Search result for

firs

(150 entries)
(0.1556 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firs-, *firs*, fir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first[ADJ] ที่หนึ่ง, See also: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง, Syn. initial, earliest, Ant. last
first[ADV] อย่างแรก, See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก, Syn. at the beginning, firstly, Ant. lastly
first[N] คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง, Ant. last
firstly[ADV] เริ่มแรก, See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก, Syn. first, in the first place, Ant. lastly
first aid[N] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
first off[IDM] สิ่งแรก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างแรก
firstborn[N] ลูกคนหัวปี, See also: ลูกคนโต, Syn. first child, Ant. youngest child
firstling[N] สิ่งที่มาเป็นอันดับแรก, See also: สิ่งที่มาก่อนสิ่งอื่น
first base[SL] ขั้นแรกของความสัมพันธ์ทางเพศ คือ การจูบและจับเหนือสะโพก
first-born[ADJ] เกี่ยวกับคนหัวปี, See also: เกี่ยวกับคนโต, Syn. eldest, Ant. youngest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
first(เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ.
first aidn. การปฐมพยาบาล., See also: first-aid adj.
first classชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม,สิ่งที่ดีเลิศ. adv. โดยการขนส่งชั้นหนึ่ง,โดยสารชั้นหนึ่ง
first cousinn. ลูกของลุงหรือป้า.
first dayn. วันอาทิตย์ (วันแรกของสัปดาห์)
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
first in, first outเข้าก่อนออกก่อนใช้ตัวย่อว่า FIFO อ่านว่า ฟีโฟ หรือไฟโฟ ผู้เขียนโปรแกรมนำศัพท์คำนี้มาใช้ในเรื่องของ การส่งข้อมูล เข้าไปเก็บ บางทีเราต้องการให้เก็บแบบที่เข้าไปก่อน ก็ให้เรียกออกมาได้ก่อน บางที เราอาจต้องการให้เป็นแบบ "เข้าทีหลัง ออกก่อน" เพราะข้อมูลที่เข้าไปก่อนอยู่ลึกเข้าไป กว่าจะเรียกออกมาได้ ต้องรอจนข้อมูลที่เข้าไปทีหลังออกมา จนหมดเสียก่อน แบบหลังนี้เรียกว่า last in, first out ดู last in, first out ประกอบ
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
first pass metabolismการเปลี่ยนแปลงในตับก่อน้ข่าสู่กระแสเลือด
first-lineadj.ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันที,สำคัญที่สุด,ดีเลิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
first(adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น
first(adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม
first(n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
FIRST first name(n) ชื่อแรก,ชื่อตัว
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม,เยี่ยม,เลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม
firstborn(adj) หัวปี,เป็นคนแรก
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง,มือแรก,มือหนึ่ง
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม,รุ่นแรก,อันดับแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
first accession to the labour forceการเข้าสู่กำลังแรงงาน [ดู accession to the labour force และ entry into the labour force] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
first aidปฐมพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
first arrival; arrival; break; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
first bicuspid tooth; first bicuspid; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first birth intervalช่วงห่างการเกิดบุตรครั้งแรก (หลังการแต่งงาน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
first degree murderการฆ่าคนขั้นร้ายแรงที่สุด (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first fitการจัดลงตัวครั้งแรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
First aidปฐมพยาบาล [TU Subject Heading]
First Aidปฐมพยาบาล,วิธีปฐมพยาบาล,การปฐมพยาบาล [การแพทย์]
First Aid Treatmentการรักษาเบื้องต้น [การแพทย์]
First day covers (Philately)ซองวันแรกจำหน่าย (การสะสมไปรษณียากร) [TU Subject Heading]
First impression (Psychology)ความประทับใจครั้งแรก [TU Subject Heading]
First In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน [การบัญชี]
First Secretaryเลขานุการเอก เป็นตำแหน่งชั้นเลขานุการทางการทูตที่สูงที่สุดในสถาน เอกอัครราชทูตอยู่เหนือเลขานุการโทและตรี หากว่าในสถานเอกอัครราชทูตใดไม่มีที่ปรึกษา เลขานุการเอกนี้จะทำหน้าที่บังคับบัญชารองลงมาจากเอกอัครราชทูต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต [การทูต]
First Stageขั้นแรก [การแพทย์]
First Trimesterช่วงครรภ์3เดือนแรก [การแพทย์]
First-in, First-outวิธีเข้าก่อนออกก่อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
first cousin once removed (n ) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
first cousin twice removed (n ) หลาน (ปู่,ย่า,ตา,ยาย) ของลูกพี่ลูกน้อง
first mate (n ) ต้นเรือ
First-jobber (n) คนที่เพิ่งเรียนจบและได้ทำงานเป็นครั้งแรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Past the first round of admissions at yale,เธอไม่มีทางจะผ่านรอบแรกของการคัดเลือก New Haven Can Wait (2008)
We need to know firsthandเราต้องการรู้ก่อน New Haven Can Wait (2008)
Faulkner. It looked like a first editionFaulkner ดูเหมือนรุ่นแรก New Haven Can Wait (2008)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
The first time we came here together when we were 9.ตอนที่เรามาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกตอนเรา9ขวบ New Haven Can Wait (2008)
But I thought you should meet him first. Yeah, I met Chuck the other day.แต่ผมคิดว่า พี่ควรเจอเขาก่อน ผมเจอชัคได้วันอื่น Chuck in Real Life (2008)
Um, well, especially since this is the first I'm hearing of it.อืม นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ยินเรื่องงานนี้ Chuck in Real Life (2008)
Try saving yourself first, kid.ปกป้องตัวเองก่อนเถอะ Chuck in Real Life (2008)
I know the first legฉันรู้ว่าก้าวแรก Pret-a-Poor-J (2008)
You know, the first time that I told serena I loved her,เธอรู้ไหม ครั้งแรกที่ฉันบอกเซรีน่า ว่าฉันรักเค้า Pret-a-Poor-J (2008)
So first nate's a part of the family,ตอนแรกเนทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา Pret-a-Poor-J (2008)
This is so silly. what does it matter who says it first?มันงี่เง่ามาก มันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะพูดก่อน Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firsI know a woman whose first and last names are the same as mine.
