Search result for

flan

(113 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flan-, *flan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flank[N] สีข้าง, See also: เนื้อบริเวณสีข้าง, เนื้อระหว่างซี่โครงกับสะโพก, Syn. side
flank[N] ด้านข้าง (อาคาร, ภูเขา), See also: ด้านปีก, Syn. wing, side
flank[VT] ขนาบข้าง
flank[VT] อยู่ด้านข้าง, See also: อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
flange[SL] ช่องคลอด
flannel[N] ผ้าสักหลาดอ่อน
flannel[VT] คลุมด้วยผ้าสักหลาด, See also: สวมด้วยผ้าสักหลาด
flannel[N] คำพูดเหลาะแหละ, See also: คำพูดเหลวไหล, Syn. waffle, humbug
flannel[SL] เรื่องไร้สาระ
flank on[PHRV] วางไว้ด้านข้าง, Syn. flank upon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flange(เฟลนจฺ) n. ริมขอบที่เป็นปีกยื่นออก เช่น ครีบท่อนโลหะ
flank(แฟลงคฺ) n. สีข้างหนึ่งของคนหรือสัตว์ระหว่างซี่โครงกับตะโพก,เนื้อของบริเวณดังกล่าว,ข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง,ด้านปีก,ปีกขวาหรือปีกซ้ายปีก,ปีกกองทหาร vt.,vi. อยู่ด้านข้าง,ประจำด้านข้าง. อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
flannel(แฟลน'เนิล) n. ผ้าสักหลาดอ่อน,ผ้าสักหลาดไม่มีลาย,ชิ้นผ้าสักหลาด,flannels เนื้อผ้าด้านนอก (โดยเฉพาะกางเกง) ที่ทำด้วยผ้าสักหลาด. vi. สวมหรือปกคลุมด้วยผ้าสักหลาด,ถูด้วยผ้าสักหลาด., See also: flannelly adj.
outflank(เอาทฺ'แฟลงคฺ) vt. โอบปีก (ข้าศึก) ,มีชัย,ขัดขวาง., See also: outflanker n., Syn. outwit

English-Thai: Nontri Dictionary
flank(n) เอว,ปีก,สีข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง
flank(vi) อยู่ทางปีก,อยู่ด้านข้าง
flank(vt) โจมตีทางปีก,ขนาบข้าง,โอบปีก
flannel(n) สักหลาด,ผ้ากำมะหยี่
outflank(vt) เป็นต่อ,มีชัย,รุก,จู่โจม,โอบล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flangeปีกฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flank; loin; lumbus; waistเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flanking moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flangeเหงือกเสริม [การแพทย์]
Flankส่วนเนื้อพื้นท้องใต้สันนอก,สีข้าง [การแพทย์]
Flannelboard Flannelgraphsกระดานผ้าสำลี [การแพทย์]
Flannelgraphsภาพกล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flaneurs (vi vt ) คนขี้เกียจ ,คนไม่เอาถ่าน
flannelette (n ) ผ้าสักหลาดเทียม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll flank them from the South. Right, let's move.เราจะตีโอบมันจากทางใต้ ได้ ไปกันเลย Ambush (2008)
Where are you? You're supposed to be on my left flank with second platoon.นายอยู่ไหน นายเอากองร้อยที่ 2 มาช่วยทางปีกซ้ายหน่อย WarGames: The Dead Code (2008)
Die. Die. Jay, I said left flank, Jay.ตายซะ ตายซะ เจ ฉันบอกว่าปีกซ้าย WarGames: The Dead Code (2008)
Oh, Dr. Flanner. I thought we'd missed you.โอ,ดร.แฟรนเนอร์ ฉันคิดว่าพวกเราจะคลาดกับคุณแล้ว Nights in Rodanthe (2008)
Ah, you must be Mr. Flanner.อ่า,คุณต้องเป็นคุณแฟรนเนอร์ Nights in Rodanthe (2008)
- Miles Davis again, Dr. Flanner?- มายล์ เดวิส อีกแล้ว,หมอ เฟรนเนอร์? Nights in Rodanthe (2008)
No, I'm Paul Flanner. Is he in?เปล่า,ผมพอล เฟรนเนอร์ เขาอยู่ข้างในใช่มั้ย? Nights in Rodanthe (2008)
Dr. Flanner and I.หมอเฟรนเนอร์กับฉัน. Nights in Rodanthe (2008)
Dr. Flanner. I'm Robert Torrelson.หมอแฟรนเนอร์ ผมโรเบิรต์ ทอร์เรลสัน Nights in Rodanthe (2008)
