Search result for

flac

(60 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flac-, *flac*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flaccid[ADJ] หย่อนยาน (เนื้อ), See also: เหี่ยว, ไม่เต่งตึง, Syn. flabby, limp, Ant. firm, hard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flaccid(แฟลค'ซิด) adj. อ่อน,ปวกเปียก,ยาน,อ่อนแอ,ไม่แข็ง,ไม่แน่น., See also: flaccidity n. flaccidly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
flaccid(adj) อ่อนเปลี้ย,อ่อนแอ,ยาน,ป้อแป้,อ่อนปวกเปียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flaccidเปลี้ย, หย่อน, ปวกเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flaccidเหี่ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flaccid paralysisอัมพาตอ่อนเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaccidอ่อนเปียก,อ่อนนิ่ม,อ่อนปวกเปียก [การแพทย์]
Flaccid Areflexiaแขนขาอ่อนปวกเปียกและไม่มีปฏิกริยาตอบสนอง [การแพทย์]
Flaccid Stateระยะอ่อนตัว [การแพทย์]
Flaccidfacial Expressionสีหน้าเฉย [การแพทย์]
Flaccidityความนิ่ม [การแพทย์]
Flaccidityกล้ามเนื้อขานิ่มปวกเปียก,กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Michelle rivas, resident P. R. flack and hardhat adjuster.ฉันมิเชล ริวาสค่ะ เป็นประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า และหัวหน้าคนงาน Mr. Monk and the Blackout (2004)
You got any Roberta Flack? Are you kidding me?มี โรเบอต้า แฟล็ค มั้ยล่ะ The Ten (2007)
I'm a Flack freak.ล้อเล่นรึเปล่า ฉันสาวก แฟล็ก เลยล่ะ The Ten (2007)
That's a little Flack 101.นั่นมันเพลงพื้นๆ ของแฟล็ก The Ten (2007)
And pump up the Roberta Flack. You know what?ฟังเพลง โรเบอต้า The Ten (2007)
I like the Roberta Flack.# ฉันชอบ โรเบอร์ต้า แฟล็ก The Ten (2007)
As far as I know, Flack's been de rigueurเท่าที่ฉันรู้นะ แฟล็กเป็นต้นตำรับเลยล่ะ The Ten (2007)
# I think you'd be a prude to say nay. # # misconstrued are my views on the sabbath # # as we shimmy bareback to Roberta Flack. # # fresh-shampooed are our pubes and our rectums. ##มันกะไรอยู่ที่จะล่อนจ้อน ระหว่างการฟังธรรม# #ผมรู้ว่าคุณคงจองหองเกินไป ที่จะปฏิเสธ# #ความเข้าใจผิดคือวิสัยทัศน์ของผม ในการฟังฑรรม# The Ten (2007)
It's not our job to tell you what you want to hear, Flack.มันไม่ใช่งานของเราที่จะบอกกับคุณอย่างนั้น คุณอยากได้ยินอะไรกันแน่ แฟล๊ก Page Turner (2008)
Hold on, Flack, before you book him...เดี๋ยวก่อนแฟล๊ก ก่อนที่จะจับเขา Page Turner (2008)
Flack.แฟล็ค, Page Turner (2008)
Thanks, Flack.ขอบคุณแฟงค์, ตรวจดูกล้องบนสะพานจีวี Veritas (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพรก[ADV] flaccidly, See also: loose, Syn. หย่อน, หลวม, หลวมโพรก, Example: เขาใส่ชุดผ้าฝ้ายสีครามหลวมโพรกแต่ก็ยังมองเห็นความแข็งแรงของเขาได้ชัดตา, Thai definition: ไม่แน่น, มีเนื้อไม่แน่น
หย่อนยาน[ADJ] flabby, See also: flaccid, lax, remiss, Syn. ยาน, หย่อน, Ant. ตึง, Example: ลุงถอดเสื้อออกเผยให้เห็นแผงอกเปล่าเปลือยและมัดกล้ามที่เริ่มหย่อนยานไปตามวัย, Thai definition: ห้อยย้อยลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวด[n.] (khūat) EN: bottle   FR: bouteille [f] ; flacon [m]
กระติกน้ำ[n. exp.] (kratik nām) EN: canteen ; flask ; thermos ; vacuum bottle   FR: flacon [m]
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless   FR: mou ; amorphe ; faible
หย่อน[v.] (yǿn) EN: be flabby ; be flaccid ; be sagging ; lax ; be deficient in ; lack   
หย่อนยาน[adj.] (yǿnyān) EN: flabby ; flaccid ; lax ; remiss   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLACH    F L AE1 CH
FLACK    F L AE1 K
FLACCID    F L AE1 K S AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flaccid    (j) (f l a1 k s i d)
flaccidity    (n) (f l a1 k s i1 d i t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
flach(adj) ราบ, เรียบ
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flachbandkabel {n}; Bandkabel {n}; Flachbandleitung {f}flatcable; ribbon cable; flat ribbon cable [Add to Longdo]
Flachbaugruppe {f}flat module [Add to Longdo]
Flachbeil {n}flat axe [Add to Longdo]
Flachbett {n} (eines Zeichengerätes)flatbed [Add to Longdo]
Flachbettscanner {n} [comp.]flat-bed scanner [Add to Longdo]
Flachbildschirm {m} [comp.]flat screen [Add to Longdo]
Flachdach {n} | Flachdächer {pl}flat roof | flat roofs [Add to Longdo]
Flachdachsockel {m} [arch.]flat roof base [Add to Longdo]
Flachdichtring {m} [techn.]flat seal ring [Add to Longdo]
Flachdichtung {f}flat packing [Add to Longdo]
Flachdruck {m} [textil.]flat screen printing [Add to Longdo]
Flacheisen {n}flat bar [Add to Longdo]
Flachgehäuse {n}flat pack [Add to Longdo]
Flachglas {n}; Scheibenglas {n}sheet glass [Add to Longdo]
Flachgrab {n}flat grave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弛緩[しかん;ちかん, shikan ; chikan] (n,vs) relaxation (e.g. of muscles); becoming flaccid [Add to Longdo]
弛緩性麻痺[しかんせいまひ, shikanseimahi] (n) flaccid paralysis [Add to Longdo]
二輪草[にりんそう, nirinsou] (n) soft windflower; Anemone Flaccida [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亜麻[あま, ama] Flachs, -Lein, Leinpflanze [Add to Longdo]
浅海[せんかい, senkai] flaches_Meer [Add to Longdo]
遠浅[とおあさ, tooasa] flacher_Strand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  FLAC
         Free Lossless Audio CODEC (CODEC, audio)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top