Search result for

figged

(56 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figged-, *figged*, figg, figge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา figged มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *figged*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where's the coffeepot? Figgins got rid of it.- หม้อกาแฟไปไหน? Pilot (2009)
- Oh, Emma, I just felt so awful... that Figgins cut the coffee budget to pay for a nutritionist for the "Cheerios."- โอ้ เอมม่า ฉันรู้สึกแย่จัง ที่ฟิกกินส์ตัดงบกาแฟเอาไปซื้อ อาหารสุขภาพให้ ทีมเชียร์ Pilot (2009)
Figgins wants ya!ฟิกกินส์เรียกพบ! Pilot (2009)
I had to make a deal with Figgins so he wouldn't kill Glee Club.- อะไรนะ? ผมตกลงกับฟิกกินส์ เพื่อให้ชมรมร้องเพลงได้อยู่ต่อ Pilot (2009)
- ¶¶ I hate to go ¶¶¶¶ - I heard he's having a baby. That's why he gave Figgins his notice.ฉันได้ยินว่าเค้าจะมีลูก นั่นแหละ เค้าถึงยื่นใบลาออก Pilot (2009)
So I had a little chat with Principal Figgins, and he said that if you're group doesn't place at Regionals, he's cutting the program.ฉันเพิ่งคุยกับ ผอ.ฟิกกินส์ เขาบอกว่าถ้าชมรมนาย ไม่ผ่านระดับภาค เขาจะยุบชมรม Showmance (2009)
Would you like to tell Principal Figgins and Mr. Schuester what I caught you two doing?บอก ผอ.ฟิกกินส์ และคุณชูสเตอร์ ว่าฉันเห็นพวกเธอทำอะไรกัน Showmance (2009)
Quinn's audition song was on Figgins's approved list, and frankly, she did a heck of a job singing it.เพลงของควินน์ อยู่ในรายชื่อ และเค้าก็ร้องได้ดี Showmance (2009)
I told figgins that you are going to have a schoolผมบอกฟิกกินส์ว่า โรงเรียนคุณ Acafellas (2009)
But figgins is insisting before he comes back, And can be around kids again,แต่ฟิกกิ้นส์ ยืนยันว่าก่อนเขาจะกลับ มาอยู่ใกล้กับเด็กๆอีก Acafellas (2009)
That ryerson guy cried himself to sleep in figgins' armsนายแต๋วนั่นไปร้องไห้อยู่กับ ฟิกกิ้นส์ Acafellas (2009)
I'd hate to have to go to figgins about this. Hey, will.ฉันไม่อยากฟ้องฟิกกินส์ Hairography (2009)
Well, I just had a meeting with principal figgins, eleanor, And what with all the vandalism Of the glee club photos over the years,ฉันเพิ่งคุยกับ ผอ.ฟิกกินส์ รูปเด็กชมรมร้องเพลง มักโดนขีดฆ่าทำลาย Mattress (2009)
You know, I'm going to talk to figgins about this. Hey, good luck with that.- ผมจะไปคุยเรื่องนี้ กับฟิกกินส์ Mattress (2009)
I suggest not fighting figgins' ruling. Will:อย่าค้านกฏของ ผอ.ดีกว่า Mattress (2009)
Figgins, that's a lot of money.- ฟิกกินส์ นั่นมันเงินตั้งเยอะ Mattress (2009)
Principal figgins,ผอ.ฟิกกินส์คะ Mattress (2009)
So, figgins stopped putting the glee club photo in the yearbookฟิกกินส์จะไม่ลงรูป ชมรมร้องเพลง ในหนังสือรุ่น Mattress (2009)
That we can't win, and you're content to just sit idle by Until figgins cancels the club.พวกเธอได้แต่นั่งเฉยๆ รอให้ ผอ.ปิดชมรม Mattress (2009)
It seems to me that if figgins found out,ถ้าฟิกกินส์ เกิดรู้เรื่อง Mattress (2009)
And all that money Figgins has been funneling Into your budget will finallyงบประมาณ ที่ฟิกกินส์เคยให้นาย Sectionals (2009)
I e-mailed my resignation to Figgins. I...ฉันเลยอีเมล ใบลาออกให้ฟิกกินส์ Sectionals (2009)
Figgins will never allow it.มันเป็นไปไม่ได้ ฟิกกินส์ไม่อนุญาตแน่ Preggers (2009)
Oh, don't you worry about Figgins.นายไม่ต้องห่วงเรื่องฟิกกินส์ Preggers (2009)
FIGGINS:เส้นเลือดอุดตันเป็นปัญหาใหญ่ ของเที่ยวบินระยะไกล Preggers (2009)