Hey, Dot! I'm glad to see you. This is Paul Flanner.เฮ้,ดอท ยินดีที่พบคุณ นี่พอล แฟรนเนอร์ Nights in Rodanthe (2008)
Yes, last name Flanner.ค่ะ,ชื่อท้ายแฟรนเนอร์ Nights in Rodanthe (2008)
I'm Mark Flanner.ผม มาร์ค แฟรนเนอร์ Nights in Rodanthe (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flanThe horse's flanks are hurt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีกกา[N] flank, Example: สมเด็จพระมหาจักรพรรดิดำรัสให้แยกพลเป็นปีกกาเพื่อต่อกรทัพพม่า, Count unit: ข้าง, แถว, Thai definition: รูปกองทัพที่ตั้งมีกองขวากองซ้ายคล้ายปีกกา
สำลี[N] flannelet, See also: cotton fabric, Syn. ผ้าสำลี, Example: เสื้อกันหนาวที่ทำจากผ้าสำลี ให้ความอบอุ่นมาก แต่ใช้ไปนานๆ จะเป็นขุยง่าย, Thai definition: ชื่อเรียกผ้าชนิดหนึ่ง มีเนื้อนุ่ม
สักหลาด[N] woolen fabric, See also: flannel, felt, Example: ขนปุยสามารถนำไปใช้ทำผ้าซึมซับ ทำเบาะผ้าสักหลาด พรม วัตถุระเบิด และอุตสาหกรรม เซลลูโลส, Thai definition: ผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ จากการทอหรืออัด
สีข้าง[N] flank, See also: side, rib, Example: ฉันรู้สึกเจ็บที่สีข้างเพราะเมื่อวานลื่นหกล้มที่สวนมะม่วง, Thai definition: ข้างทั้ง 2 ของร่างกาย ถัดรักแร้ลงมาถึงสะเอว
ปรัศว์[N] side, See also: flank, Syn. สีข้าง, ข้าง
ปรัศว์[N] flanking royal houses, See also: two wing-rooms of a palace, Example: มีการพบซอสามสายโบราณบนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านปรัศว์ทิศตะวันออก, Thai definition: เรียกเรือนหลวงซึ่งอยู่ขนานทั้ง 2 ข้างของเรือนหลวงหรือพระที่นั่งที่เป็นประธาน
กันแซง[N] flank guard, Thai definition: กองทำหน้าที่แซงในพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ
ปีก[N] flank, See also: side, wing, Syn. ด้าน, ข้าง, Example: ปีกซ้ายของบริเวณโถงแรกมีร้านขายของที่ระลึกและขายหนังสือ, Count unit: ปีก, ข้าง
ปีกซ้าย[N] flank (of an army), See also: left wing (of an army), Ant. ปีกขวา, Example: ร.อ.เบญจะ อินทรประชา เป็นผบ.ร้อย.ฯ เข้าตีทางปีกซ้ายของกองกำลังฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: กองทหารทางซ้ายของกองทัพใหญ่
ปีก[N] flank, See also: side, wing, Syn. ด้าน, ข้าง, Example: ปีกซ้ายของบริเวณโถงแรกมีร้านขายของที่ระลึกและขายหนังสือ, Count unit: ปีก, ข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner
แฟลนเดิร์ซ[n. exp.] (Flaēndoēs) EN: Flanders   FR: Flandre [f] ; Flandres [fpl]
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove   FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent   FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; lateral part ; flank   FR: côté [m] ; partie latérale [f] ; flanc [m]
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger   FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
หม้อแกง[n.] (møkaēng) EN: custard pudding   FR: flan [m] ; crème renversée [f]
นกเดินดงเล็กปากยาว[n. exp.] (nok doēn dong lek pāk yāo) EN: Dark-sided Thrush   FR: Grive à grand bec [m] ; Grive à long bec [f] ; Grive à flancs sombres [f]
นกจับแมลงสีคล้ำ[n. exp.] (nok jap malaēng sī khlam) EN: Dark-sided Flycatcher   FR: Gobemouche de Sibérie [m] ; Gobemouche à flancs sombres [m] ; Gobemouche fuligineux [m]
