ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fig

F IH1 G   
169 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fig-, *fig*
English-Thai: Longdo Dictionary
fire fighting(n) การดับเพลิง
configure(vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, S. design, arrange, set up
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fig[N] ต้นไม้หรือผลตระกูลมะเดื่อ ไทรและกร่าง
fig[N] การแต่งตัว, See also: รูปแบบการแต่งตัว, สไตล์การแต่งตัว
fig.[ABBR] ที่แสดงด้วยภาพ (คำย่อของ figure(s), figurative, หรือ figuratively), See also: ที่แสดงด้วยสัญลักษณ์, สัญลักษณ์, รูป
fight[N] การต่อสู้, See also: สงคราม, ศึก, การแข่งขัน, การประชันขันแข่ง, Syn. clash, encounter, riot, Ant. retreat, yield
fight[VI] ต่อสู้, See also: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, เข้าปะทะ, โจมตี, Syn. collide, battle, Ant. stop, quit
fight[VT] ต่อสู้, See also: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, ปะทะ, โจมตี, Syn. collide, battle
fig up[PHRV] แต่งตัวอย่างหรูหรา, Syn. dress up
figure[N] ตัวเลข, See also: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม, Syn. amount, numeral, value
figure[N] รูปภาพ, See also: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น, Syn. picture, portrait, sketch, composition
figure[N] รูปร่าง, See also: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด, Syn. body, form, shape, outline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fig(ฟิก) {figged,figging,figs} n. พืชจำพวก Ficus,ปริมาณนิดเดียว,สิ่งที่ไร้ค่า,จำนวนที่น้อยที่สุด,เรื่องหยุมหยิม vt. แต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์
fight(ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ, Syn. battle
fighter(ไฟ'เทอะ) n. นักมวย,นักรบ,เครื่องบินรบ,ผู้ชอบต่อสู้,นักต่อสู้, Syn. contender
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
figmentn. สิ่งที่กุขึ้น,สิ่งที่เสกสรรขึ้น
figurateadj. เกี่ยวกับรูปร่าง,เป็นอุปมาอุปไมย,
figurationn. การทำเป็นรูปเป็นร่าง,รูปร่าง,เค้าโครง,การอุปมาอุปไมย
figurativeadj. เป็นอุปมาอุปไมย,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง., See also: figurativeness n.
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.