firsWhen he first heard her lovely voice over the phone, he fell head over heels for her.
firsMany doctors look at your tongue first when they begin an examination.
firsI made my first contact with him there.
firsIn the first place, we must have capital to begin it with.
firsI heard about it at first hand from my neighbor.
firsThe other day I went fishing for the first time in my life.
firsWhich comes first, your career or your family?
firsThe graduation ceremony took place on the morning of the first of March.
firsShe left home early in the morning for fear that she would miss the first train.
firsWe'll go to Hong Kong first, and then we'll go to Singapore.
firsI crossed the equator for the first time on my trip to Australia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นเดือน[N] beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ระยะแรก[ADV] at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
ชั้นล่าง[N] ground floor, See also: first floor, Syn. ชั้นหนึ่ง
แรกเริ่ม[ADJ] first, See also: earliest, Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม, Ant. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
ชั้นเอก[N] highest rank, See also: first rank, Example: มีผู้สมัครสอบเข้าตำแหน่งข้าราชการชั้นเอกเป็นจำนวนมาก, Thai definition: อันดับข้าราชการพลเรือนสูงกว่าชั้นโท
ชั้นครู[N] master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
หนังหน้าไฟ[N] one who suffers before others, See also: first line of defense, one who bears the brunt of an attack, Example: ผมต้องเป็นหนังหน้าไฟให้เขาด่า, Thai definition: ผู้ได้รับเดือดร้อนก่อนผู้อื่น, Notes: (สำนวน)
เริ่มต้น[ADJ] initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
เริ่มแรก[ADV] (at) first, See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place, Syn. เริ่มต้น, Example: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
เริ่มแรก[ADJ] beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับแรก[X] (andap raēk) EN: first   
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[n. exp.] (bot thī neung) EN: first lesson ; lesson 1   FR: première leçon [f] ; leçon 1[f]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[n. exp.] (chabap phim khrang raēk) EN: first edition   FR: première édition [f]
ชั้นเอก[adj.] (chan ēk) EN: first-grade   
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs khlās) EN: first class   FR: première classe [f]
ชั้นล่าง [n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor   FR: rez-de-chaussée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRS    F ER1 Z
FIRST    F ER1 S T
FIRSTS    F ER1 S S
FIRSTS    F ER1 S T S
FIRSTS    F ER1 S
FIRST'S    F ER1 S T S
FIRSTAR    F ER1 S T AA2 R
FIRSTLY    F ER1 S T L IY0
FIRSTFED    F ER1 S T F EH2 D
FIRSTIER    F ER1 S T Y ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firs    (n) (f @@1 z)
first    (n) (f @@1 s t)
firsts    (n) (f @@1 s t s)
firstly    (a) (f @@1 s t l ii)
firstborn    (n) (f @@1 s t b oo n)
FirstSouth    (n) (f i1 r s t s au th)
first-hand    (j) - (f @@1 s t - h a1 n d)
first-rate    (j) - (f @@1 s t - r ei1 t)
firstborns    (n) (f @@1 s t b oo n z)
first-class    (j) - (f @@1 s t - k l aa1 s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pfirsich(n) |der, pl. Pfirsiche| ลูกพีช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Firstbalken {m}ridge pole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
いの一番[いのいちばん, inoichiban] (exp) first of all; first thing [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一月[yī yuè, ㄧ ㄩㄝˋ, ] first month; January [Add to Longdo]
一次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, ] first; first time; once; (math.) linear (of degree one) [Add to Longdo]
一秘[yī mì, ㄧ ㄇㄧˋ, ] first secretary [Add to Longdo]
一等[yī děng, ㄧ ㄉㄥˇ, ] first class; grade A [Add to Longdo]
一等奖[yī děng jiǎng, ㄧ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] first prize [Add to Longdo]
一级[yī jí, ㄧ ㄐㄧˊ, / ] first class; category A [Add to Longdo]
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] first stage (diving) [Add to Longdo]
一号[yī hào, ㄧ ㄏㄠˋ, / ] first day of the month [Add to Longdo]
一轮[yī lún, ㄧ ㄌㄨㄣˊ, / ] first round (of a match or election) [Add to Longdo]
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, / ] first (of two parts); last (week etc); previous; the above [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO [Add to Longdo]
最初の権利者[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner [Add to Longdo]
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
先頭位置[せんとういち, sentouichi] lead position, first position (in a string) [Add to Longdo]
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] First-In First-Out, FIFO [Add to Longdo]
組始端[くみしたん, kumishitan] first character position of line [Add to Longdo]
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FIRS
     Federated Internet Registry Service (LDAP, Internet)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 firs
   eighty
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top