นกเขนน้อยข้างสีส้ม[n. exp.] (nok khēn nøi khāng sī som) EN: Orange-flanked Bush-Robin ; Red-flanked Bluetail   FR: Rossignol à flancs roux [m] ; Robin à flancs roux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAN    F L AE1 N
FLANN    F L AE1 N
FLANK    F L AE1 NG K
FLANNA    F L AE1 N AH0
FLANGE    F L AE1 N JH
FLANKS    F L AE1 NG K S
FLANARY    F L AE1 N ER0 IY0
FLANGES    F L AE1 N JH AH0 Z
FLANKED    F L AE1 NG K T
FLANERY    F L EY1 N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flan    (n) (f l a1 n)
flank    (v) (f l a1 ng k)
flans    (n) (f l a1 n z)
flange    (n) (f l a1 n jh)
flanks    (v) (f l a1 ng k s)
flanges    (n) (f l a1 n jh i z)
flanked    (v) (f l a1 ng k t)
flannel    (n) (f l a1 n l)
flanking    (v) (f l a1 ng k i ng)
flannels    (n) (f l a1 n l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flanke {f} | Flanken {pl}flank | flanks [Add to Longdo]
Flanke {f}sidewall [Add to Longdo]
Flanke {f} (Fußball) [sport]wing [Add to Longdo]
Flanke {f}; Flankenball {m} [sport]cross [Add to Longdo]
Flanke {f} | abfallende Flanke | ansteigende Flankeedge | trailing edge | rising edge [Add to Longdo]
Flankenangriff {m} | Flankenangriffe {pl}flank attack | flank attacks [Add to Longdo]
Flankendeckung {f}flank protection [Add to Longdo]
Flankendetektor {m}edge detector [Add to Longdo]
Flankenerkennung {f}edge detection [Add to Longdo]
Flannel {n}flannel [Add to Longdo]
Flannelhose {f}flannels [Add to Longdo]
Flansch {m} [techn.] | Flansche {pl} | geneigter Flansch | paralleler Flanschflange | flanges | tapered flange | parallel flange [Add to Longdo]
Flanschabzieher {m} [techn.]flange puller [Add to Longdo]
Flanschbreite {f}flange width [Add to Longdo]
Flanschdichtung {f} [techn.]sealing gasket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカッション[, esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange [Add to Longdo]
グリーンファイヤーテトラ;グリーン・ファイヤー・テトラ[, guri-nfaiya-tetora ; guri-n . faiya-. tetora] (n) green fire tetra (Aphyocharax rathbuni); redflank bloodfin [Add to Longdo]
ネル[, neru] (n) (abbr) (See フランネル) flannel [Add to Longdo]
バルーンシャーク[, baru-nsha-ku] (n) balloon shark (Cephaloscyllium sufflans, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
フラノ[, furano] (n) flannel [Add to Longdo]
フランカー[, furanka-] (n) flanker (in rugby) [Add to Longdo]
フランジ[, furanji] (n) flange [Add to Longdo]
フランジ継手;フランジ継ぎ手[フランジつぎて, furanji tsugite] (n) flange fitting [Add to Longdo]
フランネル[, furanneru] (n) flannel [Add to Longdo]
右翼[うよく, uyoku] (adj-no) (1) right-wing; (n) (2) right field (e.g. in sport); right flank; right wing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸缘[tū yuán, ㄊㄨ ㄩㄢˊ, / ] flange [Add to Longdo]
凸耳[tū ěr, ㄊㄨ ㄦˇ, ] flange; lug [Add to Longdo]
绒布[róng bù, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, / ] flannel [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] flank of animal; open [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flan
      n 1: open pastry filled with fruit or custard

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  flan
     cream
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top