ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filme

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filme-, *filme*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fulfilmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
fulfilment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, my God. That's the pervert who filmed me last night.- ตายล่ะ นั่นไอ้โรคจิตที่ถ่ายวิดีโอฉันเมื่อคืน American Beauty (1999)
You want to see the most beautiful thing I've ever filmed?อยากดูสิ่งที่สวยที่สุดที่ฉันถ่ายมั้ย American Beauty (1999)
I saw you on that tape my cousin filmed.ฉันเคยเห็นคุณจากเทปที่พี่สาวฉันถ่ายนี่ My Boyfriend Is Type-B (2005)
So after listening to you, I filmed myself.So after listening to you, I filmed myself. Apt. (2006)
I HOPE SOMEBODY FILMED IT.คงตลกดีถ้ามีคนถ่ายเอาไว้เน๊อะ? Poison Ivy (2007)
He filmed them.เขาถ่ายพวกมันไว้เหรอ The Two in Tracksuits (2008)
And will just play out as if we really filmed it somehow.และจะเป็นอย่างที่เราต้องการจริงๆ ในหนัง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I have photographs, compromising photographs, live filmed of you,ฉันมีรูปถ่าย รูปถ่ายอันตราย จากฟิล์มถ่ายรูปคุณ The Bank Job (2008)
I filmed it.ฉันถ่ายเอาไว้ Made of Honor (2008)
the two people in the video-- they look directly at the unsub and neither one seems to register that they're being filmed.สองคนนี้ในวีดิโอ-- เขามองอันซับตรงๆ แต่เหมือนไม่มีใครรู้ตัวว่าถูกถ่ายวีดีโอ The Big Wheel (2009)
Buffalo P.D. is concerned that it might be another filmed killing.ตำรวจบัฟฟาโลเกรงว่าจะเป็นคลิปฆาตกรรมอีกอัน The Big Wheel (2009)
he filmed his mother's murder and hid the tape from the police all these yearเขาถ่ายวิดีโอฆาตกรรมแม่ไว้ แล้วซ่อนมาตั้งหลายปี The Big Wheel (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sanyā) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default   FR: rupture de contrat [f]
ถ่ายหนัง[v.] (thāinang) EN: shoot ; film ; make a movie   FR: filmer
ถ่ายภาพยนตร์[v.] (thāiphāpphayon) EN: make movie ; film ; shoot a movie ; take a motion picture   FR: filmer
ถ่ายทำ[v.] (thāitham) EN: shoot ; file ; make a movie   FR: filmer

CMU English Pronouncing Dictionary
FILMED    F IH1 L M D
FILMER    F IH1 L M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filmed    (v) fˈɪlmd (f i1 l m d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Filme(n) |pl.|, See also: der Film

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filmempfindlichkeit {f} [photo.]film speed [Add to Longdo]
Filmentwicklung {f}film developing [Add to Longdo]
Filmentwicklungsdose {f}film developing tank [Add to Longdo]
filmen; verfilmen; drehen | filmend; verfilmend; drehend | gefilmt; verfilmt; gedreht | filmte; verfilmte | nicht gefilmtto film; to shoot | filming; shooting | filmed; shot | filmed | unfilmed [Add to Longdo]
filmen; verfilmento be filming; to make a film [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment [Add to Longdo]
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくマイクロフィルムそうち, keisankishutsuryoku maikurofirumu souchi] (n) {comp} computer output microfilmer; COM device [Add to Longdo]
成就[じょうじゅ, jouju] (n,vs) fulfillment; fulfilment; realization; realisation; completion; (P) [Add to Longdo]
必達[ひったつ, hittatsu] (n) (abbr) (from 必ず達成する) certain fulfilment [Add to Longdo]
満願[まんがん, mangan] (n) fulfilment of a vow; fulfillment of a vow [Add to Longdo]
満願成就[まんがんじょうじゅ, manganjouju] (n,vs) fulfilment of a vow; one's earnest prayer being answered [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] (n,vs) performance; fulfillment; fulfilment; discharge; implementation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  filme
   film; motion picture; movie

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Filme /filmə/ 
   films

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top