Search result for

fines

(75 entries)
(0.2275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fines-, *fines*, fine
English-Thai: Longdo Dictionary
finesse(n) ชั้นเชิง
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finesse[N] ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์, See also: กลเม็ด, Syn. tact, skill, delicacy
finesse[VI] ใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse[VT] ทำให้เกิดขึ้นโดยใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse[N] กลเม็ดในการแข่งขันไพ่บริดจ์
finesse[VT] ใช้กลเม็ดในการเล่นไพ่
finespun[ADJ] ที่ปั่นจนเป็นเส้นละเอียดบางเบา (ด้าย)
finespun[ADJ] ที่ละเอียดมาก, Syn. excessively refined
fines herbes[N] ผักสมุนไพรสับละเอียดสำหรับปรุงรสชาติอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,

English-Thai: Nontri Dictionary
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finesส่วนละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fines (Penalties)โทษปรับ [TU Subject Heading]
Finescaleขุยบางๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not my finest work, but I wouldn't call it a mess.มันไม่ใช่งานที่เสร็จของฉัน แต่ฉันจะไม่เรียกว่ามันไม่เรียบร้อยนะ Pret-a-Poor-J (2008)
His forge, Merlin. It's the finest in the Kingdom.ฝีมือตีเหล็กของเขาไง ดีที่สุดในอาณาจักร To Kill the King (2008)
Forced entry! 3 years or $5,000 in fines!โทษฐานบุกรุกเข้าบ้านคนอื่นน่ะ จำคุก 3 ปี ปรับอีก 5 ล้านวอนเลยนะ Scandal Makers (2008)
They had the finest clockmaker in all of the South to build that glorious clock.พวกเขานำช่างนาฬิกาฝีมือดีที่สุดจากทางใต้ มาสร้างนาฬิกาที่สง่างามเรือนนั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No, I'm no hero. Gotham's finest, they're the heroes.ไม่ใช่ ฉันไม่ไช่พระเอก ที่ก๊อธแธมนี่สุดยอด พวกเขาต่างหากที่เป็น The Dark Knight (2008)
That's only the finest.เป็นของที่เยี่ยมที่สุด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
So it goes without saying that I'd want a dear friend and the finest producer I know by my side.ดังนั้น เขาจะไปโดยไม่พูดอะไร นั่นแหล่ะที่ผมอยากได้ เพื่อนรัก และโปรดิวเซอร์ที่ดีสุด ผมรู้ตัวดี Frost/Nixon (2008)
Delivery courtesy of Nate 'n Al's finest deli selection.ส่งของไปโดยไม่คิดเงิน แน็ทกับอัล แผนกฟิตเนส Frost/Nixon (2008)
She said, "Daddy, you're the finest man I know. "เธอพูดว่า "คุณพ่อเป็นคนดีที่สุดเลย เท่าที่หนูรู้จัก" Frost/Nixon (2008)
"Daddy, you're the finest man I know"?"คุณพ่อเป็นคนดีที่สุดเท่าที่หนูรักจัก" ? Frost/Nixon (2008)
The finest place on God's earth.ดินแดนที่วิเศษที่สุดของพระเจ้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Grant my father one hundred of our finest horsesท่านนำม้าศึกชั้นดี100ตัว Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finesEven the finest fete becomes mere hogs swill.
finesGreat care has been taken to use only the finest ingredients.
finesHe became the finest actor on the American stage.
finesHis college boasts the finest view in the city.
finesJim's college boasts the finest view in the city.
finesParking fines are very costly.
finesThe city is cracking down on drunk drivers and giving them fines.
finesThe finest wines are those from France.
finesTheir finest moment is their last appearance on stage.
finesThis cake is made of the finest ingredients.
finesThis is the finest picture I have ever seen.
finesThis is the finest view I have ever seen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
เชิงชั้น[N] trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, ชั้นเชิง, Example: เธอใช้เชิงชั้นล่อเขาไปตกหลุม
เหลี่ยมคู[N] trick, See also: finesse, artifice, stratagem, cunning, Syn. ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, เหลี่ยม, เพทุบาย, เล่ห์, Example: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก, Thai definition: ชั้นเชิงอย่างคมคาย
อุบาย[N] trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, cunning, deceitfulness, deception, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล, Thai definition: วิธีการอันแยบคาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก[n. exp.] (kuaytīo sen lek) EN: narrow rice noodles ; narrow and long noodles   FR: nouilles fines (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes fines [fpl]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่[n. exp.] (kuaytīo sen mī) EN: thin rice noodles ; vermicelli ; tiny and long noodles   FR: vermicelle [m] : nouilles fines [fpl]
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse   
หมี่[n.] (mī) EN: vermicelli ; fine noodles ; thin rice noodles ; rice noodles   FR: vermicelle (de riz) [m] ; nouilles fines [fpl]
พรีเมี่ยม[n.] (phrīmīem) EN: finest quality   
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge   FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINES    F AY1 N Z
FINEST    F AY1 N AH0 S T
FINESSE    F AH0 N EH1 S
FINESSED    F AH0 N EH1 S T
FINESTONE    F AY1 N S T OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fines    (v) (f ai1 n z)
finest    (j) (f ai1 n i s t)
finesse    (n) (f i1 n e1 s)
finesses    (n) (f i1 n e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finesse {f}; Raffinesse {f}finesse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish [Add to Longdo]
外交手腕[がいこうしゅわん, gaikoushuwan] (n) diplomatic finesse; skill(s) in diplomacy [Add to Longdo]
技巧[ぎこう, gikou] (n) technique; finesse; (P) [Add to Longdo]
極上[ごくじょう, gokujou] (adj-na,n,adj-no) first-rate; finest quality; the best; (P) [Add to Longdo]
極製[ごくせい, gokusei] (adj-f) finest quality; specially made [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest [Add to Longdo]
晴れ姿[はれすがた, haresugata] (n) appearing in one's finest clothes; appearing in one's hour of triumph [Add to Longdo]
息詰まり[いきづまり, ikidumari] (n) choking; stuffiness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top