English-Thai: Nontri Dictionary
fig(n) ผลมะเดื่อ
fight(n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน
fight(vi,vt) ต่อสู้,สู้รบ,ทำศึก,ประจัญบาน,ต่อยมวย
fighter(n) ผู้ต่อสู้,นักรบ,นักมวย,เครื่องบินรบ
figurative(adj) เป็นอุปมาอุปไมย,เป็นรูปเป็นร่าง
figure(n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ
figure(vt) นึก,คิด,กะ,ไตร่ตรอง,คำนวณ,แสดงเป็นรูป
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
bullfight(n) กีฬาสู้วัว
cockfight(n) กีฬาชนไก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fighting wordsคำยุยงให้กระทำผิดกฎหมาย (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
figurate numbersจำนวนเชิงรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
figurative languageภาษาภาพพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
figureรูป, ภาพ, ตัวเลข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
figure๑. รูป๒. ตัวเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
figure of speechภาพพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
figure-of-8 bandageการพันผ้าแบบไขว้, การพันผ้ารูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
figure-of-eight sutureการเย็บรูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
figurineจุลประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fighter planesเครื่องบินขับไล่ [TU Subject Heading]
Fightingการต่อสู้ [การแพทย์]
Fighting bullวัวชน [TU Subject Heading]
Figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [TU Subject Heading]
Figure drawingภาพวาดเส้นรูปคน [TU Subject Heading]
Figure Groundอักษรจากพื้นภาพ [การแพทย์]
Figure Ground Relationshipภาพซ้อน [การแพทย์]
Figure Identification, Tracedการรับรู้ภาพที่เขียนบนผิวหนัง [การแพทย์]
Figure of 8รูปเลข8 [การแพทย์]
Figure paintingจิตรกรรมรูปคน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fig (n ) มะเดื่อ
figuring out (n) การคิดคำนวณ การแก้ปัญหา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That figures.คิดออกเลย Cheating Death (2008)
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง The Great Dictator (1940)
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ The Great Dictator (1940)
We should all fight back.เราควรจะโต้ตอบบ้าง The Great Dictator (1940)
We can't fight alone, but we can lick 'em together.เราไม่สามารถสู้ได้เพียงลำพัง แต่เราสามารถช่วยกันสู้ได้ The Great Dictator (1940)
- I'll fight.- ผมจะสู้ The Great Dictator (1940)
The whole world will know we're fighting!ทั่วทั้งโลกจะรู้ว่าเราขัดแย้งกัน The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty!ทหาร ไม่ได้สู้เพื่อจะมาเป็นทาส คุณสู้เพื่อเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม The Great Dictator (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
figGreenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.
figThe area was cordoned off while fire fighters tried to keep the blaze under control.
figThis book is full of figure of speech.
figI can't figure him out.
figI am figuring on inviting a lot of guests to the opening ceremony.
figEating between meals is bad for the figure.
figFight my way and wait for the sun.
figI saw the figure of a man.
figA fight started about nothing between them.
figShe is recognized as the best figure-skater in the country.
figWhat do you figure on this?
figShe has a good figure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คบิล[V] ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
สู้ความ[V] fight a lawsuit, Syn. สู้คดี, สู้คดีความ, Ant. ยอมความ, Example: เขาสู้ความอย่างไม่ลดละถึงแม้จะต้องเสียเงินมากมายเท่าใดก็ตาม, Thai definition: ฟ้องร้องเพื่อเอาผิดทางกฎหมาย
สัณฐาน[N] figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, โครงสร้าง, โครงร่าง, เค้าโครง
สู้รบ[V] fight, See also: combat, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, รบ, Ant. สงบศึก
ราชการทหาร[N] military service, See also: fighting service, Ant. ราชการพลเรือน, Example: การที่ท่านสมัครเข้ารับราชการทหาร หมายความว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวม
เรืออากาศเอก[N] Fight Lieutenant
ศึก[N] campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
สถิติ[N] statistics, See also: figures, data, record, Example: การแข่งขันด้านความเร็วทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุล้ำหน้าสถิติการเกิดโรค, Thai definition: หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบเทียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หลักหน่วย[N] digit, See also: figure, Example: ในการเขียนตัวเลข ด้านขวามือสุดจะเป็นหลักหน่วย หลักถัดมาซ้ายมือจะเป็นหลักสิบ
รูป[N] figure, Syn. รูปร่าง, Example: ริมขอบของดิสก์จะมีช่องบากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ, Count unit: รูป, Thai definition: สิ่งที่ปรากฏแก่ตา มีลักษณะเค้าโครงต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.)   FR: léger comme une plume (fig.)
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
บู๊[adj.] (bū) EN: military ; fighting   FR: militaire
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure   FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIG    F IH1 G
FIGG    F IH1 G
FIGS    F IH1 G Z
FIGGS    F IH1 G Z
FIGGE    F IH1 G
FIGHT    F AY1 T
FIGEL    F IH1 G AH0 L
FIGLER    F AY1 G AH0 L ER0
FIGARO    F IH1 G ER0 OW2
FIGHTS    F AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fig    (n) fˈɪg (f i1 g)
figs    (n) fˈɪgz (f i1 g z)
fight    (v) fˈaɪt (f ai1 t)
fights    (v) fˈaɪts (f ai1 t s)
figure    (v) fˈɪgər (f i1 g @ r)
fighter    (n) fˈaɪtər (f ai1 t @ r)
figment    (n) fˈɪgmənt (f i1 g m @ n t)
figured    (v) fˈɪgəd (f i1 g @ d)
figures    (v) fˈɪgəz (f i1 g @ z)
fig-leaf    (n) fˈɪg-liːf (f i1 g - l ii f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, / ] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch, #1,095 [Add to Longdo]
战士[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, / ] fighter; soldier; warrior, #3,198 [Add to Longdo]
争夺[zhēng duó, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ, / ] fight over; contest; vie over, #4,227 [Add to Longdo]
外形[wài xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˊ, ] figure; shape, #6,236 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] fight; combat; seize, #7,258 [Add to Longdo]
身形[shēn xíng, ㄕㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] figure (esp. a woman's), #8,038 [Add to Longdo]
战斗机[zhàn dòu jī, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧ, / ] fighter (aircraft), #8,175 [Add to Longdo]
战斗力[zhàn dòu lì, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄌㄧˋ, / ] fighting strength, #8,742 [Add to Longdo]
战机[zhàn jī, ㄓㄢˋ ㄐㄧ, / ] fighter (aircraft), #9,314 [Add to Longdo]
交战[jiāo zhàn, ㄐㄧㄠ ㄓㄢˋ, / ] fight; wage war, #14,259 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
häufig(adv) บ่อย (เป็นคำที่ไพเราะกว่า oft) , See also: S. oft, oftmals
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feige {f} [bot.] | Feigen {pl}fig | figs [Add to Longdo]
Feigenbaum {m} [bot.]fig tree [Add to Longdo]
Feigenblatt {n}fig leaf [Add to Longdo]
Figürchen {n}; Figurine {f}; Statuette {f}figurine; statuette [Add to Longdo]
Figürlichkeit {f}figurativeness [Add to Longdo]
Figur {f}; Gestalt {f} | Figuren {pl}figure | figures [Add to Longdo]
Figurentanz {m}cotillion [Add to Longdo]
figürlich; gemustertfigured [Add to Longdo]
figurative Konstante {f} (Literale)figurative constant [Add to Longdo]
figurierendfiguring [Add to Longdo]
figuriertfigured [Add to Longdo]
Fig. : Figurfig. : figure [Add to Longdo]
fig. : figurativ, figürlich, bildlichfig. : figurative(ly) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
ちゃんばら;チャンバラ[, chanbara ; chanbara] (n) sword fight [Add to Longdo]
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction [Add to Longdo]
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンフィギュレーション[こんふぃぎゅれーしょん, konfigyure-shon] configuration [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands [Add to Longdo]
コンフィギュレーションメモリ[こんふぃぎゅれーしょんめもり, konfigyure-shonmemori] configuration memory [Add to Longdo]
システムコンフィギュレーション[しすてむこんふぃぎゅれーしょん, shisutemukonfigyure-shon] system configuration [Add to Longdo]
スター型[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター形[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター状[スターじょう, suta-jou] star configuration [Add to Longdo]
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration [Add to Longdo]
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout [Add to Longdo]
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fig \Fig\ (f[i^]g), n. [F. figue the fruit of the tree, Pr.
   figa, fr. L. ficus fig tree, fig. Cf. {Fico}.]
   1. (Bot.) A small fruit tree ({Ficus Carica}) with large
    leaves, known from the remotest antiquity. It was probably
    native from Syria westward to the Canary Islands.
    [1913 Webster]
 
