ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filz

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filz-, *filz*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filz {m}felt [Add to Longdo]
Filzhut {m}bowler hat; felt hat [Add to Longdo]
Filzhut {m}fedora [Add to Longdo]
Filzlaus {f}crab louse [Add to Longdo]
Filzpantoffel {m}felt slipper [Add to Longdo]
Filzstift {m}felt pen; felt-tipped pen [Add to Longdo]
Filzstift {m}felt tip pen [Add to Longdo]
Filzstift {m}marker [Add to Longdo]
Filzstiefel {m}felt boot [Add to Longdo]
Filzstoff {m}felting [Add to Longdo]
filzento shakedown [Add to Longdo]
filzig; verfilztefelted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Filz /filts/ 
   felt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top