Figgins: I have serious concerns About your judgment, mrs.ผมกังวลกับการตัดสินใจของคุณ คุณนายชูสเตอร์ Vitamin D (2009)
To me and the glee kids When figgins made you co-director.ตอนฟิกกินส์ ให้คุณเป็นผู้ดูแลร่วม Mash-Up (2009)
Well, thank you, principal figgins,ขอบคุณครับ ผอ.ฟิกกินส์ Wheels (2009)
Why don't you bring this to principal figgins yourself?เธอไม่เอาไปให้ ผอ.ฟิกกินส์ เองเลยล่ะ? Wheels (2009)
Oh,and sue got figgins to make her co-director of the glee club.และซู ได้เป็นผู้ดูแลร่วมของชมรมร้องเพลง Throwdown (2009)
We've been going at it for a week-- ever since the decongestant incident when figgins brought sue in to co-run the glee club.เราเป็นแบบนี้ทั้งสัปดาห์ ตั้งแต่เกิดเรื่องยา และซูมาเป็นผู้ดูแลร่วม Throwdown (2009)
I guess things really started to fall apart a couple of days ago, right after figgins called us into his office for a sit-down... sue,shue,I called you here to get the temperature of the glee club.ผมว่าเรื่องมันแย่ตั้งแต่วันก่อน ที่ฟิกกินส์เรียกเราไปพบ ซู, ชูส์ ผมเรียกคุณมาคุยเรื่องชมรม Throwdown (2009)
Principal figgins,uh...things couldn't be going more smoothly.- ผอ.ฟิกกินส์คะ.. ทุกอย่างเรียบร้อยดี Throwdown (2009)
So Figgins and I could have a little professional sit-down.เพื่ออาจารย์ใหญ่กับฉันจะได้นั่งพูดคุยกันแบบมืออาชีพ Hell-O (2010)
Yeah? Well, let's see what Figgins has to say about this.ผมจะไปบอก ฟินกินส์ Home (2010)
Oh, I'm sure Figgins will just mumble something nervously and then pretend to take a phone call.ฉันแน่ใจว่า เขาคงได้แค่อ้ำอึ้ง Home (2010)
I wrote ol' Figgins a check this morning.ฉันเขียนเช็ค ให้ฟิกกินส์เมื่อเช้า Home (2010)
This is serious. Principal Figgins is threatening to disband the club. Why are we playing this game?เรื่องร้ายแรง ผอ.ขู่จะปิดชมรมเรา Bad Reputation (2010)
If a list goes up again later today, this issue is out of my hands, and it becomes Principal Figgins' jurisdiction.ผอ.จะจัดการเรื่องนี้เอง Bad Reputation (2010)
Principal Figgins, I am begging you, do not let her do this to those kids.ผมขอร้อง อย่าให้เธอทำกับเด็กๆ Journey to Regionals (2010)
So I had a little talk with Figgins.ฉันเลยไปคุยกับ ฟิกกินส์ Journey to Regionals (2010)
One last chit, Figgy.ครั้งสุดท้าย ฟิกกี้ ให้เวลา ชมรมร้องเพลง อีกปี Journey to Regionals (2010)
Oh, it's time to feed my gimp. Oh, and also, Figgins wants to see us.โอ้ ถึงเวลาต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงแล้ว ที่จริง ฟิิกกินส์อยากพบเราล่ะ Audition (2010)
Am I through here, Principal Figgins?ฉันไปได้รึยัง, ผอ.ฟิกกินส์? Audition (2010)
I was with Principal Figgins.ฉันเพิ่งไปพบฟิกกินส์มา Duets (2010)
Well, I'm thinking you're gonna have to edit the whole thing out if you're gonna get Sue and Figgins to sign off on it.อืม ฉันคิดว่าคุณคงต้องแก้ทุกอย่างเลยล่ะค่ะ ถ้าคุณจะให้ ซู และ ฟิกกิ้นส์ อนุมัติน่ะ The Rocky Horror Glee Show (2010)
Wait, what happened to Figgins?เดี๋ยว เกิดอะไรขึ้นกับฟิกกินส์ The Substitute (2010)
How did Figgins get it?ฟิกกินส์ไปติดมาจากไหน? The Substitute (2010)
So Figgins is sick.ฟิกกินส์ไม่สบาย The Substitute (2010)
I long for the day when Figgins gets better and comes back.ผมรอวันนั้น เมื่อฟิกกินส์หายดีแล้วกลับมา The Substitute (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIGG    F IH1 G
FIGGE    F IH1 G
FIGGS    F IH1 G Z
FIGGIE    F IH1 G IY0
FIGGINS    F IH1 G IH2 N Z
FIGGIE'S    F IH1 G IY0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top