[あんのういも, annouimo] (n) (1) orange fleshed yam; (2) sweet potato [Add to Longdo]
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
液果[えきか, ekika] (n) (See 乾果) moist, fleshy fruit (i.e. tomato, grape); berry [Add to Longdo]
塩汁鍋[しょっつるなべ, shottsurunabe] (n) (See 塩汁・しょっつる) pot dish with white flesh fish and shottsuru sauce (Akita regional dish) [Add to Longdo]
果肉[かにく, kaniku] (n,adj-no) flesh of fruit [Add to Longdo]
鴨肉[かもにく, kamoniku] (n) duck meat; duck flesh; canard viande [Add to Longdo]
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] flesh; muscle [Add to Longdo]
肥硕[féi shuò, ㄈㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, / ] fleshy (fruit); plump; large and firm-fleshed (limbs, body); stout [Add to Longdo]
血肉[xuè ròu, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ, ] flesh [Add to Longdo]
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, / ] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces [Add to Longdo]
骨血[gǔ xuè, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˋ, ] flesh and blood; one's offspring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flesh \Flesh\ (fl[e^]sh), n. [OE. flesch, flesc, AS. fl[=ae]sc;
   akin to OFries. fl[=a]sk, D. vleesch, OS. fl[=e]sk, OHG.
   fleisc, G. fleisch, Icel. & Dan. flesk lard, bacon, pork, Sw.
   fl[aum]sk.]
   1. The aggregate of the muscles, fat, and other tissues which
    cover the framework of bones in man and other animals;
    especially, the muscles.
    [1913 Webster]
 
   Note: In composition it is mainly proteinaceous, but contains
      in adition a large number of low-molecular-weight
      subtances, such as creatin, xanthin, hypoxanthin,
      carnin, etc. It is also rich in potassium phosphate.
      [1913 Webster]
 
   2. Animal food, in distinction from vegetable; meat;
    especially, the body of beasts and birds used as food, as
    distinguished from {fish}.
    [1913 Webster]
 
       With roasted flesh, or milk, and wastel bread.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. The human body, as distinguished from the soul; the
    corporeal person.
    [1913 Webster]
 
       As if this flesh, which walls about our life,
       Were brass impregnable.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The human eace; mankind; humanity.
    [1913 Webster]
 
       All flesh had corrupted his way upon the earth.
                          --Gen. vi. 12.
    [1913 Webster]
 
   5. Human nature:
    (a) In a good sense, tenderness of feeling; gentleness.
      [1913 Webster]
 
         There is no flesh in man's obdurate heart.
                          --Cowper.
    (b) In a bad sense, tendency to transient or physical
      pleasure; desire for sensual gratification; carnality.
    (c) (Theol.) The character under the influence of animal
      propensities or selfish passions; the soul unmoved by
      spiritual influences.
      [1913 Webster]
 
   6. Kindred; stock; race.
    [1913 Webster]
 
       He is our brother and our flesh.   --Gen. xxxvii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   7. The soft, pulpy substance of fruit; also, that part of a
    root, fruit, and the like, which is fit to be eaten.
    [1913 Webster]
 
   Note: Flesh is often used adjectively or self-explaining
      compounds; as, flesh broth or flesh-broth; flesh brush
      or fleshbrush; flesh tint or flesh-tint; flesh wound.
      [1913 Webster]
 
   {After the flesh}, after the manner of man; in a gross or
    earthly manner. "Ye judge after the flesh." --John viii.
    15.
 
   {An arm of flesh}, human strength or aid.
 
   {Flesh and blood}. See under {Blood}.
 
   {Flesh broth}, broth made by boiling flesh in water.
 
   {Flesh fly} (Zool.), one of several species of flies whose
    larv[ae] or maggots feed upon flesh, as the bluebottle
    fly; -- called also {meat fly}, {carrion fly}, and
    {blowfly}. See {Blowly}.
 
   {Flesh meat}, animal food. --Swift.
 
   {Flesh side}, the side of a skin or hide which was next to
    the flesh; -- opposed to {grain side}.
 
   {Flesh tint} (Painting), a color used in painting to imitate
    the hue of the living body.
 
   {Flesh worm} (Zool.), any insect larva of a flesh fly. See
    {Flesh fly} (above).
 
   {Proud flesh}. See under {Proud}.
 
   {To be one flesh}, to be closely united as in marriage; to
    become as one person. --Gen. ii. 24.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flesh \Flesh\, v. t. [imp. & p. p. {Fleshed}; p. pr. & vb. n.
   {Fleshing}.]
   1. To feed with flesh, as an incitement to further exertion;
    to initiate; -- from the practice of training hawks and
    dogs by feeding them with the first game they take, or
    other flesh. Hence, to use upon flesh (as a murderous
    weapon) so as to draw blood, especially for the first
    time.
    [1913 Webster]
 
       Full bravely hast thou fleshed
       Thy maiden sword.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The wild dog
       Shall flesh his tooth on every innocent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To glut; to satiate; hence, to harden, to accustom.
    "Fleshed in triumphs." --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
       Old soldiers
       Fleshed in the spoils of Germany and France. --Beau.
                          & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. (Leather Manufacture) To remove flesh, membrance, etc.,
    from, as from hides.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flesh
   n 1: the soft tissue of the body of a vertebrate: mainly muscle
      tissue and fat
   2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   3: a soft moist part of a fruit [syn: {pulp}, {flesh}]
   v 1: remove adhering flesh from (hides) when preparing leather
      manufacture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top