   2. The fruit of a fig tree, which is of round or oblong
    shape, and of various colors.
    [1913 Webster]
 
   Note: The fruit of a fig tree is really the hollow end of a
      stem, and bears numerous achenia inside the cavity.
      Many species have little, hard, inedible figs, and in
      only a few does the fruit become soft and pulpy. The
      fruit of the cultivated varieties is much prized in its
      fresh state, and also when dried or preserved. See
      {Caprification}.
      [1913 Webster]
 
   3. A small piece of tobacco. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. The value of a fig, practically nothing; a fico; -- used
    in scorn or contempt. "A fig for Peter." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Cochineal fig}. See {Conchineal fig}.
 
   {Fig dust}, a preparation of fine oatmeal for feeding caged
    birds.
 
   {Fig faun}, one of a class of rural deities or monsters
    supposed to live on figs. "Therefore shall dragons dwell
    there with the fig fauns." --Jer. i. 39. (Douay version).
 
   {Fig gnat} (Zool.), a small fly said to be injurious to figs.
    
 
   {Fig leaf}, the leaf tree; hence, in allusion to the first
    clothing of Adam and Eve (Genesis iii.7), a covering for a
    thing that ought to be concealed; esp., an inadequate
    covering; a symbol for affected modesty.
 
   {Fig marigold} (Bot.), the name of several plants of the
    genus {Mesembryanthemum}, some of which are prized for the
    brilliancy and beauty of their flowers.
 
   {Fig tree} (Bot.), any tree of the genus {Ficus}, but
    especially {F. Carica} which produces the fig of commerce.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fig \Fig\, v. t. [See {Fico}, {Fig}, n.]
   1. To insult with a fico, or contemptuous motion. See {Fico}.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When Pistol lies, do this, and fig me like
       The bragging Spaniard.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To put into the head of, as something useless o?
    contemptible. [Obs.] --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fig \Fig\, n.
   Figure; dress; array. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Were they all in full fig, the females with feathers on
      their heads, the males with chapeaux bras? --Prof.
                          Wilson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fig
   n 1: a diagram or picture illustrating textual material; "the
      area covered can be seen from Figure 2" [syn: {figure},
      {fig}]
   2: Mediterranean tree widely cultivated for its edible fruit
     [syn: {fig}, {common fig}, {common fig tree}, {Ficus carica}]
   3: a Libyan terrorist group organized in 1995 and aligned with
     al-Qaeda; seeks to radicalize the Libyan government;
     attempted to assassinate Qaddafi [syn: {Libyan Islamic
     Fighting Group}, {FIG}, {Al-Jama'a al-Islamiyyah al-Muqatilah
     bi-Libya}, {Libyan Fighting Group}, {Libyan Islamic Group}]
   4: fleshy sweet pear-shaped yellowish or purple multiple fruit
     eaten fresh or preserved or dried

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FIG
     Forth Interest Group (org., Forth)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top